Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 24 maj 2019

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

24 maj 2019

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet. (Ursprungligen kanaliserat live under en telefonkonferens den 14 Maj 2019 Ashtar Legacy Call).

 

Hälsningar, Kära Ni! Det gläder oss väldigt mycket att få den här möjligheten att idag få samtala med er.

Och nu när ni lyssnar på det här vackra musikstycket som precis har spelats här under telefonkonferensen, bara ett litet stycke som heter “Trillium” av den underbara Tom Kenyon, som är en ljud-healer, så förekommer det aspekter i er vibration som framträder och som först ber om att bli uppmärksammade av er, de ber att helt få bli integrerade i era dagliga tankar och känslor och er insikt – till kroppen, till varenda cell.

Och de ber er att få nå högre upp till Ljuset. Detta är vad ni själva har gjort.

Nu skulle vi vilja att ni ska börja se på era liv på ett lite annorlunda sätt.

För vad vi är benägna att se i de flesta Ljus-Bärare som vi arbetar och talar med, är känslan att saker och ting inte har förändrats värst mycket.

Att du fortfarande dag för dag existerar i ett system som är lite av en fälla. Att du inte har stor rörelsefrihet eller något större val – du måste hålla fast vid det jobb du inte gillar.

Du måste stanna kvar tillsammans med den partner som du inte är helt säker på, eller verkligen inte längre står ut med, för ni fostrar barnen tillsammans eller så har du ingen inkomst eller så är du sjuk osv.

Och vi ser er, på många sätt, att ni för tillfället kraftfullt arbetar med Ljuset och energin under sömnen, tillika med omedvetet på sätt och vis, under dagens lopp. Och vi ser hur ni blir till mycket medvetna, mycket kraftfulla Ljus-Varelser som under en tid råkar befinna er i den mänskliga kroppen.

Under tiden säger ert medvetna sinne: ”Jag känner mig fortfarande en aning svag och maktlös. Jag känner mig fortfarande osäker på mig själv … Jag är verkligen utled på den här situationen, samt att jag har alldeles för många räkningar att betala”.

Eller ”Jag vet inte vad jag ska tro om det här hälsotillståndet.” Eller: ”Jag kan inte tro att jag i min ålder ska vara ensam” eller: ”Jag sitter fast med någon som jag verkligen inte längre gillar.” Eller: ”Jag står inte ut med mina medarbetare!” Eller: ”De är OK, men jobbet är meningslöst!”

Och det fortsätter och fortsätter. Och sedan sprids det vidare, till er åsikt om världen.

Vi vill föreslå och ber er om att – bara ta ett ögonblick! Sitt ner och var stilla i kroppen.

Fråga ert Högre Själv: ”Vad är det som den senaste tiden har förändrats, så att jag alltmer kommer in i min kraft? Vad är det som har skiftat?

”Vilken ny nivå av Ljus, vilken högre vibration har den senaste tiden integrerats in i sinnet-kroppen-själen, så att jag har varit så upptagen med att bara försöka hantera det här Jordelivet som jag egentligen inte har uppmärksammat, att jag inte har berömt mig själv för denna underbara integration?”

”Med andra ord: Vad är det som är nytt med mig?”

Bara gå framåt och ställ den frågan ett tag. (PAUS)

Så, vi uppfattar några saker och ting. Ett ökat bemäktigande är en term. Vi lyssnar till olika personers högre själv.

En förhöjd vetskap om de verktyg och processer som man kan använda sig av för att skapa en livsupplevelse av en högre vibration.

Underbart! En högre medvetenhet om att ni har olika val. Att ni aldrig sitter fast, att det endast är er fantasi som är begränsningen.

Kanske formerna kan vara en aning annorlunda än vad ni förväntar er, men Glädjen – den har ingen ände, den glädje som väntar er!

Ni får insikten om att ni medvetet kan bearbeta livet och energin under dagen så som ni gör under natten i sömnen, när ni befinner er i er sanna form, färdas eteriskt, fullbordar bitar av ert Jordiska uppdrag, vilket ni faktiskt inte kan göra under dagen.

Allt detta är synnerligen viktigt, allt det är betydelsefullt!

Det finns inte en människa inom räckvidden av vår röst och bortom, som inte har ett Jordiskt uppdrag som är ovärderligt och synnerligen betydelsefullt.

Nåväl, en del väljer att lämna planeten. Ni kanske tänker: ”Å nej, de fick inte chansen att avsluta sitt Jordiska uppdrag!”

Vi försäkrar er, de kommer att fortsätta med det därifrån de befinner sig, såsom kära Susan Leland gör, och så många andra.

Det finns den här underbara killen som brukade vara på the Carol Burnett Show, som heter Tim Conway. Det var hans Jordiska namn (under hans senaste inkarnation). Han specialiserade sig på att få folk att skratta åt det komiska.

