Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 september 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

19 september 2018

De 4:e och 5:e Dimensionerna – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har ett vackert perspektiv på människornas tillstånd, och det är ett perspektiv som ät lätt för oss att upprätthålla från där vi är i den nionde dimensionen. Era känslor av misslyckande, de gånger ni är som hårdast mot er själva, vi ser skönheten i er expansion i dessa stunder. Även om ni kanske gör motstånd mot det i stunden, ser vi det ändå ske.

Nu har de av er som är uppvaknade det svårt att få ut något vettigt ur denna mycket omvandlande tid som ni för närvarande befinner er i. Ni är fjärdedimensionella varelser, och det betyder att ni framförallt väntar på att skiftet ska inträffa. Och emedan det sker långsamt för de flesta av er, finns det en känsla av att ni skulle behöva göra mer. Och ibland går ni till handling i ett försök att göra mer, så ni känner att era liv är mer än att bara sitta i ett vänteläge.

Men ofta lyckas ni inte, och det ni gör är meningslöst, och det är precis då ni upplever expansionen och tillväxten, och samtidigt lägger ni in er begäran för vad ni ska skifta till. Som femtedimensionella varelser kommer ni inte att uppleva meningslösa handlingar. Ni kommer fortfarande att ha utmaningar, men det kommer aldrig att kännas som misslyckanden, och ni kommer att kunna uppleva tillväxten och expansionen som sker när ni är i ett tillstånd av extrem önskan.

Ni kommer nästan att kunna ha samma perspektiv som vi har på er, och upplevelsen av den expansionen och den tillväxten kommer omedelbart att bli er favorit. Vi önskar bara att ni kunde känna det mer nu och njuta mer de stunder ni gör en hel del tillkallande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten mer er.

 

 

Översättning: Markku

You may also like...