Saint Germain och En Som Tjänar via James McConnell, 19 maj 2019

Saint Germain och En Som Tjänar via James McConnell,

19 maj 2019

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain.

Jag kommer nu med den Violetta Flamman till er alla, för att fortsätta använda den som ett verktyg, och bara som ett verktyg, för att fortsätta rensa ut allt gammalt, den gamla programmeringen inom er. Det finns inte längre någon anledning för den att finnas där.

Programmeringen fanns där av en anledning i illusionen som, ja, är något ni skapade, en del av experimentet. Experimentet är nu över. Illusionen är över, och programmeringen som fortsätter att hålla illusionen kvar är över – om ni tillåter det. Använd därför den Violetta Flamman för att rensa ut det gamla, och ta in det nya.

Precis som en flamma, så har ni era skogsbränder som bränner bort all den gamla vegetationen. Och så småningom börjar det växa nytt, den växer upp igen.

Det här är vad som händer i era kroppar nu: ni rensar ut den gamla programmeringen, de gamla cellerna i kroppen, gamla celler som inte längre fungerar, döda celler. Och nya kommer istället. Ja, ni återställer alla er cellulära struktur.

Fortsätt att tillåta processen. Känn energierna som kommer in. Upplev energierna. VAR med energierna. Kämpa inte emot dem. För om ni kämpar emot energierna som kommer, så tar de sin egen väg. Om ni tillåter energierna, tillåter deras flöde, då kommer de att ta er med till högre vibrationer. Ju mer ni tillåter flödet, desto mer kommer ni att fortsätta höja vibrationen.

Höj medvetenheten. Bli de ni var menade att vara. När dessa energier fortsätter att röra sig in, tillsammans med dessa energivågor, så blir ni alltmer acklimatiserade och kan då ta in mer och mer.

Men om energierna vid något tillfälle blir för starka, så kan ni helt enkelt begära att de bromsas upp lite, för då kommer de att göra det. Men om ni kan hantera dem, om ni kan ta dem till er och veta att förändringarna, de skiften som kommer till följd av det är tillfälligt, att plågan, smärtan, värken är tillfällig. Hjärtrubbningarna, att ni känner er sjuka, det är tillfälligt. Om ni vet det, så kan ni låta energierna komma. Inte så att det skulle kunna bli livshotande. Känns det så, då måste ni be om hjälp.

Men innan det, tillåt energierna, tillåt flödet, och vet att energivågorna kommer att öka nu, ganska drastiskt ibland. Tillåt energierna, energivågorna som ökar mer och mer.

Vet att allt händer av en anledning. Det är en del av det stora arrangemanget som händer nu. Och det finns så mycket hjälp att få, ovanifrån, från de som kallas Galaktikerna, och nerifrån, från de som kallas Agarterna. De är alla här för att hjälpa. De klarar av den Höga Ljusstyrkan på planeten, vilka består av både Markteamet och de från ovan och nedan. De är i processen av att föra er närmare och närmare händelsen.

Men för att händelsen ska kunna hända, så måste medvetenheten öka till en punkt där tillräckligt många har vaknat upp över hela världen. Och att få det att hända är upp till er, Ljusarbetarna, och ännu mer Krigarna, de som nu kommer fram, men de går inte utanför sina komfortzoner eller påverkar andras komfortzoner, utan sträcker sig bortom sig själva, och hjälper de som är i processen av uppvaknande, så mycket de bara kan.

Sträck ut ert ljus. För andra framåt till denna grupp, till andra grupper med vibrationer liknande era, oavsett var de må vara. För det finns många där ute som söker. De letar efter ljuset. Även om de inte vet vad ljuset är, så söker de efter det. De sträcker sig efter det. De sträcker sig efter era händer, för att ni ska vägleda dem. Så när någon når er, fatta deras händer. Bjud in dem till er krets, till denna grupp, till många av de andra grupperna. Visa dem vägen, precis som Yeshua kom och visade vägen. Precis som då han sa, ”Jag är vägen, sanningen och livet (eller ljuset)”, så är ni det också, vi alla, vi är alla vägen, sanningen och livet, eller ljuset.

Så sträck er ut till era bröder och systrar. Sträck er efter hjälp från Galaktikerna ovanifrån, från Himlens Kompani, och från Agarterna nedan. Be om deras hjälp, för att hjälpa alla de som kommer in i uppvaknandets process.

Då fler och fler vaknar upp till de högre nivåerna av medvetenhet, då ökar medvetenheten över hela planeten, vilket gör att Händelsen kan inledas. Fram tills dess, kommer energivågorna att fortsätta att bli starkare och starkare och starkare. De som kan hantera energierna kommer att göra det. De som inte kan det, hittar en alternativ väg.

Jag är Saint Germain. Jag lämnar er nu med den Violetta Flamman, och återigen, som ett verktyg att kunna utnyttja. Inte bara för att hjälpa till att ta er bortom er egen programmering, utan för att hjälpa andra att ta sig bortom deras.

Illusionen måste försvinna. För då kommer en ny verklighet, en ny känsla av frid, kärlek och stilla lugn över hela planeten.

All min frid och kärlek till er alla.

 

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

 

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum.

Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Ni kan komma tillbaka i era telefoner nu, och låta oss höra era skratt, eller era glada röster, så att vi kan associera era glada röster till era leende ansikten!

 

Gäst: Vi älskar er!

 

EST: Vi älskar er också! Ja! Mycket bra.

 

Nu är vi redo för stunden med frågor och svar. Vi har den av en anledning. Vi har den för att ni ska få möjlighet att ställa frågor, och när ni gör det så känn er inte dumma, eller att det skulle vara något fel på frågan, för här finns det inga felaktiga frågor. Den enda felaktiga frågan är den som inte ställs. Okej? Så har ni några frågor? Vi vet att det finns en. Vi förväntar oss en speciell sådan, om hon är villig att ställa den.

 

Gäst: Ja, jag är här.

EST: Ja. Vi är redo för den, Kära Syster.

 

Gäst: Tack, En Som Tjänar. Min fråga till er handlar i grund och botten om, vad vi som en familj gör framöver.

 

Eftersom många av oss nu har varit med i detta under en tid. Vi har varit Ljushållare, vi har varit Ljusdelare och vi har varit Ljusarbetare, vi har också återförenats med våra galaktiska familjemedlemmar och vi har kommit samman i enighet.

 

Eftersom vi alla har gått framåt i vår egen takt, mot vår egen ultimata verklighet, och familjen har vuxit tillsammans i denna visdom, och genom den undervisning ni och våra Uppstigna Mästare och Ärkeänglar har gett oss, så tar vi alla emot detta.

 

Men det verkar som om en ny fas i vår utveckling har kommit för många av oss, där utökad hjälp är önskvärd, för de av oss som kanske är redo att ta sig an rollen som Ljuskrigare.

 

Kanske kan det ses som ett inre råd, eller så kommer det kanske in i familjens hjärta, där de lärdomar som ges oss, expanderar och praktiseras och sedan delas med alla.

 

Har ni någon vägledning till oss, om början och utvecklingen av detta gällande vår familj här?

 

EST: Ja, det har vi. Beträffande Ljusarbetarnas samhälle, och vi räknar er alla till Ljusarbetarnas samhälle, och alla de som vaknar upp till sina uppdrag, deras förståelse för vilka de är, även om de inte kommit till punkten av medvetenhet som ni i gruppen har, men de kommer också ombord och kommer online, i uppvaknandets process.

 

Och när de vaknar upp i Ljusarbetarnas samhälle, kommer de till en punkt, och vi talar om kollektivet nu, alla ni kommer till en punkt där ni börjar inse, att det finns mer än att bara vara arbetare nu, mer än att bara förankra eller hålla ljuset. Att det nu finns möjlighet att gå bortom detta, för att vara till tjänst för ljuset. Och när ni gör det, då börjar ni nå ut – så som Ärkeängel Mikael har bett er göra, som Saint Germain idag har bett er göra – att nå ut med ert ljus närhelst ni kan, och bli Ljuskrigare.

 

Det är dit många av er har kommit nu. Det är därför vi arbetar med er, de Uppstigna Mästarna som arbetar med er direkt, liksom Galaktikerna och Agarterna, alla som arbetar med den här gruppen, och alla som är i resonans med dessa ord som kommer igenom, vi är alla här för att assistera och hjälpa er att ta er till den punkt, där ni kan tjäna er själva och andra. Och i den processen befinner ni er. Många av er känner sig redo och frågar: ”Nå, vad är vårt uppdrag, vad kan vi göra nu? Vad gör vi sedan? Hur kan vi hjälpa till? ”

 

När ni börjar ställa dessa frågor, då börjar svaren komma. Och de kommer till många av er i den här gruppen, när ni börjar inse vad som nu är nästa steg. Och nästa steg kommer. Vi förbereder för nästa Framryckning, och det kommer att vara bortom allt ni hitintills har upplevt, på grund av punkten många av er kommer till, när det gäller att vara i tjänst, vara i tjänst för Ljuset.

 

När ni är redo för den tjänsten, så kommer ni att vara förberedda för att vara i den ”inre cirkeln”. Den inre cirkeln kommer att börja sammanställas, ni sammanförs, allt eftersom behovet uppstår, när tiden går framåt eller då vibrationerna fortsätter att öka. Och ni kommer att upptäcka att ni är i samma situation som Yeshua och hans tolv lärjungar, och de övriga som befann sig där, för att de då var redo för de inre mysterierna. De var redo för de större mysterierna, skulle vi vilja säga.

 

Det fanns de som var redo och det fanns de som var utanför den kretsen, de som inte var redo för det han talade om i berättelser och liknelser, då han försökte föra fram informationen till dem, precis så som vi gör med er. Men igen, den tiden kommer och den kom även till dem, och det kommer en tid för er i denna grupp och många andra grupper över hela världen, när det är dags att flytta till den inre cirkeln, så att säga. Hur man utvecklar den inre cirkeln, kommer att vara upp till er. Men det kommer från ett resultat av att vara redo för att vara en del av detta. Nu är det öppet, som vi säger, för alla som är redo för det. Okej?

 

Det var det vi hade att säga. Shoshanna, vi vet att du är redo att tillägga något.

 

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell):

 

Vi önskar dela vårt perspektiv på det som har sagts, och det som frågats om.

 

Vårt perspektiv är som vi ser det, av den praktiska sorten. Och ett praktiskt perspektiv innebär att ”det finns inga studenter utan lärare, det finns ingen lärare utan studenter.”

 

Vi vill ge ett akademiskt exempel genom matematik. En lärare som kan göra kalkyler, en lärare som kan algebra, en lärare som kan geometri, kan till exempel lära de andra studenterna, de studenter som kanske bara har en grund. En lärare som har förståelse för vad studenten behöver, kan använda studentens grundläggande kunskap och utöka den.

 

Det vi vill säga, och det vi tror är frågan här, är det att de som är redo att vara i lärarens position, de som är redo att ge studenterna en bättre förståelse för geometri eller kalkylering, kan komma fram och lära dem, genom att använda sin egen förståelse, sin egen erfarenhet, sin egen kunskapsnivå, och då ge någon annan en bättre förståelse för vad en Krigare är, vad en Krigare gör och vad Krigare utökar i detta rike och bortom. Det är så vi förstår frågan.

 

Vi tror inte att alla är redo att ha denna position, eftersom denna position är extremt ansvarsfull och kräver ett extremt engagemang, med en expansion bortom det vi upplevt i denna grupp. Så vi skulle säga, att de som är redo att testa sig själva, är redo för detta.

 

Det var det vi ville säga. Namaste.

 

EST: Mycket bra.

 

Gäst: Tack, tack för det.

 

EST: Var det svaret på din fråga, Kära Syster?

 

Gäst: Ja, min Kära En Som Tjänar och Shoshanna. Jag tackar er, och jag hoppas att det här kommer att hjälpa till med expansion och tillväxten i vår familj. Tack.

 

EST: Ja. Allt vi vill säga nu är, ha tålamod. Rusa inte in i saker. Låt dem flöda. Allt handlar om att flöda. Följ med flödet. Flödet tar er i en viss riktning. Följ den riktningen, okej?

 

Shoshanna: Kan vi få tillägga något?

 

EST: Ja, var så god.

 

Shoshanna: Vi känner av en ångest på många håll, hos många av dem som lyssnar. Vi känner era hjärtslag. Vi känner en ångest över att gå framåt, att lyftas upp, att expandera, att bli mer än vad som hittills har presenterats. Vi känner det. Och vi måste beakta det En Som Tjänar säger, att vi måste låta det flöda. Vi måste låta det utvecklas utan den ängslan eller ångest, som skulle kunna uppstå ur en önskan om expansion. Så vi måste låta detta utvecklas naturligt och med visdom. Och vi borde (inga ”måsten”) – vi borde dra nytta av att kalla på dem som har den visdomen, för att hjälpa oss förstå hur vi ska utveckla den här delen av gruppen. Namaste.

 

EST: Mycket bra. Har vi några andra frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga. En Som Tjänar, jag skulle vilja att ni ger en bra förklaring av astralresor, i förhållande till klardrömmar. Jag har försökt att förklara skillnaden eftersom jag har en hel del klardrömmar, jag sover djupt och minns min dröm. Men när jag gör en astralresa lämnar jag faktiskt min kropp, och det känns som en verklig upplevelse, som att jag faktiskt gör en verklig resa. Jag har inte kunnat förklara för folk på ett sådant sätt, att de verkligen förstår. Så jag undrar om du kunde ge din tolkning.

 

EST: Ja. Det liknar inte en riktig resa, du är en riktig resa.

 

Människor behöver förstå, att när de är på dessa astralresor, så är de lika verkliga som resorna i deras bilar, deras flygplan eller vad som helst, och i vissa fall ännu mer verkliga. Men det beror på personen som gör det, och vilken betydelse den har för den. Om de tror att de är på denna resa, och att den bara är deras fantasi och allt sådant, och inte lika verkligt som det skulle kunna vara, så är det exakt så det är.

 

Men om de tillåter processen, och inser att den fysiska kroppen inte ens är lika verklig som den astrala och den eteriska kroppen, då börjar de uppskatta det som verkligen är möjligt, när det gäller att ta sig från den plats där den fysiska kroppen finns, till ett ställe långt, långt bort till en annan planet, till en annan galax, till ett annat område på planeten, omedelbart bara genom tanken.

 

Och med den verkligheten så kommer den Nya Tiden nu till er, och ni förstår allt mer att ni har denna makt, förmågan att göra detta. Och när ni övar och gör det här mer och mer, så som vi gör under dessa veckovisa vägledda meditationer tillsammans med er, då vi hjälper er att förstå verkligheten av det ni faktiskt åstadkommer här.

 

När det gäller klardrömmar, så kommer de naturligtvis under ett sovande tillstånd. Vi kommer inte att använda termen ”drömtillstånd”. Vi kommer att säga ”sovande tillstånd”, och det är då du tar befälet över drömmen. Du tar befälet över den multidimensionella verklighet du befinner dig i, och förstår att det just då är verkligt.

 

Så för att skilja de två, astralresorna och klardrömmarna åt, så är det egentligen inte så stor skillnad, eftersom de typ är en och samma. Skillnaden skulle kunna vara att klardrömmen oftare förekommer under sömnen, medan astralresorna mer förekommer under din medvetna vakentid, eller meditationstid. Även om du kan ha dina astralresor under sömnen också. Okej? Något att tillägga?

 

Shoshanna: Ja. Vi önskar dela med oss. Vi vill göra det enkelt. Kan vi dela med oss av vårt perspektiv till dig, Syster?

Gäst: Ja.

 

Shoshanna: Vi skulle säga att vi kan sammanfatta det så här: klardrömmar är det när det medvetna sinnet, som är knutet till den fysiska kroppen, deltar i drömmen, det går in i drömmen som ett medvetet vetande sinne. I en astral upplevelse har det medvetna sinnet isolerat sig helt och hållet, och den astrala resan görs av astralkroppen. Det är skillnaden som du kan förklara för de som vill förstå. Var det till hjälp?

 

Gäst: Ja. Tack så mycket. Jag ska berätta det för gruppen så att alla förstår, och jag tackar så mycket för ert svar.

 

EST: Mycket bra. Vi går vidare. Fler frågor?

 

Gäst: Ja. Hej Kära Broder och alla mina bröder och systrar där ute. Jag var ute idag och gick runt på den vackra loppmarknaden som hade ett sorts antikt utbud, då en person bokstavligen drog mig direkt till sin monter, och började prata med mig. Sedan fortsatte han med att berätta om hur olyckligt han var, hur han hatade att vara där och att han inte gillar kunderna osv. När han säger det så tänker jag för mig själv ”varför drog du in mig?”

 

Han bokstavligen läste det jag tänkte och sa: ”Jag började prata med dig för att du verkar vara så glad över att vara här.” Det kändes som om det var en mal som drogs mot ljuset, vilket vissa människor får uppleva. Jag får min beskärda del, eftersom det finns människor som dras till mig, nästan som en mal mot ett ljus. Inte för att det är något dåligt. Men de känner något och vill ha något, men vet inte riktigt vad de vill ha. När jag satt där försökte jag bara tänka på vad jag överhuvudtaget kunde säga till allt detta mörker.

När du talade om att vara eller inte vara Ljuskrigare, så tror jag att några av oss har börjat undersöka den arenan, istället för att bara ta sig därifrån, för efter några minuter hittade jag ett sätt att gå vidare.

 

Finns det saker man kan säga för att göra skillnad (för dessa människor)? Jag sa att jag hade en bra dag, att det var en vacker dag, att jag var med mina systrar, etc. Men finns det något annat att säga till de människor som försöker röra till det?

 

Shoshanna: Vi önskar säga något.

 

EST: Ja, varsågod, Shoshanna.

 

Shoshanna: Kära Syster, kan vi dela med oss av vårt perspektiv till dig? Kan vi få börja även om du ställde frågan till En Som Tjänar?

 

Gäst: Definitivt.

 

Shoshanna: Kära syster, det finns två delar i denna upplevelse du haft.

 

Den första gäller ditt medkännande hjärta. Du har ett öppet hjärta, mycket medkänsla och känslig för alla. Så ser vi dig. Och för att du har ett öppet hjärta, så kommer de som vill berätta sin historia att lockas till dig. Så var försiktig. På grund av din empati för andra, ditt empatiska sätt, ditt medkännande hjärta, så kommer de som varit utsatta och känner sig som offer att dras till det, och du måste (om du vill det), skydda den delen av dig från att bli indragen. Om du kan göra det, då kan du lyssna dagen lång till dessa berättelser. Om det är något som sänker vibrationen, och får dig att känna det som om du inte vill höra om det till att börja med, så måste du hitta ett sätt att kunna hantera det, för annars kan du inte vara så öppen som du är idag. Det var den första delen.

 

Den andra delen är detta: Om du vill ändra någons attityd, om du verkligen vill göra det, så finns det bara en väg, och det är att säga sanningen. När vi talar sanningsenligt till någon annan, så kanske de inte lyssnar till det just då, men det kommer de så småningom att göra.

 

Så när någon utsätts av andras omständigheter, genom att de känner sig som offer, så som du förklarade i den här upplevelsen du hade, och det enda du kan göra då, som ett medvetet vetande själv, är att berätta sanningen:

 

”Snälla Du, du sänker mina vibrationer snabbt. Jag vill inte delta i någon offermentalitet. Du har all rätt att skapa din egen verklighet, precis så som jag gör då jag går runt i denna vackra upplevelse och känner mig glad, och det är för att jag skapar den. Så du måste ta makten. Du måste lära dig att skapa en verklighet bortom denna känsla, denna avsky du känner. ”

 

Verkar det vettigt, min Kära Syster?

 

Gäst: Wow, ja. Det är starkt. Tack.

 

Shoshanna: Namaste. Vi älskar dig så mycket!

 

EST: Vi vill lägga till ett talesätt, ”elände älskar sällskap”. Men det finns tillfällen då de eländiga inte vill ha samma eländiga sällskap. De vill ha något utöver det. De söker efter ljuset, så som du sa att malen söker ljuset. Och det finns tillfällen när det sker, och ljuset kommer till dem. Och ljuset kom till dem i form av dig i detta avseende, min Kära Syster.

 

Men vi vill säga till er, vara bara er själva. Var ljuset. Ni behöver inte säga något specifikt, även om Shoshanna gav ett underbart förslag på hur man kan göra för att säga sanningen. Säg alltid sanningen.

 

Gå till och med bortom sanningen, var sanningen. Var ljuset inom er. Dela ljuset var ni än kan, och låt det hamna där det vill. Okej?

 

Gäst: Ja. Tack så mycket.

 

EST: Ja. Vi går vidare. Någon annan fråga nu innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: Hälsningar. Jag har en fråga gällande år 2037. En kanalisering nyligen som kom från en annan källa, förklarade att det här är det sista samtalet, att det viktigt att vi gör vårt jobb som Ljuskrigare och Ljusbärare och – utdelare, för att försöka öka hastigheten hos våra bröder och systrar på Gaia. Men jag undrar om ni kan berätta mer om det här ”drop-dead- datumet”. Tack så mycket.

 

EST: Vi kan säga till dig, att om du vill vänta till år 2037, så är du välkommen att göra det, men vi väntar inte så länge.

 

Den sortens tidsram finns inte. Men tänk på att allt handlar om medvetenhet, kollektivets medvetenhet. Och det kollektiva medvetandet skiftar och förändras nu, och vi säger att det relaterar till en mycket snabbare tid, utan att ge några datum. Sedan den 21 december 2012 så säger vi inga datum och tider längre. Det kommer inte att hända.

 

Om någon ger er ett datum, så är det inget de kan göra eftersom de inte vet. Den enda som vet datum/tidsram, är Källan själv. Och Källan har inte gett oss den tidsramen ännu.

 

Men vi kan säga, som vi sagt många gånger, medvetenheten förändras över hela planeten. Ljuset kommer överallt, och det leder till att mer och mer av dessa energivågor kommer in till planeten, vilket ökar vibrationerna över hela planeten. Och då vibrationerna fortsätter att öka över hela planeten, så kommer det att mer och mer leda till att Händelsen faktiskt kan ta plats. Ökningen av medvetenheten kommer att resultera i detta..

 

Så vi skulle vilja säga, Kära Du, lägg detta ”drop-dead- datum”, som du nämnde åt sidan, och tänk inte i de termerna, utan tänk i termer av ”nu”, och vad du kan göra nu för att ta fram Händelsen, vad du kan göra nu för att ta bort illusionen och all programmering, vad du kan göra nu för att sprida ljuset så mycket du kan.

