RVn och Övergången som världen är mitt i nu – Per Staffan, 17 maj 2020

RVn och Övergången som världen är mitt i nu – Per Staffan, 17 maj 2020

 

Kära Ljusarbetare,

Jag vill uppdatera min tolkning av den aktuella situationen när det gäller RV och övergången som världen är i.

Jag hänvisar bland annat till det senaste meddelandet från Ron Giles (https://www.st-germain.se/wp-admin/post.php?post=24010&action=edit) och IDC eller inteldinarchronicles i allmänhet. Min uppfattning är att Ron Giles är den ensamt överlevande gurun som talar sanning. Guruer som Bruce och andra, och den nya Fleming, verkar säga samma sak som pliktskyldigast rapporterats av Judy Byington – nämligen att det kommer att hända ”nu”. Vi vill alla ha goda nyheter och om det finns ett rimligt argument att vi behöver RV nu för att börja hjälpa världen och att vända ekonomin för att hjälpa Trump att bli omvald – då verkar RV “nu” vettigt.

Ett huvudskäl till mitt stöd för Ron Giles är hans påvisbara djupa kunskap om ämnet RV i tidigare meddelanden, i kombination med hans goda förnuft. I kontrast mot andra guruers referenser till ”mina nyckelkällor på insidan”. Det påminner lite om New York Times med hänvisning till dess konfidentiella källor. Om du också lägger till erbjudandet eller villigheten från dessa andra guruer att hjälpa oss ”ödmjuka får” i denna mycket komplicerade process, som de förstår bäst, genom att överlämna vår valuta till dem för att göra det för oss – kan du också se den tydliga intressekonflikten. Ron Giles hävdar tvärtom vikten av att hålla fast vid din valuta och växla in när tiden är rätt, vilket jag håller med om.

Vissa människor bestämmer sanningen efter hur många som håller en viss åsikt, så genom att samarbeta och presentera en gemensam sanning och rapporterad av Judy börjar det se ut som ett klart fall. Detta är t.ex. besläktat med hur sanningen bestäms i vår kabaldominerade demokrati. – hjärntvätta tillräckligt många människor till att tänka på ett visst sätt och det kommer att bli sanningen. Men annan kontextuell information behövs, vilket skulle motsäga deras syn på RVn.

Efter att ha sagt allt detta vill jag inte skylla på Patrick eller Judy på IDC. Patrick har alltid sagt att han vill ha ett öppet forum för att lägga fram viktig information som inte finns någon annanstans och utan att göra sina egna omdömen och utvärderingar. Judy verkar fungera på liknande sätt och mycket god information har spridits på detta sätt. För läsaren är det viktigt att komma ihåg att Judy och Patrick lämnar det upp till dig att bestämma vad sanningen är, medan det enligt min mening lämnar det öppet för missbruk. Så för IDC-läsare, kom ihåg att du är domaren över sanningsinnehållet i de meddelanden som har lagts ut. Det är inte sant bara för att du läser det på IDC.

För er som har följt denna ”saga” under lång tid kommer ni kanske ihåg att medan Sheldan Nidle var aktiv med sina uppdateringar från GFL påpekade de att kabalen måste arresteras först och innan något RV-utbyte görs. Några av oss kanske hade hoppats att QFS skulle ta hand om detta problem och att vi kunde gå vidare före arresteringarna. Jag är inte av denna åsikt, men QFS kommer att hjälpa till.

Arresteringar måste göras först. Jag är inte säker på hur många av 170 000 plus förseglade åtal som måste avslutas och ageras på först. Så du kanske frågar varför genomförs inte dessa arresteringar just nu. Det tar för lång tid – nå, känslomässigt kan jag dela den uppfattningen, men logiskt sett kan det inte gå snabbt.

Dessa människor kommer att få och förtjänar att arresteras för förräderi, inklusive president Obama. Är människorna redo för detta. Sådana ”trevliga killar” som Justin Trudeau, Biden och Obama som genomför en agenda för att döda 90% av folket med hjälp av Bill Gates. Det kommer att kräva mycket att vänja sig vid om vi inte skall få inbördeskrig i ett antal länder och inte bara USA.

Så för att gripa människor måste deras brott avslöjas baserat på orubbliga fakta, och medias medverkan måste avslöjas samtidigt, det senare antagligen genom flera rättegångsprocesser. Men så många människor är så känslomässigt knutna till människor som Obama, Trudeau och Biden att de förmodligen kommer att vägra att acceptera sanna fakta, för dem är fakta och sanning en fråga om åsikter och allt som är viktigt är vilken sida du står på. De föredrar att fortsätta att hata Trump. Alliansens plan verkar vara att avslöja tortyr och människohandel samtidigt som brott mot landet, världen och folket. Att kalla det pedofili verkar vara ett alltför milt ord. När detta kommer ut ungefär samtidigt som förräderiet kan det vara lättare för människor att acceptera sanningen.

Alliansen med Trump som dess jordiska verkställande direktör håller nu på att avslöja fakta för att motverka propaganda från MSM (media i allmänhet)  och utbilda människor tillräckligt för att kunna ta emot sanningen utan att det blir inbördeskrig. Han låter också på ett smart sätt kabalen visa sina kort när de vägrar att öppna upp landet i ett antal stater och kränker på så sätt den amerikanska konstitutionen. Det här visar människorna vart kabalen tänkte eller ville föra oss.

Jag tror inte att Trump kommer att behöva RV-inducerad ekonomisk stimulans för att vinna valet i november. Det räcker med att låta ”fienden förgöra sig själva” i kombination med väljarregistrering och inga poströster för att förhindra valbedrägeri. Kanske kommer några arresteringar på hög nivå att göras före valet för att ytterligare hjälpa fallet. De måste dock vara mycket väl utvalda och att försöka gripa Obama före valet kan mycket väl vara kontraproduktivt.

För att bearbeta 170 000 förseglade åtal krävs också ett utvidgat och reformerat rättssystem. Trump har svårt att få sina valda att utses på grund av att demokratiska kabalmedlemmar drar sina fötter efter sig. Nej, jag tror att huvuddelen av arresteringarna kommer att göras under hans andra mandatperiod och under den tiden kan RV/GCR göras.

Det kan noteras att Trump har tagit kontroll över Federal Reserve Bank, men detta tillkännages inte eller görs inte en stor sak av, inte ens av Trump. Offentliggörandet av de tidigare ägarna av FED och deras verksamhet kommer senare, efter valet i november. För närvarande kommer Trump att använda sin kontroll över FED för att trycka pengasedlar. Han vet att det här är kabalens fiat-pengar och att efter avslöjande och gripande av de tidigare ägarna av FED kommer det amerikanska folket inte att behöva betala tillbaka några av dessa fiat-pengar. Det gamla systemet går i konkurs och Trump mjölkar det för allt det är värt före konkursen.

Även om detta kan tas för dåliga nyheter på RV-fronten är det goda nyheter för avslöjandet av sanningen och upprätthållandet av fred i världen. Alliansen och Galaktikerna kommer inte att tillåta att något går fel.

Du gillar kanske också...