Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 februari 2020

UPPGRADERINGAR OCH NEDLADDNINGAR FRÅN JORDEN OCH SOLEN ∞

9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

 

“Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakta er alla.

Vi har observerat och väntat och känt in rätt ögonblick för att ge er denna överföring, och nu är den stunden över oss. Vi är exalterade att kunna berätta för er att det sätt som ni har bearbetat de energier som kommer från er sol och jord har förändrats. Ni har äntligen blivit de varelser som er planet har väntat på. De flesta av er har känt er som fiskar utan vatten här så länge eftersom ni är stjärnfrön och vandrare, men det förändras nu när ni alla har gjort så mycket arbete på er själva och har rensat renat era chakran i sådan utsträckning att ni laddar ner och laddar upp den energin som er sol och jord ger er med en precision som vi inte tidigare har upplevt från er och genom er.

Detta innebär att ni har anpassat er och samstämt er med Jordens avsikt att stiga upp till den femte dimensionen, och ni har visat att ni är de perfekta varelserna för att få uppleva uppstigningen tillsammans med er planet. Ni har surfat på vågorna av jordens energier så bra att allt har klickat på plats för er att sedan få de uppgraderingar som har kommit in från solen, och ni behöver inte mycket solexponering för att dra nytta. Ni behöver inte titta på solen eller spendera timmar om dagen i det vackra ljuset som kommer från himlen. Bara lite sol är tillräckligt för att få de uppgraderingar som ni har fått som har gjort det lättare för er att stanna i ljuskropps läge.

Ni har gjort det lättare för er själva att vara era högre själv i köttet. Nu vet vi, att några av er undrar hur detta är möjligt när ni har så mycket mer rening och bearbetning att göra, men bara det faktum att ni vet om behovet av rening och bearbetning talar sitt tydliga språk om hur bra ni alla är på att öppna er själva för högre frekvenser som erbjuds av Jorden och Solen vid denna tid.

Nu är ni också redo att acceptera att ni är jordbor under denna livstid, även om ni bär den galaktiska historien i ert DNA, även om ni känner kopplingen till Sirius, Plejaderna, vårt stjärnsystem eller en av de andra många i hela galaxen. Ni har fortfarande en jordhärstamning också. Ni ville att detta skulle vara ert hem för uppstigningen, och hon är mycket glad och stolt över att ha den vakna befolkning som ni är ombord på moderskeppet för den sista pushen upp till den femte dimensionen som ni nu är med om. Det är en underbar tid att leva på jorden nu och att få uppleva harmoniseringen av alla olika energier, och vi är mycket stolta över er också.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har glatt oss i kontakten med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-february-19th-2020/

You may also like...