Plejadiska, Sirianska, Arkturiska Rådet av Ljus via Sue Lie, 7:e februari, 2017

Plejadiska, Sirianska, Arkturiska Rådet av Ljus, Frågor & Svar genom Sue Lie

Sananda 7:e februari 2017

 

Pleiadian, Sirian, Arcturian Council of Light Q&A through Sue Lie 

Plejadiska, Sirianska, och Arkturiska Rådet av Ljus 

Frågor och svar om Intergalaktisk Kommunikation

 

Genom Suzanne Lie

Jag fick kontakt med detta Råd av Ljus i början av 1990-talet, och har arbetat med dem i varierande grad sedan dess. Jag har skrivit om denna Galaktiska Grupp i de flesta, om inte i alla mina böcker.

Men det som en gång var som en “dröm långt bortifrån” närmar sig nu varje dag som går. Därför kommer jag att ställa några frågor till var och en av dem, “Det Plejadiska, Sirianska, och Arkturiska Rådet av Ljus”, om vår verklighet i detta nu.

Om ni, läsarna, vill fråga Rådet, eller bara Plejaderna, Sirianerna eller Arkturierna något, så låt mig veta det i avsnittet för Bloggkommentarer. Notera till vem ni ställer er fråga.

Då kommer er fråga att skickas till mig via e-post, och jag kommer att kanalisera svaret på bloggen. Jag vet att jag har ohyggligt många frågor. Ni då?

SUE:s FRÅGA: Kära Plejadiska, Sirianska, Arkturiska Rådet av Ljus, har jag ert medgivande för att kontakta er, P S A Rådet av Ljus?

PSA:s SVAR: Ja, vi är är med på det. Vi förstår hur mycket ansträngning det krävs i din logiska, sekventiella, tidsbundna, 3D-kommunikation. Kanske kan vi i våra diskussioner tala med dig om Ljusets Språk.

SUE: Jag skulle uppskatta all information om Ljusets Språk. Kanske är det för att jag var Logoped, Audiologist och sedan Psykoterapeut, som gör att jag är intresserad av alla former av kommunikation.

Eftersom jag främst arbetat med mänsklig kommunikation, är jag mycket glad över att kunna lära mig mer om “Intergalaktisk kommunikation.” Går det bra om jag använder begreppet “Intergalaktisk kommunikation?”

PSA: Ja, det går bra för oss. Har du något emot om vi fortsätter att kalla dig Suzille, eftersom det är det namn ditt Högre Själv använder? Därför, är det ditt “Galaktiska namn.”

SUE: Ja, använd det namnet. Jag vill faktiskt fråga er, om ni föredrar att använda “Galaktiska Namn” på alla människor som ni talar med?

PSA: Det beror på individen. Vi har förstått att det “individuella valet” är en mycket viktig del av att vara en tredimensionell människa. Men eftersom de människor vi talar med, expanderar sin medvetenhet bortom den fjärde dimensionen, till den femte dimensionen, börjar de släppa sin mänskliga anknytning till “individualitet” och njuta alltmer av konstant kamratskap, i det Eniga Medvetandet.

I själva verket, när våra besökare, liksom återvändarna till Skeppen, fäster sig mer och djupare med sina Interdimensionella SJÄLV, så skiftar deras behov av individuell identitet, snabbt eller långsamt, till en känsla av gemensam identitet för syftet. På Skeppet har vi alla ett gemensamt syfte, som är att hjälpa vår kära planet Gaia, med hennes Planetariska Uppstigning.

Det är inte så att vi inte bryr oss om människornas uppstigning. Men eftersom vi redan vet och är inbegripna med mänsklighetens femdimensionella uttryck, vet vi att de så småningom kommer att minnas sina femdimensionella uttryck av SJÄLV, på Skeppen och i deras högre dimensionella Hemmavärldar.

SUE: Tack så mycket för “förtroendevotumet” för mänskligheten. Med de ständiga störningarna från Illuminati, har några av oss på Jorden problem med att känna “förtroende” för vårt högre vetande.

Min nästa fråga är inte så mycket min, utan en fråga som jag tror att många människor på Jorden skulle vilja få svar på. Har alla ett femdimensionellt uttryck, på något av de många Rymdskeppen som nu omger Jorden?

PSA: Det är verkligen många som vill veta det. Varje person, från Helgon till Illuminati, har ett Högre SJÄLV. Tyvärr är det fortfarande många som INTE minns, ännu, att de är multidimensionella varelser, som simultant lever i många versioner av verkligheten.

Människorna, som knappt “är med” och/eller de som känner sig utmattade av livet på den tredimensionella Jorden, kan ofta inte utöka sin medvetenhet tillräckligt mycket, för att medvetet ta till sig de högre dimensionella uttrycken av sina Multidimensionella SJÄLV. Därför, alltför ofta, känner de sig, som om det inte finns något hopp om en bättre framtid.

