Rådet via Ron Head, 20 oktober, 2018

Rådet via Ron Head

20 oktober 2018

Vad är ni?

Vi har i åratal talat med er via många kanaler om en stor mängd olika saker, men dessa har alltid varit centrerade kring ett specifikt ämne. Vi har aldrig gått för långt från det, vi har heller inte stannat länge borta från det.

Vi har talat om det faktum att ni alla är energivarelser. Ni har inte haft något problem med att förstå det intellektuellt.

Vi har talat om det faktum att ni bara är medvetna om en mycket liten del av er sanna varelse. De flesta av er har inte haft något problem med det.

Vi har talat om det faktum att, i skenet av ovanstående två påståenden, ni är en fasett, en arm om ni så tycker, av det Gudomliga Alltet. De flesta av er kunde intellektuellt hålla med om det också.

Vi skulle kunna fortsätta i den har stilen, men vi tror att ni förstår. Nu vill vi poängtera för er att det är en enorm skillnad mellan att intellektuellt förstå, till och med att hålla med om, ett uttalande eller en lära och att göra det till en underliggande sanning i ens varelse. Och på grund av det ligger den större delen av dessa sanningars gåva okrävda av er.

Nu vet vi att detta förstås inte är er avsikt. Vad det är, är ett resultat av ha haft sanningen fördold för er i många livstider. Er litenhet och förmodade ovärdighet har trummats in i er under mycket lång tid. Och när er personliga smärta inte användes såg de till att ni fick bevittna den hos andra. Det var verkligen kraftfulla lektioner. Och de fortsätter att användas.

Men nu är det dags. Det är dags att inse var ni är och vad ni handlar om. Det är dags att förstå varför. Och framför allt, det är dags för er att slutligen göra anspråk på er verkliga identitet. Att göra detta kommer att ha mycket större effekt än att bara återskapa ert eget liv, vilket det kommer att göra. Men det kommer att skapa ekon genom hela er arts energifält, er värld, och långt bortom er nuvarande föreställningsförmåga.

Ni tycker om att kalla er själva ljusarbetare, ljusvarelser, ljuskrigare och vissa benämner sig själva änglar etc. Men få av er förstår vad ni egentligen säger. Det är OK, men det är dags nu för er att vara det ni föreslagit er vara fullt ut. Och det är dags att gå från att förstå och önska till att veta och vara. Det är dags att göra anspråk på och att äga sanningen om vem ni är.

Gör detta medvetet. Gör detta med stor avsikt. Gör detta med all er makt. Och gör det med den förståelse som är sann för varenda en av er, även med dem ni inte håller med.

När ni börjar gå genom era liv i detta vetande, har era liv inget annat att göra än att bli det ni ser i kärlek. Ni är, trots allt, och har alltid varit, skapare av dem. Men tidigare har ni tillåtit andra att skapa en mycket stor del av dem åt er. Det sker genom att ni bara håller med om vad de talar om för er, förstår ni.

Nu vill vi att ni gör anspråk på den makt som ni är och börjar erkänna er själva som den makten. Det är dags.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...