Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv, 2:e september

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 2:e september 2016

Rörelsen mot de mörka Tjänarna går allt snabbare eftersom fler grupper vidtar åtgärder mot dem. Handlingarna kommer att minska deras makt och hindra dem från att utföra sina planer. Det gör att de av Ljuset kan arbeta med mindre störningar och därmed kunna uppnå sina mål. Den sista tiden kommer därför att uppfyllas med de tidigare löftena om att Uppstigningen sker full ut. Utåt finns en bild av fortsatt oro men som med tiden kommer till ett slut för de flesta, eller så tvingas de att upphöra med sin verksamhet. Var medveten om att det finns Varelser från sfärer som är flera tusen år före, och har teknik som är mycket mer avancerad än någon kunde tro vara möjlig. De kan förändra saker på ett ögonblick, och det finns absolut ingenting som kan göras för att stoppa dem. Trots det, skulle de inte ingripa på något sätt som skulle kunna ta bort vårt karmiska ansvar.

Mycket händer på jorden vid den här tiden, eftersom den karma som utarbetas nu har tagit gamla tvister till förgrunden. Dessa måste rensas och ett läge skapas där motsatta krafter återigen kan komma samman. Detta resonemang kan också tillämpas på individuell karma, och många själar har mycket att hantera, då det i vissa fall kan gå tillbaka flera liv. Själen måste undervisas med lektioner om evolutionen för att kunna fortsätta framåt. Oftast sker det svåraste när ni är starka nog att hantera det, så att ingen ges mer än de kan klara. Karma kan tyckas orättvist, om ni inte förstår hur det har kommit till stånd, men var säker på att någon gång kommer ni att få fullständig information. Genom ert sätt att se kan det verka ”bra eller dåligt”, men oavsett vilket så får ni exakt det ni förtjänar. Därför har människor som verkar leva ett lugnt och problemfritt liv, troligen redan rensat sina karmiska skulder.

När ni begrundar framtiden, tänk på att ni skapar er del av den nu, även om det bara är i ert undermedvetna. Möjligheter finns placerade på er livsväg så att ni kan arbeta mot fullbordan, eftersom tidens slut närmar sig. Men ni har fortfarande den fria vilja att kunna ändra er, men vanligtvis skulle ni inte göra det, utan att först ha diskuterat det med era guider. De förstår er position bättre, och kan se tillbaka på era tidigare framsteg och er utveckling. Ni har sådana omtänksamma själar omkring er, och de ser till att ni inte gör helt felaktiga beslut. Även utan att göra era guider medvetna om er, har de ständigt väglett er på era vägar så att ni fick de erfarenheter ni önskat få. Ibland kan en själ känna sig ensam, till och med övergiven, men var säker på att era guider alltid är med er. Det finns tillfällen när det är bäst att ni helt begrundar era handlingar och resultaten av dem, själva i lugn och ro.

Alla ni är tappra själar som åtog er att uppleva de lägre dimensionerna, och visste om att ni skulle glömma era sanna jag. Ni har kämpat under varje liv för att lyfta er upp igen, och upplevt toppar och dalar i den 3:e dimensionen. Några av er har skapat varumärken och era namn har kommit in i historieböckerna, men med tiden kommer det att glömmas bort, efter att ha tjänat sitt syfte. Berömmelse eller skam tas inte med framåt, utan är helt enkelt en del av de erfarenheter ni har behövt uppleva. I den slutliga räkenskapen är ni alla lika, som uppstigna själar när ni intar er plats i galaxen, som en Galaktisk varelse. Det kan ligga långt fram i tiden, men det kan vara bra att veta vad framtiden har i beredska för er, och målet som ni siktar mot. Det är återresan till de nivåer som ni lämnade, när ni frivilligt valde att uppleva separation.

Många Ljusarbetare har erbjudit sina tjänster, för att hjälpa människorna genom den kommande perioden av förändringar, och var och en kommer att användas i enlighet med sina erfarenheter. Som ni kan föreställa er, när förändringar på ett säkert sätt kan sättas i rörelse, kommer det att finnas enormt mycket att göra. Men som tidigare nämnts, kommer de Galaktiska Styrkorna att hjälpa er enormt med sin avancerade teknik, där så är möjligt. Prioriteringen är att ge varje själ en anständig levnadsstandard, tills de kan försörja sig själva. Därför kommer det första området för upplyftning att bli det där ni kallar, den tredje världen. De kan dock arbeta snabbt, och uppriktigt sagt, ingen kommer att behöva vänta länge på att bli befriade.

Det finns för närvarande två använda tankesätt, en är av de lägre vibrationerna där åtgärderna är baserade på gamla föreställningar, medan den andra påverkas av andlig förståelse och meddelanden från Vänner i Rymden. De två är inte kompatibla och ger upphov till mycket missförstånd och förvirring, tillsammans med avsiktligt vilseledande information. Ni uppmanas därför att identifiera källan till falska rapporter och meddelanden, och avvisa dem. Vissa tvivelaktiga källor kommer i vilket fall som helst, så småningom att försvinna.

Mycket ofta kommer frågan om vilka av er som kommer att gå till andra sidan före Uppstigningen, och svaret är, alla ni som har det som en del i er livsplan. Det betyder inte att ni kommer att gå miste om denna stora händelse, eftersom ni kommer att vara lika medvetna, som de som finns kvar på Jorden. Er grad av deltagande kommer att vara annorlunda, men alla kommer tillsammans efter att Uppstigningen har skett. Naturligtvis arrangerades allt detta innan er inkarnation på Jorden, och har diskuterats med er. Allas livsplaner utfördes och inrättades för att vara för ert bästa.

Det är så gott som säkert att varje själ på Jorden just nu, kommer att vara närvarande eftersom de har utvecklats tillräckligt, för att komma till den sista perioden av cykeln. Många vet intuitivt att detta är deras sista inkarnation i de lägre vibrationerna, och det finns ingen anledning till varför de inte skulle stiga upp. Det är dags att fira, men ni minns inte de olika liven, som har lett er till den här punkten. Däremot kommer det att bli en tillbakablick, för att se till att ni har lärt er tillräckligt av det ni behövde. Ni kommer säkerligen inte att behöva gå igenom samma tester igen, även om ni kan få några på en mer acceptabel nivå. Kom alltid ihåg, att ni aldrig slutar att lära er och fortfarande har högre nivåer att uppleva.

Framtiden är ljus och välkomnande, och med gott om belöningar för alla de modiga och stora själar, som frivilligt utsatte sig för de prövningar och vedermödor, som de lägre vibrationerna presenterade. Ni möter den med tillförsikt, och visste att era guider och andra av Ljuset skulle följa era framsteg, och alltid vara med er. Fester kommer och spänningen stiger redan. Så gå igenom era sista dagar och se om det finns uppgifter som ni fortfarande måste utföra, med tillförsikt och glädje i era hjärtan av att veta att resan nästan är över.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.


Översättning: Margareta Jonåker

 

Webbplats: Tree of the golden light

Du gillar kanske också...