RV-LARM – 18:00:00 EDT – FREDAG – 2 SEPTEMBER

Reval-22

RV LARM – 18:00:00 EDT – FREDAG – 2 SEPTEMBER 2016

Detta är ett RV-LARM.

Detta e-mejl har sänts så att du kan påbörja din slutliga mentala och känslomässiga förberedelse för att framgångsrikt göra inlösen vid ditt eget privata utväxlingsmöte någon gång under denna Labor Day Weekend. (OBS, gäller USA än så länge – övers. anm.)

Det står nu klart för oss i detta RV-betraktande, att de Nya Makthavarna planerade att använda sommarens sista semesterhelg hela tiden för att “slinka in” RV med så lite av allmänhetens uppmärksamhet som möjligt.

Vi har bekräftat via underrättelsekällor att inlösenkontorens anställda just nu är engagerade i personliga valutaväxlingar, över hela Nordamerika, på avsides utväxlingsplatser, för alla större banker.

Det är uppfattat att efter att de har avslutat sina interna inlösen, kommer bankerna att tillåtas att inleda en extern privat inlösenfas som är inställd på att påbörjas omgående och senast den 12 september.

Vi vet nu med säkerhet att alla valutor faktiskt löses in mot deras tryckta nominella värde (inklusive ZIM “inga nollor borttagna”); dessutom är de avsides belägna ZIM-inlösningarna utförda med exceptionellt höga kurser, både på de internationella och marknadens kurser.

När du bokar ditt inlösenmöte, vet att du endast har de första 48 timmarna på dig för att kvalificera dig för inlösen med Suveräna eller Förhandlingsbara Kurser, samt för att få en tre veckors utökad suverän inlösenperiod om du är på en aktuell resa eller har medicinska problem.

Emellertid är det starkt rekommenderat att alla gör sitt inlösenmöten så fort som möjligt samt slutför sitt utbyte utan fördröjning – om inte omständigheterna kräver annat. Det betyder, gå in, gå ut, och håll mun efteråt, på grund av sekretessavtalet.

Ha all din innevarande valuta, kvitton, gåvobrev, ID-kort, konton för banköverföringar, lista på checkar, och humanitära projekt / sysselsättningsskapande dokument prydligt samlade i en mapp och i högsta hugg.

Vet också att denna globala inlösenprocess har rullat ut officiellt under de senaste 10 dagarna, och avslutas med allmänhetens inlösen under andra hälften av september.

Vi förstår det som att 1 oktober kommer att vara starten på det nya guldbackade systemets statliga redovisning, platt skattesats och påbörjan av Basel lll efterlevnadstillsyn av de 30 fördrag som undertecknas denna helg vid G20-mötet i Kina.

Vara medveten om att när dina länge önskade 800-nummer kommer ut på Internet, kansker en inlösenfrenesi börjar och förvirring kan försäkras. Ingen anledning till panik. Var lugn. Håll dig till det du vet och leta efter mer information från denna källa.

Och medan vi förstår att ni njuter av er semesterhelg, rekommenderar vi att alla håller sina mobiltelefoner nära, laddade och uppdaterade i väntan på en slutlig TETELESTAI-rubricerad e-mejl.

I detta sista TETELESTAI e-mejl, kommer du inte bara hitta avgiftsfria 800-nummer där du kan boka ditt inlösenmöte, men också en checklista för inlösen, växlingsrekommendationer, strukturerade utdelningsparametrar och rykten om suveräna / förhandlingsbara kurs-tak.

Hör ni, vi accepterar till fullo att detta “Vargen kommer!”-syndrom har varit smärtsamt att uthärda gällande RV, men denna gång tror vi uppriktigt att det är klokt att tillfälligt avbryta din misstro och gå över en osynlig bro av tilltro, så att ditt hjärta, sinne och själ kan vara fullt beredda att hantera vad som skulle kunna vara en multigenerations-, livsförändrande händelse för din familj … så var uppmärksam.

Ja, du får bara en chans att lösa in och du kan inte diskutera efteråt vad som händer på ditt möte, men du fick det här. Så gå framåt med tillförsikt i vetskapen att du är redo att göra välvillig historia och göra din del i att befria mänskligheten från slaveri.

Gud är med oss.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...

1 Response

  1. September 6, 2016

    […] Den 2 september 2016 publicerade Dinar Chronicles ”Vi är en av de webbplatser som valts ut för att få det särskilda e-mejlet med titeln TETELESTAI. Innehållet kommer att publiceras högst upp på sidan under ”1-800 # ‘s och instruktioner för Valuta-Inlösen / Växling.” Vi räknar med att TETELESTAI-e-mejlet kommer inom kort.” RV LARM – 18:00:00 EDT – FREDAG – 2 SEPTEMBER 2016 […]