 

Fokusera inte på framtiden, för om du bara fortsätter att fokusera på framtiden, kommer du inte att fortsätta vara i nuet, och skapa den framtid du vill ha. Okej? Shoshanna?

 

Shoshanna: Ja. Shoshanna vill dela ett perspektiv om vi får.

 

Gäst: Ja, naturligtvis. Tack.

 

Shoshanna: Käre Broder, det här verkar underligt för oss, och det budskap vi fått till oss för att ge er, är att det sätt som denna planet fungerar på gäller generationer. Så om vi tar till matematik, så är 1937, 18 år från nu.

 

EST: 2037.

 

Shoshanna: Vad sa jag?

 

EST: 1937.

 

Shoshanna: (Skrattar.) Tjugohundratrettiosju (2037), är 18 år från nu, vilket ger oss en annan generation. Så det vi skulle vilja säga finns kodat i det här meddelandet beträffande året 2037, är att alla de vackra själarna som kommit till planeten som barn, som babys, så långt som för 5 till 10 år sedan, kommer att ta denna vackra planet till en stor andlig mognad, eftersom de kommit hit som mycket andligt mogna varelser, som önskar hjälpa den generation som kommer.

 

Så det vi skulle vilja säga, är att de som kommer in nu kommer att vara till en stor hjälp, för att lyfta upp allt som finns på planeten, bortom den fjärde och femte dimensionen, eftersom de kommer in som femdimensionella varelser, och de kommer att öka vibrationen på grund av sin närvaro! Så vi ser det som en generationsupphöjning. Namaste.

 

Gäst: Jag är mycket tacksam. Tack så mycket.

 

EST: Mycket bra. Vi går vidare. Finns det några andra frågor nu?

 

Gäst: Ja. Jag vill tacka dig och Shoshanna för att ni väglett mig till den här gruppen. Jag vet att ni har varit nära, för att jag kan känna er. Min fråga riktas mer mot den första frågan som ställdes. Vissa dagar känner jag mig blockerad och flödar inte så som jag skulle vilja. Jag skulle vilja veta hur kan jag förbättra det, och hur kan jag bli mer medveten om de meddelanden som kommer till mig, för att hjälpa gruppen jag tillhör här i mitt land, och hjälpa de som vanligtvis behöver mig.

 

EST: Det första du behöver göra är det du redan gör. Du frågar. Du ber om hjälp. Du frågar hur du kan göra det här. Och det vi vill säga till dig gällande flödet, är att tillåta det ske. Det är det viktigaste nu, för att fortsätta låta processen ske, så som den behöver.

 

Tvinga den inte. Tänk inte att du behöver det här verktyget, eller det där eller vad som helst.

Verktyget du behöver kommer att komma till dig då det behövs, oavsett om det handlar om att använda kristaller, om det är ett energiarbete, vad det än må vara. Det kommer till dig då det behövs.

 

Meddelandet kommer till dig om du ber om det. Då när du ber om ett meddelande, och det här gör många människor, de ber om hjälp, de ber om ett tecken av något slag, och då när de inte får tecknet omedelbart blir de otåliga, eller då de inte får det meddelande de förväntat sig. Tecknen kan komma på många olika sätt. Om du är tålmodig så kommer tecknet att komma till dig, du behöver bara vara redo att uppmärksamma det när det kommer.

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Ja. Kära syster, kan vi få dela med dig från vårt perspektiv angående det du frågade?

 

Gäst: Ja. Tack.

 

Shoshanna: Kära syster, är ditt land Guatemala? Hörde vi rätt?

 

Gäst: Ja. Det stämmer.

 

Shoshanna: Okej. Då önskar vi säga några saker. När du säger att du vill hjälpa människor, så är det ett ickespecifikt ord. Vill du hjälpa dem med det basala? Vill du hjälpa dem andligt? Vad vill du hjälpa dem med?

 

Gäst: Jag vill hjälpa på alla sätt jag kan. Jag vill ha ett liv där jag hjälper.

