“RV/GCR Kurskorrigering” av Ron Giles – 18.9.2018

“RV/GCR Kurskorrigering” av Ron Giles – 18.9.2018

Per Staffan 19 september 2018

“RV/GCR Kurskorrigering” av Ron Giles – 18.9.2018

Fick du memot? Vi är inte längre i Utbytesscenariot. Vi befinner oss i Zim-Inlösenscenariot. Den gamla kursen tog oss till 20% – 80% där vi bara kan spendera upp till en miljard på oss själva. Detta gamla tänkande gjordes ”mot oss” så att de små slavarna, de som vill vara som de rika barnen och köpa allt i världen de inte behöver, måste kontrolleras och kanaliseras till tjänstgöring för mänskligheten. Detta gamla tänkande har ersatts av Suveränt Tänkande, där vi har vårt eget förvaltarskap för att övervaka och göra egna val om vad vi vill göra och vad vi vill uppnå. Detta kallas Förvaltningsansvar Sätt ett dödsgrepp på det konceptet och släpp inte taget.

Riktlinjer ersätter de begränsande Reglerna och Förordningarna, liksom att Budordet Älska Varandra ersätter Moses Lag med sin öga-mot-öga mentalitet. Fick vi verkligen det memot för tvåtusen år sedan? Får vi det verkligen nu?

Är det så svårt att se de begränsande koncepten och kontrollerande inflytanden från underrättelser som är utformade för att hålla oss som slavar? Är det så svårt att kasta bort underrättelser som försöker kontrollera oss och eliminera förväntan om ett nytt sätt att leva som inte har några gränser från något eller någon utanför våra egna förmågor att styra våra egna liv. Det borde det inte vara för de av oss som har anammat sin suveränitet och styr sina liv i enlighet med detta. Om ni inte har omfamnat Suveränitet, kommer ni att fortsätta att tro på den villkorade kabalslavresponsen och kommer att göra misstag. Att vara Smart är Inget Deltidsjobb.

Vänj er vid att se alla antagna underrättelser, och skicka dem genom frihetslinsen för att se om det gäller dig. Skillnaderna kan vara subtila i början, men när du bär dem kan det kännas begränsande som gamla kläder som inte passar och måste kastas bort när vi växer och mognar i våra fysiska kroppar. Du kan inte stanna kvar i barnkläder när din kropp mognar till vuxen ålder.

Det finns några grundläggande sanningar som du kan lita på.

  1. Vi är fria att förhandla om vår egen personliga inlösenkurs. Det finns inga gränser för att ta emot medel för att uppnå våra humanitära projekt. INGA!!!!!! Bli inte lurad av några IDC publicerade kurser. De är inte för oss. Om vi kan fatta det kommer vi att uppnå det. Det är vårt absoluta ansvar att inte låta några begränsande övertygelser komma in i vår tankeprocess. Vi är de suveräna lagstiftarna i vårt eget liv. Avsäg dig inte din position som en Suverän, eller låt dig påverkas av maningar eller anvisningar från andra som kunde leda dig till falska slutsatser. Din personliga uppfattning är avgörande för din framtid.
  2. Medel som erhållits från din Inlösen är heliga och behöver inte investeras i NÅGOT system för att tjäna mer pengar. Om du tror att du behöver mer pengar och behöver investera för framtida säkerhet, har du ett gammalt felaktigt tänkande. Det tänkandet berättar för universum att du inte tror att du har fått tillräckligt. Om du tänker på det sättet kommer Universum att ge dig den verkligheten och du kommer aldrig att få/ha nog. Den vise Förvaltaren vet alltid att det finns tillräckligt för hans behov. Den giriga vill alltid ha mer – när är tillräcklig nog?
  3. Den strukturerade utbetalningen är för ditt eget bästa – inte deras. De räntebetalningar som förhandlas fram kommer att försäkra dig om din fortsatta framgång som kommer att upprätthålla dina humanitära projekt över tiden. Bara lita på att du har fått allt du behöver för framgången med ditt Förvaltarskap. Inte heller överflödiga pengar från din kvartalsränteutbetalning ska någonsin sättas in i en CD (Certificate of Deposit) eller något annat bankinstrument förrän det behövs. Det är brist på samvetsgrannhet och ett kabalbanktänkande. Gör dig av med idéer och begrepp som inte behåller din överflödsmentalitet. Du är den som kommer att drabbas av de negativa konsekvenserna av bristtänkande. Läs memot igen. Tror du verkligen att Zimbabwe kommer att behöva erbjuda räntebärande obligationer för att utföra sina inhemska ombyggnadsprojekt när vem som helst av oss Zim-innehavare kan ge dem varje dollar de någonsin behöver? Se det här inlägget som en lockelse att gå ur kurs. Zimbabwe – du attraherade inte giriga Zim-innehavare som behöver pengar från din ekonomi för att madrassera deras egna bankkonton. Vi är med dig hela vägen liksom vi är med något annat land eller personer i nöd. Du kan ta det till din bank och räkna det som gjort … för alltid. Vi tusentals biljonärer väntar på rad för att hjälpa till. Vi älskar dig och önskar visa vår uppskattning genom att använda dessa pengar klokt.
  4. Vi fick för några år sedan veta att de medel som väntar på att levereras till inlösen har 63 nollor bakom ettan. Detta belopp, och mer, ligger i QFS och väntar på inlösendistribution. Dessa medel är guldbackade. Ingen … greppar detta axiom, … INGEN i jordisk form, har en aning om hur mycket guld som har blivit utvunnet och tillgängligt för att återställa våra nya valutor. När det gäller guldbackning kommer vi aldrig att hitta botten i den här guldkällan. Våra strukturerade utbetalningar och kvartalsräntebetalningarna som vi kommer att få kommer från den bottenlösa guldkällan. QFS kommer inte att tjäna pengar på våra pengar. Det finns inget medel att göra det med. Till våra ändliga sinnen kan vi inte tänka oss att detta är sant, men det är det. I vårt linjära tänkande behöver vi en början och ett slut, men i det här fallet har det ingen början och inget slut. Det är bara det. Begränsa inte QFS till en källa för att behandla alla våra jordiska ekonomiska aktiviteter. Det kommer inte att begränsa oss Suveräner, någonsin. Det kommer emellertid att kräva vår harmoni med rätta principer, och kommandot ”Skada Inte.”

Denna nya kurs presenterar sig som en kurskorrigering, från det gamla till det nya. Att omfatta och anpassa oss till de nya koncepten som de presenteras betyder att vi alltid kommer att vara ”På Kurs” mot rätt ställe. Ta hand om era brickor och placera era säten i upprätt läge. Flygplatsen är i sikte och vi gör vår sista nedstigning och inflygning. Det blir trevligt att gå av planet och sträcka ut våra vingar lite och fortsätta till våra projekt.

I kärlek och ljus

Ron Giles

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...