En Som Tjänar via James McConnell och Shosanna 31 december 2021

 

En Som Tjänar via James McConnell och Shosanna 31 december 2021

 

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum. Hälsningar till er!

 

Hälsningar och Gott Nytt År till er alla. Det är underbart att vi kan vara med er här igen vid den här tiden, på den här platsen, i detta ögonblick.

Och det är så viktigt att veta att det är i det här ögonblicket just nu, som allt spelar roll. Det förflutna spelar ingen roll. Framtiden spelar ingen roll. Det är bara nuet, precis just nu som gäller. Och ju mer ni börjar förstå det, och vi vet att vi talar om detta i vartenda söndagssamtal, eftersom det är så viktigt för er att vara i nuet. Det är ett femdimensionellt uttryck. Inte längre den tredje dimensionen. Inte längre ett tredimensionellt illusionsparadigm. Då är ni i det förflutna, nuet och framtiden. Men inte i den femte dimensionen. Inte i de högre vibrationsfrekvenserna som ni alla rör er in i.

Så snälla träna på det mer och mer på det under det kommande nya året. Öva på att vara i nuet. Glöm det förflutna. Förlåt alla som någonsin gjort er något, oavsett vad det kan ha varit, och gå sedan vidare. Det är vad ni behöver göra under det kommande nya året.

Men innan vi pratar om det nya året, låt oss tala om hur långt ni kommit nu. Och inte bara om det förflutna, utan se hur långt ni alla har kommit! Titta på frågorna som ni ställer till En Som Tjänar och Shoshanna på era söndagssamtal. Frågorna ni ställer är inte så som de var i början. Ingen av er frågar “vem var jag tidigare” eller något liknande. Ni ställer frågor som ibland är svåra för Shoshanna och oss att svara på. För det är väl genomtänkta frågor och de är mycket djupare än de varit tidigare. Så ni har kommit väldigt långt.

Lägg märke till hur ni tänker i termer av vibrationer nu, medan ni för fem, tio år sedan inte ens visste vad vibration betydde. Många av er, de flesta av er, visste inte vad det betydde och hur de relaterar till medvetandet. Men nu vet ni alla det. Ni känner till högre vibrationer, högre frekvens. Ni känner till energin som har kommit in på planeten och höjt vibrationerna hos både planeten och er alla, och som arbetar med era DNA-processer. Och många av er har under det senaste året berättat om att ni har fått många olika glimtar av de högre vibrationsfrekvenserna, i den fjärde och femte dimensionen.

Och på tal om den fjärde dimensionen. Vi kommer att säga att i detta ögonblick verkar ni vara mer och mer i den fjärde dimensionen. Många, de flesta av er, har större delen av tiden rört er bortom det tredimensionella uttrycket. Ni är inte längre i det. Ni flyttar in i den fjärde dimensionen. Ni kanske inte är medvetna om det. Er vetenskap kommer inte att säga det, men det är ni.

Var snälla och förstå att ni nu rör er snabbt in i nästa högre vibrationsfrekvenser för era liv, för er evolution här. För det är en evolution. Ni är i en evolutionär process, men även en revolutionär process. För mycket som hände i era liv i år, och förra året, gör att ni att rör er upp till den tiden nu.

Vi vill att ni ska förstå att ni rör er snabbt nu, och går in i dessa högre vibrationer. Som vi säger, in i de högre vibrationsfrekvenserna i den fjärde dimensionen. Och många gånger kommer ni in i den femte dimensionen. Ibland finns ni på gränsen mellan den femte och den fjärde, och ibland, ja, då föll ni också tillbaka till den tredje dimensionen. Men det är förståeligt. För att ni har varit inom denna illusion av den tredje dimensionen under väldigt, väldigt lång tid. Under många olika liv har ni varit där.

Och nu tar ni er ur det. Och när ni tar er ut ur det och går in i nästa år, kommer ni till en punkt där ni kommer att vara redo att ta nästa steg, och nästa, och nästa efter det, och sedan nästa steg efter det. Det är vad ni rör er mot nästa år.

Så igen, när ni ser tillbaka på hur det varit, så har ni kommit en lång väg. ’Du har kommit långt, raring!’ som ert talesätt säger. Men du har lång väg kvar. Inte så mycket i den här evolutionen, men er resa kommer att fortsätta om och om och om igen, i oändlighet. Den slutar aldrig.

Så den här delen av resan kan närma sig sitt slut. Denna delen av er evolution och revolution som ni är involverade i vid denna tid. Och vi säger “revolution”, för att ni håller på att göra uppror mot det gamla etablissemanget. Det gamla etablissemanget. Det gamla paradigmet som hållit er nere så länge. Och ni revolterar mot det. Ni säger, “Inte mer, jag kommer inte att följa det!” Och vi berömmer er för det. Vi applåderar er, varje gång ni gör det. För det är så ni kommer att ta ner detta paradigm. Det är så ni kommer att ta ner den här administrationen. Och vi talar inte bara om administration här i detta land Amerika, vi talar om administrationerna i alla världens länder. Allt måste rasa. Allt. Det är som ett korthus: hela planeten och alla regeringar på denna planet, är ett korthus. De måste alla rasa. Alla måste ner. Och för att ni ska få ner dem så måste ni säga: ”Nej, inte mer! Vi kommer inte att tillåta er att ta bort våra friheter!”

