Uppstigna Mästarna via Jahn J Kassl, 5 september, 2018

Uppstigna Mästarna via Jahn Kassl

5 september 2018

SLÖJORNA LYFTS!

Rättvisa kommer till dem som upplever orättvisa; och det som dolts för mänsklighetens ögon kommer nu i ljuset.

Vi är de UPPSTIGNA MÄSTARNA.

Dag för dag blir möjligheterna att hålla lögnerna levande färre och färre och bedrägerier förlorar sin magi. Slöja efter slöja lyfts, och de verkliga orsakerna till tusentals år av slaveri på denna planet uppenbaras för mänskligheten.

Tiden är inne för sanning och sanningsenlighet, vilket betyder att sanningen kommer ut på alla nivåer och att bara de som lever ett sanningsenligt liv kommer att forma denna mänsklighets framtid.

Slutet på lögnerna förebådar en Ny Tidsålder och mänskligheten gör sig redo för ett nytt sätt att leva tillsammans.

För individen är det nödvändigt att göra sina läxor och uppfylla det som måste uppfyllas, med egen-ansvar för varje mänsklig varelse.

Varje individ är nu bemyndigad att träna sitt medvetande tills rädsla – som fördunklar synen på ens sanna natur – är släckt eller frisläppt.

Vänligen fundera på detta: I gångna årtionden var lögnerna överallt närvarande. På alla nivåer av mänsklig samexistens förekom bedrägeri och vridande eller förnekande av sanningen.

Följaktligen kunde bara mycket få människor etablera en sann relation till sig själva. Självmedvetenhet var blockerad och sanningsenlighet kunde knappast existera. Att tjäna sanningen i en värld full av lögner var något bara mycket få av er var kapabla till, så sanningsenlighetens flamma dog i de flesta människors hjärtan.

SANNINGSENLIGHETENS FLAMMA

Idag är denna flamma återupplivad och mänskliga hjärtan är fångna av en ny andlighet. Det är förnyelsens ande och människans längtan efter inre rening växer sig starkare och starkare. Fler och fler människor vill lämna det fängelse de suttit i på grund av sina rädslor – och de tar de steg som behövs för att uppnå medvetenhet.

Okunskapens slöjor lyfts nu och människor tar mod till sig och ser sig i spegeln för att känna igen sitt Själv. Färre människor skyggar för sina olösta problem och fler och fler försöker anpassa sig till de nya förhållandena.

SLUTET PÅ LÖGNERNA

Tidsåldern för slutet på lögnerna har inletts. Så vi inbjuder alla mänskliga varelser som läser detta meddelande att stärka sina ansträngningar att föra in ljus i sina liv och hjärtan.

Gräv djupt tills ni är säkra på att ni fått upp allting i ljuset, tills ni fått klarhet angående vad den Gamla Världen var, om vem ni är och vart ni nu är på väg.

Den Gamla Världen var uppbyggd av rädsla. Den Nya Världen är rotad i oräddhet och baseras på kärlek. En fullt medveten mänsklig ras är på väg att födas.

Ett paradigmskifte som inte kunde vara större, och i dessa dagar måste allting anpassa sig till detta skifte – eller så dör det för att aldrig återvända till denna jord.

Vet att de energimässiga förutsättningarna för denna stora omvandling nu är uppfyllda, och inse att denna tid av nåd gör allting möjligt.

Baserat på detta faktum, gå snabbt fram från förverkligande till förverkligande, tills ljuset löser upp den sista lilla dimman.

Denna tid bygger broar till upplysning för alla människor. Välsignade vare de som korsar den och som kan ta emot gåvan av frihet.

Vi är de UPPSTIGNA MÄSTARNA

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...