Ärkeängel Mikael och OWS via James McConnell, 14 mars 2021

§

 

Ärkeängel Mikael och OWS via James McConnell

den 14 mars 2021

 

Jag är Ärkeängel Mikael. Den här gången är jag här för att fortsätta hjälpa er med att arbeta er igenom allt som nu sker i era liv, medan ni alltmer fokuserar på hur saker och ting förändras med era nära och kära, era omgivningar, allt som händer, för att ta er till en punkt där ni behöver bli alltmer obundna vid allt som fortfarande är en 3D-illusion i detta tredje-dimensionella paradigm som verkligen är en illusion.

Allt ni ser på ert internet, via era TV-apparater, allt ni hör, är till stor del en del av denna illusion. Det är en show, eller en film, så som ni många gånger har fått höra och som spelas upp framför er.

Men hela anledningen till detta är inte att åsamka er sorg, med all säkerhet inte att väcka rädsla, utan att vara en del av den här Storslagna Planen som för er allt närmare till att ta er igenom denna övergång som ni befinner er i och att ta er igenom er uppstigningsprocess. Eftersom ni just nu faktiskt befinner er i uppstigningens första fas.

Har ni uppstigit? Nej. Om ni känner något slag av sådant som ni håller fast vid, så har ni inte uppstigit.

I och med att er diskussion tidigare handlade om era nära och kära och de som kan eller kanske inte kan vara spännande som ett resultat av de val som de gör, så behöver ni inte bekymra er om dem. De har sin egen livsväg. De har sin egen väg för själen att följa. Och de följer den, precis så som ni följer er väg.

Ni måste börja förstå det mer och mer, att ni inte har någon kontroll. Ingen kontroll överhuvudtaget. Precis som jag inte har någon kontroll. Sananda har ingen kontroll. Saint Germain har ingen kontroll. OWS … och så vidare, och så vidare. Ingen av oss har någon kontroll över någon av er, inte heller skulle vi ens vilja börja ha kontroll. Det är en tredje-dimensionell illusorisk process.

De som önskar ha kontroll, de vill kontrollera hela planeten. De vill kontrollera världen. Hur galet är det? Men de kommer inte att tillåtas göra det.

Ni har många, många gånger fått höra att Ljuset redan har segrat. Det har redan skett. Och det har det verkligen. I de högre-dimensionella frekvenserna har det redan segrat. Det har redan skett. Ni har redan haft Solblixten i de högre dimensionerna. Men den har ännu inte filtrerats ner. Och ni har hört att den inte kommer att inträffa i den tredje dimensionen och det kommer den inte att göra. Den kan inte göra det. För ifall Solblixten nu inträffade i er tredje-dimensionella illusion med slöjan fortfarande uppe, så skulle ni inte överleva. De flesta, om inte alla av er, inklusive Ljusarbetarkollektivet, skulle inte överleva den. Detta är varför den ännu inte har inträffat.

Men känn er försäkrade om att när den inträffar, så kommer ni att vara redo för den. Och mänsklighetens medvetande kommer att ha utvecklats tillräckligt. För det finns nu de saker i görningen vilka får detta Stora Uppvaknande att äga rum. Detta Storslagna Uppvaknande leder till högre medvetande, högre vibrationer och en rörelse ut ur den tredje-dimensionella illusionen, en rörelse för att ta ner slöjan. Och när detta sker, så kommer även Solblixten att inträffa.

Kommer det att ta en livstid? Nej. Kommer det att ta flera år? Högst sannolikt inte. Men det skulle kunna ta månader och ja, till och med år för detta att inträffa. Men återigen, allt hänger på vad ni kallar ’Guds tid’. Inte er tid. Allting befinner sig i gudomlig tajmning. Till och med jag, Ärkeängel Mikael, känner inte till tajmningen för detta. Och om jag gjorde det så skulle jag inte tillåtas berätta det för er.

För ni måste leva det. Ni måste leva era dagar, dag för dag, ögonblick för ögonblick. Men det är vad ni kom hit att göra. Ni kom hit för att leva. Ni kom hit för att uttrycka, uttrycka livet. Ni kom hit för att förankra Ljuset. Det är vad ni alla gör, till en eller annan grad.

Det stämmer; det hänger inte på er att manipulera eller att hjälpa till med att förändra någon annans själsväg. Det är er själsväg.

I och med att ni rör er allt närmare er själsväg för att återvända, och jag säger specifikt ”återvända”, till att minnas vilka ni är, och att minnas kopplingen till ert Högre Guds-Jag, när ni fullständigt har förstått det och ni har släppt taget om de bihang som håller er fast vid denna tredje-dimensionella illusion, så kommer ni att ha uppstigit till, och till och med bortom, den femte-dimensionella frekvensen.

Om ni vill, om ni önskar det, kalla på mig Ärkeängel Mikael, för att jag ska komma med mitt Flammande Blå Svärd av Sanning och skära av alla återstående psykiska band som fortfarande kan hålla er nere i den här tredje-dimensionella illusionen. Så att ni en gång för alla kan ta er bortom detta spel, avsluta det här spelet för er själva och för gott förflytta er till de högre vibrerande frekvenserna och inte hålla på med att gå fram och tillbaka.

Ifall ni inte vill göra det. Och många av er, som ni har hört, kommer att vilja göra det. När ni väl har uppstigit, så kommer ni att vilja komma tillbaka, många av er. Kom tillbaka och hjälp de nära och kära som fortfarande sackar efter och hjälp dem att korsa över mållinjen, precis så som ni kommer att göra.

Jag är Ärkeängel Mikael och jag lämnar er nu i frid och kärlek.

Och var medvetna om att jag och många, många av oss, och ni vet om vem och vilka jag här talar om, alla de som ni kallar på – vi finns ständigt här, bara en viskning bort. Bara be oss, så kommer vi att vara hos er.

Frid och kärlek vare med er alla. Välsignelser.

 

ONE WHO SERVES – EN SOM TJÄNAR

Om mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här. Shoshanna här. Och vi är redo att fortsätta gå vidare och fortsätta, och alla de här sakerna som ni säger.

För ni kanske inte riktigt förstår det här, men detta är en underbar tid som ni befinner er i. Detta är en utvald tid som ni befinner er i. Ni gjorde valet att vara här, och ni är här! Ni ställde frivilligt upp på att få vara här och ni är här som frivilliga. Och vi vet och det här har ni sagt flera gånger: ”Men varför ställde jag frivilligt upp? Om jag hade vetat vad som låg framöver, så skulle jag inte frivilligt ha ställt upp på detta.”

Men vi har flera gånger sagt: ”Ja, det skulle ni ha gjort.” På grund av vilka ni är. Ni är alla Uppstigna Mästare! Uppstigna! Ni har uppstigit förut. Ni steg ner, kan man säga, till dessa lägre vibrationer, för att vara en del av detta uttryck här på den här planeten i detta solsystem. Ni kom hit med ett syfte för att göra det här.

Och ni närmar er slutet på allt detta. Ni når slutligen fram till crescendot, mållinjen, vadhelst ni vill kalla det. Och att komma allt närmare till att vara inom räckhåll för att kliva ut från avgrunden som vi för ett tag sen talade om. Som ni vet så är ’avgrunden’ uppstigningen.

Vi är redo för era frågor ifall ni har några. Ni kan nu slå era telefoner på ljudlöst och vi kan underhålla. Och vi använder denna term med en avsikt här, för detta är underhållning för oss. Vi njuter av att få vara till hjälp för er alla. Detta är varför vi är här. Detta är varför vi frivilligt ställde upp här. Och vi gör detta så bra som vi möjligast kan.

Har vi alla svar? Nej. Vi är de första att säga att vi inte har alla svar. Och vi har med all säkerhet inte svaren på tajmningen och kunskapen om exakt när och hur saker och ting kommer att utvecklas här. Vi vet bara att de kommer att ske. Okej?

Vi är redo för era frågor.

Gäst: Hej, kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Bra. Jag är inte säker på hur jag egentligen ska ställa denna fråga, men igår såg jag en video via Blossom Goodchild och hon kanaliserar Ljusfederationen. Hon sade något om att det finns fem faser att gå igenom uppstigningen och enligt Ljusfederationen så har vi inte ens kommit in i fas 2 ännu. Och jag råkade bara hitta en bild på en sak som heter Telegram med Juan O’Savin och den visar nivåer av saker som kan inträffa. Jag undrar bara om detta som jag ser på är vad som också kommer att visas och ifall detta har något att göra med de fem faserna som de talade om.

OWS: Som vi förstår det, så ser vi på två olika koncept här.

