Saint Germain och One Who Serves via James McConnell, 8 januari 2023

 

Saint Germain och One Who Serves via James McConnell

8 januari 2023

Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er i denna tid, i denna tid som den illusion ni talar om. Den illusion som snabbt tonar bort mer och mer. Därför att ni, Ljusarbetarnas gemenskap, Ljuskrigarna, ni är de som skapar uttonandet av illusionen, eftersom ni också är skaparna av illusionen. Ni har alla skapat detta system, och nu tar ni alla ned detta system som Systembrytarna.

Och detta system bryts vidöppet. Därför att frihet – frihet, er suveräna frihet kommer tillbaka till hela mänskligheten, till alla som är redo för det. Är alla redo för det? Sannolikt inte. Men ni är det, ni som förberett er för och arbetat för precis den här tiden i historien och nu står på randen till att föra genom den Stora Övergången.

Den Stora Övergången som omtalats som Händelsen, Solblixten – allt det börjar röra sig nu. Det får momentum. Och det beror på den kreativa förmågan hos er alla. Gudskällan inom var och en av er får till de stora förändringar som sker just nu. Många sker fortfarande bakom kulisserna.

Men, som ni många gånger hört, ni som har ögon att se med och öron att höra med, ni är medvetna om vad som finns bortom illusionen. Ni är medvetna om den verklighet ni skapar. Och ni skapar denna verklighet. Den är er. Och precis som ni skapade verkligheten i den tredje dimensionen, skapar ni nu verkligheten i den fjärde dimensionen, och i den femte, och till och med högre då ni fortsätter framåt. För ni är Skaparen inom er. Ni är Källan. Källan är Skaparen. Så tillåt er nu fortsätta gå framåt genom denna övergång. Och vet att det bara är en övergång från en nivå av medvetande till en annan. Från en verklighet till en ny verklighet. Och som ni många gånger hört, inget kan nu stoppa den. Den har fått momentum alldeles på egen hand. Och oavsett vad mörkrets styrkor fortsätter göra, då de fortsätter med sina samma program, samma plan gång på gång på gång, så känner ni, Ljusarbetarna och Ljuskrigarna, till denna plan. Och när de försöker föra sina planer framåt ligger ni flera steg före dem. Ni, återigen, som utgör det kollektiva medvetandet på denna planet, ni ligger många steg före dem.

Och sant är att det finns de som inte är del av detta, eller inte medvetna om detta, inte vakna som ni, men det förändras också, då ljus tänds överallt inom så många fler individer över planeten. Återigen, kommer alla att vakna upp? Nej. Sannolikt inte. Men tillräckligt många för att få till den enorma övergång som kommer och är en del av detta uttryck, till och med nu då jag talar till er alla. Så fortsätt ha tillit. Fortsätt lita på planen, ja. Men ännu viktigare än detta, lita på er själva. Lita på att ni själva är den ni kom hit för att vara. Och ni är de ni hört om så många gånger från One Who Serves: var den enda. Ni är denna enda. Och ni arbetar tillsammans, tillsammans för att vara den enda, vara den stora Källan till allt liv på den här planeten, detta solsystem, denna galax, och bortom galaxer. Låt er själva vara. Som er sång går, ”Let it be”. Låt det vara, vad det än är. Och vet detta, allt som sker överallt omkring er påverkar er inte inombords, såvida ni inte tillåter det. För det finns ingen rädsla, även om de mörka styrkorna fortsätter att sprida föreställningen om rädsla. Ni har gått förbi detta, ni har insett att rädsla bara är ett uttryck. Bara ett uttryck som håller er nere, då de försökt hålla er tillbaka. Men ni är deras största rädsla, att ni ska väcka upp er själva, och väcka upp alla omkring er!

Så fortsätt genom denna övergång, mina vänner. Fortsätt gå genom den. Fortsätt genom denna uppstigningsprocess. Och, viktigast, då ni går genom den, tro på er själva. Tro på er själva att, återigen, ni är den enda.

 Må Frid och Kärlek vara med er alla.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om ,mani, padme, hum; om mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Och kanske Shoshanna. Vi vet inte ännu. Men vi får se. Vi har inget direkt meddelande till er den här gången. Men om ni har frågor kan vi ägna oss åt dem.

Men innan vi gör det vill vi bara säga en sak. Vi vill säga ”Gott Nytt År” till er alla! För det är ett underbart nytt år vi går in i här. Det kommer inte att vara underbart för alla, men det är underbart för dem som har ögon att se med och öron att höra med, och underbart att veta att sanningen kommer till er mer och mer och mer.