Och vi vet att det på olika ställen runt om på planeten under det senaste året, har förekommit många tillfällen av försök att ta friheten ifrån er. I Australien, i Europa och på andra platser. De försöker göra det. Men folk slår tillbaka. De säger, “Nej, vi tänker inte smyga på tå! Vi ger inte upp utan kamp!” Det är vad som händer. Så ni är alla berömvärda, oavsett om ni finns i dessa länder, eller om ni finns här i USA För Amerika, inte av Amerika, utan För Amerika. Det är den nya republiken som kommer fram mer och mer och mer.

Så ni behöver bara luta er tillbaka och fortsätta se på showen. För showen kommer att bli väldigt intressant under nästa år, och den kommer att utspela sig under den första delen av nästa år, den som leder in i våren det året, då kommer det att bli många, många förändringar och skiften, och många sanningar kommer fram. De kommer fram när ni tittar på internet och liknande saker där ni får era nyheter, och ni kommer att bli förvånade över den mängd nya sanningar som kommer.

Eftersom de från det gamla etablissemanget inte kan hålla fast vid sitt speciella varumärke av sanning längre. De kan inte fortsätta med sina lögner längre. De mörka utrymmena, skuggorna måste komma in i ljuset. Det finns inget annat sätt. Och de upptäcker att de inte kan klara av dessa nya högre vibrationsfrekvenser, så de gör allt de kan för att hålla dessa frekvenser nere, för att hålla vibrationerna lägre.

Och de gör det på många olika sätt: sprider rädsla varje tillfälle de får. Det sänker vibrationerna. Sprider kemikalier i luften när de kan. Det minskar vibrationerna eftersom de försöka täcka över solen. Kan ni tänka er, täcka över solen? Men det är vad de försöker göra. Eftersom solen tillåter dessa högre vibrationsfrekvenser att komma in i planeten. Och de vet det. Och de gör allt de kan för att hålla tillbaka det, för att hålla det borta. För att hålla tillbaka er uppstigning. Och ja, de vet allt om uppstigning. Men de kommer inte att berätta om det för er. De kommer inte att säga något om det. Men de vet om det. Och de har gjort allt de kan för att hålla den borta.

Men, en tegelvägg är vad de kommer att hitta. För de kan inte hålla tillbaka sanningen längre. De kan inte hålla tillbaka ljuset längre. Och ljuset kommer verkligen igenom, och sanningen som helt klart kommer fram, kommer att göra er alla fria. Vet detta.

Innan vi fortsätter, Shoshanna, har ni något att tillägga?

SHOSHANNA: (JoAnna’s Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Vi vill inte lämna er utanför, för vi vet att ni är skickliga på att svara på frågor, så vi får se hur det blir här.

Så vi kommer att fortsätta här med förståelsen om att när ni går in i nästa år, så kommer det att bli ett helt fantastiskt år. Det blir avslöjandets år, säger vi här. Mycket av sanningen som hållits tillbaka kommer att avslöjas. Och det är vad som måste hända. För att korthuset ska rasa så måste sanningen komma fram och avslöjas.

Och nu, som ni vet, så finns det olika tidslinjer i spel här. Som Ärkeängeln Mikael sa förra söndagen när han talade om de tre vägarna, eller de tre tidslinjerna som konvergerar, eller snarare divergerar, inte konvergerar, de divergerar nu bort från varandra. Det är vad ni ser. Ni upptäcker att era vänner, er familj avlägsnar sig från er. Många av dem avlägsnar sig. Och det är väldigt svårt för er att behöva uppleva det, eftersom ni kan ha stått nära er familj, eller nära era vänner.

Men på grund av den här uppdelningen som sker mellan de så kallade “vaxxade” och “ovaxxade” och liknande saker, det driver människor isär nu. Men det är målmedvetet. För om en uppstigningsprocessen ska kunna ske, så måste det bli en uppdelning, och den sker genom delningen av tidslinjer. Detta talades det om i era stora böcker förr, som i bibeln och andra, de berättade om det, dessa saker som kommer och den yttersta tiden. Det här är de sista tiderna! Men det är inte slutet på världen, det är inte slutet för denna planet, det är inte slutet på er civilisation, det är bara slutet på 3D-civilisationen, 3D-illusionen. Det är vad ni kommer till slutet av.

Och det blir när Högste Skaparen säger, “Nog”, då kommer slutet på den tredimensionella illusionen. Det tredimensionella paradigmet kommer inte längre att finnas kvar på denna planet. Och de som inte kan flytta upp till de högre vibrationerna tillsammans med er alla, de kommer inte att vara kvar.

Nu säger vi inte att det är era vänner och er familj. Snälla tänk inte så direkt nu. Vi talar om de mörka krafterna. De kommer inte att kunna hantera dessa energier och kommer att behöva flyttas, antingen till en annan planet eller till en annan dimension, eller hur det än sker. Många kommer även att dö här. Det kommer.

Nu när det gäller de som är på mittenvägen som ni hört från Ärkeängel Mikael, så kommer de att finnas här för att vara en del av de olika uppstigningsvågorna. De kanske inte stiger i den första vågen som alla ni är avsedda att göra, men de kommer att vara där och redo att stiga i nästa, eller nästa efter det – med er hjälp förstås.

