Rådet via Ron Head, 24 November, 2017

Rådet via Ron Head

24 November 2017

Frihet eller Kontroll

Vi ser att alltfler av er vaknar upp till de aktuella förhållandena i de samhällen ni lever i. Det är mycket uppenbart för dem som vågar undersöka sina liv att det finns en stor avvikelse mellan vad de sagts att deras situation är och vad den verkligen är. Och de metoder som används för att hålla dessa förhållanden på plats blir också uppenbara när någon vågar syna dem. Ni blir ombedda att inte fästa någon uppmärksamhet på mannen bakom kulisserna, att inte se vad den vänstra handen gör och att uppmärksamma det som är dagens version av bröd och cirkus.

Det fanns en rörelse för två hundra år sedan för att frigöra mänskligheten från de få som ansåg sig ha rätten att styra över den. Ett av de mer synliga resultaten var skapandet av en ny nation där garantier för individens frihet sattes på plats. Sakta men säkert har dessa garantier tagits bort. Och nu blir ni försäkrade att ni är fria, att ni lever i en demokrati – det var aldrig meningen att det skulle bli en demokrati, utan en republik – och att er lag är konstitutionell. Men era ögon verkar se en helt annan bild.

Ni har hela tiden blivit ombedda att söka er frihet, trygghet och frid i en alltmer utökad styrning. ”Om ni låter oss styra detta här så blir ni tryggare”. Detta har alltid varit en lögn.

All den frihet ni från början tog för given har ni fortfarande… om ni köpt en licens från de styrande, och OM de inte ser det som ett hot mot sig själva. Och denna styrning har utvecklats.

För två hundra år sedan var de som innehade kontrollen människor. Nu hålls dessa tyglar av affärsintressen som inte har någon trohet eller skyldighet gentemot någon annan än sina egna intressen. Och mycket ofta är deras intressen inte människors eller annat livs intressen.

Låt oss nu titta på hur saker och ting framskrider. Och det gör de.

Varje dag vaknar fler av er, i varje del av världen, i varje samhälle, upp till de faktiska omständigheterna i era liv. Varje dag kommer ni till insikt om att den enda makt någon har över er är den makt ni släppt ifrån er. Och ni börjar se att lösningarna ligger i att enas med era grannar.

Många blir medvetna om att deras egna personliga förändringar resulterar i förändringar runtomkring dem. Människor samlas i större skaror och det byggs upp drivkrafter. De flesta av er ser det inte ännu. Men vi säger er att ni snart får se det på omisskännliga sätt.

Ett av de meddelanden som nyligen sändes uttryckte ”handsken är kastad”. Ni kan se det som att det betyder att, även om vi är begränsade beträffande de metoder vi använder, till exempel uppträder vi vanligen inte i er fysiska värld, vi inte längre kommer att stå på sidan om och låta er bli misshandlade, felanvända eller missledda. Saker förändras. Och de förändras nu.

En av de saker ni nu kan välja att hädanefter göra för er själva är att undersöka orsaken till att ni tänker som ni tänker och gör det ni gör. Hur mycket av det har varit i överensstämmelse med det ni fått berättat för er, och hur mycket av det är ett resultat av era egna upplevelser? Det kommer att hålla er sysselsatta en god stund. Och det kommer att förvåna er.

När ni betraktar er värld om 20, 10, till och med 5 år från nu, kommer ni att bli förbluffade av hur annorlunda den kommer att vara. Men betänk detta. Vad kommer ni att ha gjort för att återskapa den? Era tankar, era uppfattningar och era avsikter kommer att bidra mycket mer än ni kan föreställa er. Tänk på hur ni vill att er värld ska vara.

Kärlek till var och en av er. God dag.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...