Lady Quan Yin via Natalie Glasson, 1 december 2023 

 

Lady Quan Yin via Natalie Glasson

1 december 2023 

Hälsningar till er gudomliga ljusvarelser, jag är Lady Quan Yin. Jag kommer fram med medkänsla, med kärlek och med en ömhet som jag omfamnar er med. Det är som en helande vibration född ur kärlekens väsen, speciellt för er – ett kärleksuppvaknande, ett kärlekshealing och ett kärleksminne. Det är för dig att ta emot, absorbera och hålla inom din varelse, för att tjäna dig vid denna tid av din uppstigning. 

Föreställ er för ett ögonblick Skaparens hela Universum fyllt med många dimensioner, riken, stjärnor och planeter, många verkligheter och så många varelser – var och en är ett uttryck för Skaparen och vid skapelsen fylldes varje varelse med gränslös, oändlig, ovillkorlig kärlek. Detta innebar att Skaparen önskade att själen som skapades som ett uttryck för Skaparen, skulle utforska – att experimentera med sitt uttryck, sin inriktning och sitt ihågkommande av Skaparen. 

Varje själ är fylld av sådan kraftfull, effektfull, öm och oändlig kärlek. Varje själ i hela Skaparens Universum och varje varelse – varje existens – har samma volym av ovillkorlig, oändlig kärlek från Skaparen. Det är som om varje varelse svämmar över av kärlek och har mer än tillräckligt med kärlek för sig själv och att dela med sig av till Skaparens hela Universum. 

Som en varelse på Jorden håller din själ samma volym av kärlek – en ovillkorlig, oändlig kärlek som är mer än tillräckligt för dig och som tillåter dig att fylla hela Skaparens Universum med kärlek. Den kärlek som din själ rymmer är överflödande och ständigt flödande. Föreställ dig detta ett ögonblick, för det börjar förändra ditt perspektiv. Din fysiska kropp är ett förkroppsligande eller ett uttryck – ett kärl för din själ – därför har din fysiska kropp tillgång till denna överflödande kärlek som aldrig kan tas ifrån dig. Det betyder att när du är närvarande med mig har du en kärlek som är oändlig, riklig och ständigt överflödande – en kärlek som är mer än för dig själv och Skaparens hela universum. 

Jag, Lady Quan Yin, inbjuder dig att sitta i meditation med detta perspektiv. Börja inse att människorna omkring dig har samma gåva, även de människor som du ogillar i världen eller de som stämplas som dåliga eller kaotiska eller destruktiva – att de också har samma gåva, i själva verket varje varelse på Jorden. Och ni har en vacker extra gåva eftersom ni inser detta – ni inser den kärlek som finns inom er varelse. Med detta överflöd av kärlek är kärleken triumferande. Den är framgångsrik. Den kan uppnå vad som helst. Den är ständigt närvarande. Den är manifesterad. Den flödar. Ni är anpassade till kärleken – den är ert verktyg, den är er gåva, den är det som ni har att uttrycka och den är ett utrymme, en fristad för er att existera inom. 

Kärleken är triumferande och kommer alltid att vara det eftersom det är det ursprungliga fröet som ni skapades med, som alla varelser skapades med. När ni får tillgång till denna kärleksenergi, detta ursprungliga frö, så uppmuntrar det andra att göra detsamma runt omkring er. Så ni börjar se reflektioner, ha upplevelser och verkligen känna den oändliga och överflödande kärleken manifesteras – hur kärleken kan lösa, läka, förbinda, omvandla energier inom er varelse och er verklighet. Den är oändlig och därför är dess uttryck, dess syfte, dess förmågor också oändliga. 

När ni inser att kärleken triumferar inom er varelse, och i sanning, över hela Skaparens Universum, kan ni börja ansluta er till den inom er och låta den tjäna er. Låt den vara ett uttryck över och genom din varelse. Låt det vara ett fokus och en flödande vibration och låt det vägleda er, för kom ihåg att kärleken segrar. Även i mörkrets rum finns det alltid kärlek. Det finns helt enkelt ett behov av att känna igen den, och det första igenkännandet är alltid inom ditt väsen. 

Jag, Lady Quan Yin, inbjuder er att begrunda detta, begrunda detta nya perspektiv. Införliva den i ditt väsen och se hur den påverkar din verklighet – inspirerar till nya tankar, nya handlingar och nya processer för helande och omvandling. 

Jag är Lady Quan Yin. Jag tackar er.

Översättning, Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *