RV/GCR Paradoxen av Ron Giles, 27 juli 2018

RV/GCR Paradoxen av Ron Giles, 27 juli 2018

Per Staffan 28 juli 2018

Definition av Paradox: en situation, person eller sak som kombinerar motsägelsefulla egenskaper eller kvaliteter.

De flesta konferenssamtal som skyller förseningarna av frigörandet av medel på bankerna är de perfekta exemplen på en Paradox. Antingen är källan okunnig, har en agenda för desinformation, eller båda. En brist på förståelse av Quantum Financial System (QFS) är grunden till denna spridning av felaktig information eller desinformation.

Verkligheten och QFS

Bankindustrin som vi känner den, kommer att upphöra att existera; jag upprepar, bankindustrin som vi känner den, kommer att upphöra att existera. Med QFS på plats är banker irrelevanta.

Ø De kommer inte att tjäna något användbart syfte.
Ø De kommer inte att vara de inkräktare i överföringen av pengar som de har varit.
Ø De kommer inte tjäna pengar på ”andra människors pengar”.
Ø De kommer inte kunna få inlåning eller ta del i checkkonton.
Ø De kommer inte att kunna upprätthålla den massiva mängden overhead som de har sugit ut av ekonomin, eftersom de avgifter som de tar ut kommer att vara borta.
Ø Personliga finanser kommer inte att vara en vinstdriven bransch eftersom bankverksamheten kommer att elimineras i QFS.
Ø QFS och de personliga anslutningarna till QFS kommer att vara gratis; inga vinstincitament någonsin; inga otillräckliga fondavgifter, inga övertrasseringsavgifter, inga kontonummer etc.
Ø QFS är en tjänst som gjorts utanför världen av vinstmotivation.
Ø Det är svårt att förstå bankindustrins försvinnande, men börja vänja dig vid det eftersom allt förändras.

Förresten, bara en sidoanteckning om jag har fel, pengar som utpressats eller intjänats av någon bankir eller bankinstitution genom att fördröja frisläppandet av medel, kommer att konfiskeras av QFS. De kommer eskorteras ut ur byggnaden till fångtransporter och pengarna kommer att returneras till ägaren!!! Är QFS redan på plats?

QFS har arbetat parallellt med det nuvarande Kabalbanksystemet i många månader nu. Fråga bara den skurkaktiga bankiren som redan har ertappats. Med ett tryck på knappen kommer det gamla att vara borta och det nya fungerar. Det kommer att vara en personlig resurs för att stödja vår finansiella verksamhet.

Ø QFS är som en Himmelsk Centralbank.
Ø Den blir gratis.
Ø Den kommer att vara säker.
Ø Den är lätt att använda.
Ø Inget lurendrejeri, inget bedrägeri, inga dolda avgifter,
Ø Ingen Kabaltyp-kontroll över pengarnas rörelse.
Ø Ingen statlig tillsyn som lägger sig i personliga liv.
Ø Det kommer inte att finnas någon inkomstskatt att användas som en anledning att komma in i allas liv. Försäljningsskatt kommer att vidmakthålla regeringens finansiella krav.

När du vill göra ett köp initierar du helt enkelt en överföring av pengar till säljarens konto. Allt görs i egen regi. Ditt konto kan ges ut till vem som helst eftersom kontot aldrig kan hackas, dupliceras eller användas utan din tillåtelse genom biometrisk bekräftelse på din identitet.

Tillbaka till att använda bankirens girighet som försening av frisläppning av medel.

Frisläppning av medel för RV/GCR, kommer inte att ske genom det nuvarande banksystemet. Det kommer att ske genom QFS. Det finns absolut inget sätt för något bankinstitut att störa frisläppandet av medel, inte heller ha någon kontroll över säker användning för någon valutainnehavare eftersom de inte kommer att vara inblandade. Att säga annorlunda är som mannen bakom draperiet som försöker fortsätta sitt bedrägeri efter att han fångats. Planen är på plats. Och när det är dags för frisläppandet, KOMMER VI ALLA ATT VÄXLA/LÖSA IN PÅ SAMMA GÅNG – OCH VI KOMMER ALLA ATT BLI LIKVIDA SAMTIDIGT. Rapporter om motsatsen är falska. Alla nya Guldbackade valutor finns i QFS och som sådana kommer inga medel att släppas förrän vi har tillgång till QFS. Utbildningen/instruktionerna om hur vi får tillgång till våra pengar i QFS kommer att ges vid den tidpunkt då vi har våra inväxlings-/utbytesmöten. ZAP, Bruce och andra som kontinuerligt pratar om bankfördröjningar, har komprometterats av deras informationskällor. Inga inväxlings-/inlösenmedel kommer att släppas förrän QFS har aktiverats. Att tänka på eller tro på något annat är att förbereda sig för en stor besvikelse. RV/GCR-historiken är ett bevis på att allt detta bankprat är polemik och saknar relevans. Fortsätt prata och tro på de här sakerna om ni vill, men man måste bli smart i sitt tänkande och resonemang. Framtiden kommer att påvisa det mesta av det förflutna som ett önsketänkande, som ett tidsfördriv för att få oss från hit till dit, med frigörande av medel. För de med ögon att se och öron att höra, ges små glimtar av information för att hitta vägen till sanningen, för att etablera rätt sätt att tänka om RV/GCR.

Har din hjärna föreställt sig en trillionsdollars verklighet? En Kvadriljon? En Pentiljon och mer? Har du humanitära projekt som kommer att kräva den typen av pengar? Har du tagit dig tid att skapa detaljerna i dina projekt? Tänker du stort? Är du fullt beredd att göra det du vill göra? Om inte, då kan förseningarna vara till din fördel. Förseningarna kan helt enkelt vara ditt personliga fel.

Det kommer att finnas en tid då vi, den kritiska massan, kommer att vara redo att börja vårt arbete. Att bara vilja att det ska hända är otillräckligt. Att det bara skall hända för att lösa våra personliga problem är otillräckligt. Det finns något som håller det tillbaka och det är inte NPTB. Saker måste vara rätt. Vårt tänkande måste vara i harmoni med de medel vi får. Dessa medel är levande, potentiell energi och väntar på att vi harmoniserar vår avsikt med deras. När detta händer kommer frisläppningen att komma, dammluckorna öppnas och världen kommer att bli vår för att skapa överflöd.

Kanske borde vår tid spenderas på förberedelser istället för att försöka lista ut varför och när pengarna kommer. Vi har skapat en spekulation, ett infekterat scenario som inte tjänar våra önskade mål. Som en grupp valutahållare fokuserar vi på de felaktiga sakerna. Med allt vi skall få måste vi vara förberedda och använda denna väntetid klokt. Det kommer att hända när vi är redo. Gör ditt eget arbete. Förbered alla nödvändiga saker och sluta klaga och motstå ditt behov av förändring.

Paradoxen att skylla på bankerna är inte förseningen som du vill ha det till, så sluta skylla på dem. Om du personligen är beroende av dessa medel för att lösa dina personliga problem, även om det hjälper personligen, är det inte det syftet som pengarna är avsedda att användas till. Placera skulden rättvist där den hör hemma; på axlarna hos de utvalda valutahållarna som inte har ordentligt förberett sig för användningen av dessa medel. Se Kabal-taktiken för att skylla på andra för vad det är – för att dölja verkligheten att vi inte är beredda, därför skall skulden läggas på oss. När vi är beredda kommer det att hända och inte en kritisk massenhet tidigare. Denna viktiga tid i historien kräver allt vi har för att lyckas. Var engagerade. Välkomna till verkligheten.

I Ljus och Kärlek

Ron Giles

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...