Arkturierna och Gaia via Suzanne Lie, 1 november 

kanalsol

Arkturierna och Gaia, 1 november 2015
via Suzanne Lie

Är ni redo?

Älskade!

Vi är här i NUET för att fråga er om ni är redo att gå till nästa oktav i er tjänst? Vi vet att ni ÄR REDO eftersom vi kan se det i era hjärtan och sinnen. Vi frågar er därför att vi vill att ni ska höra er själva säga, “JA. JAG ÄR redo!”

När “NI”, summan/totalen av alla uttryck för ert Multidimensionella JAG som någonsin har inkarnerat på Gaia, vet att det är NUET att börja återgå till JAGET, kan det verka som om ni alltid har “försökt återgå till ert JAG”. Det stämmer.

Men ni “försökte” också att stanna kvar i ert tredje dimensionella jordkärl. Detta “försök” att stanna kvar i det tredje dimensionella var en stor utmaning för er, eftersom för att kunna förbli på en sådan låg verklighetsfrekvens, var ni tvungen att “välja att glömma ert inneboende, Multidimensionella JAG”.

Samtidigt “försökte” ni komma ihåg era högre dimensionella uttryck av SJÄLVET. Ta en stund för att titta tillbaka på er tid för att komma ihåg hur ni kände det som om ni gjorde två motsatta saker samtidigt.

Era känslor var korrekta, att vara i två världar samtidigt var exakt vad ni uppmanades att vara. Ni erbjöd er att gå in i ett tredje dimensionens medvetandetillstånd där det var ständiga konflikter och utmaningar. Det var ert uppdrag att också komma ihåg att ni var en multidimensionell varelse som erbjöd sig frivilligt för ett “uppdrag borta” i en fientlig verklighet som var på gränsen till världsomfattande förstörelse.

Mänskligheten i det NUET hade ingen aning om hur nära de var att förstöra sin vackra planet. Efteråt, var 1946 en av Gaias mörkaste nätter. Det framstod som att andra världskriget var över och den “fria världen” hade vunnit.

Ja, det var sant så till vida att mörkrets stora krafter hade förlorat just den striden, men de gick bara under jorden, bokstavligen gick de för att leva i underjordiska grottor, för att fortsätta sina mörka gärningar på dolda sätt.

Många av våra modiga volontärer på Gaia tog en kropp inom eran, känd som “Baby Boom”-eran. De som “vann” kriget ville återbefolka ert folk och njuta av deras nya liv i frihet. Men deras “frihet” var ofta en illusion eftersom därefter var er värld i ett konstant tillstånd av krig någonstans på planeten.

Men NU, kära volontärer på Gaia, förändras energin. De hemliga krigen och bedrägerierna avslöjas alltmer, konfronteras direkt och blir även lösta. Naturligtvis finns det fortfarande stora bedrägerier.

Men då ni, vårt bortalag, alltmer utökar ert medvetande, uppfattar ni de högre frekvenserna av verkligheten som täcker över det tredje dimensionella hologrammet av separation och dominans.

Vi vill berömma er för att vara de förvånansvärt modiga “krigare för ljus” som ni alla har varit. Ni kanske inte inser de otaliga sätt på vilka ni har “kämpat för ljuset” genom att “vägra delta i mörkret”.

Ni har valt att skicka villkorslös kärlek snarare än rädsla och vapen, och ni har kommit ihåg att lysa med den Violetta Flamman för att förvandla rädsla och dominans till kärlek och frihet. Ni kanske inte inser att Ni har gjort en sådan skillnad genom dessa högre dimensionella val.

Naturligtvis finns det många som inte – ännu – är medvetna om den högre dimensionella versionen av Gaia, men många av er sprider också viktig information som ni får från era högre dimensionella uttryck för JAGET. Vi vill tacka er alla för förankrandet av våra “Överföringar till jorden”.

Vi har sänt dessa överföringar sedan slutet av andra världskriget och under er tid av otaliga och ständiga kända och okända krig. Många modiga människor vigde sina liv och/eller deras personliga frihet för att berätta Sanningen för de sovande massorna, men de är alla här hos oss nu i de högre dimensionerna av verkligheten.

Vi ser över ert förflutna för att berömma er alla för ert stora mod och hängivenhet till Ljuset under de många decennier av “det mörkaste ljuset strax före gryningen”. Vi kommer till er i detta NU för att gratulera er för er stora tjänst till Gaia och alla Hennes invånare.

Mitt under decennier av kollektivt Tjänande av Jaget, har ni, våra fantastiska volontärer till Jorden dedikerat era liv till Tjänade av Andra, samt till er kära mor planet Gaia.

Om ni visste hur underjordiska kärnvapenprov, företagsjordbruk, skövling och nedeldning av stora skogar, djungler och prärier, samt det som har gjorts mot Gaias vatten och himmel, så kraftigt har skadat jorden, skulle bördan kunna bli för mycket att bära.

