Rådet via Ron Head, 4 januari

Rådet via Ron Head, 4 januari

Var Uppmärksamma – Rådet

 

Ni har nu flyttat in i tiden och energin, som ni identifierar som ert nya år. Under detta år, måste ni vara uppmärksamma, som aldrig förr. Därför har vi flera råd, som nu är lämpligt att föra vidare till er.

Vi har i det förflutna, flera gånger kommenterat er fråga om ”bring it on”. Vänner, det är nu på väg att ”brought on”. Detta år kommer att bli förändringar i en sådan storleksordning att ni kommer att fråga er om ni någonsin kan komma ikapp. Det kommer ni naturligtvis. Men en lugn dag kommer att bli en skatt.

Ni fick höra att förra Hösten skulle vara den tid då allt förändrades och så var det. Allt har förändrats. Tiden har nu kommit då det blir allt omöjligare att dölja detta faktum för er. Det omöjliga har vuxit under en längre tid och är faktiskt en stor del av den flodvåg av förändringar, som nu är på väg att påverka er på ett sätt, som ni ännu inte kan föreställa er.

Det finns nu flera verkligheter i er värld. Rättare sagt, inom ert medvetande har ni många alternativa verkligheter att välja mellan och integrera in i något mindre antal överenskomna nya realiteter. Det kommer naturligtvis att vara en mer allmän, övergripande konsensus. Men även på denna punkt, har er värld delats.

Ni är på väg att snabbt flytta till en värld, som ni har övervägt vara fiktiv fantasi. Det är bra. Ni kommer att ta itu med det som ni vill. Men utöver detta, kommer vi att meddela er att er urskiljnings förmåga kommer att behövas som aldrig förr.

Ni kommer dagligen att bombarderas med redovisningar, förklaringar, skäl, visioner och ljud som helt enkelt inte kan anses vara sanna. Det kommer att vara er uppgift att avgöra vad som är sant i er värld och vad som inte är det. En ny teknologi är vad det är. Men historierna bakom vad ni ser/hör är bara historier. Någon kommer att ha bestämt vad ni ska få veta. De kommer att ha bestämt det ni kanske vet. Och de kommer att ha bestämt hur stor del av sanningen ni ska få veta. Inse alltid detta.

Vissa kan i själva verket ha lärt sig fakta och har tagit på sig att se till att ni ser/hör dem. Se till att ni vet hur man identifierar dessa människor och denna information.

Det kan vara så att ni är för upptagna med att ta hand om er själva och era familjer och för att oroa er vad vi just har sagt. Det är okej. Låt världen bli vad den blir. Utfallet av vad vi diskuterar har redan avgjorts av er. Det är, i tredimensionella termer, vad ni har kommit hit för att göra.

Nu kommer ni att börja märka fler inre förändringar än någonsin tidigare. Antalet personer, som kan känna detta ökar exponentiellt. Var och en påverkar alla de kommer i kontakt med. Även de, som ni skulle kunna tänka er är opåverkade, förändras faktiskt. Det kommer att ta ett medvetet beslut och göra stora ansträngningar för att stanna kvar i er ”gamla värld”. Så även om en person inte kan vara precis vad ni skulle kalla en ”ljusarbetare”, kommer han eller hon att ha förändrats från vad de var år, månader eller till och med veckor tidigare. Kom ihåg att var och en av er är i olika tillstånd av förändring.

Hur ser ni på denna nya situation? Det kommer ofta verka vara totalt kaos. Tja, i totalt kaos, föds total harmoni. Ni kom hit för att delta i denna födelse. Hur kommer ni att delta. Kommer ni att klaga? Kommer ni bidra till lösningen? Ert bidrag kan tyckas smått och lokalt. Men som vi ofta har sagt, inget ni gör är varken någonsin litet eller lokalt. Varje förändring ni gör påverkar helheten. Besluta er för att göra de förändringar, som ni kan göra. Dessa förändringar är varför ni är där ni är.

Överväg om någon president, premiärminister eller annan ”mover och shaker” skulle kunna och på plats göra det, som ligger framför er att göra idag. Det kan de inte. De kan liksom bara göra det, som ligger framför dem. Ni kan mycket väl anse att mänskligheten bara är en varelse som gör sitt bästa, för sig själv, men det kräver er input.

Vi kan i dag lova att världen ni kommer att se om femtiotvå veckor kommer inte att likna världen, som ni ser idag. Som vi har älskat att berätta, håll alltid era armar och ben inne i farkosten.

Det finns två publicerade böcker tillgängliga på Amazon, som innehåller de samlade meddelandena mottagna av Ron Head (det är jag). Den första är ” The Wisdom of Michael”, finns här, och det andra är ”It Rings True”, finns här. En tredje bok sammanställs nu.

 

Översättning: Lars Bergenrup – www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Ni får kopiera och distribuera detta material, så länge ni inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir klart och ni inkludera denna upphovsrätts länk: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...