Rådet via Ron Head, 11 november, 2016

Rådet/Ron Head

Rådet

via Ron Head

11 november, 2016

Vakna upp!

Er värld går nu igenom ett massivt uppvaknande. Det har vi tidigare påpekat för er. Varje gång har vi också indikerat att det fanns en stor mängd okända, osynliga och oönskade saker som måste bli bemötta, innan er värld börjar få se nalkandet av den underbara värld som väntar er. Vi har talat om för er att ni inte ens har skrapat på den ordspråksmässiga ytan. Nu förekommer, och kommer fortsättningsvis att förekomma, väckningssignaler för att föra upp många saker till er uppmärksamhet. Om ni läser detta på den ena sidan av världen, kommer det möjligen att föra upp till sinnet någonting annat än vad det kan väcka upp på den andra sidan. Dessa är saker som vi måste ta upp. Såsom vi har sagt: ni kommer inte i morgon att vakna upp i en värld, som mirakulöst har blivit transformerad för er. UTAN – ni kommer att vakna upp i en värld som magiskt har blivit transformerad av er.

Under flera månader har ni kollektivt känt av att en större förändring närmar sig. Vi har bekräftat detta för er. Vi har bekräftat det genom flera kanaler. Er oftast förekommande uttalade respons har varit: ’Få det att ske’. Ni tolkar alltid saker i enlighet med det som ni mest av allt önskar er. Men en ny värld innehåller mycket mer än det.

Nu är det, naturligtvis, en underbar sak att ha byggt upp en mental bild av den värld, inom vilken ni önskar leva. Vi rekommenderar det varmt. Men man måste också kunna se att det finns en sträcka att resa mellan var ni befinner er och denna nya värld. Vägar har ständigt ojämnheter och gropar. Det kommer att förekomma skuggiga saker som ligger på lur och saker som säger: ’Buu!’, samt bortspolade broar.

Ni sade: ’Få det att ske’ och ni har fått det att ske. Eller, rättare sagt, som sam-skapare har ni medverkat till att få det att ske. Så nu talar vi om detta för er. Det som ni upplever är en fortlöpande intensifiering av den förändringsvåg som ni så starkt längtar efter. Det är något för er att välkomna och att vägleda, inte något att avfärda och gömma er från.

Nu kan ni inte, det har ni aldrig kunnat, hindra de förändringar från att ske, vilka ni har tillbringat tusentals år att bygga upp – åtminstone inte för planeten. Men ni kan öppna upp dem och ni kan få uppleva dem som endera välsignelser eller förbannelser. Ni är nu fullt kapabla att förstå dessa principer. De kan skenbart vara nya för vissa av er, men i sanning är de inte det. Dessa, som är av Sanning, är det som har varit känt som ’gnosis’, eller ett vetande. Och det finns inget nytt gällande dem. Sanningen är, har varit, och kommer alltid att bestå. Den befinner sig i en process av att bli manifesterad i er värld, vissa skulle säga: ’Äntligen’. Den kommer att fortlöpa oförminskad, men ni kan få uppleva den, ni kommer att få uppleva den, i direkt proportion till er förmåga att acceptera den. Vissa kommer faktiskt inte att acceptera den. Och deras nya värld blir annorlunda på betydande sätt. De kommer att få fler och större väckningssignaler.

Kan ni ta ert inre öga till bilden av en shaman, som med öppna armar står inför den uppstigande solen och välkomnar den nya gryningen? Vi rekommenderar starkt att ni gör ert liv till en återspegling av er bild. ”Tack. Tack. Tack.” Det är en mycket mer kraftfull tanke än: ”Åh nej, Åh nej, Åh nej!”

Såsom er sång säger: ”Detta är Vattumannens tidsålder som gryr”. Gör vad ni önskar av den. Välsignelser och tacksamhet till er för vad ni har skapat och för vad ni kommer att skapa från och med denna dag. Ni får, som alltid, vår förbehållslösa och villkorslösa kärlek.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, Available HERE. A third book is being compiled now.

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved.

 

You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...