Rådet via Ron Head, 16 februari, 2018

Rådet – Mirakulösa Ni

Vi önskar ge er ett annorlunda perspektiv angående en del av den informationen som vi tidigare har betonat de senaste åren. Vi har talat med er om energi. Vi har upprepade gånger talat om för er att allt är skapat av energi i sin kärna och frekvensen har betydelse. Och vi har betonat för er att detta betyder att ni är varelser av energi, elektromagnetiska varelser. Ni är frekvenser inneslutna i det som är Energifältet. Och ni har en energifrekvens, som i sitt ständigt föränderliga varande, är unik i sitt skapande.

Många av er har börjat förstå det här som sägs nu. Men idag vill vi belysa hur det här sammanfaller med en viss typ av lärande. Ni har alltid fått berättat för er att ni inte ska döma andra. Ni har fått berättat för er att de liksom ni är gudomliga varelser. Och det är såklart sant. Men ni finner det ibland, oftast, det svårt att agera genomgående på det här sättet när det gäller den informationen. Detta är för att det ni observerar hotar er eller era värderingar på något sätt.

Nå, vi har förklarat många gånger orsakerna till de känslorna av att känna sig hotad, förklaringar som var sanna, men idag vill vi närma oss ämnet lite annorlunda.

Eftersom ni lever i en tredimensionell materiell värld och eftersom många av era sinnen har försvagats eller stängts ner, ser ni världen som ”jag” och ”inte jag”. Det här tillåter er att se på saker som uppfattas som ”inte jag” på ett sätt som ni inte skulle se dem om ni visste, verkligen visste, att de faktiskt är en del av ert eget fält. Det finns faktiskt en förklaring till på vilket sätt de inte är ”inte jag”.

Det första ni måste förstå är att vad ni förnimmer är faktiskt en annan uppsättning av frekvenser i fältet som er hjärna, denna underbara mottagare/översättare/sändare översätter till bilder och ljud och dofter etc…som stämmer överens med vad ni har uppfattat tidigare. Ni konstruerar en kopia i ert sinne. Det är nödvändigtvis INTE en exakt kopia. Varför? Vad menar ni? Vi menar att det är inte så att ni på något sätt, för de flesta av er, mottager mer än en pytteliten del av all information som det som mottages faktiskt består av. Till exempel, personen i bilen som nyss hindrade dig i trafiken, kanske faktiskt desperat försöker få sitt barn till sjukhuset, men detta vet inte ni.

Men detta är inte det viktigaste i detta budskap. Det vktigaste är att ni faktiskt ser den inre tankeskapelsen. Så när ni förbannar den eller dömer den som något mindre än gudomligt så duschar ni den energin över ert eget fält. Det finns energier involverade som ni inte skulle välja, biokemikalier likaså. Ni förändrar er egen varelse på sätt som är motsatsen till era intentioner. Vi kan säga detta eftersom ni läser detta meddelande. Ni förstår, det ni ser är alltid inom er. Detta betyder inte att det inte finns något där borta. Detta är bara en förklaring av mekanismen i er perception.

Men att förstå detta kan hjälpa er att skapa en förändring i era reaktioner. Ni kan komma att förstå, på ett väldigt praktiskt sätt, att det skulle vara mycket bättre att välsigna det ni uppfattar, än att fördöma det. Det är, till syvende och sist, ni. Och det är ni på mycket mer omedelbara sätt än vad ni kanske någonsin föreställt er.

Förändringarna i frekvenserna och biokemikalierna som ni producerar inom er själva kommer att hjälpa er att mirakulöst förändra miraklet som är ert manifesterande själv. Ni manifesterar ett själv som ni känner. Och ni är ett mirakel. Varje liten cell i er varelse är ett mirakel. Och de miljarder celler som skapar er skapar många mirakulösa saker utan att ni ens är medvetna om det.

Vilken typ av mirakel vill ni delta i idag?

 

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE. A third book is being compiled now. 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.co

 

 

Du gillar kanske också...