Rådet via Ron Head, 19 januari 2018

Rådet via Ron Head, 19 januari 2018

 

Rådet – Dela upp och Kontrollera

Vi talar idag om en taktik som har använts för att kontrollera vad ni tycker och hur ni tänker för att hålla den sociala konversationen under kontroll. Ni har fått en konstant diet av polarisering. Ni har delats in i två sidor för nästan varje problem som ni kan tänka er. När det finns två sidor är möjligheterna begränsade. När en konversation börjar utanför de föredragna gränserna, och om den konversationen hotar ställningen för dem som ser sig själva som privilegierade och kraftfulla, kallas det för konspiration, det skrattar man åt.

Detta skulle i sig vara ett ankare som skulle hålla mänskligheten nere i sina försök att öka sitt medvetande. Men under de senaste åren har dessa uppdelningar, de här känslorna av splittring, blivit underblåsta till en mycket farlig nivå.

Det fanns en tid när vissa ämnen inte diskuterades eftersom de var obekväma. Nu kan de inte diskuteras utan att nästan hoppa in i fanatiskt hat-tal.

Vi skulle säga att det är dags och att det är nödvändigt att alla tar ett steg tillbaka och inser att ni har blivit omsorgsfullt ledda in i denna situation. När någon säger att DE säger sanningen till dig och de andra är farliga lögnare, är det dags för dig att gräva fram sanningen för dig själv. Det är definitivt INTE dags för dig att börja fördöma andra på grund av vad någon annan har sagt till dig, även om det har sagts upprepade gånger och högt under långa tidsperioder.

Kanske är det också dags att inse att de flesta saker som gynnar människors liv skulle gynna alla människor. Människor som lever tusentals kilometer från varandra, och som bor i mycket olikartade kulturer, önskar samma saker för sig själva och sina familjer. Och om de ser ett sätt att vinna och förse sig med dessa saker, vill de inte ta dem från andra. Tanken på brist och knapphet är också ett verktyg för kontroll. Det begås av dem som tycker att de behöver ”allt av det”, oavsett vad det är.

För närvarande bor ni i en värld som innehåller stora rikedomar, bortom era förmågor att föreställa er dem, och också fullständig utsatthet och svält. Vi säger er att om alla levande människor skulle ha mat, skydd och möjlighet i lika stor utsträckning skulle er värld vara mycket bättre än ni kan föreställa er. Tänk bara på de miljoner som inte får bidra med någonting. Är det här för att de flesta av er inte vill det? Nej, det beror på att vissa känner sig hotade av idén. De lever och lär ut principen att ”om de har det, kan jag inte få det”.

Vi skulle åtminstone få er att utforska tanken att om det är bra för mig, kan det bli ännu bättre för mig om vi alla har det. Er värld, som den är konstruerad för närvarande, är så långt ifrån idealen som era samhällen låtsas att hylla som det är möjligt att komma, oavsett hur ni föredrar att tänka. Var det detta ni ville ha? Eller var detta vad ni föddes in i och leddes vidare till?

Nu ändras det här. Det kommer att förändras. Det finns inget ”kanske ändras” i det. En kritisk avsiktsmassa har uppnåtts. Försök har gjorts att spåra ur eller fördröja de förändringar som pågår. Men allt som har uppnåtts är att säkerställa att när den legendariska dammen brister, kommer översvämningen att bli ännu större.

Det är verkligen dags för var och en att bestämma att det kan vara bättre att hitta områden av gemensamt intresse, gemensam tro och gemensam välfärd. Kanske istället för att ha krig emot det och krig emot detta, skulle det vara bättre att göra ansträngningar för det här och projekt för det där. Tid för att ändra dialogen.

Det är dags att börja hitta en gemensam grund, gemensamma syften och samarbetsområden. När det gäller er själva, har det alltid varit så ni har levt. Krig, med vapen eller med ord, har lärts ut. Det är INTE normalt. Rädsla är INTE normalt. Brist är INTE normalt. Inte heller är total anpassning. Mångfald är skönhet. Tänk på varför ni reser dit ni reser på era semestrar.

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Ni får kopiera och omfördela det här materialet så länge ni inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och ni inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...