Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 16:e januari

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 16:e januari

Meddelande från Rådet av Strålande Ljus

Kanaliserat av Ailia Mira

 

Hej, Stora Varelser av Kärlek,

Vi är glada och lyckliga över detta samarbete med att skapa, och glada att möta er ännu en gång. Vi uppskattar er vilja av att ta er tid varje dag, för att ta del av denna upplevelse, detta erkännande av vilka ni egentligen är, och hur ert liv kommer att bli, genom de olika energier, fokus och klarhet, som ni har inom er.

Vi uppskattar speciellt de skiften ni gör, de justeringar ni gör, och gläds med er för er ökade kapacitet att frigöra flödet inom er, för att få kunskap och nå fulländning, och hur ert liv förändras på grund av det.

När ni börjar leva ert liv utifrån sanningen om er varelse, och börjar uppmärksamma det, så kommer er upplevelse att ändras fundamentalt.

Det vi menar när vi säger det, är att ni faktiskt har gjort en enorm förändring, som utgör en ny grund för ert förkroppsligande, och det är av central betydelse att ni inser konsekvenserna av denna förändring, för att förstå och planera ert liv.

Ni har gjort detta. Ni har gjort detta skifte med erkännandet av er själva, minnas er själva, och gjort anspråk på er självkänsla som evig, gudomlig, fri. Ni känner er själva som en förlängning av det som kan kallas själen, ursprunget eller allt som är, förlängningen av dessa vidsträckta, eviga, gudomliga energier i förkroppsligandet.

Följderna av att veta det, och att ha gjort anspråk på det, och den nya grunden som skapas utifrån det, och det nya läget av er upplevelse, gör att ni inte kan förvänta er, att ert liv ska se ut som andra människors liv. När ni tror det, och ni uppmärksammar övertygelser, system, strukturer, avtal, överenskommelser och tankar av affärsuppgörelser, som alla som inte tänker på sig själva på det här sättet använder sig av, då känner ni er förminskade.

Vi vill påminna er om, att ni har expanderat bortom många av de övertygelserna och tankarna, i er värld. Ni har kommit ifrån många av de sätt som människor har använt, och många av de sätt de fortfarande använder. Det finns andra som ni, ganska många, och ni är aldrig någonsin ensamma, inte utan mänskligt sällskap heller, eller tror ni att ert enda sällskap är icke-fysiskt. (ler)

Ni behöver inte oroa er för var någon annan befinner sig i förhållande till detta, ändå, kanske ni framför allt känner er mest angelägna, beträffande de som finns närmast er. Då behöver ni bara fortsätta att återvända till er självkänsla, som ni har erkänt, tillåtit och anammat, och tona in till vilka ni egentligen är.

Öva på dessa nya sätt att vara, tills det blivit naturligt för er, och fortsätt sedan att göra det verkligt viktiga, det ni vill ska vara äkta. Vi föreslår att ni lär er att fokusera på detta, när ni tar till er sanningen om er varelse, och väljer att uttrycka vilka ni är, fullkomligt och fritt.

Sätten ni uttrycker er på för de ni är, kommer att utvecklas. De kommer att förändras. De blir dynamiska. Ni har många olika sätt som ni kan uttrycka er själva på. Ni kommer att ha olika intressen, vid olika tidpunkter i livet. Livet kommer att stimulera er på många sätt.

I motsats till vad ni kanske tidigare har trott, eller har fått höra, eller har tänkt, så behöver ni inte ha ett uppdrag i det här livet. Ni kom inte hit efter att ha avtalat om något speciellt, eller för att spela en viss roll. Många av er håller faktiskt fortfarande fast vid dessa tankar, så idag, för att främja ert verkliga uttryck, så måste vi prata om detta.

Många av er har dessa idéer, om att ni har ett uppdrag, att ni har ett syfte, att ni har gjort avtal innan ni kom hit, och detta är tolkningar av det förkroppsligande som uppstår, när man befinner sig i mer begränsade frekvenser. Att hålla fast vid dessa tankar begränsar er, eftersom de begränsar er förmåga att följa er ande i nuet, och det är där all sanning inom er, finns tillgänglig.

När ni har dessa tankar om ert liv, överskuggar ni era liv med ett sorts filter, vilket begränsar er förmåga att höra sanningen inom er i nuet, och fritt i stunden agera genom att följa er ande.

