Sai Baba via Jahn J Kassl, 29 juni, 2018

Sai Baba, 29 juni 2018

Via Jahn J Kassl

Att vara ensam innebär att vara Ett med skapelsen och med Gud

Jag är SAI BABA.

Människor jämställer att vara ensam med ensamhet – en person är ensam när dess existens är avskuren från Källan till allt liv.

Det är därför av yttersta vikt att ni avslutar denna ensamhet och successivt hittar tillbaka till Gud igen.

Agera klokt och med bestämdhet, och det bästa sättet att göra det på är att tänka utanför den box som är er livssituation, och bli medveten om DEN ENDA STORA ANDEN bakom allt liv.

Jag rekommenderar alla som är ensamma att börja be. Bön skapar ett kraftfullt energifält för förverkligande, och det är bönen som får er i samklang med Skaparens Kärlek.

”Hur ber man? Finns det ett rätt sätt att be?” Bön kan vara en av två saker:

•                          En uppläsning av en förfrågan eller

•                          En konversation med Gud

Var och en av dem har sin plats och är gångbar så länge den kommer från ert hjärta och från djupet av er själ. Det finns inget rätt eller fel, bara uppfyllande eller tomrum: uppfyllande är om hjärtat är rent och avsikten är klar, tomrum när läpparna rör sig tillsammans med repeterande ord, medan hjärtat och sinnet är frånvarande.

Att vara ensam i dess rätta bemärkelse är målet för många sökare, men bara få uppnår det. Varför känner så många människor sig ensamma? Därför att det mänskliga hjärtat är fyllt med kortlivade tankar och det finns inget utrymme för Guds eviga verklighet.

Så länge människor inte vänder sitt fokus inåt, och förverkligandet av Jaget och Gud inte fungerar, kvarstår ensamheten. Ensamhet uppstår när det finns en brist på medvetenhet, en brist på kunskap om att alla är Ett och en brist på inre tillfredsställelse. Det kan åtgärdas när en inre kontakt med er själva har etablerats – och denna process börjar med bön.

Bönen är början på ert förhållande med Jaget och Enheten – och bön är slutet på ensamheten. Så kliv ur det fängelse ni har skapat åt er själva, för allt som finns, finns inom er.

Varken någon annan eller världen kan ge er vad ni förnekar er själva. Ensamhet är alltid en självskapad sjukdom. Hela er själva från den.

Jag är med er.

Sai Baba

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...