Sai Baba via Jahn J Kassl, 5 augusti, 2018

Sai Baba via Jahn J Kassl

5 augusti 2018

NÄR ÄR KÄRLEK FULLKOMLIG?

Människor säger: ”Jag är inte älskad! Ingen älskar mig!                                                                             Jag säger er: ”Glöm detta fenomen, för det som betyder något är att ni älskar.”

Jag är SAI BABA

Älskade människor

Kärlek är fullkomlig när ni älskar – kärlek behöver inte vara besvarad.

Kärlek gör er fria från rädsla – och när någon kommer till er med sin kärlek blir ni inte rädda utan kan acceptera denna kärlek.

Det som betyder något i kärlek är alltid huruvida ni älskar, inte huruvida kärleken är besvarad. Kärlek är självisk, den andra personen betyder ingenting.

Bara genom denna medvetenhet kan er kärlek spridas överallt och nå alla.

Så länge som ni förväntar er att er kärlek måste besvaras, är det inget annat än ett avtal – och de flesta relationer är precis det.

Om du älskar mig, älskar jag dig tillbaka – och idealt sett är vår kärlek lika i intensitet, mängd och kontinuitet. Bevare oss för ensidig kärlek, för att älska för mycket, att ge för mycket och kanske få för lite eller inget alls tillbaka. Det är så kärlek betraktas – och det är ett koncept av rädsla. Det är karaktäristiskt för rädsla, för en rädslofylld person, men inte för en kärleksfull person.

Miljö, utbildning och religiösa koncept kan beskyllas för denna oförmåga att älska ovillkorligt. De försöker lära er allt utom meningen med sann kärlek.

OM ÄLSKANDE MÄNNISKOR OCH ÄLSKARE

Två människor som älskar varandra ses som ett hot, och äktenskap betraktas som bra bara om föräldrarna har fått säga sitt om det. En förälskad person bryr sig inte om sina föräldrar – den vill vara ensam, ensam med sin älskade. Någon som är förälskad är lycklig, och är som sådan det största hotet mot ett samhälle där rädsla råder och krig existerar.

Varför skull en förälskad person bry sig om krig? Den personen är lycklig och inte intresserad av att slåss. En förälskad person är ett stort hot för detta system, vilket är orsaken till att människor omkring alltid förväntar sig att den förälskade skall återgå till att vara ”förnuftig” eller ”normal”, så att de kan tala med den igen – så att den personen åter uppför sig såsom det förväntas.

En person som älskar upplever ännu djupare lycka och glädje än den som är förälskad. Den typ av hot som en kärleksfull person utgör för detta system är uppenbart.

Den som har överträffat tillståndet av att vara förälskad är absolut fri från rädsla och kan inte längre styras av någon. Den personen är fri – och människor borde hållas borta från denna frihet. Om det vore på annat vis, skulle kärlek och frihet läras ut i skolorna.

Den som älskar Gud och andra människor utan att förvänta sig något från någondera är absolut opåverkbar, vet inte vad avundsjuka, svartsjuka eller hat är, och är – framförallt, fri från rädsla. Ett tillstånd som är oacceptabelt för samhället, eftersom människor bara kan styras genom brist på kärlek och genom rädsla.

VAR KÄRLEKSFULLA!

Var kärleksfulla, egoister – i betydelsen: försäkra er om att ni själva ger kärlek, inte bara tar emot den. Sätt inget pris på den och gör den inte affärsmässig.

”Öga för öga” är inte sättet att hantera kärlek.

Älska utan att vara älskad, ge utan att förvänta något i gengäld, och i en värld full av olyckliga människor – var lycklig.

När det handlar om kärlek, är det som betyder något ni, kärlek utgår från er – allt annat är oviktigt.

Jag är SAI BABA

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...