I samma ögonblick som man fnittrade och glatt skrattade, så glömde man bort tyngden i sitt liv.

Vilken underbar gåva! Vilken absolut underbar gåva!

Det finns en hel del underbara artister som under den senaste tiden har gett sig av. Vissa av dem var i 90-årsåldern och äldre.

Och de gåvor som de delade med sig kommer de fortfarande att ge vidare, men på ett något högre sätt, på ett lite annorlunda sätt.

Det kommer inte att ha gått förlorat; det kan inte gå förlorat! Det finns inget som ni förmedlar som inte kan förnimmas överallt i hela världen.

Men låt oss återvända till ert individuella liv för en stund. Vi ska fråga de högre själven att denna gång dela med sig – ifall ni inte kan höra ord, så är det ok – vi ska be dem dela med sig av energierna gällande insikten om hur långt ni har kommit och Vilka ni verkligen är.

(Till var och ens högre själv): Kan ni ge varje älskad som lyssnar, live eller inspelat – en bild, ett ord, en känsla gällande vilka de verkligen är?

(Till lyssnarna): Förbli nu öppna! Håll er helt öppna. Om ni drar er tillbaka för att ni tänker: ”Jag vill inte förvandlas till en grön utomjording”, så är det ok! Låt oss inte bekymra oss över det just nu.

Ifall du är en Jord-Ängel så borde du veta det! Om du är en älv-lord eller en fé-drottning så borde du veta det!

Om du i själva verket är en Jord-elemental, som för ett tag steg in i en mänsklig kropp för att hjälpa till med att rena Jorden, så är det underbart! Du borde veta det! Det finns nästintill oändliga möjligheter.

Så vissa av er får höra om ert syfte eller er roll, såsom att ”Du är en healer”.

Och det är en intressant term, för det behöver inte betyda att ni gör handpåläggning och någons magsår läker eller att någons cancer försvinner på ett ögonblick.

Det kan betyda att ni hjälper någon att släppa taget om det som håller en tillbaka.

Det kan innebära att ni hjälper dem att se på sig själva som otroligt bemäktigade och välsignade och att de är här för att låta andra människor veta att de också är otroligt bemäktigade och välsignade.

De har bara ännu inte gjort anspråk på det.

Alltför många av er, den största majoriteten skulle vi kunna säga, har otroliga rikedomar, otroliga välsignelser, otroliga förmågor som ni ännu inte har gjort anspråk på.

Skulle ni vänligen kunna göra oss en stor tjänst och era högre själv en stor tjänst och nu precis säga – säg det högt om ni kan – om inte, så är det OK – kanske skriv ner det vid något tillfälle:

”Härmed gör jag anspråk på varje gåva, varje välsignelse, varje stycke bemäktigande som jag sändes till Jorden att åtnjuta – allt! Jag gör anspråk på all skönhet! Jag gör anspråk på all Glädje!

”Jag gör anspråk på all Kärlek, inklusive själv-Kärleken!”

Bara säg något liknande just nu:

”Samtliga välsignelser, all skönhet, samtliga gåvor, förmågor, skatter och allt Överflöd. Jag gör nu anspråk på det! Jag tar nu emot allt det! Jag tar nu emot allting, på perfekta sätt.”

Underbart! Nu skulle vi vilja att ni gör anspråk på er Gudomlighet.

”Jag ÄR självaste det Gudomliga i mänsklig form. Jag gör anspråk på och jag tar emot detta med glädje! Jag välsignar varje gåva. Jag välsignar varje utmaning. Inuti mig föder de fram en ny styrka, en ny nivå av bemäktigande. Jag tackar! Så må det bli.”

Så de energier som vi sänder ut till er, kära ni, har i själva verket att göra med detta anspråkstagande som vi talar om. Detta accepterande, detta mottagande och tillåtande som vi har talat om, även under gruppsamtalen gällande Överflöd.

För alltför ofta så är vad en Ljusbärare i mänsklig form gör, endast att tro på vad man ser runtomkring sig.

För ni har noggrant tränats såsom människor, under flera, flera århundraden – miljontals år – till att enbart se vad som fysiskt pågår runtomkring er och att känna att det är slutet, att det är det sista ordet, att det är ”verkligheten”.

Så ifall ni inte gör anspråk på dessa otroliga gåvor av bemäktigande, synen som visar er den oändliga potential som man kallar kvantfältet – det oändliga hav av energi som väntar på att få bli omformat av er med er glädje och era tankar, era övertygelser, era förväntningar – ifall ni inte ser allt detta och gör anspråk på det, flyttar in till det, och tackar för det och säger: ”Wow, jag kan inte vänta! Allt detta underbara manifesterar sig för mig!” – så tenderar det att inte dyka upp, för ni har inte ännu kallat på det. Det är hur mäktiga ni är!