När ni har tankar om rätt eller fel, gott eller ont, och ni funderar på att det gäller att hitta det uppdraget inom er som ni har, som ni måste uppfylla, eller tankar om att det är det syftet som ni hade när ni kom hit, och att ni måste göra det, då begränsar ni er förmåga att leva i sammanhangets klarhet, vetande och suveräna anpassning.

Vi vill påpeka att, dessa tankar kan ha verkat vettiga för er tidigare, men de kan släppas nu. Ni kan göra det, släppa dessa tankar, så att ert inre vetande blir strålande, klart, lysande och inspirerande, och ni kommer verkligen att gilla det.

Vi säger det igen: Ni har inte kommit hit för att ni tilldelats en särskild roll eller funktion. Ni behöver därför inte hitta den och utföra den. Vi får en hel del frågor i enskilda sessioner och i sessioner med Frågor & Svar med sådant som “Vad är meningen att jag göra? Vad ska jag göra härnäst? Hur kan jag använda mina gåvor på bästa sätt?”

Vi vet att det är så hos många av er, att det fortfarande finns dessa tankar om att ni har ett uppdrag, och det är ert jobb att klura ut det, och utföra det. Vi vill påminna er om att ni är fria att vara de ni vill vara. Vi vill också påminna er om er suveränitet. Ni är inte här för att göra livet bättre för andra. Ni är inte här för att rädda någon annan, eller ens att göra så att de kommer att växa.

Detta är radikala tankar, eftersom de flesta människor som har en andlig inriktning tar till sig sådana här övertygelser. Fast när ni stiger upp, förstår ni att de inte är vettiga, för i suveräniteten ser ni alla andra, och er själva, som kapabla att faktiskt leva som mästare, här och nu.

Alltså, låt oss berätta vad ni kom hit för. Ni kom hit för att utforska detta rike, för att se hur det var, och att njuta av det. Ni visste att genom infusionen av detta uttryck i er mänskliga kropp, så skulle ni få en mängd av alternativ att kunna uttrycka. Ni ville upptäcka genom förkroppsligandet, vad som intresserade er. Ni ville att ert liv skulle vara vidöppet.

Ni kom hit för friheten av det, genom att ta reda på hur det skulle vara i denna vidöppna, fria värld. Ni begränsade er verkligen inte, innan ni kom hit. Ni kom hit utan agenda, utan agenda. Ni kom hit för att ni litade på er själva. Ni kom hit för att ni visste att det fanns vidare aspekter av er som ni kunde tona in er till och anpassas med, eller så kanske ni bara tänkte, att det kunde vara sant.

Orden spelar ingen roll. Ni kom hit för att ni visste, att ni fortfarande skulle vara tydligt anslutna med allt ni är, och litade på att kunna finna vägen.

Ni kom hit för att uppleva det, känna det, och känna er själva i det, och ni visste att ni skulle hitta er inriktning, visste att ni skulle känna er inspirerade, visste att ni skulle känna samhörighet, visste att ni skulle ha stunder när ni inte skulle känna så, men tänkte att ni skulle hitta vägen mitt i allt detta, trygga i er själva. Ni kom hit för att känna er fria att upptäcka och utforska, göra val, dela och känna hur det var, att ha alla dessa upplevelser, och att utan tvivel veta, att allt detta skulle skapa expansion, och att detta skulle gynna allt som är, så att ni kunde fokusera på det roliga, om och om och om igen.

Ni visste att ni skulle ha alla sorters uppslag. Ni visste att ni var unika, speciella och vackra varelser, bärare av energi som är total och sammanhängande. Som sådana, visste ni att ert liv skulle inspirera saker inom er, saker som skulle uppstå genom samtalen mellan er och alla ni stötte på, saker som var unika för er. Ni visste att ni skulle vara med om saker som krävde mer av er, vissa mer än andra, och att ni kunde lita på er själva, att ni visste er väg, och att det fanns … Verkligen, vi vill att ni lyssnar på det här nu, och vi kommer nu att berätta om det som gäller nu. Ni visste innan ni kom hit, och vi ber er ta er en funderare på, hur ni känner nu beträffande det, när ni vet att det inte finns något sätt för er att göra fel.