 

Shoshanna: Och hur hjälper du andra just nu?

 

Gäst: Just nu har jag en grupp varannan vecka. Vi samlas och vi arbetar med flamman för att hjälpa Gaia och vårt land, plus de människor som kommer till mig på olika sätt, och jag försöker bara lyssna på det de säger och sedan ger jag dem de budskap eller den information som kommer till mig. Jag försöker vara så exakt som möjligt. Men ibland är det svårt för mig att förstå, om det kommer från mig själv eller inte.

 

Shoshanna: Vackra Syster, du måste förstå att ditt hjärta är så öppet. Du är så kärleksfull. Du hjälper på alla sätt, hela tiden.

 

Att be om att få leva ett liv med att hjälpa när du redan gör det, är inte längre nödvändigt. Du lever ett liv där du hjälper, och du gör allt du kan göra just nu. Så du måste ge dig själv tacksamhet och kärlek, och förstå att du hjälper till med allt som kommer in i din väg, eftersom det är din stora önskan att tjäna mänskligheten, och du gör det. Du måste erkänna detta varje ögonblick, och inte se det som om det är något som kommer i framtiden, för det är gäller för dig just nu, och du gör det just nu.

 

När det gäller meddelanden så måste du bara göra så gott du kan. Du måste göra så gott du kan och veta och erkänna att du gör ditt bästa. När du mognar andligt, när du kommer till högre i medvetenhet, så blir meddelandena allt tydligare för dig. Men du måste vara tålmodig och låta det ske naturligt, för alla som går igenom en andlig mognad måste ha tålamod med processen.

 

Så vi säger nu, vi ser dig, du är kärleksfull och perfekt i allt nu. Namaste.

 

Gäst: Namaste. Tack.

 

EST: Mycket bra. Finns det några andra frågor nu innan vi släpper kanalen? Då är vi redo att släppa den.

 

Vi ber er att lyssna på alla de råd som har kommit till er under en tid nu. Ta in allt och fortsätt att tillåta processen flöda inom er.

 

Fortsätt att vara de ni inte bara var menade att vara, utan de ni redan är. Ni kom hit som de varelserna, och det är dags för er att mer och mer inse att ni har kraften inom er, för att bli de ni alltid var menade att vara. Och desto mer ni gör det, desto mer kommer allt att utvecklas och bli till ett flöde i ert liv.

 

När ni än har frågor, när ni än undrar, ”gör jag rätt? Är det här rätt?” om det då går lätt och enkelt så har ni svaret, att det är det som är meningen. Men om ni ber om hjälp och stöter på motstånd, så kommer ni att veta att det inte är universums flöde som kommer igenom , utan motståndet inom er som håller er tillbaka.

 

Så vi säger helt enkelt, gå med flödet, tillåt händelserna och fortsätt vara i nuet i hela tiden, och vi använder pluralis, ”händelserna” kommer, energivågorna fortsätter att komma.

 

Och som alltid, hitta glädjen i varje stund, i stället för att bara hitta stunder av glädje.

 

Shanti. Frid vare med dig. Var den enda. Shoshanna kanske vill säga något som avslutning?

 

Shoshanna: Vi vill säga två saker.

 

Vi vill säga att i tvivel finns inom dömande.

 

När vi tvivlar på vilka vi är, när vi tvivlar på det vi gör, när vi tvivlar på oss själva, så dömer vi oss själva, och dömandet får oss att gå bakåt i stället för framåt. Vi måste hela tiden se tvivel som något falskt. Det är inte rätt. Dömande kommer från egot.

 

Och det andra gäller tron. Tron finns i tilliten. Vi måste fortsätta att ha tillit till det som händer och lita på processen. Det är en process, och om vi har tillit till processen, och litar på att allt är bra, allt går framåt, så gör det det.

 

Så tänk på dessa ord: tvivla inte, ha tillit, och lita på er själva. Namaste.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

“Att tro är att se!”

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...