Anakhanda Mushaba Talar Om Porda/ Papa Force 27: november, 2016

mushaba-logo

Anakhanda Mushaba Talar Om Porda/ Papa Force

27: november, 2016

Mushabas Platinaljus

Anakhanda Mushaba Talar Om Porda/ Papa Force

 27:e november, 2016

 

Hälsningar och välsignelser!

Idag vill jag berätta en del saker om min Fader Porda, mer känd som Papa Force av Mushabafamiljen. Jag vill berätta, då jag har fått många frågor om Pordas bortgång. Jag har tänkt en del, och jag diskuterade det också det med honom, för att se om han hade något speciellt han ville jag skulle berätta för alla de läsare, som han anser som sina vänner och familj! Till en början var jag tveksam till att dela med mig av en sådan känslig information offentligt.

Jag skulle vilja berätta en historia som är sann om Mushabafamiljen, och hur vår Far, vars namn på den tiden var Wali Karriem Mushaba, som hände innan han lämnade detta jordeliv, och reste till den andra sidan av slöjan. Mushabafamiljen har en lång historia av att tjäna mänskligheten på uppdrag av, inte enbart Mushabamänniskor, utan också de många råden i universum, som innefattar Rådet av de Äldre, Rådet av 12, Andromedarådet, Rådet av Universum, de Galaktiska Råden, Rådet av Skapelse, Mushabarådet och andra. En del av det kan vara mycket komplicerat, så gör ert bästa för att förstå det jag säger, och jag kommer att göra mitt bästa för att förklara så tydligt som jag bara kan.

I detta liv hade vi i Mushabafamiljen en pakt, en okrossbar pakt, som vi anslöt oss till innan vi anlände till detta liv. En del av familjen kom som sina ursprungliga själv, och andra kom som det vi kallar att ”bubbla upp” som är en annan typ av skapelse från det ursprungliga själv. Det ursprungliga själv, är direkt involverat i att föra fram denna bubbla. En kort förklaring av att ”bubbla upp”, är då två eller fler varelser går samman, och ger sina essenser till födelseprocessen av en annan från samma ursprung. Denna bubbla föds som alla andra, och det sker på ett sätt som om ni kan föreställa er, att något bubblar över. Det finns så mycket kärlek i kärnan av dessa bubblor, och den kärleken bubblar över, och flödar in i varelsen som finns i livmodern. Det finns också andra varelser som lånar ut sina essenser till denna bubbla, som sedan ingjuts i en del av kärnan, i denna varelse.

(Ni kan hitta en hel del information i den kommande nya Boken som heter Open Your Eyes You Can See -The Maldion Story- A Leader Hiding In Time. Det här är en fascinerande redogörelse om en varelse, som genomgick en fantastisk förvandling från en gammalmodig medelålders man, till en fantastisk varelse av stort och magnifikt ljus och kraft. Både de Ljusa och de Mörka försökte finna honom, eftersom de visste, att om det här tillämpades så skulle det förändra balansen mellan mörker och ljus, och den som hade honom på sin sida, skulle ha kraften att ta över Universum. Denne Maldion var varken mörk eller ljus).

Jag ska berätta för er om hur vår pakt fungerade. Något av det viktigaste var att ingen skulle dö i denna livstid, utan vi skulle alla stå enade i slutet av tiden, som en i vår Guds Enighet. Vi skulle inte behöva dö för att stiga upp, utan vi skulle stiga upp till vårt sanna själv, och Guds Enighet, medan vi fortfarande finns i våra kroppar! Detta enades Skaparen och Mushabarådet om, tillsammans med andra som var inblandade i beslutet.

Ni som har läst denna information som Porda har tillhandahållit, ni är medvetna om att Porda avled den 22:e oktober, 2013 kl 04:15. Jag berättar det igen, för de nya läsare som kanske inte känt till det tidigare. Alla var i total chock, eftersom vi hade en okrossbar pakt, och ingen skulle dö under denna tid! När han mådde som sämst under sin sjukdom, fick vi veta att även om han skulle verka må ännu sämre, så skulle han plötsligt komma tillbaka, med en förnyad styrka och kraft, som vi aldrig tidigare sett. Vi fick höra detta av Andevärlden ända fram till det ögonblick då han lämnade planeten, som han inte skulle dö ifrån.

