Plejadiskt Meddelande via Christine Day, 4 januari 2018

Plejadiskt Meddelande via Christine Day,

4 januari 2018

 

 

Plejadiskt Meddelande Januari 2018 – Christine Day

2018/01/04 PAULINE LAKSHMI

******

Plejadiskt-Meddelande-januari-2018

Älskade Ni, vi hälsar er,

Mänskligheten har flyttat in i en ny potential av uppvaknande, eftersom en ytterligare en fas av den ”Nya Gryningens” energi, anlände till er planet vid Nyår.

I det ögonblick ni anlände till uppsättningen frekvenser 2018, skiftade Solen sin fysiska position och flyttade in i en mer direkt bana, i förhållande till planeten Jorden. Denna rörelse skapade en ny multidimensionell öppning på jordplanet, eftersom en serie expanderade multidimensionella uppsättningar av ljusstrålar från Solen, anlände till planeten. Solens strålar bär Guds utstrålning. Detta skifte ger en annan form av Guds essens till planeten, och ni är redo att ta emot detta uppvaknande. Jorden har genomgått en fullständig energetisk återställning, sedan det Nya Året stundade. Hela mänskligheten har flyttat in i ett annat kontinuum av tid, till en ny fas med potential för självförverkligande, genom denna expansion av Guds medvetande som flödar inom planeten. Ert Hjärtas Kammare är nu direkt anpassat till de multidimensionella formerna av Gud.

Genom denna återställning kommer en rörelse med snabb acceleration, vilken kommer att intensifiera er mänskliga upplevelse, det mänskliga dramat, samtidigt som ni återansluts, återförenas energetiskt till Självet. Att släppa taget och stabilisera er i Hjärtat, kommer att bli en viktig del för blomstrandet vid denna knutpunkt.

Det egentliga fysiska skiftet beträffande Jorden och Solen, avslöjar en rad nya frekvensuppsättningar av ljus, som har aktiverats i er planets magnetiska kärna, och det förekommer skiften i den centrala pulsen av rotation inom Jorden. Ni förändras genom en nytt rent frekvensmönster som framträder. Denna konstruktion är sammanvävd från den centrala pulsen med era Hjärtceller. Detta mönster som utvecklats kommer att påverka er starkt, och utöka er förmåga att reglera er egen unika heliga aspekt, som finns inom Hjärtats celler.

Ert Hjärtas celler är multidimensionella, och kommer att svara fullt ut på Guds utstrålning, som flödar på vår jords plan. Genom eget val, kommer ni att genomgå en process av metamorfos, som återskapar ert Hjärtas multidimensionella potential, genom en aktivering av kamrarna som finns på en multidimensionell nivå i ert hjärta.

Ni har varit i en djup och pågående process av att ”inte veta” under de senaste månaderna, och nu är det som om Solens strålar belyser er väg. Ni har möjlighet att förflytta er medvetet, som en ljusstråle, som en fackla.

Genom det här Nya Årets gryning, utvecklas er potential av återkoppling till klarheten, sanningen och minnet av er egen essens, genom Solens strålar. Vi ser er när ni utvecklas, vi har en energetisk ”Plattform” för att stödja er i övergången.

Välsignelser,

Plejaderna

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

https://christineday.worldsecuresystems.com/the-pleiadian-story

Du gillar kanske också...