Er hjälp, för att ni är Ljusarbetare och Ljuskrigare här på planeten. Ni är alla här för att göra detta, för att åstadkomma denna uppstigning. Det är vad ni kom hit för att göra. Det är ert uppdrag, hur det än visar sig. Oavsett om ni står och talar inför andra, om ni kanaliserar som dessa två, James och JoAnna, och många, många andra som gör detsamma, eller om ni helt enkelt bara deltar i olika meditationer, både globala och i grupp. När ni gör det så förändrar ni hela planeten.

Och ni måste förstå att det inte finns någon mindre eller större del i hela denna uppstigning. Det är inte så vi ser på det. Alla ni har lika stor del i detta. Olika, men lika. Och ni måste också verkligen förstå det.

Så det är väldigt viktigt att ni är redo när ni flyttar in i nästa år. Att ni är redo att höra sanningen, att uppleva sanningen och sedan kunna sprida sanningen till andra som också är redo att höra den. För vi säger er, att det kommer att vara det nästa år kommer att handla om: sanning som kommer fram, avslöjas på många olika sätt från många olika källor. Många “visselblåsare” som ni kallar dem kommer att dyka upp. Och det kommer att bli ett inrättande av den nya regeringen, både i det här landet där republiken återföds som USA För Amerika, såväl som i andra länder här på planeten som också följer med i det ni kallar “GESARA-planen”, och många andra olika projekt som är i rörelse.

Liksom de som finns här från stjärnorna, som finns här för att hjälpa till att vägleda hela processen. De kommer att komma i framkant mycket, mycket mer. Det är ännu inte bestämt när de kommer att visa sig, om det blir detta år eller inte, det kan vi inte säga. Men av det som finns nu i det här ögonblicket, är det vi ger er, med att det kommer att bli ett stort avslöjande av sanningen, inklusive att fler och fler blir medvetna om de som kommer från stjärnorna. Och att de har varit här länge, varit här på planeten och tittat på planeten och hjälpt planeten på många, många sätt, och ni har ännu inte någon aning om hur mycket de har hjälpt till här. Men de finns här. De arbetar med er. De har sina olika program och projekt och faser som de arbetar sig igenom. Men vi kan berätta för er, att dessa faser som de arbetar sig igenom går väldigt fort nu. Och ni ser en stor förändring som potentiellt kommer in på våren nästa år, kommer vi att säga. Vi vill inte säga för mycket. Och återigen, vi kan inte förutsäga. Så tänk inte på detta som en förutsägelse, utan som en möjlighet. Eller ännu viktigare vid denna tidpunkt, som en sannolikhet.

 

EN SOM TJÄNAR & SHOSHANNA Q/A:

Vi tar era frågor emellan Vi kanske fortsätter kanske efter det. Men vi tar era frågor nu om ni har några. Ni kan naturligtvis slå på ljudet på era telefoner för att ställa era frågor, och då inkluderar vi Shoshanna också.

Gäst: Hör ni mig?

Shoshanna: Ja, vi hör dig, Kära Du

OWS: Ja.

Gäst: Jag undrar vad som behöver göras för de ni just pratade om, de som kan hjälpa oss, vad vi kan göra för att hjälpa dem?

OWS: Du pratar om de som vi säger är från stjärnorna, era utomjordingar, sådana saker?

Gäst: Ja.

OWS: Ja. De är här, men det finns inget du behöver göra annat än att vara medveten om dem, och erkänna dem när du kan. Det är viktigt för dig att tro att de finns här och var och arbetar med dig.

För, som vi har sagt många, många gånger, att tro är att se. Det är inte tvärtom. “Att se är att tro” är en tredimensionell uppfattning. Att tro är att se och är en femdimensionell uppfattning. Så ju mer du kan: tro att de är här, att de arbetar här, att de arbetar med dig, att de för med sig mycket, tar många förändringar till den här planeten, sådana som de fått tillåtelse till. Och de säger att de har fått göra mer på senare tid, för att gå framåt här. De har fått tillåtelse att “ingripa” (det är kanske inte det bästa ordet), men att de ingripit för att ni bett dem göra det. Okej? De kan inte hjälpa till om de inte uppmanas att göra det. Planeten Jorden, Gaia själv, har bett om deras hjälp, och nu ber många, många över hela planeten också om deras hjälp. För fler och fler blir medvetna om den vägledning som kommer från stjärnorna. Okej? Svarar detta på din fråga? Och Shoshanna, har ni något perspektiv att lägga till här?

Shoshanna: Vi vill dela här, om du vill det, Kära Bror. Men först, innan vi delar, vill vi ställa en fråga till dig: vad tycker du att du bör göra för att åstadkomma de förändringar som behövs, för att lyfta upp alla varelsers medvetande?

Gäst: Jag skulle älska att ta reda på hur man identifierar dessa människor, utomjordingar, vilka som helst, och försöka samarbeta med dem för att ta reda på hur jag kan hjälpa till.

