Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 25:e maj 2017

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 25:e maj 2017

 

Ailia Mira:

Låt oss ta en minut för att optimera vår energi. Allt är energi. Allt är vibration, och att fokusera på hur ni känner, är ett sätt att förstå hur er vibration är, för allt ni upplever i livet uppstår genom resonans. Allt ni upplever kommer till er som resonans, med en aspekt av er aktiva energi. Det här är det folk menar när de säger att man upplever livet som ”organiserat av lagen om attraktion” eller baserat på er dynamiska handlingskraft. Det är en verklig och kraftfull resonans, och oavsett vad ni kallar den, så organiseras energin och utvecklar sig som upplevelser. Så att ta en stund för att optimera er vibration och dynamik, är verkligen bra.

Det är också fördelaktigt innan ni mottar en kanaliserad överföring, för ju bättre ert energitillstånd är när ni tar emot överföringen, desto mer tillgängliga är ni för resonansen, från de högre frekvenserna av överföring. Överföringar från Ärkeängeln Michael och Rådet av Strålande Ljus är fulla spektrum av överföringsenergi. Det finns ett brett spektrum av energier tillgängliga i överföringen, och var och en av er kan motta dem i era nuvarande energitillstånd..

Ni förstår denna typ av upplevelser i livet, om ni tänker efter. Ibland stöter ni på något och det får en särskild effekt på er. Då ni återvänder till det igen senare, har det en annan effekt på er, kanske en större. Det beror på ert dynamiskt utvecklade energitillstånd. Det kan till och med ha en minskad effekt. Det här handlar om ert energitillstånd, för allt är harmonier, allt är vibration och vi uppfattar och kopplar samman med det som är i resonans med oss. Till alla riken i fokus.

Det är essensen, på sätt och vis, av lagen om attraktion som säger: lika söker lika, dras till varandra. Så är det arrangerat. Allt är arrangerat energetiskt och baserat på vibrationell resonans, och tid och rum sammansätts av vibrationer.

Okej, vi ska säga en sak till om det här, eftersom det kanske inte är uppenbart för er alla. Tiden är en del av vår upplevelse, så allting händer inte på en gång, det finns upplevelser som är under utveckling, och rummet är en del av upplevelsen, så att allting inte ska hända mig och allting inte ska hända dig. Vissa av sakerna händer mig, och vissa dig, beroende på var i rummet vi befinner oss, och vilket eller vad vi ansluter till, är det vi fortfarande är i samklang med, så tid och rum hjälper till att underlätta det vi upplever, som personlig verklighet.

Vi skulle inte kunna ha en individuell upplevelse av vårt liv, om det inte fanns tid och rum, så tid och rum är grundläggande för vår upplevelse, och vår upplevelse av tid och rum utvecklas som det vi tänker på som livet.

Versionen i varje ögonblick av tid och rum som vi upplever, handlar om vår energi och vad som är i resonans med vår energi, och vilket flyt vi haft.

När helst ni tänker på det, ta ett ögonblick för att optimera ert energitillstånd genom att höja er vibration, och ni vet att när ni mår bättre, och har höjt er eftersom ni mår bättre, och gör det till ett tillfälle i ert liv för att optimera ert energitillstånd för att kunna vara i balans oftare, för balansering är, som vi har sagt tidigare, klarhet.

Balansering är fysisk välbefinnande. Balansering är vägen till ekonomiskt överflöd. Balansering är äkthet. Det är ni, när ni är era äkta ni, som följer den utvidgning ni befinner er inom, när ni vägleds in i er förkroppsligade upplevelse, så balansering är det!

Optimering av er energi gör det möjligt på det mest fulländade optimerade sättet, ögonblick för ögonblick.

 

Hej, Ni Gudomliga,

Det är härligt att vara med er, och vi är förväntansfulla över att ha fått denna möjlighet att be Ailia förklara lite grand. Man behöver höra dessa saker många gånger för att verkligen förstå dem, och mer än förstå dem, hålla fast vid dem, för det är verkligen många som förstår vad som delas nu. Ni förstår. När ni hör det, förstår ni det, men att kunna leva så, det är något annat.

Att leva så är något helt annat. För orienteringen mot detta och nyttjandet av det, och den färdighet ni får, blir ert standardtillstånd av att vara annorlunda. Vi pratade om det i vår senaste konversation, och trots att denna inställning är enkel, så är det inte nödvändigtvis lätt. Det är inte lätt eftersom det är annorlunda mot hur ni har levt. Så det är underbart för oss, att ha denna möjlighet att ansluta till er, och dela överföringarna med er, som hjälper er att återkräva vilka ni i sanning är. När ni kommer ihåg allt detta, frigör ni en utökad kapacitet, och stärker er själva för att kunna vara de ni verkligen är. Att leva i linje med allt ni är, och vara de varelser ni är, till fullo, här.

De verkliga ni är rika, fria, kapabla, expansiva, flödande, eviga och perfekta.

Ni kan känna perfektionen vilka ni är i ert förkroppsligande, men vissa människor skulle säga att det är långsökt, och det är okej, för ni behöver inte någon annan som håller med om det här sättet att leva, för att det är ert sätt för att ni ska få alla fördelar av det. Ni är fria, kapabla och utan begränsningar, och ni kan uppleva er själva på detta sätt direkt.

Att leva på detta sätt i ert förkroppsligande, är ett radikalt sätt av att förstå att så många på Jorden, bara accepterar begränsningar. Eftersom de accepterar begränsningarna, orsakar de begränsningar i sina upplevelser. Att tro på någonting, och ge det er uppmärksamhet, kan göra och gör den väldigt solid i er upplevelse. Så känslan av att det finns begränsningar och regler, är ganska verklig för de flesta. De historier och idéer som finns ute i världen, som vanligtvis förekommer, börjar ofta från ett ställe som säger att det finns gränser, och dessa gränser inkluderar era begränsningar och regler, och ekvationerna för ”vad du måste göra för att få det du vill”. Ofta något om att ni måste göra det här för att få det där. ”En relation av verkställande, en karmisk relation till förkroppsligandet”.

De flesta människor lever sina liv i tron att alla dessa saker är solida, och ifrågasätter mycket lite. Faktum är att det finns mycket få regler som är delar i er upplevelse. Det finns de som Ailia just pratade om, som att allt är vibration, ni är eviga, och den energin är sammansatt genom resonansen. Vi skulle vilja tillägga, att gravitationen håller saker i rymden strukturerade. Det viktigaste i detta, är att er suveränitet skapar er energi och själva energin är strukturerad av vibrationell resonans, så den är strukturerad av oändlig intelligens eller det folk skulle säga, lagen om attraktion.

Energi är strukturerad så att er varelses tillstånd drar till sig essensen av det ni är. Eller ett annat sätt att säga det – att det som är aktivt i er vibration, i er energi, kan komma in i er upplevelse.

Ni har många aktiva vibrationer, och många tankesätt och övertygelser, som också finns inom er energi, men inaktiva. Ni är fria att dynamiskt ändra ert tillstånd av varande med – det som är aktivt och det som inte är det – stund för stund. Era känslor anger vilket ert tillstånd är i förhållande till fullheten av vilka ni verkligen är. Och eftersom ni kan välja hur ni ska fokusera, är ni helt fria. Bakom detta uppstår följderna av dem, och trots att ni är fria att skapa era upplevelser som ni vill, känner sig ändå så många människor inte riktigt fria att göra det.

Vissa av er känner fortfarande inte riktigt friheten att ha det ekonomiska överflöd ni vill ha, och vi märkte det här i ”Frågor & Svar” förra veckan, då det förekom frågor av typen ”När så många människor är fattiga, hur kan det vara okej att jag ska få detta enorma ekonomiska överflöd, såvida jag inte använder det för att hjälpa alla andra?” Så idag vill vi prata lite om dessa tankar om att ha makten och hjälpa er med det.

De flesta människor har någon form av tankar om vad det innebär att prioritera sig själva, så vi vill att ni checkar in till er själva nu, och få en känsla av er egen övertygelse i ämnet.

 

Hur känns det att sätta sig själv först?

Lägg bara märke till hur det känns. Känn er inte dåliga för det. Anklaga er inte. Lägg märke till hur det känns när ni prioriterar er själva och sätter er själva först.

Det vi vet är att de flesta människor, för att det finns rådande idéer i er värld, som menar att sätta sig själv först, på något konstigt sätt betyder att man inte bryr sig om andra människor.

På något sätt finns de här idéerna, som är väldigt väl etablerade i er värld, att när ni sätter er själva först så kan det inte gynna andra. Det finns ett mönster av tankar som innebär, att för att hjälpa andra måste ni sätta dem främst, och för att bevisa att ni bryr er om andra också visa kärleken till er nästa, och ni måste bry er och agera för att visa att ni bryr er om hur de känner, inte hur ni känner. Det gör er tveksam till att göra det ni vill och följa er ande, framför allt för att ni inte är säkra på att det verkligen är ”bra” eller ”rätt”, att sätta er själva först.

Det är ett sätt att tänka som står i strid med era val, eller de val som vi föreslår att ni ska göra – att glädja er själva – men med tankar av att ni kanske också har önskningar för andra, att få ha lyckliga, bra liv, men det här är ett enormt missförstånd. Att se det klarare och ta bort missförstånden, ger er möjlighet att återta friheten av de ni verkligen är..

Människor tänker så här i allmänhet, att om ni bryr er om er själva, så kommer ni på något sätt att skada någon annan. Inte ens det är så bra, för det är ofta tankarna att om ni kanske gör det, som gör att någon annan får betala. Detta är att gå baklänges, för ju mer självrefererande ni är desto mer måste ni ge. Vi föreslår inte att ni ska bli självrefererande för att kunna ge till andra. Vi föreslår att ni ska bli självrefererande på grund av er suveränitet. Det är det ni verkligen är.

Att leva i balans är ert normala tillstånd, och en del av förkroppsligandet innebär möjligheten att återta den i ett rike, som när ni fått tillgång till det, gör det mycket roligare att vara här. När ni sätter er själva först, och uppmärksammar hur det känns, är ni bättre balanserade. I det här tillståndet är ni lätta att vara med. Ni stilar inte inför andra människor, och frågar eller vill få dem att göra något speciellt, för att få er att må bra. Ni skapar inte relationer där ni får någon annan att må bra för att de ska göra detsamma för dig. Ni har tagit er bortom verkställande och karmiska relationer, till ett ovillkorligt förtroende av att kunna skapa ert tillstånd. Er medvetenhet och ni har höjts upp. Kan ni föreställa er hur det känns, att vara med människor som är glada utan villkor?

Många människor har sådana relationer, som handlar om att göra varandra lyckliga, som ofta kallas relationer av medberoende, relationer där man står på huvudet för att behaga den andra, och blir irriterad när den andra personen slutar med det.

När ni istället är nöjda, och omfamnar er suveränitet genom att vara självrefererande, visar ni era fulla resurser, anslutna, glada, klara, överflödande, strålande med välbefinnande. Det är från detta tillstånd som ni faktiskt verkligen kan dela med er av era gåvor.

Det mest fördelaktiga sättet av att dela med sig av någonting i livet – i ert eget liv, i ert affärsliv, i ert jobb, i alla former av relationer – är att dela med sig från ett utrymme som har mer än tillräckligt. Jag har mer än nog. Jag skulle gärna dela med mig av det! Vare sig det är pengar, idéer, tid eller energi, ha den insikten.

Att dela med sig från något man har mer än tillräckligt av, är äkta delning. Det är äkta delning, men när ni inte har tillräckligt och delar med er? Det är en blandad sak. Ni alla vet det. Ni har alla haft upplevelser när ni var unga, då någon fick er att dela med er av något ni verkligen inte ville. Hur kändes det?

Vanligtvis fanns det i denna upplevelse en sorts förbittring. En tanke som införlivades om att ni skulle ge upp det ni ville ha, även om ni inte ville. Även om det inte kändes bra för er. Det här sa att det inte var okej att vilja ha något bara för er själva. Kan ni se vad den tveksamheten kan göra, för vad som är viktigt för er i ert liv nu? Självklart kan ni det – ni lärde er det tidigt.

När någon ni älskar ber er om något, och ni passerar det vidare till någon annan, då sviker ni den personen. Det förändrar era förhållanden och får er ur balans för de ni verkligen är.

Det behöver inte vara så, men det blev ofta så, särskilt när ni var unga. Vanligtvis tvingar någon annan er att göra det. Och den andra delen av detta? När ni är unga och ni blir ombedda att dela med er fast ni verkligen inte vill, vad händer då? Den personen som försöker få er att dela med sig, blir nöjda med er. De säger det till er. De affirmerar det ur den balanseringen.

Det är den sista delen av denna ekvation: ni lär er att ni kan få kärlek av den viktiga personen – vanligtvis en vuxen i ert liv – genom att göra saker som de tycker ni borde göra, oavsett det ni vilja ha. Och sen? Saker och ting i livet börjar bli förvirrande.

Så nu när vi förstår att allt är vibrationer, och att allt är organiserat energetiskt genom resonansen, ber vi er ompröva ert förhållningssätt till att dela, och att sätta er själva främst.

Vi vill uppmuntra er att överväga det ni kanske har blivit lärda, för det här har gjort livet förvirrande för er. Det har blivit svårt för er att sätta er själva främst, göra det som är viktigt för er och känna er fria att göra ert liv så glädjefullt som ni längtar efter.

När ni är andra människor till lags, och de uttrycker sin tillgivenhet för er, ger de positiv uppmärksamhet till er, de är ett sätt att ge er en upplevelse som inte är densamma som att vara i balans, men det liknar det i den mening, att ni får mer energi, eftersom uppmärksamhet är energi.

Så ni har lärt er, att sättet för att få mer energi är genom att vara tilltalande för andra, och då införlivar ni det här mönstret, och sedan när några kommer samman, som vi nu i denna konversation, och uppmuntrar er att sätta er själva främst, är ni benägna att ta paus.

Ni är benägna att misstro det, för att ni har år efter år av upplevelser, då riktigt fina saker hänt i ert liv, för att ni gjorde det andra människor ville att ni skulle göra.

Det vi vill att ni ska försöka i detta experiment, som vi påminner er om, är att vi ber er spela med i allt detta, som ett experiment där ni kommer att avgöra om det är till er fördel eller inte. Att upptäcka, men inte för att vi säger det, utan för att upptäcka om ni gillar det, och därför vill fortsätta med det … I det här experimentet föreslår vi att ni upptäcker hur det är att ha flödet av energi från allt ni är. Att istället välja balansering , att må bra, och tillåta allt ni är, Källan inom er, som uppfyller er. Och för att känna hur det känns att nå fulländning, full resurs, klarhet, välmående, upprymdhet, bli upphöjd, fritt flödande, kopplat till de sanna ni, er icke-fysiska helhet.

Upptäck att ha kraften på grund av balanseringen till allt ni är, och för att upptäcka hur bra det känns att vara i det rummet, och hur mycket andra människor har nytta av er där. Det finns inget mer underbart, än när en person i er närvaro, är ovillkorligt balanserade till vilka de verkligen är.

Ni har alla varit med människor som dessa, när deras energi är så bra att det bara är roligt, ljust och lätt att vara med dem. Nå, så kan ni också vara när ni prioriterar det.

Vi ber er idag, att ta i beaktande allt som kan hålla er tillbaka, från att ni ska kunna känna er fria att prioritera er balansering. Er balansering är det direkta sättet att underlätta en utökad upplevelse av allt ni vill, men det är också möjligt att få saker ni vill ha, genom att använda de andra vägarna. Det är möjligt att få det ni vill ha genom att göra saker för att behaga människor, för att de ska ge er saker, vägar där ni arbetar hårt för att ni tror på det, vilket ger resultat. De fungerar på samma sätt – lagen om attraktion gör det verkligt, för att ni tror det och agerar genom den tron. Det ni tycker är äkta och viktigt, är det som är äkta och viktigt för er.

Så ja – det är också ett alternativ, men vi föreslår ett alternativ som verkligen låter er uppleva er själva, som ni verkligen är: fria.

Fria, expansiva, kreativa och frodiga med ett strålande välbefinnande, och fulländade i ett kvarhållet, stabilt flöde av klarhet och energi inifrån. Det är den vägen vi talar om.

Idag ber vi er att överväga omsorgsfullt och försiktigt, om det finns någon del i er som känner att om ni verkligen sätter er själva främst, så kanske ni inte är en god människa. Ni kanske skadar andra. Ni kanske skändar genom någon oskriven tabubelagd lag i er kultur och i världen. Om den här övertygelsen fortfarande finns inom er, skulle vi vilja uppmana er att tillbringa lite tid med att tänka annorlunda, om vad det kan betyda, inte bara för er, utan för alla ni bryr er om och för världen i stort, om ni skulle komma i ett lugnt tillstånd av balansering, och blir uppfylld inombords.

Vi är klara.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...