Så vi undrade vad som hänt. Hur kunde denna okrossbara pakt brytas? Hur kunde detta avtal som var bundet genom en överenskommelse med Skaparen och Råden brytas? Eftersom det här hände, blev vi som bortdomnade ett tag. Fast vi fortsatte fortfarande att flytta framåt och framåt, trots smärtan efter förlusten. Vi visste ju att han inte var borta, men han var inte fysiskt närvarande på denna planet. Vi visste att vi kunde kommunicera med honom, och se honom i sin andliga form, men det var inte samma sak för oss, som när han var här och vi kunde röra vid honom och kramas osv. Vi återhämtade oss ganska fort, eftersom vi hade haft så roligt och hade underbara minnen kvar av honom. Det var som om han var kvar med oss fysiskt.

Vi fick från Papa Force reda på vad som hände och varför. Hans nivå av hjälp till skapelsen och hela mänskligheten, går inte att sätta ord på. Papa gjorde det ultimata offret och vi som en familj led det ultimata lidandet. Men när vi förstått varför, gav det oss så mycket inre frid och frigörelse. Vi var så exceptionellt stolta över Papa Force, för det han valde att göra, till förmån för sin familj och hela mänskligheten.

Jag kommer nu att berätta precis det Porda berättade för sin familj på jorden.

 

Porda / Papa Force

”Kära Son Anakhanda och familjen, i kontraktet för denna sista livstid, ingick inte min död som en del i av det hela. Jorden skulle ha stigit upp, medan jag fortfarande befann mig på den, i den fysiska kroppen. Som ni vet så blev det inte så. Jag anade att något gått fel, och inte blev som det var tänkt. Jag visste på djupet att något inte stämde. Jag visste också att vi som mänsklighet, inte skulle behöva göra detta val, offret av att fördröja vår uppstigning, för att andra människor skulle kunna göra det samma. Så jag behövde undersöka denna fråga. Jag kunde ändra mitt kontrakt, men bara genom att jag gick med på att dö. Det var det enda sättet, för att jag skulle kunna ta reda på problemet direkt. Jag var tvungen att göra det från andevärlden. Andevärlden talade aldrig osanning, eftersom inte ens de visste, att jag skulle fatta det här beslutet, förrän precis då jag gjorde det. De berättade det de visste, om att det i mitt kontrakt stod att jag inte skulle dö. Och de blev lika förvånade som ni blev, kära familj.

Efter övergången, gjorde jag några intensiva studier och analyserade hur kontrakten hanterats, hur försenade vi var, eftersom jordens uppstigning hade hamnat långt efter, och när jag fick veta vad som hänt, var jag tvungen att agera. Först när jag kommit till de högre dimensionerna, kunde jag granska de viktigaste aktörerna, i den nya jordens uppstigning. På Nexus ville alla att uppkomsten av den nya jorden, skulle ske så snart som möjligt. Efter planering, och efter att ha undersökt olika varianter, kom jag på ett sätt som skulle bidra till att påskynda starten av den totala uppstigningen på jorden, till den 5:e dimensionen, och den befolkning som är kvalificerad för den. För att åstadkomma det utarbetade jag en plan, för att säkerställa ekonomiska, tekniska och energetiska sätt, som skulle hjälpa de individer som deltar med att framgångsrikt fullgöra sina avsikter, under och efter jordens uppstigning. Jag kunde bland annat se, att min familj fanns i spetsen för planerna av jordens uppstigning.

Mushaba och Råden stödjer, och har godkänt dessa planer, som jag berättade om ovan. Ett av de energetiska sätten, som jag var tvungen att snarast få till stånd, var en garanti för att ingen i min Familj på jorden, (som tillsammans arbetar med Mushabas Energikurser) skulle behöva göra samma ultimata offer som jag gjorde. Ett räckte, och jag var den som bröt pakten, och jag hade ett bra skäl till det. Ingen annan ska behöva göra samma sak.

