Sai Baba via Jahn J Kassl, 5 mars 2018

Sai Baba

via Jahn J Kassl

5 mars 2018

”Hur din Själs drömmar går i uppfyllelse”

ÄLSKADE MÄNNISKOR!

Jag finns bland er! Varje dag, från tidens första början tills denna verklighet tar slut! Tills ni alla har funnit er väg tillbaka till ljuset, kommer jag att stå precis vid er sida!

Jag är SAI BABA.

Jag återföddes på Jorden för att fullfölja mänsklighetens uppstigning tillsammans med er.

Idag vill vi ta oss en titt på vart den individuella resan kan leda, så snart som man förmår ta stadiga steg på ljusets väg och leva sin själs dröm.

Hur är detta möjligt och ”vad handlar din själs drömmar” om?

Din själs drömmar innehåller din livsplan och är den enda verklighet som är värd att leva för. Det är livets mening som uppenbaras för dig igenom din själs drömmar.

Hur är det möjligt att få direkt tillgång till denna verklighet, för dig själv? Detta är vart vi nu önskar leda din uppmärksamhet.

SLÖJAN AV TANKAR

Slöjan eller muren mellan dig och ditt medvetande är dina tankar. Dina tankar fördunklar en tydlig syn på verkligheten.

Så länge som du uppfattar världen genom din hjärnas tänkande ögon, förblir världen okänd för dig och verkligheten förblir dold. Den inre rastlöshet som din hjärna skapar inom dig och den dimma som dina tankar låter uppstå, avslöjar aldrig synen på verkligheten. Detta betyder att du först måste avlägsna denna rökridå. Och det sker genom stillhet.

BETYDELSEN AV STILLHET

Att uppnå inre stillhet i en bullrig värld är av yttersta betydelse, för det är enbart genom att vara stilla som du förmår ta kontakt med dig själv.

Människor som inombords är stilla, är fridfulla och detta är den jordmån inom vilken kärlek kan växa och din själs drömmar kan uppenbaras för dig.

Hur kan du uppnå denna stillhet?

Det finns två sätt:

  • genom meditation
  • genom aktivitet

Meditationer inom vilka ditt sinne stannar upp, är extremt gynnsamma för att uppnå tillståndet av stillhet. Säg ”stopp” till dina tankeprocesser, be din hjärna ”vara tyst”! Med lite övning kommer du snart att kunna kontrollera ditt sinne och närsomhelst träda in i stillhet.

Den andra vägen, genom ”aktivitet”, passar dem som inte vill meditera. Ägna dig åt saker, åt människor, genom att ge dem din odelade uppmärksamhet.

Försjunk helt och hållet in i ögonblicket, så att du helt och hållet glömmer världen runtomkring dig.

Betrakta barnen som leker, hur uppslukade de är av stunden och världen runtomkring dem försvinner. På detta sätt, bli likt dem, så kommer du att känna en stor inre uppfyllelse och: stillhet.

Dessa är de två sätt på vilka du kan bli ”fri från tanken” och framför allt, dina tankar kan inte längre hålla dig ifrån livets medvetna uppmärksamhet.

ATT IAKTTA UTAN DÖMANDE

I ditt dagliga liv, när du tidvis befinner dig mitt uppe i oönskade ”aktiviteter”, ger jag dig en tredje uppmaning; en enkel och effektiv övning.

När du ser på en person eller ett djur, ett träd eller ett objekt, bara iaktta och låt inte tankarna ingripa. Avstå från allt dömande. Se direkt på havet utan att sätta en etikett på vad du ser. Öva upp denna förmåga i ditt dagliga liv; du behöver inget meditationsrum för detta och du kommer därmed att uppnå en hel del lycka och frid.

Människor som träder in i denna stillhet uppnår ett nytt slags känslighet. De vaknar upp och börjar lägga märke till sin själs drömmar. Resultatet är att naturligt träda in i ett tillstånd av frigörelse från rädsla.

Oräddhet uppnås genom en persons kännedom om sitt ursprung och livsöde. Fria från fruktan är de som har fattat tag i sin ”JAG ÄR”, som har skapat en djup känsla av frid inombords, och som uppmanar sina tankar att ”bli stilla” närhelst dessa ingriper i överkant.

Hemligheten för ett framgångsrikt och glädjefyllt liv kan uppenbaras av dem som känner till hur de ska hantera stillhet och som själva har blivit stilla inombords. Då kan till och med livet i en bullrig värld bli lätthanterligt, för inombords har en annan värld öppnat upp sig – fylld av frid och harmoni; stillhet råder.

Så har vi då kommit fram till slutet på dagens meddelande.

All transformation på denna jord uppstår ur individer! De andliga rikena av ljus och medvetande, himlens styrkor, kan endast ingripa baserat på den mänskliga utvecklingen i medvetandet.

Skiftet är upp till dig och all inre transformation som du kan få till stånd i riktning mot positivitet och inre ljus tillför en ny dynamik till omvandlingen av denna jord.

Var i sanning medveten om din styrka, din kraft och din sanning och se genom slöjan. Detta är var din själs drömmar uppenbarar sig och var du får möta verkligheten.

Då blir dina drömmar uppfyllda och fri från rädsla kan du leva i Nuet. Stillheten finns inom dig och friden sprider sig över hela världen.

Fortsätt på din väg och gläd dig, för din ankomst är säkrad.

Du är oändligt älskad.

SAI BABA

 

 

Svensk översättning: Aslög

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...