Därför gick många människor in i förnekelse. “Vilken skillnad kan jag göra? Jag är bara en människa?” Vi skickar tacksamhet och gratulationer till de många av er som valde att kavla upp ärmarna och ta reda på vad NI kunde göra.

Vi skickar det här meddelandet för att tacka er alla för att ni kommer ihåg att en av de viktigaste saker ni kan göra är att omvandla “bara en person” till “Vi är alla EN”. Inom denna EN, finns MAKTEN att förvandla er planet tillbaka till den ursprungliga varelse Hon var menad att vara.

Inom denna Makt, “Blir ni ETT – Folket och Planeten”. För att främja denna övergång kommer Suzille att ge bort sin “Bli Ett – Folket och Planeten, Volym Ett” under november månad 2015. Båda böckerna har färgbilder då de är pdf-filer.

Sedan, i december månad 2015, kommer hon att ge ut gratis “Bli Ett – Folket och Planeten, Volym Två.”

För en gratis nedladdning av Bli Ett – Folket och Planeten, Volym Ett i november, klicka på länken nedan:

https://www.dropbox.com/s/b059t72fo0wdpre/Becoming%20One%20Vol%20I%20color.pdf?dl=0

I gengäld, vill ni prenumerera på mitt e-nyhetsbrev?
Om ja, välkomnar jag er att göra det här:
http://bit.ly/Arcturians

Mina Kära!

Vi Arkturierna vill också påminna er om att ert Högre Jag är inte UPP. Ert Högre Jag är IN. När ni inser att ert JAG är inom er, kan ni spegla det ut i hologrammet av er tredje dimensionella verkligheten.

När uppfattningarna om ert inre Högre Jag expanderar till högre och högre dimensioner, kan ni projicera dessa högre och högre frekvenser in i er fysiska värld. Så småningom kommer ni att bli “ur fas” med de lägre dimensionella versionerna av Jorden, likaväl som “ur fas” med de människors speglingar som fortfarande är fast i behovet av “makt över andra”.

Successivt kommer Gaias 3D-hologram också bli ur fas med er egen ständigt växande frekvens. Ni kommer då att börja flöda bortom illusionerna av den tredje dimensionen och i en högre frekvens av energifält.

Er “3D-mänskliga projektion” kommer på ett säkert sätt att bli en högre energifrekvens som kommer mer och mer i linje med de femte dimensionella uppfattningarna om er ständigt växande Ljuskropp.

Då kommer ni att ha släppt illusionerna om upp och ner, medan ert Multidimensionella JAG kommer att börja flimra in och ut ur Gaias fysiska verkligheten. Vart går ni när ni flimrar ut ur er 3D-värld?

Ni kommer helt enkelt i resonans med en verklighetsfrekvens bortom den visuella, auditiva och kinestetiska uppfattningen om den tredje dimensionella verkligheten. Men precis som ert Högre Jag alltid kan uppfatta er tredje dimensionella värld och verklighet, kan ni välja att uppfatta den tredje dimensionen genom att helt enkelt sänka ert medvetande.

Men våra uppstigande strävar vanligtvis efter att uppfatta, uppleva och leva inom den femte dimensionella verkligheten som har flimrat in och ut ur deras jordbundna meditationer.

Därför kommer ni så småningom att ta risken att bara “släppa taget” om era tredje dimensionella illusioner. Detta öppnar den flerdimensionella portalen till ert sanna JAG. Genast känner ni den djupa känslan av “hemlängtan” till den NI som ni alltid har varit, men ofta glömt.

Denna längtan efter ert sanna Hem är baserad på den villkorslösa kärlek och djupa enhet med EN som genljuder till denna frekvens. Ni vill lämna den tredje dimensionen men när ni börjar att “släppa taget”, hör ni,

“INTE ÄN”

Som en osynlig röst viskar, skriker, gråter i er uppstigande projektion av JAG.

“NI KOM FÖR ATT TA GAIA MED ER!”

Ni gråter, ni snyftar, ni vet att rösten har rätt. I själva verket är rösten NI. Därför kommer ni tillbaka till illusionerna. Ni återgår till lögnerna, våldet och skulderna. Lyckligtvis, när ni återansluter med ert tredje dimensionella uttryck av jag, inser ni att ni kommer tillbaka av KÄRLEK.

Ni har återvänt av kärleken till folket, de platser och de situationer som har fyllt ert tredje dimensionella liv. Ni inser också att ni återvänder för den kärlek som ni har hittat/skapat för ert hem och er planet.

Ni inser igen att ni valde att komma på detta uppdrag från de högre dimensionerna av ert JAG så att NI kan hjälpa er Älskade Moder Gaia som också är redo att återvända HEM till den femte dimensionen och bortom.

Välsignelser till er, våra kära volontärer på Jorden.

Vi, Arkturierna och Gaia,
skickar vår villkorslösa kärlek och ovillkorliga tacksägelser.

 

http://suzanneliephd.blogspot.be/2015/11/are-you-ready-by-arcturians-and-gaia.html

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

 

You may also like...