Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, del 1, 2 januari, 2018

Porda

via Anakhanda Shaka Mushaba

del 1

2 januari, 2018

Min underbara mänskliga familj, jag är Papa Force, även känd som Porda.

Mänskligheten har nått punkten för en magnifik möjlighet. I er värld på jorden kanske ni inte är medvetna om de dynamiska förändringar som har ägt rum och som kommer att komma upp i ljuset, på ett storslaget sätt, under det kommande året 2018. Den svåraste biten för de flesta människorna har varit det faktum att de inte känner till vad som till deras fördel sker bakom kulisserna. Många går fortfarande dagligen igenom samma frågor och utmaningar och för dem har deras liv inte ändrats till det bättre. Jag förstår och jag vet att det som kommer att göra en skillnad för var och en är att ”NI” själva ska se få det! Det är det som gör det verkligt för er! Ni är så trötta på att få höra att ”En Förändring ska komma” men ni verkar aldrig nå dit. Ni är trötta på att få höra att så mycket för er skull äger rum bakom stängda dörrar och att Kabalen har besegrats och republiken är på väg och så vidare och ända får ni varje dag uppleva samma saker, utan ett enda bevis på att detta har förändrat ert liv till det bättre.

Detta är mycket nedslående för många på jorden. Så låt mig berätta vad jag idag önskar diskutera, som mitt ämne: Att Öppna upp Begränsningarna gällande Vetande och Acceptans!

Mänskligheten har under en mycket lång tid blivit undertryckt och har sänts in i en mycket lång sömn. Men mänskligheten har påbörjat ett uppvaknande i rekordfart och nu är ni redo att öppna upp begränsningarna gällande vetande och acceptans, vilka är två mycket kraftfulla förmågor som står till ert förfogande, men de flesta har inte haft någon aning om att dessa överhuvudtaget var förmågor.

Ni förstår, det fanns många metoder som har använts för att hindra mänskligheten från att använda sig av dessa förmågor. Vi har genom flera trossystem, oberoende av hur man benämner dem, fått lära oss att vara beroende av det som finns utanför oss själva. Mänskligheten har fått lära sig att inte ha tillit till vad man har känt inombords, eller vad man inombords i sin natur känner till.

Man upphörde acceptera sin Vetande Kraft inom Självet. Denna Vetande Kraft inom Självet var den måttstock enligt vilken vi levde och som lät oss veta när vi höll på att gå vilse eller falla in i något som inte var bra och sunt för vårt välbefinnande och vår tillväxt och utveckling. Den styrde oss undan ondska och mörker. Denna Vetande Kraft inom Självet är också det som har kallats den ’Självklandrande Själen’. Vad det betyder är att när vi var på väg i fel riktning så lät det inre självet, den inre själen, oss få veta det och vi kunde känna en maning, vi kunde känna de känslor inombords som talade om för oss att det var vår själ som upplyste oss om att något inte stod rätt till. Vi behövde inte någon för att klandra oss eller döma oss för något, för vår självklandrande själ talade om detta för oss. ’Självklandrande’ innebär i andliga termer helt enkelt ’att själv känna till’, så jag skulle även kunna säga den ’själv-kännande själen’.

Men det fungerade även åt motsatt håll. Vad jag menar är att den lät en veta när man var på väg i rätt riktning, en sund riktning för ens tillväxt och medvetenhet. Den ledde en till ens sanning. Detta är varför mänskligheten måste bli lurad och tvingad till att inte längre följa sitt vetande och inte längre acceptera detta som giltigt. Därför initierades många genomarbetade planer för att få människorna rädda för att ha tillit till sig själva och det som de ursprungligen kände till. Det fanns olika religioner och varierande trossystem som infördes för att fördumma alla till lydnad och för att avlägsna vår kraft och vårt vetande. Människor dödades, fängslades, torterades och brändes levande och begravdes levande, för att de vågade lita på vad de inom sig själva visste! Och ni undrar över varför folk upphörde att göra det!

Nåväl, jag måste tala och dela detta med mig tillsammans med er och inte åt er, i fler än en artikel. Jag vill komma till er kraft gällande Vetande och Acceptans, men jag måste lägga ett visst grundarbete, som kan sammanlänka alla koder för ert fulla förstående.

Ännu idag när jag scannar jordens människor, kämpar många fortfarande med vad de känner till. Det har blivit en vana ingrodd i mänskligheten och i deras medvetande. När man ser på utbildningssystemet så lär det ut hur man ska bli beroende av någon, ett företag, ett arbete, någon person, någon någonting, så länge som det ligger utanför en själv. Det lär en inte hur man ska bli självständig, utan att bli beroende. Människor betalar flera tusentals dollar per år för att få lära sig hur de ska bli en god person beroende av någon annan. Till och med på ett flertal jobb finns det regler som håller en innanför en box och som inte tillåter en att stiga utanför boxen. Flera gånger talar ens vetande om för en att någonting är galet, inte rätt, eller borde göras på ett annorlunda sätt men ni är rädda att yttra er, för när någon försökte vara kreativ och ha tillit till vad de kände inombords, i stället för att följa protokollen, så fick man betala med att mista jobbet eller något värre.

Alla dessa saker har påverkat mänsklighetens förmåga att ha tillit till självet. När jag återvänder, önskar jag tala om hur kraftfull vetandets förmåga i sanning är. Jag måste hålla mig kort idag, på grund av frågor som kräver min omedelbara uppmärksamhet.

Tack för att ni tog er tiden att läsa mina ord och jag är ivrig att återvända med mer, för att dela med min mänskliga familj på jorden!

Jag är Papa Force – Porda.

 

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba Part 1, January 2nd, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...