Shoshanna: Käre Bror, vi kommer att fortsätta här. De kommer inte till dig och knackar på din dörr och säger: “här är jag.” Det kommer de inte att göra, förstår du. Uppdraget som pågår på denna planet är ett hemligt uppdrag. De måste bevara sin vibration. Och ännu så länge kan man inte lita på att jordborna kan upprätthålla en hög vibration, så de kommer inte till dig. Det du kan göra är dock att du kan känna igen de med en hög vibration, som är en del av detta uppdrag genom deras närvaro i deras inflytelseområde. De kommer att visa sig själva genom hur de beter sig. De som är totalt villkorslöst kärleksfulla, förstående, tacksamma och fulla av ljus: du kommer att märka att de är annorlunda än andra varelser på denna planet. De är annorlunda. Deras ljuskvot är annorlunda. Deras vibration är annorlunda. Och du kommer att märka det, för det kommer att kännas annorlunda för dig, förstår du.

Så vi ber dig att vara i beredskap nu. Eftersom de som är på detta uppdrag kan komma in i ditt inflytelseområde, och kanske be dig hjälpa till på något sätt. Namaste.

OWS: Och vi kommer att lägga till detta, att när det här året rör sig, när det här nya året går framåt, kommer du att upptäcka att du kommer att få fler och fler av de glimtar som vi har pratat om, glimtar av de högre vibrationsfrekvenserna i den högre dimensionen.

Var snäll och förstå att dessa från stjärnorna, de du kallar ‘utomjordingar,’ eller ‘aliens’, även om vi inte gillar uttrycket ‘aliens’, och de gillar det verkligen inte heller. Det är bättre i så fall att kalla dem de från stjärnorna, eller bröder och systrar.

Men förstå att de kommer närmare och närmare dig, allt eftersom du kommer närmare och närmare dem. När du höjer din vibration kan du se in i de andra dimensionella frekvenserna mer och mer. En del av er har talat om detta på era söndagssamtal, och mer och mer av detta händer, och kommer att fortsätta att hända, mer och mer. Ju mer du öppnar upp för det, och ju mer du tror, ​​desto mer kommer du att se. Så det är vad du måste förstå. Om du vill ha mer kontakt med dem, höj då din vibration för att möta dem. För Shoshanna hade verkligen rätt när hon sa att de inte kommer att komma ner till denna lägre vibration. Inte vid det här laget i alla fall. Det har de gjort tidigare, men det kommer de inte att göra i de kommande tiderna. De säger, “du måste komma till oss” och då gäller det att höja din vibration. Okej? Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Gott Nytt År till er båda. Kan ni berätta lite om frisläppandet av med-beds?

OWS: Vi tog inte upp det avsiktligt, för även om det finns en viss möjlighet, och möjligen till och med en sannolikhet under nästa år, så kommer vi att säga att det avgörs av när de mörka krafterna neutraliseras här. För så länge de fortfarande har kontroll över de olika regeringarna, så kan dessa med-beds och annan teknik som är redo att släppas inte göra det, eftersom de kommer att försöka göra saker för att omintetgöra det, och så får det inte bli. Men det är på gång. Vi kommer att säga att det är hemligt just nu, men det finns de som arbetar för att föra fram denna teknik, även under tiden vi pratar. Många känner till dessa med-beds. Fler och fler blir medvetna om dem.

Men förstå att dessa med-beds bara är en föregångare till vad som är möjligt i förhållande till kristallhealingkamrarna, där du kommer att ha ännu mer tillgång till högre teknologi, högre medvetenhetsteknologi. Och det är viktigt, eftersom de matchar ditt medvetande och din vibration, och dina DNA-processer. Med-beds gör det också, men inte lika fullt ut som kristallhealingkamrarna som finns på skeppen, och i jordens inre i Telos och andra platser, i Agartha, men även på andra planeter, i andra system. Allt detta kommer att bli tillgängligt för er som ras här, som en kollektiv helhet, kollektivt medvetande, när ni fortsätter att röra er uppåt i vibration. Folk, det handlar om vibrationer och medvetande. Det är vad du behöver för att mer och mer fullständigt förstå. Men om du håller dig inom den tredimensionella illusionen, kommer inget av detta att komma.

Ni måste röra er högre och högre och hålla kvar dessa vibrationer längre och längre. Och vi märker att många av er kan göra det. Det krävs inte nödvändigtvis en formell meditation, vilket vi vet att många av er gör, och det är underbart, men det är inte det som är nödvändigt för att höja er vibration. Vi har berättat för er på många olika sätt att ni kan göra det genom åren här.

Men, ett av de bästa sätten att göra det på är naturligtvis att vara i nuet. Hitta glädjen i stunden. Det är ett av de bästa sätten, de enklaste sätten för att höja er vibration: precis där i nuet. Och ju mer ni gör det, desto mer kommer ni att hålla fast vid det och stanna i de högre vibrationerna, och ni kommer att finna att ert medvetande ökar, och då kommer ni att upptäcka att ni kanske också kommer att kunna kontakta de från stjärnorna, som vi berättat om här. Okej?

Shoshanna, har ni ett annat perspektiv?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Åh ja, absolut. Tack. Skål.

Shoshanna: Käre Bror, vem vill du heala?

Gäst: Nå, jag har några vänner, familjen och mig själv.