Sanningen ni själva åstadkommit. Så det är sant att ni är de som skapar er egen sanning. Hur er sanning går inom er är hur er verklighet uttrycks utanför er och inom er.

Så vet detta då ni går genom detta år och bevittnar händelser som inträffar. Många olika uttalanden som fortfarande kommer fram, och många saker som kommer att vända upp och ner på den här världen, på många sätt.

Eftersom illusionen ni känt till i så lång tid definitivt är på väg bort. Som i ”Trollkarlen från Oz”, Kansas är på väg bort. Och Kansas är förstås ert tredje-dimensionella uttryck. Det förändras, och förändras snabbt. Och ni är de som inte bara bevittnar denna förändring, utan ni är de som för fram den. Ok?

Vi sade, inget meddelande, men vi hade ett litet meddelade här. .

Vi är redo för era frågor, om ni har några. Ni kan sätta på era mikrofoner nu.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Kan ni ge oss en liten antydning om tidpunkt, vi har väntat på ett tillkännagivande länge nu. Jag undrar om vi är nära det nu.

OWS: Det beror på vilket tillkännagivande du talar om. Om du talar om ett fullständigt omvälvande tillkännagivande, kanske inte. Men om du väntar på en serie av olika tillkännagivanden som innebär stor förändring, då står du på randen till det, på begynnelsen av det som kommer. Det samlar momentum här. Momentum för stormen ska vi säga. Och ni vet alla vem som sa att det kommer en storm.

Så detta momentum samlas ganska snabbt här. Så ni kommer att börja få en serie uttalanden som kommer fram. Uttalanden som kommer att skänka stor sanning till befolkningen.

Också till befolkningen som fortfarande är sovande, eftersom några av dessa uttalanden kommer att spräcka deras system till den grad att de vaknar, åtminstone delvis. Och då börjar de vända sig till er som har vaknat. De kommer att vända sig till er och be om mer information. Det är vad som är planerat.

Vi kommer att se hur allt detta spelas ut. Men det finns ingen tidsram här just nu, för det är ett system som förändras, och en plan som förändras då den fortsätter framåt. Ok?

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Jag vet inte om Shoshanna är här och vill tillägga något.

JoAnna McConnell (JoAnnas Högre Själv är Shoshanna, JoAnna är på resa och deltar per telefon):

Hon kommer inte genom. Jag är ledsen.

OWS: Då så. Då går vi vidare. Har vi några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga om valet i Arizona där Katie Hobbs blev guvernör. Jag undrar om det är klart och över, eller om det blir lite fyrverkeri och otroliga saker som kommer att upphäva det stulna valet.

OWS: Kommer du ihåg att vi använde en liknelse under samtalet på Nyårsafton, vi sade ”vaktombyte är på väg”?

Gäst: Ja.

OWS: Det är helt enkelt en antydan då vi går framåt. OK?

Gäst: Jag ber och hoppas det (skrattar).

OWS: Ja. Andra frågor?

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har en enkel fråga. Kommer Donald Trump  att bli Talman i Representanthuset?

OWS: Först och främst, vi kan inte säga exakt hur saker kommer att spelas ut. Vi kan bara säga att de kommer att spelas ut. Och de spelas ut så att illusionen, som ni talat om, och vi talat om, kommer att falla. Den tonar snabbt bort. Så den delen av illusionen, vad gäller regeringen i det här landet, är en del av det vaktombyte vi talar om. Ok?

Gäst: Ok.

OWS: Har vi några andra frågor här?

Gäst: Ja. Det har kommit en del information på internet angående Högsta Domstolens roll, och att den kommer att kliva fram gällande detta, och jag undrar om det verkligen är troligt att Högsta Domstolen kommer att agera här?

OWS: Vi ska säga angående detta att du ska ha tålamod. Ha tålamod och bara vänta på resultaten som kommer fram, på vilket sätt de nu kommer fram. Vi kan inte säga mycket mer om detta dock, för vi vill inte förstöra överraskningen. Men vi är också förbjudna att dela om händelser innan de faktiskt inträffar. Ok? Vi kan bara antyda saker här och där.

Gäst: Ok. Tack.

OWS: Ja. Något ytterligare innan vi släpper kanalen? Då så. Då är vi klara för den här gången. Som alltid uppskattar vi möjligheten att föra fram dessa meddelanden till er, föra fram denna förståelse, denna vägledning vi tillåts föra fram. Och vet detta då vi för fram denna vägledning.

Och vet detta, då vi ger er denna vägledning, att ni tar detta in i er själva, och att ni vid någon punkt för ut den till andra också, då ni tar er plats, kan man säga. Det är allt.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *