P’taah via Jani King, 18 februari 2020

P’taah via Jani King, 18 februari 2020

Februari 2020: En Tid av Hopp | P’taah via Jani King

 

Februari 2020

EN TID AV HOPP

F: P’taah kan du vara vänlig och säga några ord till oss om vad vi uppfattar som dessa mycket oroande tider som vi lever i? Vi verkar befinna oss i en krispunkt, åtminstone säger alla politiker det, och när vi har slut på tid för att hjälpa vår planet, du vet vi har dessa fruktansvärda klimatförändringar med eld och översvämningar över mycket av vår planet och utrotning av arter och föroreningar i våra vatten, så undrar jag om du kan säga några ord till oss om dessa saker?

P’taah: För det första skulle vi vilja säga detta: mycket av det ni hör och mycket av det ni förstår, är faktiskt inte nödvändigtvis vad ni skulle kalla nyheter, utan snarare diktat om hur ni ska tänka. Med detta menar vi att ni på något sätt tvingas komma till mycket fruktansvärda slutsatser, att ha rädsloreaktioner på vad ni hör, vad ni ser i era nyheter, etc., vad ni läser och när rädslan tar tag i er glömmer ni den större bilden.

Vi skulle säkert säga att det finns många sanningar som kommer upp till ytan nu, som kommer att avslöjas, om beteenden hos politiker som gör val, på sätt och vis, för att tjäna pengar snarare än vad som är till förmån för planeten, för varje land, för alla människorna på planeten, och naturligtvis för djurlivet etcetera, alla dessa saker som ni har oroat er för.

Nu är det här vad som händer, men det finns en större bild, det finns möjlighet till förändring. Det är på ett sätt en tid för folk att ta tillbaka makten, makten att ändra lagar, möjligheter att ändra hur saker och ting görs i varje land.

Det är också att komma ihåg att jorden själv genomgår förändringar som inte har något att göra med mänsklig påverkan. Detta är en naturlig cykel, det som handlar om den globala uppvärmningen och istiderna med mera, vad ni skulle benämna katastrofer, men som egentligen helt enkelt är ett sätt som Jorden har för att balansera sig själv.

Kom också ihåg att allt alltid är perfekt! Nu är det som svårast när ni tittar, vad vi skulle säga, ner i pistolens pipa! Allt är alltid perfekt, i själva verket går ingenting förlorat. Detta är verkligen att se på saker utanför fyrkanten, utanför medvetenhetsboxen som är normalt för ert folk.

Så det finns verkligen anledning till oro. Låt oss också tala om katastroferna i Australien och mycket sorg, mycket svårigheter osv. Men också utifrån detta är det faktum att människor kommer till människor för att stödja, att vårda, att hjälpa, det kommer från kärlek, det kommer från en plats i hjärtat, det kommer från idén om att vårda, att läka, att komma tillsammans för att hjälpa vilda djur och växter.

I detta land är eld också ett naturligt sätt att förnya sig, inte i den skala som har upplevts under de senaste månaderna, men det är verkligen landets natur i en mycket mindre skala.

Så för att titta på denna idé om människor som kommer för att hjälpa människor, kommer för att hjälpa till från hela världen, i denna katastrof, denna olycka. Och sedan höja sig över detta och se på den övergripande bilden och hur detta har berört människors hjärtan och själar över hela världen. Och i andra länder, som vi säger, kommer sanningar upp till ytan, folk lär sig att de måste ta makten för att skapa förändring och transformation.

Det är en tid av hopp snarare än en tid av förtvivlan, att veta att allt på något sätt går enligt plan.

Tack, tack, tack.

Du får det här e-postmeddelandet eftersom du har valt att använda Light Source P’taah (Australien) – https://ptaah.com.au – eller din e-postadress tillhandahölls oss av Light Source P’taah i USA

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...