Rådet av Ron Head

Rådet  1 januari, 201

Vi förstår att denna dag är början på en ny cykel i er metod att räkna. Vi önskar er en cykel av stor transformation och glädje i ert överflöd. Då det gäller ert överflöd vill vi att ni beaktar det följande:

 

Ni har överflöd. Det finns ingen som är inkarnerad på er planet som inte lever i överflöd. Det finns ingen brist. Ni skapar allt ni ser. Den uppenbara frågan, om ni accepterar detta, är vad jag skapar och varför. Varför skapar jag, om jag i själva verket är så mäktig, ting som jag inte tycker om?

 

Det finns många möjliga svar till denna fråga. Men det blir inga svar på den tills att frågan till sist ställs. Förstår ni? Man kan inte se hur och varför man gör något så länge som man tror att ansvaret (förmåga till gensvar) ligger annorstädes. Var goda och lägg märke till att vi inte använder ordet klander. Och det är anledningen till att det så ofta lärs ut att man behöver ta fullt ansvar för allt i ens liv. När detta tas, taget för sig själv, då återgår kraften av förmåga till gensvar där den hör hemma. Så, vi önskar detta för er i ert nya år. Må ni känna glädjen av vad fullbordan av dessa intentioner kommer att föra med sig. Må ni vidmakthålla ert fokus tills att dessa visioner blir verklighet. Och till sist, må ni taga från detta lektioner om hur kraftfulla ni verkligen är.

 

Må välståndet från universum som konstant omger er mirakulöst bli det som ni föredrar.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

You may also like...