Shoshanna: Käre Bror, healing är en svår sak i det tredje riket. Och vi kommer att förklara varför det är svårt. Många av de varelser som bor i detta tredje rike är programmerade för sjukdom. De har program för att tro på sjukdom. De har program för att tro att någon annan kan heala dem bättre än deras inre healer som alltid vet bäst. De har helt tappat kontakten med sitt högre sinne, med sin högre förståelse, med sina högre jag, förstår du. Så de letar externt efter något de inte kan få, eftersom deras inre programmering inte matchar det de söker.

Så det första som måste hända, är att de som vill bli healade verkligen måste önska att bli healade. Det som händer på denna planet är att det blir en sjukdomsidentitet. Många identifierar sig med sin sjukdom. “Åh, det här är min cancer. Åh, det här är min brutna arm. Åh, det här är min diabetes.” De hävdar äganderätten till sjukdomen.

Så det som måste hända här är att de som hävdar dessa saker, måste avprogrammeras. De måste lära sig att prata annorlunda. De måste lära sig att söka annorlunda. Och då kommer tekniken som behöver gå framåt här fram. Men det som händer på stora delar av planeten nu, är att inte medvetandet kommer att tillåta den nya tekniken att komma.

Så vi kommer att säga till alla som lyssnar på denna uppmaning, och alla som önskar den här teknologin, att försäkra sig om att de säger rätt saker, att de tror på rätt saker, att de höjer sitt medvetande. För det här är smittsamt, förstår du. Ju mer du blir en föregångare, desto mer kommer andra att se dig så. Verkar detta vettigt, Kära Du?

Gäst: Åh, absolut. Tack. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Och vi vill tillägga här, att inte falla i fällan av rädslan som de försöker sprida när de kan, när det gäller att bära masker eller hålla avstånd från andra. Eller sprutan, eller de nya så kallade varianterna som kommer. Ni förstår, de förlänger helt enkelt rädslan när de än kan. Och de som går med på det, hjälper till med den processen. Så återigen, ju oftare ni kan säga “Nej, jag kommer inte att följa det, jag kommer inte att gå med på det oavsett vad”, och inte tänka i termer av de ord som de använder, vare sig det handlar om Covid eller Omicron, eller någon av dessa saker. Ändra istället Covid till bara ett virus eller en influensa. Ni har haft influensan under lång tid här, och ni har överlevt. Ni vet det, alla har haft den någon gång och överlevt. Det är inget att vara rädd för. Det är en del av processen, en del av den evolutionära processen även när det gäller att höja ert immunförsvar. Så använd inte deras terminologi. Använd inte ordet “vaccin”, använd ordet “spruta” för det.

När det gäller Omicron, vi älskar vad någon hittade på här i termer av ett anagram för det kallas “moroniskt” nu. Se det som en “moronisk” variant, något som inte har någon som helst betydelse. För det finns inte. Allt är en del av programmet. Och ni behöver förstå det mer och mer. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Vi är redo för en annan fråga om ni har någon.

Gäst: En Som Tjänar?

OWS: Ja?

Gäst: Ni nämnde hur det kommer att komma fram mer sanning nästa år, och de som känner sig kallade kommer att vara involverade i att berätta mer och sprida sanningen. Nå, jag har gjort det, och jag är på en webbsida som heter Quora där folk ställer frågor till andra människor och människor svarar. Så jag svarar på många frågor på Quora. Sen sa Shoshanna något nyligen som fick mig att tänka. Hon pratade om “ja, jag ska ge ett svar, men jag hoppas att jag inte ådrar mig karma nu.” Och jag vet att ni inte svarar på många av våra egna frågor. Ni är ärliga om det, och ni kommer nog att säga “det här är vad vi kan säga”, eller något. Fast, jag säger en del, och jag säger bara det jag tror. Och folk frågar mig, “vad tycker du och vad ska jag göra”, och jag säger det till dem. Efter att Shoshanna sa det så tänkte jag att jag nog drar på mig en massa karma, för att jag berättar saker för människor. Hur vet jag när jag ådrar mig karma och när jag inte gör det? Jag vet inte ens vilka riktlinjer jag ska använda. Så jag undrar om ni kan ge mig några råd här.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Vi ber om ursäkt. Vill ni dela först?

OWS: Nej. Varsågoda.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, det är ett sätt att ge råd till människor. För det första, när någon ställer en fråga, då har du fått tillåtelse att svara på den frågan. Om du ger kunskap eller hemlig kunskap som Shoshanna hade talat om, så kan man kan ha gått över gränsen, förstår du. Ofta, om du ger information till någon som ändrar sitt eget uppdrag, och inte kommit fram till det på egen hand, då kommer det att medföra karma, förstår du. Hur man kringgår detta är att helt enkelt bara säga när du svarar någon som har öppnat forumet genom att ställa en fråga, att, “Det här är min övertygelse. Det här är vad jag har kommit fram till genom min undersökning. Men jag skulle råda dig att komma fram till det på egen hand. Du behöver inte tro mig. Detta är helt enkelt vad jag har kommit fram till efter att ha undersökt det och genom min erfarenhet, och det kanske inte gäller dig. Men eftersom du frågar, kanske du vill undersöka det på egen hand, förstår du.” Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör det. Men jag antar att jag liksom går in i det med attityden att de frågar efter min åsikt, och jag ger dem min åsikt, så jag vill inte alltid använda så många ord. Men ofta kan jag att säga, “om det var min situation, eller om jag var i den positionen så är det här vad jag skulle göra.” Så gör jag ganska ofta. Jag brukar formulera det så. Men jag får 1500 förfrågningar i veckan just nu. Så jag går inte alltid in på så mycket detaljer. Jag antar att jag tänker att det är ett universum med fri vilja, och människor får råd och antingen lyssnar de på dem eller så gör de det inte, att det är deras fria vilja. Min tanke är bara att det borde vara okej, att allt jag kan göra är att berätta för dem vad jag tänker, och att de antingen kan acceptera det eller förkasta det, att det bara är så jag tänker. De har den fria viljan att acceptera eller förkasta det, och jag ger dem bara min åsikt om saker och det jag vet.

