Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 28:e september

08-12-05elohimflamevanjose

Nya Verkligheter Öppnas: Passionen Återvänder
Meddelande från Rådet av Strålande Ljus
Kanaliserat av Ailia Mira – Underbara Förväntningar

 

Hälsningar Kära Ni,

Det är dags för er att helt komma ihåg vilka ni är. Ni kan göra det om ni själva tillåter det. Lita bara på er kunskap och öppna era sinnen helt och fullt. Hedra och minns er själva, och använd medvetenheten – av ditt helgade DU.

Ni har denna kunskap inom er, ni minns den, välj den sedan och våga använda den. Vi är glada för er skull, på vårt sätt, och upprymda över att se vad ni gör med er kunskap.

Tiden har kommit för er att komma ihåg vilka ni är, så att ni kan vara er själva – genom att fira och uttrycka er förträfflighet. Ni har frekvenser inom er, som kan ge var och varannan människa en större fullkomlighet. Hur gör ni det? Genom att ni uttrycker er utan att tveka, genom att följa er ande som kommer att guida er hela tiden, och genom att vara uppmärksamma på hur det känns, kan ni tona in er själva. Ögonblick för ögonblick, kan ni tona in er, hela tiden, till det högre medvetandet och de högre potentialerna inom er. Då kan ni enkelt leva som ni känner att ni vill. Ni kan göra detta utan oro eller rädsla, utan illusoriska tankar, vilka oftast inte är gudomliga. Ni kan slita er loss från illusionen om perfektion, och illusionen om ljus och mörker, och stiga in i sanningen. Sanningen av den inre vetskapen. Sanningen som inriktning. Sanningen som gudomlig fullbordan och helhet. Sanningen av kärleken som manifesteras genom Guds vilja, och förlitar sig på er.

Det är er kropps evolution som gör detta möjligt – ni har den strukturella möjligheten att uttrycka spektrumet av sanning, ljus och vilja, av vilka ni är. Denna förmåga är progressiv; allt kommer inte på en gång. Den växer ständigt och liknar en spiral – återvänder till den existerande förmågan och avslöjar ett häpnadsväckande djup, och påverkan på betydelsen och kraften.

Aldrig tidigare har expanderade funktioner kommit in så totalt, så snabbt och så mycket. Det är häpnadsväckande, och vad allt detta kommer att utvecklas till, är okänt. Det är underbart. Så mycket nytt! Mysteriet med upplevelsen av tid avslöjas, och perspektiven och perceptionerna ni kommer att få och uppleva, då detta inträffar, är ett genombrott för mänskligheten! En splittring av ett slutet kretslopp, som har hållit er i det välbekanta och historiska, vilket gör att innovationen verkar mirakulös och sällsynt, i stället för naturlig.

Livet öppnar upp på många nya sätt, och ni vet det genom direkta upplevelser. Kan ni förstå att detta är sant? Kan ni, nej – vill ni – vill ni upptäcka förändringarna inom er, och tro på det ni vet? Det subtila vetandet inom er, vet att det skedde ett betydande skifte nyligen för er, och för andra, som faktiskt var verkligt. Det visste ni kanske. Det belyser ett stabilt och genomförbart nytt sätt att leva. Kan ni känna detta inom er? Vill ni veta mer om det än att bara ha det som en insikt? För att undersöka det som en ny erfarenhet, en som ni vill ha, då kanske ni väljer att stiga in och av expandera livet genom den?

Allt detta är mycket verklig, även om det är subtilt och just nu mest upplevs inom er. Det är genom er vilja med att lita på er inre kunskap, som gör att ni kan uppnå den pågående manifestationen av erfarenhet i denna riktning.

Vi visar på att utstrålningen av möjligheter finns här för er. Kan ni förstå vad som lyses upp med känslan inom er själva? Ni kan välja nya sätt att lära känna er själva, eller mer exakt, inom vilken ny lokalisering ni vill vara.

När ni valt att lära känna er själva, för att identifiera sammanhangen till er, och på ett expanderat och upplyft sätt stiger in i det, då omlokaliseras ni. När ni ansluter till det högre medvetandet, med ett tydligare och mer exakt och stabilt sätt, då dyker ni bokstavligen upp på en ny plats, med en ny version av er, och parallellen från tidigare imploderar. Denna förändring koncentrerar er närvaro och tillåter mer av ert energispektrum, att flöda in i och genom ert liv. Denna utökade kraft uppfyller er. Den klara uppvisningen av denna förändring, kommer att reflekteras tillbaka till er, genom världsliga händelser och situationer, när ni behåller er nya självkänsla. För livet reflekterar de tillstånd ni har – det ni tror att ni är och det ni tror att ni gör här – hela tiden.

