Plejadierna via Suzanne Lie, 13 januari 2020

Plejadierna via Suzanne Lie, 13 januari 2020

Per Staffan17 januari 2020

Suzanne Lie

Pleiadians Inter-dimensional Message for ALL Earth’s Beings

13-1-2020

Vårt Interdimensionella Meddelande till alla Jordens Varelser

Plejadierna genom Suzanne Lie

Kära Gaias Jordvarelser,

Vi, Plejadierna, som har kommit till Gaia för att hjälpa Henne med Hennes Planetariska Uppstigning hälsar er, medlemmarna på Gaias Jord. Vi tillsammans med era andra Galaktiska familjemedlemmar från Arkturius, Venus, Antares, såväl som hela vår Galaktiska Familj som har tagit en farkost på jorden och/eller observerat kära Gaia från de högre dimensionerna av det ni kallar ”yttre rymden.”

Vi, Plejadierna har kommit för att hjälpa vår kära Planetariska Syster, Gaia. Vi har noga följt och överlyst medlemmarna i vår femte dimensionella familj som frivilligt har tagit en tredje dimensionell, mänsklig kropp på Jorden cirka 2020 och därefter.

2020 är ett år som kommer att ge en större möjlighetför mänskligheten att komma ihåg sin medfödda kunskap om hur man kan överföra sitt medvetande till den femte dimensionen och därbortom.

Därför vill vi informera er, våra kära vänner och familj som för närvarande bär tredimensionella jordfartyg, att fler och fler arkturier, pleiadier, venusianer och antarier har frivilligt tagit tredje dimensionella Jordkroppar för att hjälpa Gaia med Hennes transmutation till attåtervända till Hennes medföddafemte-dimensionella, planetariska kropp.

Vi har noga följt medlemmarna i vår femte dimensionella Galaktiska Familj på Jorden under NUET av 2020. Vi har också kommunicerat med alla medlemmar i vår femtedimensionella Galaktiska Familj som reser genom vad människor skulle kalla ”Yttre Rymden.”

Det faktum att fler och fler människor inser inom detta NU att deras Galaktiska Familj skickar dem mer och mer kommunikationer, är ett viktigt tecken på att fler och fler människor vaknar upp till sina högre dimensionella uttryck för JAGET!

Dessa kommunikationer mellan er Galaktiska Familj och våra Jordbundna Familjemedlemmar beror på att vi Plejadier kan agera som om vi är tredimensionella humanoider på Jorden under ert nuvarande NU.

Det finns några människor som har varit ”vakna” till sitt femte dimensionella medvetande länge nog för att inse att något mycket annorlunda händer. Faktum är att fler och fler av våra Jordbundna Människor inser att det finns en högre frekvens av verklighet som börjar avslöja sig på Gaias kära planet Jorden.

Stackars Gaia har genomlidit många krig, bomber, gifter, föroreningar och massförstörelse på hennes Planetariska JAG. Lyckligtvis verkar det som att fler och fler av Plejadierna och andra Galaktiker, som frivilligt har tagit mänskliga farkoster under många inkarnationer NU vaknar till minnet av att deras högre dimensionella uttryck för JAGET resonerar med den femte dimensionen och därbortom.

Det finns många femtedimensionella Landningsplatser på Jorden, som bara är synliga för dem som har väckt sin medfödda förmåga att uppfatta och till och med kommunicera med femtedimensionella varelser.

Tyvärr, eftersom det har funnits så många ”mörka” på Gaia, har de femtedimensionella blivit kvar i sin femtedimensionella frekvens, som inte kan uppfattas av människor som är begränsade till att bara medvetet uppfatta den tredje och nedre fjärde delen av Gaias planetkropp.

Lyckligtvis börjar vissa människor, faktiskt fler och fler människor, inse att atmosfären och den omgivande ”yttre rymden” är fylld med högre dimensionella varelser som har hört kära Gaias uppmaning om hjälp och kommit till Hennes Jord för att hjälpa till med Hennes process för Planetarisk Uppstigning.