Du är den som ska säga när och var, ibland till och med hur.

Och på det viset manifesterar du av misstag, genom denna kortsynthet och denna förväntan om att ”saker och ting inte kan bli mycket bättre.”

Detta pågår och pågår. Och det placerar dig i en position som får dig att känna att ”så här är det och så här kommer det alltid att vara.”

Såsom vi idag i en kanalisering berättade för en kär vän: Människor tror när de kommenterar på situationen runtomkring dem, att de bara kommenterar gällande Vad som Är, i densamma stunden.

De menar inte att utesluta möjligheten av att saker och ting förändras! Och ändå konstigt nog, så har de gjort exakt just det.

Det finns inget som heter det förflutna/nuet/framtiden. Endast NUET existerar. PRECIS JUST NU!

Så när du säger: ”Jag har inte tillräckligt av det här”, eller ”Jag har inte tillräckligt av det där”, så banar du en väg för dröjsmålen framför dig, om du inte har skiftat denna åsikt och börjar säga någonting annat.

Allt som Universum någonsin kommer att göra, är att säga JA till det som du säger att verkligheten är.

Det vet inte hur det ska handla på något annorlunda sätt. Och allt som var och en av oss, och varenda högre varelse någonsin kommer att göra, är att tillåta dig denna frihet.

För du föddes på en planet av fri vilja.

Nåväl, kan ni säga, ”Såja, denna fria vilja har blivit tillskansad!” Och vi skulle svara: ”Vi förstår. Men ni lever i tider av Transformation. Om det någonsin fanns en tid att göra anspråk på er makt och er frihet, vänner, så är den tiden nu. Den sker precis nu!”

Så kan ni lova oss att ni åtminstone kommer att göra ett försök?

Att vakna upp i morgon och säga: ”Jag kan inte vänta på att få se alla fenomenala, underbara saker som ska manifesteras för mig idag! De håller verkligen på att skapas fram – jag kan känna det!”

Kan ni lova oss att ni kommer att göra ett försök?

Säg det just nu, i själva verket, bara för att öva: ”Jag kan inte vänta på att få se alla underbart vackra saker som manifesteras för mig just nu! De håller redan på att skapas fram – jag kan känna det! Jag är fylld med tacksamhet och uppskattning!”

Lägg handen på hjärtat och om du har fått minst en måltid idag, uttryck tacksamhet.

Om du äger fler än tre klädombyten, tacka.

Om du har tak över huvudet, om du har något slag av inkomst överhuvudtaget, fastän det bara för tillfället handlar om någon annans vänlighet för stunden, tacka.

Alla dessa saker finns det i bristande mängder på vissa platser i världen. Så enligt någon annan är du lika rik som en kung eller drottning!

Det inkluderar det självförtroende som hjälper dig att gå upp på morgonen, duscha och klä på dig och fortsätta med aktiviteterna under din dag, fastän du inte är alltför säker på hur det kommer att utveckla sig.

Du har den inre styrkan att göra ett försök och för det hyllar vi dig!

För under detta kraftfulla liv, detta förvånansvärda Jordiska liv, så rensar du, såsom vi ofta säger, inte bara det trauma, den chock och den sorg som du i detta liv har upplevt, utan i hundratal och åter hundratal liv.

Du släpper taget om varje närvaro, varje inblandande, varje mojäng eller implantat, varje påverkan som inte är du och som inte borde finnas där.

Säg nu: ”Om ni inte är för mitt högsta goda, lämna mig nu!” Enbart det som hör till den Gudomliga Kärleken och Gudomligt Ljus är välkommet i mitt liv och mina energier!”

Underbart! Så vi kommer att bara låta energierna flöda just nu, kära ni, för att hjälpa var och en av er i era individuella utmaningar.

Och vi skulle vilja att ni vänder er till er största utmaning just nu och säger till den: ”Tack så mycket för de dolda gåvor som ni nu ger mig.”

Underbart! Bara öppna upp hjärtat för att ta emot.

Vi öppnar hjärtchakrat, tredje chakrat, kronchakrat – balanserar, lyfter, aktiverar alla chakran, harmoniserar dem.

Underbart! Vi kommer att fortsätta låta energierna strömma, kära ni. Bara att tänka på dem kommer att aktivera dem på nytt på ett kraftfullt sätt.

Underbart. Och så sänder vi som alltid, mycket Kärlek och många välsignelser, kära ni. Vi finns med er hela tiden.

Ni är aldrig ensamma – era högre själv, era guider, era Änglar är med er i varenda stund.

Och som alltid, så är vi hedrade att få hjälpa er på er väg.

Namaste!

 

Channeled by Caroline Oceana Ryan on the
Ashtar Legacy Family Call – May 14, 2019

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...