Shoshanna: Kära syster, vi kommer nu att försöka hjälpa till genom ett kortare svar till dig, och det handlar om forumet du talar om, Quora, som är en mix. Det finns många, många, många individer som bara har mindre övertygelser om det du tror, ​​vissa är övertygade om det du tror, ​​andra kommer bara att hålla med dig, men de är sökare, förstår du. Det finns några som svarar på dessa frågor, och vi vet om sådana som inte har något att berätta som är sant.

Så den del som du måste ta reda på, är vad som kommer inifrån ditt hjärta. Önskar du hjälpa denna varelse att höja sig genom ditt svar? Ger du kärlek och förståelse och medkänsla till att detta är de högre gudomliga egenskaperna som du besitter? Eller vill du bara berätta för dem vad de ska göra, förstår du? Allt ligger i attityden. Allt ligger i tanken om att du överför genom ditt hjärta till en annan person. Verkar detta vettigt, kära syster?

Gäst: Ja, det det gör det, och det är dit jag vill komma. Jag känner att det är en del av mitt uppdrag.

Shoshanna: Du ådrar dig inte karma då du utgår från kärlek, det gör du inte.

Gäst: Okej. Bra. Tack. Då svarar det på min fråga.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Vi vill tillägga här att många av er har gått från att vara Ljusarbetare till Ljuskrigare. Och vi har många gånger talat om att inte bara förankra ljuset som arbetare, utan sprida ljuset, dela ljuset, dela sanningen varhelst ni har möjlighet att göra det. Det är ert uppdrag.

Vissa av er har tagit upp detta, och vissa har inte gjort det, men med största sannolikhet så kommer det att bli ert uppdrag när ni fortsätter att gå igenom detta år, och går vidare bortom det också.

För det är vad ni kom hit för att göra. Det är därför ni är en del av denna grupp, denna Ancient Awakening. Det är en kallelse till er för att gamla själar ska komma tillsammans igen, och att göra allt ni kan för mänsklighetens främjande här. Även om ni bara är en liten grupp så är ni en väldigt kraftfull sådan. Det är vad ni måste förstå.

Och även som individer är ni väldigt kraftfulla när ni, som Shoshanna har sagt, gör det från kärlek. Följ den Gyllene Regeln. Det är så viktigt att göra det mot andra nu. Det vet ni här.

Så gör allt ni kan för att sprida kärlek, ljus och sanning varhelst ni har möjlighet, och tänk inte på det i termer av karma. För ni drar bara på er karma om ni gör det mot någons vilja. Okej?

Gäst: Okej, tack så mycket.

OWS: Ja.

Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag försöker bara ta reda på om det är möjligt att någon kan utföra sitt uppdrag fast de inte är medvetna om det?

OWS: Mycket så. Det händer väldigt, väldigt ofta som vi ser det. I hela världen nu är det många som går igenom sina liv och följer sitt uppdrag, även om de inte vet att de ens har ett uppdrag. Så ja, svaret är ja på det.

Shoshanna, har ni något att dela med er av?

Shoshanna: Vi har inget att dela med oss ​​av.

OWS: Mycket bra. Svarade detta på din fråga?

Gäst: Ja, absolut. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag gillar det Shoshanna sa om att dela kärlek, för det känns väldigt enkelt för mig. Jag tycker att jag gör ett bra jobb med det. Och jag hoppas att andra människor känner det, för jag menar inte att bara ta äran åt mig själv. Jag ville fråga om vi i denna livstid förhoppningsvis kan stiga upp med vår fysiska kropp. Det har varit många som inte gjort det av någon anledning. Jag vill veta när den fysiska kroppen ger upp och dör, kan man då fortfarande vid det tillfället stiga upp?

OWS: Helt klart. Många som går igenom dödsprocessen går också igenom uppstigningsprocessen. Det är inte bara här på denna planet som ni utvecklas, ni rör er uppåt i vibrationsfrekvenser till högre dimensioner. Ni gör det i andevärlden också. Det är bara det att på den här planeten, i denna tredimensionella upplevelse, kan ni röra er mycket, mycket snabbare i många avseenden, på sätt ni inte skulle kunna göra i andevärlden. Det är därför många kommer hit för att vara en del av denna ’skola’ här, som ni har kallat det många gånger. Skolan för lärande. Det är en process ni går igenom. Så oroa er inte om för om ni gör det, eller inte.