Vi har faktiskt bett Suzille att skapa den här bloggen, i hopp om att några av dem som hamnar i förtvivlan, ska kunna förstå att hjälpen är på väg. Det bästa av allt, är att denna “hjälp” inte är bunden till någon “tid” eller “jag måste förtjäna den.” Denna hjälp är TILL för ALLA som ber om den.

Vi säger: “Till var och en som ber om den,” eftersom Gaia är en planet med fri vilja. Därför kan vi inte hjälpa någon som inte har bett om det. Å andra sidan, spelar det ingen roll vem ni ber om hjälp, eller om denna källa kan och/eller är villig att hjälpa dig.

Det faktum att ni valde att be om hjälp angående er uppstigningsprocess, eller kanske bara ber om vår hjälp för era dagliga utmaningar i 3D-livet, får oss att förstå att ni är redo och villiga att kommunicera med “era osynliga ni” som är aktiva medlemmar i er nuvarande, uppstigande verklighet.

Vi, er Galaktiska Familj, liksom alla de högre dimensionella uttrycken av era Multidimensionella SJÄLV, är här NU, för att hjälpa alla våra jordvarelser som önskar vår hjälp.

Även de av er som ber om hjälp för er planet Gaia, eller för andra än er själva, ökar ert medvetande av att uppfatta ert “SJÄLV”, inte bara individuellt, utan också som medlemmar av en större grupp.

När ni, våra jordvarelser, uppfattar er själva som mer än en individ, expanderar ert medvetande bortom det “individuella medvetandet” till “gruppmedvetandet”. Sedan, om ni inkluderar Gaia i ert personliga samtal för hjälp, då expanderar ert medvetande till “planetmedvetande.”

SUE: Hur påverkar dessa olika medvetandetillstånd vår uppstigningsprocess?

PSA: Tack Suzille, för att du ställer en fråga som vi får från många jordbundna människor. Vi kommer att besvara din fråga i tre steg:

Det Individuella Medvetandets Uppmaning: När någon kontaktar oss för att be om “individuell hjälp”, så begränsar de sin förmåga stort, för att förstå den “större bilden”, av det enorma verklighetsskifte som varje individ medvetet eller omedvetet genomgår.

Å andra sidan, välkomnar vi varmt alla “jordade varelser”, vilket är det begrepp vi Galaktiker använder oss av, angående vårt “bortalag till den Uppstigande Jorden”, som är redo att minnas och ta till sig de många medlemmarna av sina Multidimensionella SJÄLV.

I själva verket är den första fasen av er personliga uppstigningsprocess, att minnas att ni är Multidimensionella varelser, som har många olika verkligheter inom NU, av det femdimensionella ETT. Vi, er Galaktiska Familj, inser att det fortfarande finns många människor som ännu inte accepterat detta begrepp.

Därför har de inte – ännu – anammat de många delarna av sitt eget Multidimensionella SJÄLV. Lyckligtvis, vid återtagningen och anslutningen till sitt expanderade SJÄLV, så ändras “SJÄLVuppfattningen” så att de automatiskt påbörjar sin process med att minnas sitt eget Multidimensionella SJÄLV.

När dessa jordvarelser väl inser att jordfarkosten de för närvarande bär, bara är ett av många uttryck för SJÄLV, som lever i de högre medvetandetillstånden, blir nyfikenheten stor för att lära sig mer om sig själva, och världen omkring dem antänder.

Nyfikenhet skapar frågor, som inbjuder den uppvaknande varelsen att hitta svaren på sina egna inre frågor. När de börjar sträva efter att få svar på sina inre frågor, måste de samråda med andra, antingen genom att skriva eller genom ett personligt möte. Det är genom samråd med andra om deras multidimensionella själv, och den uppstigande planeten där de lever, som antänder deras Gruppmedvetenhet.

Gruppmedvetandets Uppmaning: När någon kontaktar oss för att få “grupphjälp”, har de medvetet eller omedvetet, expanderat sin “SJÄLVuppfattning” bortom jordfarkosten de bär. Gruppmedvetandets Uppmaning innebär att 1 har blivit 2 eller 10 eller 100 eller 1000 …

För oss, spelar det ingen roll hur många människor det är i denna grupp. Istället försöker vi att hjälpa gruppen att minnas den djupa intimiteten i gruppmedvetenheten, som de upplever när de besöker oss på vårt/sitt femdimensionella Skepp.

Ja, många av er som vill kommunicera med oss, börjar minnas er femdimensionella verklighet på Rymdskeppen. Det är så viktigt för oss att påminna er om, att när ni kommer ihåg vår femdimensionella verkligheten från Skeppet, så kan ni känna skillnaden när ni återvänder till er tre-/ fyrdimensionella verklighet, på den fysiska Jorden.

När ert hjärta och sinne börjar kontrastera och jämföra er tre-/ fyrdimensionella verklighet på Jorden, med er fyr-/ femdimensionella verklighet på Skeppet, då börjar ni minnas hur det “känns” att leva inom den femdimensionella vibrationen.

