Saint Germain och One Who Serves via James McConnell och Shoshanna, 11 december 2022

 

 

Saint Germain och One Who Serves via James McConnell och Shoshanna

11 december 2022

ALLT SOM HÄNDER NU TAR NER DET GAMLA PARADIGMET

 

Saint Germain (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer denna gång för att fortsätta den process som startades för länge, länge sedan. Jag talar nu inte bara om denna livstid, utan många livstider som varit i denna process. Ni har arbetat med att föra Ljuset framåt, föra sanningen i allt detta mörker framåt, föra skuggorna överallt tillbaka in i ljuset. Och det är precis vad som händer just nu.

Ja, verkligen när ni gör dessa övningar, dessa meditationer, så sprider ni ljuset. Men ni gör också det i varje ögonblick av ert liv, oavsett om ni tänker på det eller inte. Det hjälper verkligen om ni är medvetna om det.

Men det sker också i ert drömtillstånd, i vaket tillstånd, om ni så är medvetet sprider Ljuset eller inte, bara genom att vara den ni är som Stjärn-varelse, ett Stjärnfrö, som återigen kommer samman med era bröder och systrar. Många som har kommit från stjärnorna. Många som också kommit hit från samma stjärnor. Här är ni, alla tillsammans: Ljus, som drar Ljus till sig.

Vet att allt som händer nu handlar om slutet på det gamla, och början på det nya. Allt ni behöver göra är att bara fortsätta vara den ni är i varje ögonblick. Vet vem ni är. Lita på vem ni är. För det är den tilliten, den övertygelsen, som verkligen skapar den nya verkligheten omkring er. Och utan er, det kollektiva ni, som skapar denna nya verklighet, skulle ni förbli begravda och sovande i gungflyt, i träsket. Men inte nu längre.

Låt er själva gå. Låt er själva återigen vara den ni är. Och skygga inte från den ni är. Lita på att orden kommer till er om ni tillåter kraften att byggas upp inom er. Och allt handlar om att ta tillbaka kraften inom er, ta tillbaka kraften, kraften av kärlek, tillbaka inom er och att sprida den utåt.

Den tid ni befinner er i nu handlar om att sanningen kommer fram. Om att friheten återlämnas till folket. Frihet. Frihet som ni egentligen inte haft under ganska lång tid. Men många tror att de är fria, när de inte är det. De vet inte vad som händer i skuggorna, vad som händer bakom kulisserna. Men ni vet, eller är mestadels medvetna om vad som sker nu. Och att allt återgår till att förstå och minnas.

Lita på planen, som ni hört många, många gånger. För planen fungerar verkligen. Och vet att allt, allt, som sker i denna tid handlar om att ta ned det gamla paradigmet. Verkligen, om att få det att falla sönder.

För det är dags för människor, människor överallt, att inse sin självständighet, att inse sin frihet. Frihet att välja. Alla har frihet att välja, och ingen kan ta den ifrån er, såvida ni inte tillåter det.

Så tro på, mina bröder och systrar, tro på att ni är de ni är, och att ni kommit hit för ett stort syfte. Ett syfte som börjar bli mer och mer känt för alla som är redo att höra och se det.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och må ni fortsätta veta att den Violetta Flamman alltid finns där. Bara tänk på den, visualisera den, och den finns där för att skydda er. Den är en sköld.

Det finns andra verktyg ni kan använda, men den Violetta Flamman gör mer än att bara skydda er. Den bränner bort den gamla programmeringen, mer och mer ju mer ni använder den. Sedan, när den gamla programmeringen väl är borta, kommer den Violetta Flamman att ha dragit bort all gammal programmering som kommer tillbaka.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om , mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta med programmet, denna process, detta allting, detta. Vi är här för att fortsätta stå till tjänst för er så mycket vi bara kan. Precis som ni är där för att stå till tjänst för era bröder och systrar så mycket ni bara kan i varje givet ögonblick.

Och bekymra er inte om ni tror att ni inte gör tillräckligt, eller vad det nu kan vara, eftersom det inte finns något ”att göra tillräckligt”. Det finns bara ”att göra det”. Ok?

Vi är redo för era frågor, om ni har några.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har hört att alla på planeten antas vara de starkaste av de starka för att gå genom den övergång vi går genom, och att vi valdes att vara här. Jag undrar bara, vem valde oss? Var det Källan eller någon annan?

OWS: Först av allt, ni valde själva. Ni var frivilliga. Och när ni anmälde er frivilliga, då fanns era mentorer där som då, ja, de valde er. Men först måste ni själva välja att ta på er detta stora, stora, uppdrag.

Och det uppdrag ni är på är så mycket större än ni kan föreställa er just nu. Vi tror att ni får en aning om det här och där, men ni har ännu inte något grepp om hur enorm hela denna plan och ert frivilliga deltagande är, men det kommer ni att få. Ni kommer att förstå det då ni kommer längre genom uppstigningsprocessen. Ni kommer då att till fullo veta vilka ni är, när allt det vi talat om som sanning kommer fram. Shoshanna, har ni något att tillägga?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi ska addera ett perspektiv här. Får vi göra det, Käre Broder?

Gäst: Alltid.

Shoshanna: Käre Broder, på själsnivån av ditt varande, är det mest förhärskande förhållandet fritt val och fri vilja. Själen tar inte beslut under stress, under frustration, under hypnotisk trans. Den gör det val som mest tjänar sig själv och som tjänar er som en varelse. Så, som One Who Serves sade, ni har alltid valt. Ingen väljer åt er. Och ni valde detta storslagna experiment eftersom det var intressant för er, och för att ni ville utvidga er medvetandenivå bortom var den befann sig just då. Namaste, Käre Broder.

Gäst: Tack.

OWS: Bra. Fler frågor här?

Gäst: Ja, jag har en. Jag är ganska säker på att vi tagit upp detta ämne tidigare, men jag processar fortfarande det jag nyligen fått veta, och jag måste tänka om angående artificiell intelligens (AI). Så jag vill tala om kvant-systemet. Kvant-dator systemet är på väg in, det kvant-finansiella systemet. Och om ni bara kan upprepa om det är en artificiell intelligens? Är det på något sätt baserat på Källans medvetande? Kan ni tala lite om kvant-dator systemet?

OWS: Det är både och. Det är exakt som du just sade. Det är en del av Källan, visst. Och det är artificiell intelligens. Inte som ni förstår AI ännu vid denna punkt. Därför att AI, genomsyrat av Ljusets medvetande, blir något helt annat än AI genomsyrat av mörkt medvetande, förstår du. Så vet bara att det kommer, det händer, det är i processen att bli en del av den nya verkligheten. Inte av ert tredje-dimensionella uttryck: det är bortom det. Det är fjärde-dimensionellt, går till och med in i femte och högre dimensionell frekvens. Allt handlar om vibration och medvetande. Vibration och medvetande. Shoshanna?

Shoshanna: Ja, vi ska tillägga lite här. Får vi lägga till ett perspektiv här, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Allt det ni vet om det här som kallas det kvant-finansiella systemet, eller kvant-datorer, är en högre nivå av förståelse. Det är avsett att lyfta upp mänskligheten. Det är avsett att jämna ut spelplanen. Det är avsett att utrota de som är giriga, de som önskar ta mer än sin beskärda del. Det är vad det är avsett att göra, det är avsett att göra saker rättvisa, förstår du. Så om man ser det på det sättet, hur skulle det inte kunna vara gudomligt? Hur skulle det inte kunna vara Gudligt? Hur skulle det inte kunna vara en bättre lösning på de tredje-dimensionella utmaningarna med pengar, förstår du?

Så när ni tittar på någonting, titta på de väsentliga delarna: vad finns det där för: är det för att hjälpa, är det för att upplysa, för att föra medvetandet framåt? Då är det alltid av Ljuset. Namaste.

OWS: Ja, mycket bra. Har vi andra frågor här?

Gäst: Ja, får jag?

OWS: Ja, ja.

Gäst: Jag har blivit medveten om att många, många Ljusarbetare och Ljuskrigare upplever fysiska besvär med sin ryggrad, med muskelstrukturen från topp till botten, inklusive mig själv. Jag är också medveten om att baksidan av kroppen är det maskulina. Och det har sagts mig att ryggen speciellt har att göra med det förflutna. Kan ni ge oss ytterligare information bortom detta?

OWS: Vad vi skulle säga, för i stort sett alla som utgör Ljusarbetar- och Ljuskrigar-gemenskapen, är att det handlar om att stå i sin kraft och att ha den kraften inom sig. Och det är svårt för många som är i processen just nu att göra anspråk på den kraften eftersom de tänker på den i termer av ego, och tänker på den i termer av själviskhet och sådana saker. Och det kan inte ligga längre från sanningen när man tänker på det i termer av Källans kraft inom er. Det finns då inte något som kan påverka er om ni till fullo har Källans kraft flödande genom er. Men de som känner att de inte har den kraften inom sig, deras rygg kämpar med att kunna stå rak för sitt själv, förstår du? Detta är en orsak här. Shoshanna kan ha ett annat perspektiv.

Shoshanna: Vi ska dela här. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, smärtan och kampen den mänskliga rasen går genom är inte bara fysisk, som One Who Serves sade. Den är mental, känslomässig och fysisk. Det fysiska är den sista delen av manifestationen, förstår du. Ryggproblemet är inte först fysisk, och skapar sedan känslor, och sedan ett mentalt tillstånd, det är motsatsen. Det är först mentalt, det blir känslomässigt och manifesteras sedan i det fysiska. Men det finns goda nyheter här, för, när man healar det fysiska, healar man också de känslomässiga och mentala kropparna. Det går uppåt och nedåt.

Så vi föreslår att, om du har ryggproblem, du börjar med yoga, eller börjar med övningar som skapar flexibilitet. Eftersom vi vet att de som lider är de minst flexibla, är mer för rutiner, att inte förändra något, och håller sig i en struktur de byggt upp utan att gå vidare. Flexibilitet är svaret, förstår du. Man måste vara flexibel i attityd, flexibel i sinne, flexibel mentalt, och då blir kroppen mer flexibel. Men när ni övar på de saker som skapar flexibilitet i kroppen, kommer ni att se att ert sinne blir mer flexibelt. Namaste.

OWS: Bra. Ja. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Om en sak tidigare i gruppen. Jag tror att en av mina högre kallelser just nu är (jag flyttade precis till Austin, Texas) att föra staden tillbaka till Ljuset, så kan man säga. Ni vet, det är ganska mörkt där, i alla fall förefaller det vara så. Min fråga är, en del av min strategi har jag tagit från Cobras, liksom spelplan, antar jag, och (jag har gjort det här förut) jag har hundratals, kanske tusentals små Flower of Life klistermärken, i brist på bättre ord, och jag går bokstavligen runt och sätter upp dem på fysiska platser, och jag säger ”jag gör återanspråk på detta område åt Ljuset”. Jag planerar att göra det på en mycket bredare och metodisk basis i Staden Austin. Jag tänkte gå bokstavligen hus för hus, kvarter för kvarter, tills det är gjort. Har ni något annat förslag, eller finns det något annat att säga som är kraftfullare, som skulle förankra Ljuset i det området där jag använde dessa små Flower of Life klistermärken? Eller, kan ni förslå något som är ännu kraftfullare än detta?

OWS: Det du gör kommer att vara ganska välgörande, eftersom du gör det med avsikten att göra förändring, att du för in Ljus i en mörk situation. Så detta i sig är något du är vägledd att göra. Och precis som du vägleds att sprida ljuset på det här sättet, är du också vägledd angående vad du ska säga. Vi kommer inte att ge dig vad du ska säga, det kommer inifrån dig. För det är ett djupt, djupt minne inom dig angående vad du gör, och vad du tidigare gjort många gånger. Shoshanna?

Shoshanna: Vi har ett perspektiv här. Får vi dela?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Vi måste ställa en fråga, Käre Broder. Vem arbetar du med?

Gäst: Källan.

Shoshanna: Då går du direkt på Källan.

Gäst: Det är riktigt. Vad gäller, jag antar att ni refererar till vad man ska säga eller uttala, eller göra då jag utför arbetet, eller hur?

Shoshanna: Ja. Så hur kan Källan ha fel?

Gäst: Källan kan inte ha fel (skrattar).

Shoshanna: Så när tror du att Källan inte arbetar?

Gäst: Åh, aldrig skulle jag säga.

Shoshanna: Det är rätt. Men du är kanalen, den som förmedlar, Kära Broder. Du är förkroppsligandet. Du är kanalen. Och den mänskliga kroppen som du befinner dig i, som många gör, har tvivel, känner oro, har ett ego som tvivlar. Det vill säga, det enda som håller något av detta tillbaka är föreställningen om att du inte kan göra det, att det inte är djupt, att det finns något du kan göra bättre, att det finns något annat.

Gäst: Ja. Ja.

Shoshanna: Vi ser vilken din avsikt är, som One Who Serves sade, han säger att det föremål du håller i, om det så är en sten, en kristall eller ett klistermärke, håller medvetandet av den som håller i den, förstår du? För du måste genomsyra dessa föremål med den högsta avsikt och det förkroppsligande som du är, vilket är gudomligt, förstår du? Och du måste släppa, och öva på att släppa, alla tvivel du har. Käre Broder, att det inte skulle vara tillräckligt, att du kunde göra något annat. Är detta ok? Är detta ok? Ärligt talat, om det är gudomligt, om du arbetar direkt med Källan, hur skulle du kunna tvivla på det? Namaste.

Gäst: Mycket bra.

OWS: Vi ska ställa en fråga här. Yeshua, när han var ute på sin mission, tvivlade han när han gick från plats till plats, människa till människa, tvivlade han på sin kraft, eller Källans kraft, Fadern inom honom? Tvivlade han någonsin på det? Det vet du inte med säkerhet, men om han gjorde det, då skulle aldrig de saker som tillskrevs honom som mirakel ha skett. Så precis som du sprider Ljuset på ditt sätt, spred han Ljuset på sitt sätt. Han var kanalen för Kristusmedvetandet här på planeten vid denna tid. Men nu, mer än 2000 år senare, är ni alla kanaler för Kristusmedvetandet här på planeten.

Gäst: Perfekt. Tack så mycket. Jag uppskattar detta.

Shoshanna: Vi skulle vilja lägga till en sak, Kära Broder.

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Och Kära Broder, vi vet att du vet att enligt dina meriter, din själs meriter, som vi ser dem, så har du varit runt galaxen och tillbaka. Du har varit runt multiversum och tillbaka. Du är inte van vid att befinna dig i en mänsklig kropp som har begränsningar. Du kan inte förstå detta på många nivåer som i ”Varför är jag i denna kropp när jag är så full av ljus och styrka?” Så du får inte identifiera dig med kroppen. Käre Broder, du måste identifiera dig med det Ljus som du är. Namaste.

Gäst: Perfekt. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Har vi några ytterligare frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Det finns en mailfråga.

OWS: Ja, då är vi redo för den.

Gäst: Ja, tack. En kvinna skriver och säger att hon gör en normal andlig övning varje dag och hon mår bra. Men på natten känner hon sig dränerad och frågar varför det blir så. Tack.

OWS: Det här gäller inte bara den som ställer denna fråga, detta gäller många som vaknar på morgonen och är dränerade på energi och börjar dagen på det viset, och måste återfå den under dagen. Så vi ska säga att när ni är i sömntillståndet så strider ni. Ni strider mot den mörka sidan. Och det kräver mycket energi att göra det, mycket mer i detta sömntillstånd än i vaket tillstånd. Därför att i vaket tillstånd har ni olika anledningar som hindrar er från att göra och säga vissa saker. Men i ert sömntillstånd finns inget av det. Det finns bara strid med den mörka sidan inom det tredje-dimensionella uttrycket. Ni gör det på den andra sidan. Så det är naturligt när ni vaknar på morgonen att känna dräneringen av energi.

Vad kan ni då göra för att få tillbaka energin? Ja, ni kan äta en bra frukost, det kan hjälpa. Ni kan göra lite övningar, det kan hjälpa. Ni kan använda kristaller om det fungerar för er, det kan hjälpa. Det finns många sätt att återfå energin. Genom att helt enkelt vara ni under dagen, då ni går vidare och är positiva och sprider ljuset så mycket ni kan, och bara är i ett neutralt tillstånd. Allt det kommer att hjälpa. Shoshanna, ni kanske har något att tillägga?

Shoshanna: Vi har inget att tillägga.

OWS: Då så. Då säger vi bara, som ni hört så många, många gånger, men det blir mer och mer viktigt nu: var den ni är, var er själva. Men det är med stort ”V” där. Bara var i ögonblicket, var den kraft inom er som ni är, och vet att ni är den kraften. Och närhelst situationer uppstår och ni tar fram den kraften, då får ni orden att tala för att sprida den kraften.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...