Var bara de ni är i nuet, och om det är menat som din själsväg att försvinna från din kropp innan du går igenom uppstigningen, så är det okej eftersom det inte finns någon död. Det är vad ni måste förstå, och det är väldigt svårt eftersom er programmering av rädsla har sagt mycket av motsatsen. Rädslan för att dö. Rädsla för vad som kommer härnäst. Vi säger att det som kommer härnäst är mycket, mycket större än det ni är i just nu!

Men ni måste förstå att ni finns här av en anledning. Ni är här för att gå igenom detta. Och att gå igenom denna uppstigningsprocess, hur det än sker för er. De flesta av er kommer att gå igenom denna process och stiga upp med era fysiska kroppar. Vi ska inte säga alla, men vi kommer verkligen inte att peka ut enskilda, för det är som ett kollektivt medvetande ni går framåt nu. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, det finns bara en sak som verkligen healar alla situationer. Alla känslomässiga, mentala och fysiska situationer kan komma till höjdpunkten av healande genom en sak. Vet du vad det är?

Gäst: Nej.

Shoshanna: Det är förlåtelse. Så vi kommer att berätta för dig att, om vi kan vara lite raka här, får vi det?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Den enda sak du inte har bemästrat här, som med de flesta, eller kanske alla, är att förlåta dig själv, förstår du. Vi varelser är fulla av skuld och frustration och självfördömande från vårt förflutna, och sedan beträffande hur vi tror att vår framtid ska bli. Vi måste i detta ögonblick bestämma oss fullt ut för att förlåta oss själva i detta ögonblick, för allt som vi tror att vi gjorde fel.

Förlåt. Förlåt din kropp. Förlåt dina utmaningar. Förlåt allt som du tror att du gjort fel, förstår du, för du har dömt dig själv.

När du väl kommit in i förlåtelsens renhet, kommer allt att bli rätt för dig. Verkar detta vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör det. Jag vet att vi kan vara i nuet, öva på det och höra det om och om igen, för att det ska börja hända. Men ibland tänker jag i nu-ögonblicket att jag är i nu-ögonblicket konstant, men du upplever smärta och du kan inte gå, du måste sätta dig ner. Och det är i det ögonblicket. För jag vet inte vad jag ska förlåta. Jag vet inte vad jag gjorde, jag har inget minne av det. Så jag antar att jag bara behöver fortsätta öva och vara medveten om att vara i nuet. Stämmer det?

Shoshanna: Och du gör ett fantastiskt jobb, Kära Syster. Du bekämpar livslängder av programmering. Livslängder i andra system. En livstid här. Du bekämpar gruppprogrammering. Allt är programmering. Sjukdom är programmering. Smärta är programmering. Det är en del av illusionen, förstår du. Och det är svårt för de som upplever smärta att tro att detta kan vara en illusion.

Du kan höja dig över det, Kära Syster, och du gör ett bra jobb. Ge dig själv beröm, Kära Syster. Och stanna i nuet. Det krävs enormt mycket träning för de flesta. Namaste.

OWS: Och när vi många gånger har sagt “förlåt, glöm och gå vidare”, och med den förlåtande delen, menar vi, som Shoshanna har sagt, att det inte bara handlar om att förlåta andra, det handlar om att förlåta sig själv.

Men du behöver inte se tillbaka på ditt förflutna och titta på alla de olika saker som du måste förlåta dig själv för. Det är ditt sinne, och sådana saker som har fått dig att tro att du måste upptäcka alla gånger du någonsin gjort någonting, och förlåta dig själv för det. Eller att du går till en kyrka och ber prästen att befria dig från dina synder, och liknande saker. Nej! Du behöver inte göra det! Du behöver bara helt enkelt be ditt högre själv att komma in och hjälpa dig i processen med förlåtelse.

Förlåt allt. Förlåt allt i ditt liv här, förlåt allt i dina tidigare liv helt och hållet. Släpp allt och förlåt alla andra.

För om du inte förlåter andra från andra liv i det förflutna, så fortsätter dessa mönster, och därför fortsätter karman. Ni har alla blivit befriade från karma från tidigare liv fram till denna punkt. Vi kommer nu att säga helt allmänt när detta har inträffat, att det är på grund av vem du är och vad du har gjort här som gör att du går vidare i denna uppstigningsprocess. Men vi kommer inte att säga att ni inte kan samla på er karma under denna livstid, vilket några av er kanske har gjort. Men återigen, förlåt.

Be om att nåden ska komma. Nåden befriar er helt från karma. Nåd. Så be om det. Be om hjälp från ditt Högre Själv. Okej?

Gäst: Jag var tvungen att förlåta, för jag har inget minne av att jag behövde bli förlåten.

OWS: Det är därför vi har “glömma bort”-delen. Förlåta och glömma. Och gå sedan vidare.

