Projektfonder: Medicinsk Forskning och Utbildning, 24 juni, 2017

 

Projektfond för Personlig och andlig utveckling samt alternativmedicinsk utbildning och forskning inom dessa områden.

Bakgrund:

Jag har ett stort intresse för naturens krafter och helande förmågor. Det största hotet mot jorden och dess alla invånare är människan. Med bristande medvetenhet och stort ego sker stor skada på miljö, djur och människor. När människor når en högre medvetandegrad ökar förståelsen och medkänslan för vår omvärld. Genom personlig utveckling och andligtväxande kan dessa egenskaper stärkas vilket leder till en bättre värld.

Ändamål:

Jag har köpt valuta och har tankar på att skapa en stiftelse med stora resurser för att på så sätt kunna bidra med medel för att fler människor ska ha möjlighet att utvecklas till förmån för en bättre och kärleksfull värld.

Stiftelsen ska ha som huvudsakliga ändamål att främja människans utveckling på ett personligt och andligt plan samt att bidra till att alternativa behandlingsformer kan få större utrymme och bli mer tillgängliga för människor.

Stiftelsen är öppen för sökanden som önskar bidrag till:

1 Utbildning

  • Kurser och utbildningar inom personlig och andlig utveckling som kan ge större självinsikt och andligt växande.
  • Utbildning inom alternativa läkemetoder för att gynna naturliga läkemetoder i syfte att minska kemiska läkemedel med många negativa biverkningar.
  • Att hålla föreläsningar och informationsträffar för att sprida kunskap inom ovan nämnda områden.

2 Vetenskaplig forskning

  • Forskning inom dessa områden som då blir helt oberoende och opartiska och helt utan vinstintresse från företag. När det finns ”vetenskapliga bevis” för att alternativa behandlingsmetoder fungerar och att andlighet är en stor del av vår existens (det finns säkert fler områden än dessa) kommer fler människor att våga vidga sin syn och öppna upp för ett nytt levnadssätt.

Stiftelsen drivs av en styrelse som ser till att stiftelsens ändamål fullföljs.

Söker personer som:

  • Har juridisk kunskap för att utforma stadgar och riktlinjer för stiftelsen så att medel inte ska missbrukas till fel ändamål.
  • Har kunskaper inom ekonomi, bokföring, redovisning
  • Vill medverka i projektet för att tillsammans skapa förutsättningar för människor att utvecklas i ett större kärleksfullt perspektiv.
  • Också har valuta och tycker stiftelsen är något man vill bidra till ekonomiskt.

Kontakt: projektfond@gmail.com

Du gillar kanske också...