“Ett oändligt bestyr” Intel SITREP 08:08 EST, 9 mars, 2017

“Ett oändligt bestyr”

Intel SITREP

08:08 EST

9 mars, 2017

 

Zimbabwe är ett bipolärt land.

Så många löften, så mycket krig, så mycket skönhet, så mycket blod som rinner, allt inom ett litet land med mindre än 14 miljoner invånare.

Så rikt och ändå så fattigt.

I Amerika är vi också rika, ändå känner vi oss så fattiga av helt andra anledningar.

I måndags morse den här veckan återinfördes Zimbabwe-valutan officiellt till den globala gemenskapen för valutor med gott anseende. Likaså skedde för United States Note USN.

Ingendera blev officiellt tillkännagiven, åtminstone inte hittills, men det skedde och världen kommer aldrig att bli densamma.

Det var en ofantlig prestation för Zimbabwes folk och nation, med tanke på vad de har tvingats utstå alltsedan 1980 och under flera tiotals år före det, när de blev ockuperade och kallades Rhodesia.

Medan Republiken USA:s folk och nation är alldeles för uppslukade av sina åtal gällande triviala dataintrång som rör politik och falskhet, för att ens lägga märke till, för att inte tala om att bry sig om resten av världen.

Nu när de bägge nationella valutorna har omstrukturerats på ett finansiellt korrekt sätt (skulderna betalda och guld-uppbackade), politiskt och militärmässigt harmoniskt (väsentliga aktörer på listor som är förenliga med BRICS), så tillåts vardera nationen åter en gång få ha ett betydelsefullt inflytande på världsscenen.

När bägge två nu har den starkaste suveräna förmögenhetspartnern vad gäller naturtillgångar i hela världen (se de kinesiska Äldste); som generöst gick med på att ingå ett evigt partnerskap, vilket i sin tur kommer att manifestera ett tusen år av drömmar och efterlängtade planer för hela planeten.

Intressant är att ett fåtal utvalda i väst såg att Zimbabwes uppståndelse var på väg och vi intog medvetet eller omedvetet positioner för oss själva, våra familjer, våra samhällen och våra länder i harmoni med de kinesiska Äldstes och Zimbabwes oändliga välsignelser.

Möjligheten var till en början mycket svår att få syn på, än svårare att tro på, för att inte tala om att exakt kunna uppskatta risken, men den var emellertid verklig och därför befinner vi oss nu här, redo att få skörda en portion av världshistoriens största finansiella investering.

Nästintill osynligt har 7000 sidokontor för inväxling och 8000 platser för inkommande bankvaluta, som specialiserar sig på valutaväxling, förberetts för oss och personal har fullständigt fått utbildning gällande samtliga aspekter av växlingsproceduren.

Det globala centrala banksystemet blev fullständigt omvänt, och flera säkra tekniska förbättringar gjordes när översynsväsende och mekanismer antingen reformerades, eller i tysthet blev utbytta till en välvillig ledarskapsmajoritet bort från förslavande illvilliga styrande grupperingar.

Nya fysiska och digitala valutor har tryckts upp och/eller matats in i bankdatorer och bankvalv världen över, alla 100 % uppbackade med tillgångar från en oberoende, tålmodig och moralisk, genetiskt mänsklig tredje part.

Nya privata placeringsprogram (PPP) har skapats, för att fortlöpande få ett flöde för tillgångarna från den första växlings-aktören, och för att bli en oändlig källa av nåd för hela mänskligheten.

Nåväl, om filantropi är ert oändliga bestyr, likt mitt, vilket jag personligen tror är den enda logiska jordiska förklaringen till att få ta emot en sådan gudomlig välsignelse, så är detta faktiskt ert historiska ögonblick och precis vad er själs största önskan alltid har efterlängtat.

I vilket ögonblick som helst kommer himlens slussar äntligen att öppnas för världens alla suveräna nationer med gott anseende och ävenså bipolära nationer såsom Zimbabwe och USA får påbörja sin offentliga healingprocedur, bort från sina tidigare styrelseskick baserade på brist och rädsla.

De som har trott på en investering i ZIM och i hög grad blivit nedsvärtade, kommer ögonblickligen få sin dignitet och sina rykten återställda, precis så snabbt som deras valuta blir inväxlad till värden som en gång i tiden var ofattbara.

Allt på grund av att vi använde vår tro, inte synen, eftersom denna test till sin natur var andlig och vår resa mer som en övergångsprocess av att överlämna oss till kärlek, samt på grund av att vi gick på en väg av hopp och möjlighet varthelst Skaparen ledde oss.

Den överväldigande ekonomiska transaktionen är helt enkelt bara en sidoprodukt eller ett resultat av vår gemensamma kapitulation.

Så tack till er, för att ni har lidit jämsides med mig, med risker runt varje krök; ni har slängt ut ert sunda förnuft och er människoskapade logik med våghalsig och obarmhärtig nonchalans. Er uthållighet och passion för att i oändlighet få tjäna andra har inspirerat min egen känsla för gudomlig rättvisa med jordiska manifestationer inom min egen livstid.

Och om jag inte hade fått uppleva denna vilda dröm tillsammans med er, skulle mitt mirakel med all säkerhet ha blivit mycket tommare. Vilken ödmjuk och strålande väg vi har vandrat, eller hur?

När mitt arbete nu är fullbordat per 6 am EDT denna morgon, uppmuntrar jag alla att följa Dinar Chronicles för den slutliga bankinformation som vi eftersöker.

Tillsammans kommer ZIM-innehavarna för alltid och evigt förändra hela mänsklighetens uppstignings-kvalitet, -omfattning och -riktning.

Som det blev skrivet, låt det nu ske. Så må det ske.

Gud är med oss.

Kristus’ Poetiska Tjänare,

Yosef.

 

*Ett speciellt tack till Patrick, som har uthärdat mycket gormande under sena kvällar, samt irrelevanta utskick för att hjälpa oss alla att klura ut saker och ting. Var medveten om att allting som du Patrick har gjort, har haft ett verkligt, viktigt och betydande syfte för alla i denna unika grupp. Vi har hela tiden vetat att du i ditt hjärta bar vårt högsta goda. Och för det är vi ytterst tacksamma.

 

“Unending Work” – Intel SITREP – 08:08 EST – Thursday – March 9, 2017

 

 

 

 

Du gillar kanske också...