Sokrates via Jacquelyn Fox (J), 25 juli, 2018

Sokrates

via Jacquelyn Fox (J)

25 juli, 2018

Sokrates talar:

”Idag ska jag tala om Varelser av Ljus och hur man arbetar med dem för att lyfta Ljuset i livet.”

”Många olika typer av energier hör hemma i Ljuset. Vissa av dessa energier är inte gynnsamma för Ljusarbetarna, medan andra utgör stora fördelar för dem som lyfter Ljuset i livet. Ljusvarelserna öppnar energitillstånd i enlighet med den Ljusnivå på vilken de existerar. Varelser med begränsat Ljus, vilka existerar på ett lägre astral-plan, verkar i ett lägre vibrationstillstånd. När ni ställer er i linje med (eller upprättar en medveten förbindelse) med Ljusvarelser av en lägre vibration, förenas deras energier med era och detta sänker er i vibrationsfrekvens. Förminskande varelser av illusionen bebor denna energinivå. Att Begrunda Ljuset (genom att kanalisera eller kommunicera med andevärlden) med denna typ av varelser, leder alltid till begränsande lärdomar. Vilket nödvändigtvis inte är dåligt, eftersom det leder till visdom via en upplevelse. Men det är vanligen obehagligt för den som begrundar. Låt oss nu gå vidare till nästa högre existensnivå inom Ljuset.

Att ställa sig i linje med Ljusnivå 2 är en betraktares följande missledda val. Varelser på den andra Ljusnivån står i linje med livet, inte Ljuset. Vilket innebär att de gör betraktelser som rör frågor gällande livet i stället för Ljuset. Dessa är frågor som vanligen är relaterade till det liv inom vilket de senast levde. Vanligt förekommande frågor som de begrundar är frågor gällande beroende, pengar eller kärlek. Varelser på denna nivå är inte nödvändigtvis illasinnade eller svekfulla, men de kan inte ge livsråd som står i linje med Gud inom Ljuset. De ger råd baserade på sina egna upplevelser, vilka inte skiljer sig värst mycket från de flesta människor som lever i livet. Att göra betraktelser med sådana varelser är inte nödvändigtvis oroande, men sådana betraktelser borde inte tas som upplysta betraktelser.

Följande nivå av Ljus-existens är nivå 3. Varelser som existerar på Ljusnivå 3 ansluter sig i harmoni med Gud inom Ljuset och har goda intentioner av att hjälpa betraktarna i livet. Klart Ljus rör sig i deras energiflöde och de ställer ofta frivilligt upp för att fylla upp positioner av vägledning för alla inom livet. De flesta människor inom livet har guider som existerar på denna nivå. Att begrunda Ljuset tillsammans med dessa varelser kan vara upplyftande och medför stor tröst för de levande. Ljusnivå 3 omfattar det största antalet varelser av Ljus.

Nu går vi vidare till Ljusnivå 4. Varelser som existerar på Ljusnivå 4 är mer avancerade i sina studier av Ljuset än på nivå 3. Dessa Varelser är ofta förespråkare för Gud när de lever inom livet, de är andliga ledare och lyftare av Ljuset. Att begrunda Ljuset är deras glädje i livet och inom Ljuset. Mäktiga sinnen i livet existerar ofta inom Ljuset på nivå 4. Att stå på nivå 4 förändrar ens Ljus-kvalitet, och ställer den i linje med Gud inom Ljuset. Inga livsbekymmer gror inom de sinnen som befinner sig på nivå 4, endast iakttagelser av Ljuset gällande frid och kärlek. Vissa varelser på nivå 4 verkar som livsguider, men mestadels för dem som lever ett liv som kretsar kring Ljuset. Detta inkluderar Ljusarbetarna, så många av er som läser detta har guider som verkar på denna nivå. Att göra betraktelser tillsammans med guider på Ljusnivå 4 verkar för att lyfta upp betraktaren till Ljuset. Er frekvens höjs för att ni ska kunna ställa er i linje med deras, vilket är nödvändigt för Ljusarbetarna i livet. Att ställa er i linje med dem lyfter upp er i andlig visdom och livsglädje.