Vi Plejadier är väl medvetna om de perceptuella begränsningarna som de flesta av den tredjedimensionella människan har. Men mycket till vår stora överraskning och ovillkorliga kärlek börjar fler och fler människor vakna tillräckligt för att aktivera deras fjärdedimensionella perceptioner.

Ännu bättre, fler människor vaknar nu upp till sin femtedimensionella varseblivning, och ännu bättre, de börjar tro på det de uppfattar, även om många andra människor inte ens kan förnimma det och därför inte kan tro.

Lyckligtvis finns det fler och fler Jordiska människor som börjar vakna till sin medfödda förmåga att uppfatta och kommunicera med sina femtedimensionella familjemedlemmar och vänner som skyddar och vägleder dem.

Tyvärrär fortfarande många människor inte medvetna ”ÄNNU” om den Galaktiska skyddsfaktorn, och tror fortfarande att deras besök i deras femtedimensionella värld är ”bara en dröm.”

Lyckligtvishittar våra modiga Plejadier som har tagit på sig förklädnaden av att vara tredimensionella människor, sina egna, högre flerdimensionella jag, som hjälper dem att utöka sin tredimensionella, fysiska hjärnas förmåga att förbinda sig med högre och högre frekvenser av verklighet.

Därför börjar fler och fler områden hos deras tredjedimensionella varelser att komma ihåg en ”avlägsen ordning”, eller var det ett löfte, att hjälpa hela mänskligheten att komma ihåg att aktivera sina medfödda, högre dimensionella förmågor, tankar, känslor och minnen.

Vi finner att alltför många människor uppfattar dessa väckningar av deras medfödda förmågor som att vara ”bara deras fantasi”. Men när fler och fler av dem ”vaknar” till sitt verkliga flerdimensionella JAG, kommer de att börja komma ihåg orsaken till deras nuvarande inkarnation på kära Gaias Planetjord.

Faktum är att det har varit många ”landningar” på Gaia sedan Tjernobyl och Världskrigen. Gaia behöver nu möta de stora bränderna i Australien. Plejadierna är väl medvetna om att planeten Jorden redan har skadats kraftigt av bara relativt få medlemmar av mänskligheten.

Därför har Galaktikerna kommit till Gaia för att hjälpa Henne med sin övergång till de högre frekvenserna av Jordens planetariska verklighet innan de negativa människorna har skadat Henne för kraftigt för att hon ska kunna fullborda sin transmutation tillbaka till Hennes medfödda femte dimensionella Planetariska Kropp. 

Det är av denna anledning som fler och fler av oss Plejadier,

har tagit på oss den tredimensionella mänsklighetens utseende.

Vidare, vi Plejadier ”maskerar våra skepp” som moln så att de många varelserna på Jorden som bär ”mänskliga jordfarkoster” inte blir rädda. Tyvärr är de flesta människor inte medvetna om att de delar sin planet med högre dimensionella varelser, eller att de som delar planeten faktiskt är där för att SKYDDA vår planet.

Den första utmaningen för de uppvaknande människorna är att inse att ja, de många, faktiskt de flesta, Galaktikerna har kommit till Jorden för att skydda Henne från den stora skada som har gjorts på Henne. Men det finns också många kärleksfulla, vänliga, hjälpsamma och mycket intelligenta människor som lär sig att kunna kommunicera med Plejadierna.

Men de flesta av dessa kommunikationer inträffar när människan befinner sig i ett djupt meditationstillstånd eller har lärt sig att släppa all rädsla för Galaktikerna. Det är av detta skäl som Plejadierna håller sina skepp ”osynliga” för de tredjedimensionella varseblivningarna.

Plejadierna lämnar ofta sitt Skepp dockat nära deras Landningsplats. Ja, det finns många Plejadiska Landningsplatser, och det finns många Plejadier på Jorden som bär jordfarkoster som resonerar bortom den tredje och fjärde dimensionen och in i de femte dimensionella frekvenserna av verkligheten.

Därför, om du ”inbillar dig” att du ser ett moln som ser ut som ett Stjärnskepp, är det troligtvis ett Stjärnskepp som är täckt av ett moln. Vi Plejadier är medvetna om att fler och fler Jordmänniskor vaknar till de högre dimensionerna. Tyvärr föregår ofta den ”mörkaste natten” på Gaias Jord gryningen.

Låt oss ta ett ögonblick för att tala om frekvenserna av Jordens verklighet. Föreställ dig att du är på havets botten i ett undervattensfordon. Havets botten är långt ifrån solljuset som låter dig enkelt se din miljö.

Därför, för att man ska se det avlägsna ljuset som flyter på havets yta, måste man resa upp, upp, upp till havets yta för att se Solljuset på vattenytan.

På samma sätt måste du öka medvetandet till högre och högre frekvens av hjärnvågor för att ”se ljuset som fyller ditt liv”, om du kommer ihåg att leta efter det. Kärlek och Ljus måste man ”leta efter” för att hitta det. Man kan ”hitta” ljus och kärlek, men det betyder inte att man kommer att erkänna det ljuset och kärleken så att man kan använda dem i sitt dagliga liv.

Man kan gå ut en härlig, solig dag och ignorera solen och ignorera dagens skönhet. Dagen kommer dock fortfarande att vara solig, och miljön kan fortfarande vara vacker. Viktigast, om man bestämmer sig för att se ljuset och se skönheten, kommer man sannolikt att ha en mycket bättre dag än någon som ignorerar skönheten och är arg när den rör sig genom sin dag och genom trafiken när den kör.

Å andra sidan, om man började sin dag med att acceptera ljuset och njuta av sin miljö, skulle man troligen haft en mycket bättre dag. Även om dessa två helt olika människor arbetar bredvid varandra och har samma jobb, blir den ena glad och den andra blir det inte.

Sanningen är att det du letar efter är det du troligtvis hittar. Men ibland kan man glömma att ”titta” och bara ”vara!” Det är ofta inom ”varelsen” som man tydligare kan se/uppleva sitt eget personliga JAG.

Det är när man kommer ihåg att medvetet SE på sig själv, sin familj, sitt jobb osv. som man kan hitta något gammalt som är dags att släppa och/eller något nytt och spännande som man kan acceptera och njuta av.

Men glädje kan du bara hitta när du känner det. Om du letar efter glädje i ditt liv, och viktigast om du ”ger den till andra”, hittar du också glädjen i dig själv.

Det är också det som man ger bort som visar oss vilka vi verkligen är. Faktum är att det du ”ger bort” ofta är vad du ”får tillbaka.” Det är särskilt viktigt att inse detta faktum när du befinner dig i en svår och/eller utmanande tid eller situation.

Men om du bara ser dig själv kommer du att missa mycket viktig information. Gaia befinner sig i ett NU som är utmanande för ALLA medlemmarna på Hennes Planet Jorden. I själva verket är det mycket viktigt att så många medlemmar på Gaia, mänskliga och inte mänskliga, flyter in i en känsla av Enhetsmedvetande.

”Enhetsmedvetande” betyder att du befinner dig i ”enhet med ditt eget Högre JAG” såväl som i ”enhet med andra personer, platser, situationer eller handlingar.” Älskade Gaia behöver hennes människors Enhetsmedvetande så att hennes planetkropp enklare kan anpassa sig till, höja sig över och hitta styrka från det som inträffar för medlemmarna på Hennes planet. På samma sätt som Gaias hälsa är avgörande för alla människor som lever på henne, påverkar hälsan hos varje enskild människa på Jorden Gaias hälsa.

Vi Plejadier påminner dig om att DU INTE är ensam. Vi, medlemmarna i din Plejadiska familj är alltid med dig och svarar gärna på alla frågor som du vill ställa.

Välsignelser till alla våra modiga Plejadier som har valt att ta på sig mänskliga kroppar så att de kan samla in mer information om Gaias situation, och vägleda den kära Gaia till hennes Planetariska Transmutation tillbaka till FEMTE DIMENSIONEN!

Kom ihåg att vi Plejadier ALLTID är tillgängliga för att hjälpa er.

Välsignelser

Plejadierna

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...