Quan Yin via Jenny Schiltz, 3 december

 

kwan-yin

Vi är högst uppspända över den nuvarande kvantiteten av ljus som er planet håller. Denna intensitet av ljus kommer att fortsätta från denna punkt framåt och er kropp kommer att justera sig stegvis. Medan detta har varit en tumultartad tid så rensas mycket densitet ut och har gjort så från kollektivet och den personliga formen. Allt som inte tjänar ljuset förs till ytan inom er och i kollektivet som en helhet. Mönster av uppförande och tankar kommer fram nu för att tas an och frigöras.

För en del är dessa mönster är djupt rotade i alla skikt av varelsen och kan inte lätt kännas igen. Det är av den anledningen att energin söker att påpeka detta mönster genom att göra det mer uppenbart och överdrivet. Det är obekvämt men nödvändigt för individer och kollektivet att uppleva ett uppsving av allt uppförande, tankar, och känslor som inte ligger i linje. Det är på så sätt som de blir igenkännbara och oförnekliga. Från en punkt av att se mönstret så kan man sedan göra ett medvetet val att handla annorlunda. Upprepandet av mönstren är hur ens kraft ges bort. Dessa uppfattningar, tankar och handlande måste ändras så att ni kan nå er fulla potential.

Medan ni kanske känner att ni sitter fast i en spiral av oönskade känslor, tankar och uppförande, förstå att varje gång som ni väljer att reagera annorlunda så skriver ni om programmen som styr, och i vissa fall skapar ni nya. Detta måste hända för att er ursprungliga mall skall återställas för att tillåta att er högsta aspekt blir fullt införlivad. I varje ögonblick har ni ett val angående hur ni reagerar till vad ni visas. För en del så är detta ett tema och har närvarit under hela ert liv och har visat sig på olika områden av ert liv. Kan ni se hur detta mönster har påverkat ert liv och hur det har hindrat er utveckling? Det visar er var ni har gett upp er personliga makt. En del kanske känner igen de upprepade reaktionerna som finns inpräntade djupt inom, men känner att de inte kan förändra sig. Förstå att effekterna av mönstren bara kommer att fortsätta att intensifieras då ljuset på er planet och inom er också intensifieras. Vi ber att då ni känner igen det som inte är i linje att ni beaktar var det har påverkat varje del av ert liv. Detta kommer att låta er se var ni kan göra andra val, skriva om programmeringen inom.

Medan er själ har lärt sig mycket från denna erfarenhet så är det dags att gå vidare. Nu är tiden då var och en av er behöver träda in i er makt, in i er gudomlighet, och komma ihåg vilka ni är. Var och en av er som förkroppsligar en hjärtecentrerad existens hjälper att transformera alla runt omkring er. Det är genom ert hjärta som ni kommer att se förändringarna som ni så önskar att se.

Vi är uppspända och uppmuntrade över de stora ändringarna som äger rum.

Quan Yin

 

https://channelingthemasters.wordpress.com/2015/12/03/patterns-being-revealed-quan-yin-1232015/

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...