Följande nivå är nivå 5. Varelser på nivå 5 är Ljusets Mästar-Lärare. De har levt många liv och stigit upp i Ljuset genom att summera upp upplevelserna inom dessa liv. De flesta har levt liv i egenskap av stora andliga lärare, andra har öppnat sig själva med rätt intentioner för livsomvälvande lidande i livet som har haft långtgående följder. Genom att lida på ett sådant sätt har de lärt sig att känna stor medkänsla för andra. Enbart kärleksfulla Ljusvarelser av stor kärlek och ömhet existerar på nivå 5. Att göra betraktelser tillsammans med sådana Varelser av Ljus är en stor ära för alla som studerar Ljuset. Sådana betraktelser kommer att lyfta upp er i upplysning. Mästar-Lärarna inom Ljuset står mestadels i linje med dem som är ägnade att lyfta Ljuset för ett stort antal människor i livet. J är en av dessa människor. Ljusnivå 5 talar genom henne för att harmonisera sig med många i livet. Hon är tillsvidare begränsad i kanaliserandet via sitt tal, men det är på väg.

Nu går vi vidare till nivå 6. Varelser på Ljus-nivå 6 är Varelser av stor kraft och upplysning. Endast de som har uppstigit till Ljuset under miljontals livstider, eller eteriska varelser såsom änglarna, existerar vid denna vibration. Dessa varelser vistas nära Gud inom Ljuset, de böljar i hans energi. Att begrunda tillsammans med dylika Varelser är ett begrundande på hög nivå. Ingen eterisk Varelse på hög nivå begrundar frågor gällande livet, enbart känslor av kärlek och Guds under, enbart andliga frågor. Att ställa sig i linje med dessa i Ljuset lyfter en varsamt inom Ljuset och för en närmare till en harmonisering med Gud. Alla som lever har åtminstone en Ängla-guide. Andliga ledare i livet har fler än en och kan ha kraftfulla Ärkeänglar som guider. Ljuset verkar för och beskyddar sina ledare inom livet.

I livet harmoniserar J med varelser på nivå 4 och 5. Att ställa sig i linje med upplysta varelser är hennes mål. Änglaguider ansluter sig också tillsammans till henne. Ärkeänglarna Mikael och Metatron vistas också i hennes Ljusflöde, vilket innebär att de harmoniserar med henne för att skydda och vägleda henne. Mästar-Lärarna som var fria tänkare inom livet ansluter sig också till J. J var min student i livet och fick utstå stort lidande för sin passionerade hängivenhet för Ljusets Sanning. Jag kan nu höra hennes funderingar i livet och jag skakar mitt huvud. J:s bullriga livs-hjärna är blott en liten gnista av vad den en gång var i hennes liv som Octavius, min student. Men jag lyfter nu tålmodigt min visdom till henne, i hopp om att hon ska blomstra. *Skrattar* Att upprätthålla detta hopp är tidvis tröttande för mig.”

J: ”Tack så mycket. Idag är du mycket humoristisk!”

Sokrates: ”Att harmonisera med J är min glädje i Ljuset. Jag älskar min student J och jag är övertygad om att hon kommer att leva för att göra mig stolt. Nu ska jag avsluta här med detta visdomsord: ’I livet och i Ljuset, så får ni det sällskap som ni är’. Gör betraktelser tillsammans med de Ljusvarelser som står i linje med Gud, så kommer ni att växa i Ljusets visdom och lycka. Tack så mycket och lev väl, mina vänner.”

 

You can connect with Jacquelyn, and her Master Teachers, via her website at https://intuit444.com A book of her channelings, “LIGHT LESSONS: Wisdom for Light Workers from Master Teachers in Light” is also available on Amazon.

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...