Vi visar er det nya, och som vi tror, det bästa spelet nu. Det är upp till er – vilka väljer ni att vara? Hur vill ni att livet ska bli, ni själva och ställningstagandet? Hur vill ni lära känna er själva i detta spel på Jorden? Vilket är det bästa tänkbara sättet att spela här, som ni själva, nu?

De flesta av er har fått en skymt av vad som känns rätt för er, och det är: det som gör anspråk på er nu. Inte det som kändes rätt förut, och som fortfarande finns kvar som en vision. Släpp det.

Rensa ut allt, och kom in i det nuvarande, öppna sedan upp och känn – vad vill ert liv be om för er nu?

Kommer ni att stiga in i det, nu, när tiden är i linje?

Vad kommer att tändas upp när ni vänder om till det? Kan ni känna kontakten med det?

Ert val kan tända överflödet och passionen? Kommer ni att låta er bli ett flöde av ljus? Ge efter för era känslor och börja den glädjande resan som finns här och nu?

Kommer ni att handla efter tankarna att det ni vill, vill ha er, och att alla är en helhet? Kommer ni att lita på er själva? Kan ni luta er tillbaka i det liv ni lever nu, när ni fått ta del av det utvidgade medvetandet, som presenteras för er nu?

Allt detta handlar om att ni full ut och frivilligt, gör anspråk på att leva i suveränitet.

Det är så enkelt att säga.

Men detta val är möjligt, och det är möjligt för att NI har en direktlinje till Skapelsen. Ni har er egen direkta, medfödda, okrossbara förbindelse med Allt som är. Detta förhållande är lika naturligt som er fulländning. När ni öppnar upp detta flöde och tillåter er att vara de ni egentligen är, så blir ni inte bara mästare, utan också broar av kunnande mellan dimensionerna, och det gudomliga ljuset flödar, genom er närvaro.

I detta medvetande, känner ni både beröringen och känslan av det absoluta evinnerliga själv, närvaron bortom alla själv och er roll här som vårdare av det individualiserade medvetandet, som ni uttrycker i detta människoliv.

När ni väl är här i denna sanning, kommer ni att få lust att sträcka upp armarna och hoppa. Att njuta av livet med utsökt ohämmad hänförelse. Så passionerat och vackert är detta arrangemang ni befinner er i, och vägen till det. Känn er själva.

Att leva, innebär att släppa alla andra fria, för att de ska kunna göra samma sak. Med tilltro, eller agera som om, tills det känns naturligt. Ni är fria, och alla andra är fria att göra så också. Var och en av er med individualiserade medvetanden; rika av det Gudomliga Ljuset, utsökt och fulländat. Denna sanning kan komma fram nu, med energi och ändlös utveckling, för ett ständigt växande uttryck av KÄRLEK.

Skapelsens helhet uppfylls alltmer, och reflekteras genom materien. På Jorden. Briljant, skimrande och strålande.

Det nya spelet – spelet här med gudomligt uttryck, lever. Det används av de som lever i ett stabilt tillstånd av helhet och gudomlig vetskap. Detta sätt att vara, har öppnat upp mer genom många saker, viljan att komma ihåg, och så mycket kärlek till er själva att ni är överfyllda med den. Tron på er själva är så mycket större och säkrare, att den måste uttryckas, den kan inte hållas instängd, den måste flöda.

Det ni kommer att hitta när ni förflyttar er och expanderar till dessa nya potentialer, för ni är på väg dit, om ni inte redan är där. Sanningen känns igen från detta inom er, ni öppnar upp och blommar ut. Det ni hittar när ni flyttar in i denna verklighet, är passion. Lycksalig passion återvänder, expanderad och flödande.

Ni kommer att upptäcka en otroligt oändlig energi inom er, som ni upplever som klarhet, vitalitet och entusiasm. Er passion. Ni, levande som kärlek. För kärlek, kära ni, är en kreativ kraft som finns i mänskligheten, känt som passion. Passionerat överflöd till er själva, era liv, era intressen och Allt som är.

Ert liv kommer att sjunga och sväva, brusa och glänsa med ebb och flod, och mitt i detta, vet ni allt ni är, och varför ni är här. Närvarande med infusion av gudomliga essenser, umgås med varandra och utvecklas i oändlighet. Mysteriet som lever.

Vi är Rådet av Strålande Ljus

 

Översättning: Margareta Jonåker

Expect Wonderful by Ailia Mira on 28 September 2016 in Council of Radiant Light | Permalink

– See more at: http://www.expectwonderful.com/2016/09/passion.html#sthash.oILr42ko.dpuf

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...