Det finns inga bättre sätt, eller någon uppgift som ni måste göra. Det finns helt enkelt bara ni, som har en otrolig upplevelse, i en otrolig kropp, i ett otroligt vidöppet, rikt, mångsidigt rike. Det finns bara nya möjligheter varje dag, för er att upptäcka det ni vill, vad ni vill och vad som känns bra för er och hur ni vill leva inom det nu, vad som tilltalar er, vad ni föredrar att göra nu. Ni kan bara tänka: “Vad vill jag göra idag? Hur kan jag göra min dag roligast för mig? Vad ger mig glädje? Vad tilltalar mig? Vad vill jag ha mer av? Vad känner jag för? “Det här är verkligen ert uppdrag, och om ni vill ha en uppgift, så är det att uppmärksamma er själva, och att använda er inre vetskap och era känslor till att orientera er med, för att tona in till er själva, och upptäcka vägen av glädje i detta rike.

Vi vill åter igen påminna er om det inre vetandet ni har, och även påpeka hur subtilt det verkligen fungerar. Allt ni tycker är viktigt, allt ni har fått veta att ni behöver för att hålla ert fokus, saker som lyser upp världen, att dela era gåvor, att upptäcka överflödet, att ha en sund och frisk kropp, att ha bra relationer och kontakter och få imponerande upplevelser och transcendenta stunder, av nåd och kärlek, allt detta är naturligt och kommer av intoningen och uppmärksamheten hos er, och er väg av glädje. Allt kommer från dessa saker. Det är en biprodukt av det – er suveräna anpassning.

Att vara anpassad och att hävda er suveränitet, gör att ni upplever dessa saker naturligt, och kan bidra rikligt. I den suveräna anpassningen, frigör ni er för att följa er ande, så att ni kan uttrycka er autentiskt i nuet, informerad av tydlighet och vetande. I det tillståndet av orientering, öppnar sig alla liv för er.

Den expansiva, kloka själen inom er, som vet om allt ni vill, vad ni vill, har anammat allt ni valt och den vägleder er genom er inre kunskap och inspiration, till den mest behagliga vägen för en ständigt expanderande uppfyllelse. De känslor som manifesteras, hjälper er att styra. Ni kan styra exakt runt alla hinder, och begränsande tankar i livet, om ni följer er ande. Det finns ingen anledning att först rensa bort allt detta, för följer ni bara er inre vetskap så kan ni kringgå allt som ni kanske tror behöver rensas. Är inte det en befrielse?

Allt detta kan leda er in till erfarenheterna av det ni föredrar, och vill veta i livet.

Sanna uttryck kan verkligen uppnås genom att ni ger er själva tillåtelse, tillåtelse att göra vad ni vill, tillåtelse att ge er själva glädje, tillåtelse att göra det som ger er glädje, och att inse att ni inte behöver göra något, men det är skrämmande för vissa människor, då det inte finns några uppdrag för er att utföra eller att upptäcka. Det är skrämmande för vissa människor, att verkligen förstå hur fria ni är, men vi hoppas också att det är riktigt roligt.

Vi misstänker att skräcken kommer från alla tankar i er värld, om vad som är rätt eller fel, och de perioder när ni kände er bekymrade för att ni gjorde det ni verkligen ville, och vad andra människor skulle tycka och tänka, eller göra. Eller har en ovana med att känna oro för vad det kan innebära, med tanke på kriterierna för vad som är bra eller dåligt, och viket som är bäst, och om ni gör rätt, när ni gör det ni vill. Och naturligtvis i er värld, att tänka på sig själv och sätta sig själv främst, börjar accepteras, men kallas många gånger för själviskhet och kritiseras med stor negativism.

Men nu är ni i en nytt tillstånd, då ni vet.

Nu, när ni är inriktade på det vidsträckta inom er, och regelbundet återvänder till er inre anslutning med alla ni är, så frigör ni ett ständigt växande flöde av det inre livet, i er förkroppsligade upplevelse.

Vi föreslår att ni överväger om hela poängen med att vara här, är för att se vad som är möjligt och göra val som förnöjer er.

Vi ber er idag, att tänka på era dagar på det här sättet. Tänk om ni varit med om ett skeppsbrott, och ni sköljdes upp på en strand. Det finns mat och sådant, men ingenting annat. Vad skulle ni göra? Ni skulle börja undersöka. Ni skulle försöka se vad ni kan göra. Ni skulle börja tänka på vad ni vill göra. Ni skulle börja det livet på ett sätt som ni gillar.

Vi vill att ni verkligen inser, att ni kan välja det varje dag, för att skapa den livserfarenhet ni vill. Det enda som står i vägen, är motståndet ni känner för att göra det ni vill, på grund av alla dessa tankar om vad ni tror att ni ska göra.

Är det kanske inte dags att inse, att ert liv inte längre bygger på dessa villkor, och att ni faktiskt är fria?

Vi är Rådet av Strålande Ljus

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...