Vi ber er faktiskt om, att var och en av er ska ta en stund av ert NU, för att minnas “känslan” av att vara i en femdimensionell omgivning. Vi kommer att ta er med genom en kort interdimensionell meditation, för att antända ert minne.
Eftersom de flesta av er besöker oss med er “nattkropp” då ni sover på jorden, ber vi er att uppfatta er själva när ni ligger i er säng …

Först, känn er själva PÅ eller I sängen …

Förändra nu ert perspektiv från att ni är I er säng till att “ni” svävar OVANFÖR sängen, och tittar ner på er sovande eller mediterande kropp …

Ert sovande, eller mediterande själv har det bekvämt och säkert. Ni kommer inte att lämna er kropp. Istället kommer ni att EXPANDERA era perceptioner bortom kroppen, genom att ni tillåter ert Sinne att slappna av och minnas.

Att koppla av och minnas är hur ni kommer ihåg ert Liv på Skeppet. Slappna av NU, medan ni minns er själva promenera genom en välkomnande portal, för våra “Besökare från Jorden.”

Vi föreslår att ni behåller den bilden, till dess ni medvetet kan KÄNNA och till fullo UPPLEVA den Ovillkorliga Kärlek, som inbjuder er att vara med oss. Så småningom kommer ni att känna “gruppmedvetenheten” av vårt “kärleksfulla välkomnande.”

Minns nu denna verklighet “i ert sinne.” Vi vill påminna om att ALL verklighet också finns “i ert hjärta.” “Det ni tänker, är det ni får!” är vanligt att ni säger på Jorden, och det är helt rätt. Dessutom, “det ni älskar, välkomnar ni!”, medan “det som skrämmer, avstår ni från!”

Dessutom, de tankar som ni tillåter att ha kvar i ert sinne, kommer djupt att påverka de känslor ni bär i ert hjärta. Ert hjärta och sinne arbetar som en enhet, för att hjälpa er att skapa – gå framåt – till en verklighet som “lugnar ert sinne” och “tröstar ert hjärta.”

Låt den inre bilden av när ni står vid portalen till vårt Skepp, försiktigt etablera sig i ert hjärta och sinne. När ni helt har anammat den Ovillkorliga Kärleken och den Multidimensionella Informationen, som väntar på er bakom denna tröskel, kommer ni att få en medveten eller omedveten upplevelse, av ert interdimensionella besök.

(Anmärkning från Sue: Jag har skrivit många artiklar och böcker om livet på Skeppet, men jag har bara sett några stycken fysiskt, som varit “dolda i molnen.” Minnena som vi har i vårt hjärta och sinne, blir kanske eller inte, fysiskt manifesterade)

Det Planetariska Medvetandets Uppmaning: När någon har utökat sitt medvetande till att ta till sig det faktum att Jorden/Gaia, är en levande varelse som byggts av samma element av Jord, Luft, Eld, Vatten, som också använts för att konstruera den mänskliga formen, då flyttar de in det expanderade medvetandet av Planetmedvetenhet.

När någon har Planetär Medvetenhet, uppfattar de planeten som en enorm, levande varelse som de har förmånen att få besöka. När en människa har expanderat sin medvetenhet tillräckligt för att ta till sig Planetens Medvetenhet, har de vanligtvis mediterat och jobbat för att bli herrar över sina tankar och känslor, under årtionden.

Å andra sidan finns det fler och fler “nya människor” som föds i ert NU, som redan från födseln kommer ihåg sina Högre Själv, liksom många tidigare liv på Jorden samt många utanför-världen-liv på Rymdskepp och andra planeter.

Dessa “nya människor” föds med Planetär Medvetenhet, eftersom de har lärt sig under många Jordiska inkarnationer. De har också lärt sig och upplevt “planetär medvetenhet”, mellan sina Jordiska inkarnationer. Det är inte så att det här är den första “tiden”, då många högre utvecklade varelser har tagit inkarnationer.

Faktum är, att det är vanligt för mer utvecklade varelser, att göra uppoffringen av att ta en Jordfarkost, när jorden är på väg mot en planetär utmaning och/eller transmutation. Ett starkt flöde av Ovillkorlig Kärlek är nödvändigt, för att ett toppsamhälle ska kunna födas.

Därför, finns det många människor som fortfarande kan minnas sina Multidimensionella SJÄLV, liksom deras erfarenheter ombord på vårt femdimensionella Rymdskepp och bortom, som har valt att ta en mänsklig form i ert NU, för att hjälpa Gaia och ALLA Hennes livsformer, för att kunna återvända till det sanna femdimensionella, till Ljuskropparna.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, är här för att hjälpa er. Tveka inte att kalla på oss när ni behöver tröst och stöd. Vi är alltid HÄR i ert NU!

Kalla på oss!

Era Interdimensionella Vänner och Multidimensionella Familj,

Plejaderna, Sirianerna och Arkturierna

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...