Det ena är uppstigningens fem faser som du säger, och att ni inte ännu har trätt in i den andra fasen, som har framkommit genom olika källor, säger vi här. Och det är helt riktigt här, som vi finner det. Men också, förstå att när ni är redo att gå in i den andra fasen och den tredje fasen och så vidare, att se på det i den bemärkelsen, så skulle vi föreslå att ni inte lägger fokus vid fas efter fas efter fas. Se på det som en helhet här. För när den andra fasen väl inleds, så kommer de andra att följa, den ena efter den andra. Och det kommer inte att förekomma den ganska stora tidsramen som det tog att gå från den första fasen till den andra här, okej? Detta är förhoppningsvis en förståelse om de fem faserna.

Till den andra saken du säger om de fem faserna här, eller de fem stegen kan man säga, som skildras, detta är lite annorlunda här i termer av detta, det är Gaias saker som möjligtvis kan inträffa genom dessa stadier, förstår du? Steg inom själva stegen. Så det är lite separat här okej? Förstår du det här?

Gäst: Vagt.

OWS: Vagt? Shoshanna, kan du lägga till något till detta? Kanske ge ett annorlunda perspektiv?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Men vi önskar att dela ett perspektiv som inte talar om stadier.

OWS: Mycket bra.

Shoshanna: Får vi berätta, Käre Broder?

Gäst: Naturligtvis. Och bara för att låta er veta det så behöver ni aldrig fråga mig. Svaret kommer alltid att vara ’ja’.

Shoshanna: Käre Broder, det ligger i våra hänvisande instruktioner genom den Gudomliga Ordningen att be om lov. Det är vad vi har fått till oss, förstår du. Så vi frågar alltid. Men vi tackar för att du erbjuder potentialen att inte be om lov, men vi måste göra det.

Gäst: Bekräftar.

Shoshanna: Så Käre Broder, det finns flera perspektiv på uppstigningen från flera olika rådförsamlingar och synvinklar och förståelser. Och fokuset är att hjälpa människan att framskrida, förstår du. Så ni kommer att få många olika perspektiv genom flera olika kanaler och flera olika källor. Det finns lika många perspektiv som det finns stjärnor på himlen, förstår du.

Men vi ska berätta för dig om vårt perspektiv på uppstigningen: Uppstigningen är gudomligt medvetande. Det är när du som en varelse har höjt dig ovanför sådant du håller fast vid, materialism, rädsla, frustration, missförståelse och du har tagit dig förbi alla de fällor som håller dig här. Fällorna kan summeras upp av ordet ’vidhäftningar’ förstår du.

Vidhäftande baserar sig på rädsla. Om en varelse inte har någon rädsla, så kan en varelse ta sig vartsomhelst i medvetandet i universum, förstår du. Det är rädsla som förändrar allting. Och om du undersöker det tredje-dimensionella medvetandet som just nu råder här, så finns det ett bra program som körs! Det är med människorna som är instängda, förstår du.

Så vi ska tala om för dig att uppstigningen helt enkelt är medvetande som har övervunnit den verklighet som ni lever i just nu och har tagit sig bortom vidhäftningarna, vilket är mycket gynnsamt. Namaste.

OWS: Mycket bra. Är vi då klara med en här frågan? Vi kan gå vidare till nästa fråga.

Gäst: Tack.

Shoshanna: Käre Broder, är detta till hjälp för dig?

Gäst: Någorlunda. Jag tror att när jag öppnar upp mitt sinne för alternativa verkligheter och bara tänker på att avlägsna rädsla, så kommer jag att ta mig till uppstigningen.

Shoshanna: Käre Broder, det är allt! Och det är inte så mycket att befria dig från rädsla, det är att röra dig i riktning mot neutralitet. Namaste.

OWS: En sak som Yeshua gav oss genom den här, James, som vi nu talar genom, var hans uttalande för ett tag sedan: ”Släpp taget om rädsla och du släpper taget om all smärta och allt lidande.” Så tänk på det. Överväg detta. Rädsla leder till smärta och lidande. Frånvaron av rädsla är kärlek. Och sedan med villkorslös kärlek, så finns det ingen smärta och inget lidande.

Gäst: Tack så väldigt mycket.

OWS: Ja. Finns det nu övriga frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: När Ärkeängel Mikael talade, så sade han att när vi väl förlorade eller gjorde oss av med våra vidhäftningar, släpper taget om våra bihang, så kan vi ytterst komma fram till att ta beslutet att återvända och hjälpa dem som befinner sig bakom oss. Jag undrar vad motivationen skulle vara att göra det ifall vi inte hade något som håller fast oss? Och kanske jag inte bara förstår en av definitionerna här. Men det verkar finnas en motsägelse här.

OWS: Det skulle vara samma motivation som du hade när du frivilligt ställde upp för att komma hit, för länge, länge sen. Det skulle vara samma motivation. Det skulle vara samma service för andra – vilket inte är någon vidhäftning, vänligen förstå det – det är universell lag. Och du lyder under denna universella lag. Och när du har uppstigit och du har blivit en uppstigen, så vid det laget kommer du helt och hållet att lyda under denna universella lag i och med service till andra och du kommer åter igen att ha detta val, ett val att göra, att kunna återvända.

Nu när vi säger att återvända, så är det inte att återvända till den tredje-dimensionella illusionen, vänligen förstå det. Det är att återvända som en Uppstigen, förstår du? Inser du skillnaden här?

Gäst: Nåväl, det gör en skillnad. Så det är inte baserat på en tredje-dimensionell oro för andra eller oron för familjemedlemmar, det är mer en universell slags känsla, stämmer det?

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Det hjälper mig väldigt mycket.

OWS: Det är du som kommer tillbaka som en Uppstigen Mästare för att vara till vägledning, precis som vi gör här. Men det är bara det att du skulle återvända i fysisk form om du så önskar, och visa dig för dem i en fysisk kropp.

Gäst: Okej, så det skulle inte vara mer specifikt för människor som vi känner nu eller bryr oss om nu – det skulle vara en av de vidhäftningar som vi har kopplat oss ifrån.

OWS: Det stämmer. Det skulle vara som en tripp till andra, där andra är de kollektiva andra.

Gäst: Kollektiva. Underbart. Tack, det underlättar så mycket.

OWS: Ja. Shoshanna? Har du något annat perspektiv?

Shoshanna: Vi håller med.

OWS: Ja. Mycket bra. Mycket bra, då går vi vidare. Nästa fråga?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Min fråga är gällande vaccinet och huruvida vaccinets effekter på något sätt påverkar självaste själen så långt som uppstigandet och att gå vidare, eller är det enbart fysiskt?

OWS: En mycket bra fråga och en som vi vet att en del av er oroar er för just nu. Och vi ska tala om för er att planen hos de mörka styrkorna var mycket, mycket mer än bara vaccinet som skulle administreras till allmänheten och förändra deras DNA vid den här tidpunkten. Deras plan var mycket, mycket mer försåtlig. Ditt ord, Shoshanna?

Shoshanna: Grym.

OWS: Grym. Ja, och till och med ett bättre ord: grym. Mycket grymmare. Men förstå också att detta inte kommer att tillåtas.

De som hör till Ljusets Styrkor, er Allians, Galaktikerna, som är en del av denna Allians, tillåter inte detta att ske. De kan ingripa till en punkt just nu, eftersom de har fått ett direktiv från den Universella Gudskällan, Högste Skaparen kan man säga, för att kunna ingripa till en del vid denna tid och det är vad som sker. Precis som de kunde förändra viruset, ert Coronavirus. De kunde förändra det så att det inte blev det dödliga virus som man hade avsett att det skulle vara.

Det här var deras program för eugenik: att avbefolka planeten så mycket som möjligt. Och detta var inte tillåtet att ske, inte heller kommer det att tillåtas ske. Och det kommer inte påverka själens prestation eller själsvägen för dem som går vidare, så ha inga bekymmer där. Men förstå att deras plan var mycket grym och handlade om så mycket mer.

De har blivit stoppade och de kommer att fortsätta stoppas. De har fått ett val. När vi säger ’de’ så talar vi om mörkrets krafter och underhuggarna hos dessa styrkor här på planeten. Och ni känner till namnen på dem vi talar om, vi nämner inga namn här. Men de hade en plan att göra så mycket mer.

Och de har fått möjligheten, valet att kunna komma till Ljuset, men de har vägrat. Fram tills nu har de fortsatt vägra. Så det kommer inte att finnas något kvar för dem, annat än att bli absorberade av Ljuset. Okej?

Gäst: Tack så väldigt mycket.

Shoshanna: Vi vill berätta.

OWS: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, får vi säga något? Får vi dela med oss, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Vi ska dela ett annorlunda och bredare perspektiv här, om du vill. Vill du få mer gällande denna fråga, eller är du nöjd?

Gäst: Åh, nej, mer är alltid bättre. Ja, mer tack (skrattar).

Shoshanna: Kära Syster, då ska vi berätta.

Det skulle vara en fördel att förstå kroppens DNA. Kroppens DNA, det fysiska, är biologiskt. Det instruerar den biologiska entiteten i en viss riktning baserat på det minne det har ackumulerat över tid och det är DNA’t som bär instruktionerna att skapa den biologiska entiteten och att röra sig framåt i den fysiska tillvaron.

Det finns en annan aspekt av DNA som är eterisk. Det eteriska DNA’t som den Fysiska Varelsen bär är intakt. Det är fullständigt intakt. Det bär Gudomlighet. Det är varelsens Gudomliga Källa. Det har instruktionerna från Gudomligheten, om vi möjligtvis här kan använda oss av detta koncept.

Så du förstår, när något avbryter en biologisk instruktion, så påverkas den biologiska varelsen av det, men den eteriska kroppen är intakt. Och det eteriska DNA’t kvarstår ovanför det som är biologiskt, förstår du. Så inget kan någonsin hända självaste den sanna varelsen, förstår du, för självaste varelsen kan gå bortom det fysiska och in till andra kroppar och bära med sig gudomligheten som DNA’t har instruerat att varelsen ska bli, förstår du.

Så nu påverkas aldrig själen när den biologiska varelsen tar beslutet att den är oskuldsfull. Du förstår, den biologiska varelsen som efterfrågar att få en vaccination, som ni kallar det, ber inte om att denna vaccination ska förstöra sig själv utan att framhäva sig själv och detta är tankeprocessen, förstår du. Så den är oskuldsfull. Den är naiv. Och själen påverkas inte av en naiv eller oskuldsfull anvisning, förstår du. Den påverkas av det onda, men påverkas inte av oskuldsfullhet.

Och ytterst, så strävar själen ständigt efter balans. Tusentals, miljontals livstider har levts för att skapa balans, förstår du. Och det är vad den strävar efter.

Är detta till hjälp för dig, Kära Syster?

Gäst: Ja det är det. Ja, tack.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Här vill vi tillägga till detta, en underbar förklaring av Shoshanna. Att den Gudomliga blåkopian i en eterisk kropp, som hon berättade, är vad som används när ni tar er till de här kristallina healing-kamrarna, eller, kan man säga, era med-beds som kommer att göra det möjligt att få tillgång till den Gudomliga blåkopian och ta tillbaka kroppen till vad den ursprungligen var menad att vara.

Shoshanna: Återställande.

OWS: Återställa den, ja, återställa den. Det är hur det fungerar. Okej?

Gäst: Ja. Får jag ställa er en annan snabb fråga?

OWS: Ja?

Gäst: Så långt som med-beds anbelangar, stämmer det att de kan hjälpa någon som är i 3D? Måste man befinna sig på sin andliga resa? Eller stämmer det inte?

OWS: Inte helt korrekt. Det kan vara så. Dessa begynnelser till med-beds, om man kan säga så, är en del av övergången här. De kristallina healing-kamrarna är emellertid en annan historia. De kan endast fungera med dem som har förflyttat sin frekvens uppåt i den stunden. Så ifall man förmår höja sin frekvens i den stunden, så kan de träda in där också. Men med-beds, som de kallas, ursprungligen här, kommer nödvändigtvis inte att bli den slutliga benämningen som kommer att användas. Men de kan också användas i den här övergångsperioden.

Shoshanna: Får vi tillägga?

OWS: Ja, varsågod.

Shoshanna: Får vi tillägga, Kära Syster?

Gäst: Ja, klart det.

Shoshanna: Kära Syster, alla befinner sig på en andlig resa. De kanske bara inte märker det, förstår du, eller är vakna för det. Men alla har kommit från Källan. Från det Gudomliga. De kan ha avvikit långt ifrån detta, men de är fortfarande på en resa tillbaka till det Gudomliga. Om denna varelse så blir absorberad av ljuset eller fortsätter vidare som en storslagen själ med meriter, så fortsätter resan som en andlig resa, förstår du. Så du kanske önskar införliva detta perspektiv i din tankeprocess.

Den andra saken som vi vill säga är att de så kallade med-beds fungerar med medvetande, förstår du. Så ni kan ha vad ni kan betrakta som en tredje-dimensionell varelse som är fullständigt sovande, som går in i denna med-bed om de önskar, och de kan med hela hjärtat önska sig en healing, eller andra runtomkring kan önska och ta kontakt med dem med hela sina hjärtan, en healing för denna varelse, och medvetandet kommer att fungera med detta instrument och åstadkomma en healing, förstår du? Låter detta vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Ja, ja. Tack.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor?

Gäst: Ja, jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Ja, jag har en. Och jag skulle också vilja säga att jag antar att det fungerar för vadsomhelst som man har råkat ut för, också för vaccinet. Att vadsomhelst man har råkat ut för kan återställas där, stämmer det?

OWS: Det stämmer.

Gäst: Okej. Bra. Så det besvarar det.

OWS: Var god vänta. Det måste vara något som man vill ha. Ja. Det kan inte göras för en. Det måste göras tillsammans med en.

Gäst: Ja, okej, jag fattar. Så min fråga är: Jag har varit involverad med Saint Germains föredrag I Am Discourses, som jag absolut älskar. Dessa föredrag gjordes på 1930-talet, men jag skulle kunna svära på att de talar till oss just nu här idag, om vad som pågår i världen. Så jag ville be er säga något mer om I Am Discourses och hur de tillämpas just nu och hur Jag Är-Närvaron tillämpas just nu gällande vad vi gör och går igenom uppstigningen och städar ur garderoberna och allt det. Kan ni tala lite om det?

OWS: Det är mycket enkelt, Kära Syster. Allt det är universellt medvetande. Allt detta är universell närvaro. Jag Är-Närvaron är universell, har ingen tidsram eller en dimensionell frekvensram, eller något av det slaget. Den är endast universell. Den är en del av den universella lagen. Så den är evig, förstår du? Förstår du detta?

Gäst: Så jag gissar att ni säger att vadhelst som har blivit sagt, så gäller det just nu.

OWS: Ja, 1930-talet, 1820-talet, 1776 eller 2021 – det är allt samma sak.

Shoshanna: Sanningen förändras inte.

OWS: Det stämmer. Allt är universellt. Universella sanningar.

Gäst: Och skulle det vara rätt att säga att uppstigningen verkligen är processen för att komma i balans med … (ljud) Förlåt, det är en massa ljud på linjen, kan du säga det på nytt?

OWS: Jag Är-Närvaron inom dig, ja, är den fullständiga kopplingen till Allt Som Är.

Gäst: Underbart. Tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har en kort fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Egentligen har jag två. Den ena av dem tror jag, blev besvarad. Frågade den andra gästen ifall människor som hade blivit skadade av vacciner kunde bli healade av med-beds och ni sade ja? Var det frågan?

OWS: Ja. Ett återställande. Ja.

Gäst: Okej, underbart. Den andra är: Står Donald Trump alls under styret hos någon från den mörka sidan?

OWS: Det här är en mycket svår fråga att besvara, baserat på tidsramen och alla dessa saker som presenteras för er som en del av illusionen just nu. Så för att besvara denna fråga, denna tanke, så måste du förstå att Presidenten, Donald Trump, blir överbelyst av Saint Germain till stor del, en stor del av tiden. Inte hela tiden, men en stor del av tiden. När han har gjort mer av detta, vi vill använda ordet det ’mirakulösa’, fast det är inte så mirakulöst … dessa gånger när han förmår fokusera på världsdynamiken i motsats till bara lokala dynamiska funktioner här. När han fokuserar på kollektivet, i motsats till bara hans land. När han ser på det på det viset, då blir han helt och hållet överbelyst av Saint Germain och tar Republiken, och tanken på Republiken, till hela planeten. Återigen, inte bara det här landet.

Nu, när man ser det i detta sammanhang, så finns det de gånger när han fortfarande är en del av den här tredje-dimensionella illusionen. Vi skulle vilja säga att han tidvis inte ens är lika uppvaknad som ni på olika sätt är. Men han har en hel del kunskap och intel, kan man säga, bakom kulisserna och han vet vad som sker i stort här, hela tiden. Och som ett resultat av detta har han varit en del av den här stora planen för att ta republiken tillbaka till det här landet och till hela planeten och han befinner sig i processen att göra det, till och med nu när vi talar. Okej? Det borde ge dig en hänvisning om någonting här. Och därtill, det faktum att han har tagit det här vaccinet hit, kan man säga, han har inte tagit det hit – det har planerats under en tid, här av dessa skamliga källor på den mörka sidan. Och de har gjort vad de kan för att implementera sin plan och har använt sig av President Trump för att bli en del av detta. Men han är endast en del av det för att det är en del av den större planen här, förstår du?

Gäst: Ja.

OWS: Vi vet att ni inte helt kommer att förstå det här just nu, förrän avslöjandena kommer fram och då kommer ni att förstå mer gällande detta. Shoshanna, kan du tillägga något här?

Shoshanna: Vi ska säga något. Vi vill dela med oss.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Vi tvekar, gällande vad vi har att dela med oss, det kanske inte tas emot så väl. Vill du att vi berättar för dig, Kära Syster?

Gäst: Javisst. Berätta. Jag gillar sanningen.

Shoshanna: Kära Syster. OWS har berört detta. Det här är en man. Detta är mänskligt. Han är utsatt för samtliga inflytanden som ni alla utsätts för. Han har svajat. Han är programmerad. Han måste rensa sitt sinne. Han har en fri vilja. Och vad han berättar för er är att många i hög grad har påverkat honom och han har kommit till slutsatsen att de kanske inte har talat sanning för honom. Men han har blivit påverkad. Den här har också en något arrogant personlighet och vill bli hyllad för sina bedrifter. Om man är ärlig med sig själv, vilket alla borde vara, när man iakttar den här, så kan man se att han vill bli hyllad. Han tror att han har åstadkommit storverk, och han vill få erkännande för det. De han använt honom, förstår ni. De har gett honom dessa vacciner såsom att han skulle ha skapat dem. Och det drar han nytta av, han önskar få beröm och han vill ha erkännande. Men han vill allas bästa. Men han har inte hela informationen. Han jobbar fortfarande på detta. Förstår du. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack så mycket till er bägge två, för ert underbara inflytande som ni alltid delar med er till oss. Mycket, mycket tacksam. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi behöver släppa kanalen här. Vi ska ta en fråga till om det finns någon, och sedan er mejl-fråga och sedan måste vi släppa kanalen. Finns det en fråga till?

Gäst: Får jag ställa en fråga?

OWS: Ja, en fråga till.

Gäst: Okej. Igår hörde jag en berättelse. Jag vill kalla det nyheter. Att en man i Nederländerna (eller en kvinna, jag har glömt vilkendera) hade en hjärnskada eller något och blev healad av en med-bed och åkte faktiskt hem samma dag. Jag förväntar mig inte att ni vet allt som pågår i världen, men är detta sant, vet ni?

OWS: Vad vi kan berätta för dig, inte direkt i detta specifika fall, men vi kan berätta för dig att tanken om med-beds är på väg att komma ut. Den förs fram, nu långsamt i början, ja, men den blir introducerad på olika centers eller platser här. I olika situationer (till och med ett bättre ord). Situationer som behöver detta, som den här gjorde. Och det kommer att ske alltmer när ordet kommer ut.

Men vänligen förstå att det finns krafter som i gång vilka inte vill att detta ska komma ut. De vill inte att den här informationen ska komma fram. De kommer att blockera vid varje tillfälle de får. Vi talar om era läkemedelsbolag och er American Medical Association och era världsomspännande organisationer som er World Health Organization och alla dessa som inte vill att den här informationen ska komma fram. De vill hålla människor sjuka, och döende och allt det.

Ljusstyrkorna och er Allians vill exakt det motsatta. De vill ha healing, hälsa och ett långt liv och allt detta som en del av mänsklighetens uttryck för att framskrida.

Så det kommer fram och teknologin kommer alltmer att introduceras när dessa mörkrets krafter tas ner ännu mer och mer. Vi kan inte säga mer gällande det vid det här laget. Men arresteringar och åtal och allt det befinner sig i en process nu när vi talar.

Shoshanna: Vi vill berätta något.

OWS: Ja, varsågod Shoshanna.

Shoshanna: Vi vill dela med oss till dig, Kära Broder. Får vi berätta?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi ger information till denna, vilken hon inte har, och hon tvekar, men hon ska tala för oss.

Vi vet att den del av världen som kallas Nederländerna är extremt avancerad i Vetenskap och Medicin. Men detta har minimerats av den västerländska kulturen som vill kontrollera allt som ges till världens befolkning, genom sin girighet och sin makt, förstår du. Det är västerländsk läkekonst. De som driver den. Nederländerna är rent. De har ren vetenskap och ren läkekonst och de är inte tyglade av den västerländska makten. Men den västerländska läkekonsten uppmärksammar dem inte till den nivå som de har uppnått, förstår du. Så vi berättar för dig att det som sker där är liksom mirakulöst. Det är allt vi kan säga just nu. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Det är spännande.

OWS: Vi är redo för er mejlfråga och sedan släpper vi kanalen.

Gäst: Ja, tack OWS. Personen som skrev mejlet sade att Trump hade makten över militären i 60 dagar efter valet. Så innebär det att vi kan förvänta oss någon slags händelse den 20 mars, eller runtomkring den tiden?

OWS: Vi kan berätta för dig att han inte direkt har makten över Militären, han har vänt över makten till Militären. Detta är i stort sett rätt här.

Vi kan inte ge en tidsram för detta, som vi flera gånger har sagt. Vi kan inte fokusera på en tidsram.

Vi kan enbart fokusera på frekvens och potential och möjligheter. Och möjligheten och potentialen som just nu visas är att människorna, med er terminologi, är ’urleda’. De har fått nog.

Många har fått nog och kommer att börja uttrycka sig alltmer på ett juridiskt sätt här, använda juridiska medel för att göra det. Och kanske till och med vissa som inte är så juridiska i termer av att resa sig upp och ställa sig upp mot etablissemanget. För människorna kommer att komma till insikten om att de inte vill att etablissemanget ska ha kontrollen. De vill inte att regeringarna ska ha kontroll. De vill ha kontroll över sina egna liv. Och det här går framåt, som vi ser på det, rätt så fort. När ni ser på det, rätt så långsamt. Men ändå sker det och det står i processen av att äga rum. Och som Ärkeängel Mikael syftade till, så blir det avslöjanden, och tidigare också Saint Germain och övriga, som er Blossom Goodchild och den Galaktiska Ljusfederationen, de har syftat till dessa avslöjanden som är på väg. Och de är rätt nära förestående just nu såsom vi ser det här. Det kan såklart ändras. Men det befinner sig i processen just nu, att mycket ska komma fram. Vi kan inte ge datum, om det blir mars eller april, eller höst, eller vinter eller något av detta. Men det kommer. Shoshanna, kan du tillägga något till detta?

Shoshanna: Vi ska göra det. Vi ska bara säga att allt beror på människans medvetande. Det har det alltid gjort. Militären som har stor makt, måste fortsätta med att höja sitt medvetande för att framskrida och lyfta upp mänskligheten, förstår du. Och Militären har vad vi kallar en allians med Den som Är känd som Trump, eftersom de lyssnar på varandra men de kontrollerar inte varandra. Namaste.

OWS: Ja, och vi tillägger ytterligare en sak här för er att fundera över; det är inte bara Militären i detta land, USA:s Förenta Stater eller Förenta Staterna för Amerika, det är militärerna över hela planeten här, regerings-styrets kontroll. Inte de som är för makt och pengar och det, utan de som är för människorna. Det finns regeringskontrollhavare just nu som är för folket. Ni kommer att få till er mer om detta och ni kommer att bli något förvånade över vissa av dessa som träder fram under de kommande tiderna som visar att de hela tiden var för folket.

Vi måste släppa kanalen. Shoshanna, har du något avslutande meddelande?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi återigen helt enkelt, som vi sade tidigare, förra gången som vi finner det, fortsätt att vara dig själv genom allt detta. Var medveten om att allt detta sker av en anledning, du befinner dig på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Allting blir orkestrerat. Följ med flödet. Alla dessa olika budskap som vi ger er, om och om och om igen. Dessa kinesiska talesätt, kan man säga, i termer av talesätt enligt Konfucius. Men de är passande påminnelser för denna tid just nu där ni befinner er, dessa ögonblick som ni är i.

Så var vid gott mod. Allting utvecklar sig väl. Och allt fler jobbar på att släppa taget om dessa vidhäftningar, för man kan inte förändra någon som inte är redo att förändra sig.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Att tro är att se!”

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...