Rådet via Ron Head, 13 mars 2019

Rådet, 13 mars 2019

Via Ron Head

Vi har fått en förfrågan om ett uttalande från Skaparens energi under en session av djup hypnos av vår kanal, under ledning av Suzanne Spooner. Ha i åtanke när ni läser det här, att även om frågan är specifik, involverar den mänsklighetens utvecklig till dess nästa upprepning, och därför kan svaret lika gärna gälla för många av era nuvarande förhållanden.

”I det förra samtalet talade Skaparen om hur ovärdigt många människor behandlar sina relationer med andra. Ibland har det varit en lärorik erfarenhet och andra gånger för att lära ut en läxa. Skaparen slutade med att säga att det här inte är något som vi kommer att uppleva så mycket längre till. Kan Rådet förklara lite mer om det?”

Än en gång drar vi er uppmärksamhet till skillnaderna mellan er sekventiella uppfattning om ”mycket längre” – vilket innebär några dagar, veckor, månader etc. – och vår uppfattning, som skulle sätta det i ett perspektiv av ett antal förändringar i förhållande till evigheten av ert ”förflutna” och ”framtiden.” Vi kunde ha sagt att ni har relativt få nödvändiga förändringar att gå igenom innan ni märker omfattande och betydande förändringar hos er själva och därmed er omgivning.

Många saker som ni för närvarande ser som undervisning, som inlärning, som läggs på er, eller som ni har lagt på er själva, många saker som ni ”uthärdar,” kommer att ses på nya sätt av er och kommer att bli njutbara och önskvärda. Det här är, naturligtvis, svårt för er att acceptera. Men var snälla och förstå att hela konceptet av er själva och ert syfte håller på att genomgå en förändring som ni helt enkelt inte har verktyg för att kunna föreställa er.

Om ni skulle gå igenom alla de uttalanden som vi har gjort, genom den här och andra kanaler, och helt enkelt acceptera dem som fakta, då kanske ni skulle börja förstå. Vi har talat om för er många gånger och på många sätt, vilka ni är och vad ni kommer att förstå om er själva när ni accepterar det, men ni kan fortfarande inte acceptera det. Ni bär på en hel del bagage som ni har accepterat som sant. Ni börjar att ifrågasätta dessa ”sanningar,” och förkastar de som ni finner har varit vilseledande, skräckinjagande eller avsedda att kontrollera, när ni kommer närmare er nästa stora förståelse av er själva.

Ni blir visade i era drömmar om natten, i era meditationer och även i förändringarna omkring er, vad som är möjligt. Om ni inte ser det kanske ni inte letar efter det ännu, eller så kanske ni inte accepterar det. Ingenting kommer att verka ”verkligt” för er som ni anser omöjligt. Men verkligheten vid denna tid är att ni antingen visar vad som är möjligt, eller att ni i allt högre grad blir satta i positioner för att observera vad som är möjligt.

När ni kommer på er själva med att tänka: ”Jag kan inte, jag får inte” fråga då er själva. ”Varför kan jag inte?” ”Varför får jag inte?” ”Vem säger det?” ”Varför säger de så?” ”Accepterar jag det, och om jag gör det, varför gör jag det?”

När ni frågar dessa saker, när ni fattar dessa medvetna beslut, vilka era beslut än är, kommer ni att ha tagit tillbaka er egen personliga makt. Det här är en mycket upplysande upplevelse, som ni kommer att se.

Ni känner alla till idén med att flytta till en högre klass i skolan. Det som händer nu är att ni har gjort tillräckligt av det, och närmar er nu tiden för att ”ta examen” och flytta till en högre institution. Universitetet kan fortfarande vara en bit bort, men ni har lämnat grundskolan.

Tack för din fråga.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

HOME

Du gillar kanske också...