Jag lämnade min familj, och trots att vi hade denna okrossbara pakt, var jag tvungen att bryta den, men det var ett svårt beslut att ta, men det var nödvändigt. Nu förstår jag att det var mycket viktigt att ha med någon från Nexus, som med ”nya ögon” kunde se jorden och dess problem, för att påskynda hela processen av jordens uppstigning till den 5:e dimensionen. Dessa nya ögon har visat sig värdefulla för Råden, för Mushaba, ledarna för Mushabas ras och Skaparen.

Vi i de högre dimensionerna, ger inga synpunkter angående våra tidigare liv på jorden, till de individer som fortfarande lever där, även om han/ hon är en kär familjemedlem, såvida inte någon ber om det, och att vi förstår att vår förklaring kan få den människan att läka, eller förstå kampen han/ hon går igenom, mycket bättre. Så det gjordes ett undantag, genom att berätta vissa saker för min familj.
Innan jag gick bort från jordens planet, hade jag gjort många besök ut ur kroppen på Nexus, och hade deltagit i många möten, för att diskutera när och hur Mushaba Force skulle presenteras, och läras ut i hela världen på ett mycket snabbare och bättre sätt. Under dessa möten, blev jag medveten om igen, att Mushabafamiljen, som finns på jorden, kommer att spela en viktig roll i det arbetet. Om man tittar på de ekonomiska, tekniska och individuella begränsningarna, som vi har för att utföra detta uppdrag, var jag tvungen att bestämma hur man kan lösa dessa problem. Det första steget var att begära en ändring i mitt kontrakt, så att jag kunde komma tillbaka till Nexus för att planera därifrån, med ett mycket bredare perspektiv, och med tillgång till mycket visdom från varelser av ljus och kärlek. Det andra steget var, att göra en fördjupad studie av vad min familj skulle behöva göra i deras tilldelade arbete. Det tredje, var att jag var tvungen att lobba för mina planer, och när de godkänts av Mushabas Råd av 12, började jag rekrytera Ljusvarelser av Kärlek, som kommer att hjälpa till i utförandet av mina planer. Och slutligen, började jag samla det material och de medel som behövs för arbetet.

Jag vill att ni ska veta att när jag gick bort från jordens rike, var Mushaba och rådet av de 12 Äldre tillsammans med Altros, befälhavare för moderskeppet Nexus, tillsammans med många familjemedlemmar, där för att välkomna mig till Nexus. Natten jag gick bort, väntade jag på att Anakhanda skulle lämna rummet, så att min ande definitivt skulle lämna kroppen. Jag ville skydda dig från den djupa sorg, som kanske skulle förföljt dig under många år efter min bortgång. Din förmåga att se saker som finns bakom slöjan, skulle ha inneburit att du skulle sett hur min Ande lämnade kroppen, för att aldrig komma tillbaka, och du skulle ha sett teamet som eskorterade mig, från kroppen till Nexus. Du kanske då skulle ha känt dig övergiven. Så teamet kände att det var bäst för dig, att vara i ett annat rum, borta från min kropp, när min Ande och själ lämnade den.

Jag vet att i det ögonblick jag lämnade kroppen, vaknade du omedelbart och visste att jag hade gått bort. Det jag såg till min stora lätthet, var hur balanserad och lugn du var genom hela processen av familjens sorg, och den slutliga kremeringen av min kropp. Jag var mycket stolt över alla i min familj, som var och en hanterade det på ett lugnt och värdigt sätt. Alla fick naturligtvis en chock av den plötsliga bortgången, som de var tvungna att ta sig igenom, men du hanterade det också storartat. Så det är allt jag vill berätta, och jag hoppas att detta på något sätt kan hjälpa andra som har förlorat familjemedlemmar, även om de kanske inte förstår varför, just nu. Det kommer att klarna i sinom tid. Många ändrar sina avtal, eftersom de ser att de kan hjälpa sina familjer, och mänskligheten som helhet, mycket bättre från ett högre perspektiv, och stödja de som är kvar i sina kroppar.”

Tack alla ni!

Med Kärlek och Integritet!

Anakhanda Shaka Mushaba

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...