Porda via Anakhanda Shaka Mushaba del 2, 2 januari, 2018

Porda

via Anakhanda Shaka Mushaba

”Öppna upp er för begränsningarna gällande Vetande och Acceptans”

del 2

2 januari, 2018

Jag vill tala om hur kraftfull vetandets förmåga i sanning är. Först av allt, vad är ’vetande’? En sak som är viktig att känna till, är att människor många gånger kan känna att de inte har en förmåga ifall det inte handlar om intuition, klarhörsel, klärvoajans, telepati osv. Men vad som är ett faktum är att det finns en förmåga som är stabil och som inte kan ifrågasättas och den är en av de starkaste och kraftfullaste förmågor man kan ha och det är förmågan av vetskap. Ni förstår Vetskap är detta något inom er som inte kan förnekas eller ifrågasättas som varande korrekt. Till och med utöver de andra förmågorna som jag nämnde, så är denna vetandets förmåga långt utöver dem. Ni kan se saker och ting med er intuition och kommunicera med hjälp av er telepati. Men det finns olika nivåer av dessa förmågor och beroende av vilken nivå som ni använder, beror på tydligheten, djupet och riktigheten i vad ni får ta emot. Men ni kan använda dessa förmågor tillsammans med förmågan av Vetande/Visshet, och sedan blir ni övertygade om att ni får ta emot informationen på ett korrekt sätt eller inte, eller snarare ifall den är ofullständig eller något saknas. Så när ni tonar in er på något, så kan ni se det, höra det och uppfatta det gällande på vilken nivå eller vilket djup ni fungerar.

Många gånger får ni inte den fullständiga bilden eller hela förståelsen gällande vad som äger rum. Ni kan tidvis missta er. Men med Vetande är det helt annorlunda. Vissheten går ända ner på djupet, till kärnan av vad något handlar om. När ni vet något, så vet ni det oberoende av vad någon annan talar om för er, oberoende av hur det förefaller vara; ni vet. När ni vet, så är det denna energi som är långt utöver alla andra förmågor. Har ni någonsin upplevt en gång då ni visste att något var på ett visst sätt och ingen annan trodde på er? Eller att saker förefaller peka åt ett helt annat håll? Ändå är det något inom er som med hela er varelses kraft talar om för er att det som ni vet stämmer, bortom alla odds i motsats till det? Och sedan visar det sig att ni hade rätt. Ingen av de andra förmågorna kunde pricka in målet likt den Vetande Kraften. Den Vetande Kraften har aldrig fel, någonsin! Det som är livsviktigt är inte att förneka att ni är en Vetande Kraft utan att acceptera att ni är ”vetande”.

Använder ni någonsin er intuition eller någon annan förmåga och likaväl känner att något är galet? Det är den vetande kraften inom självet som låter er veta att det är något som fattas. Många gånger när ni använder denna Vetande Kraft, så kanske ni inte är medvetna om den, eller ni kan missta er och tro att den är något annat. Till exempel så kan ni många gånger säga: ”nåväl, jag läste den där artikeln och jag känner att något är galet, att något inte stämmer.” Detta är er ”Vetande Kraft”, men den kan de flesta gånger visa sig själv för er i egenskap av en känsla som inte går att skaka av sig. Ibland får ni dessa djupa kraftfulla känslor gällande något och jag talar inte om emotionella känslor. Känslorna gällande vetande är mycket annorlunda, mycket mera stabila och balanserade och rotade i sanning. Det kommer inte från en Reaktion eller obalanserade emotioner. Det är nu dags att ni börjar öppna upp er för ”Ert Vetande och att ni ger det er hela Acceptans”.

Mänskligheten har fått lära sig att man inte ska tillit till sig själv, att inte lita på denna känsla, denna vetskap som inte går att skaka av sig. Man fick lära sig att det är bättre att lita på någon annan, istället för på sig själv. Vi som människor har tvivlat på oss själva alldeles för länge och det är dags att sluta upp med det! Denna förmåga till vetande måste odlas och ges fria tyglar i era liv, för den kommer att vägleda er till ert sanna livsöde. Det är synnerligen viktigt nu, mer än någonsin, att ni litar på denna Vetande Kraft. Denna Själv-vägledande Kraft, för så mycket håller på att komma ut som ni inte känner till, vad ska ni lita på och vem ska ni lita på, men en sak är säker, ni kan lita på er egen vetande kraft inom ert själv. Den är en av de huvudsakliga förmågor som starkt är på väg att komma tillbaka ’online’. Den nya människan som redan befinner sig i rörelse, i sitt begynnande utvecklingsstadium, kommer att ha denna förmåga som en normal del av sitt liv. Den nya människan kommer att bli en Galaktisk Människa, för det har aldrig funnits en galaktisk människa, enbart galaktiska varelser, och det sker vanligtvis inte förrän efter att man går över till den andra sidan av slöjan. Men potentialen finns här och den befinner sig i rörelse för er att bli galaktiska människor, medan ni fortfarande befinner er i era mänskliga kroppar på denna sida av slöjan och innan ni totalt stänger ner slöjan! Jag kommer att ge er mer gällande denna nya människa en annan gång, för jag vill inte avvika från ämnet.

Nåväl, här är något litet som ni kan göra. Blunda och ha en konversation med er vetande kraft inom självet. Tala till den och låt den veta att ni vill och helt och hållet kommer att acceptera dess vetande att bli en normal del av ert liv! Fråga den: Vad vill du av mig, vad vill du göra? Lyssna uppmärksamt efter svaret gällande hur den kan yttra sig i ert liv.

När ni mediterar eller bara dagdrömmer, be er vetande kraft inom självet att vägleda er, att ge er vad ni behöver för att gå vidare för att bli den Nya Människan! Tala om för den att ni är redo att flytta ut från begränsningarna till total frihet. Låt detta år 2018 bli det år som blir ert år för frihet. Frihet från Fattigdom, frihet från ohälsa, frihet från brist, frihet från kontroll och manipulation, frihet från att få era förmågor nerlåsta. Detta är det år då ni ska bli mästarna över allt som ni överblickar!

Med Högsta Kärlek och Integritet!

Jag är Papa Force (Porda)

 

http://www.mushabaforce.com/

 

 

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba Part 2, January 2, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...