Gäst: Jag minns verkligen inte, så jag behöver inte bekymra mig om det. Jag behöver bara be om hjälp tror jag.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Det här är faktiskt något liknande det vi pratade om för en stund sedan. Jag var på en 10-dagars sammankomst som heter “Rösten från Norr” och det blev väldigt djupt för mig. Och vad jag förstod så kom allt som berättades och ledarna från det rummet. Vi fick mycket tid och mycket tystnad, och alltid massor av tacksamhet och erkännande av andra. Jag ändrar nu lite på hur jag beter mig i världen; Jag tänkte, är det verkligen så det ser ut att vara i nuet? Kan ni berätta lite om det?

OWS: Vi har svårt att förstå exakt vad din fråga är. Du vill vara i nuet, men vad är det för grupp eller process du upplever, vad har det med detta att göra?

Gäst: Tja, jag tror att det är hur det är att vara i nuet, hur det verkar. Jag tror att folk många gånger bara säger “var i nuet”, och vi vet inte hur det verkar, men jag tror att nuet visar sig som när vi är i rummet av ögonblicket, det kan finnas en hel del tystnad, eller en hel del tacksamhet eller en hel del utrymme. Det är det jag försöker förstå.

OWS: Ja. Vi förstår. Vi kommer att säga att när du är i nuet, är du inte i det förflutna. Du tänker inte på det förflutna eller håller fast vid det förflutna. Du blickar heller inte framåt. Du är bara i nuet, i rummet, som du säger, precis då. Och det rummet kan finnas i din meditation, det kan vara då du är ute i naturen och vid vattnet, eller i en skog, eller att du sitter intill ett träd och kramar det.

Allt detta kan vara i nuet, och skapa det rummet, som du säger här, det där rummet där du känner att du är ett med allt, du är ett med universum, ett med Gud, den typen av saker. När du känner det är du i nuet. Och när du är i det rummet, är du i de högre vibrationsfrekvenserna som vi talar om så mycket här, i högre dimension. Så ju mer du kan göra det, desto mer kommer du att finna dig själv mer fullständigt, och mer och mer röra dig igenom din egen individuella uppstigningsprocess.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Vi skulle vilja dela med oss ​​av detta ämne, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Helt klart.

Shoshanna: Kära Syster. Du är inne på något här. Vi vill ge vårt perspektiv. Att vara i nuet, som det talas om så mycket i dessa samtal och i andra kanaler, och försöken att lyfta mänskligheten, men att vara i nuet är svårt. Att vara i nuet kräver ingen programmering. Om vi ​​verkligen är i nuet, har vi kopplat oss loss från alla program. Vi svarar inte på något som uppmanar oss, förstår du.

Tanken om tålamod är ett program, men om du inte bär på programmet för otålighet, så är tålamodet att vara i stunden. Det beror helt på vad som utlöser dessa program av att svara i ögonblicket. Om du upptäcker att du inte är programmerad i ögonblicket, om du inte svarar på ditt förflutna, då svarar du inte på tanken om din framtid, då är du helt neutral. Och det spelar ingen roll vad som händer runt omkring dig eller hur andra svarar, vad andra ger dig eller vilken typ av svar eller utbyte som sker, för om du verkligen är i nuet, observerar du helt enkelt det du utbyter med någon annan, utan att döma och utan programmering. Verkar det vettigt?

Gäst: Ja, det gör det. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste, Kära Syster.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här?

Gäst: Mycket bra.

Då återkommer vi helt kort nu till vad ni kan förvänta er, eller kanske kan förvänta er under de kommande tiderna.

 

EN SOM TJÄNAR & SHOSHANNA – 2022 ÖVERSIKT, FORTS.

(Kanaliserad av James McConnell & JoAnna McConnell)

När det gäller, som vi sagt till våren i år, kommer sannolikt många förändringar att inträffa. Men mer kommer efter det, för det kommer att sätta igång allt. De saker som kommer före våren eller precis däromkring, kommer att sätta många andra saker i rörelse, och börja processen när det, så att säga, gäller att att ta bort de som behöver tas ur bilden här. Vi ska inte nämna namn eller något. Ni vet vilka vi pratar om. Och de måste själva börja förstå att deras tid är mycket begränsad nu. Och så måste det vara, för de har gjort allt de kan för att skapa karma åt sig själva. De har gjort mycket, mycket, mycket mot er vilja, mot folkets frihet här. Så det kommer helt klart att hända mer och mer, och ni kommer att börja höra om det.

Fram tills nu har ni inte hört så mycket om dessa arresteringar som sker och sådana saker. Men ni kommer att börja höra om det. En del av detta kommer till och med att börja bli offentligt. Och det kommer efter att er massmedia har förlorat sin kontroll. Det är också en mycket stor möjlighet och sannolikhet, att det kommer att inträffa under den första delen av nästa år, och under juni, juli, kommer ni att upptäcka att er media är väldigt styrd. Ni vet alla detta, men allmänheten kommer att börja veta det också.

Och dominansen av de som har makten, som har kontroll, de kommer att förlora den, eftersom man kommer att sluta känna den rädsla som de skapat av detta virus och alla varianter som kommer från det. De kommer att upptäcka att deras gamla plan inte kommer att fungera. Även om de många gånger framgångsrikt haft den här spelplanen, och den har fungerat för dem, så kommer den inte längre att göra det. För att ni, folket, inte tillåter det. Så det blir alltså något helt annat.

Dessutom, mot slutet av nästa år, kommer ni sannolikt att se mer teknik komma  fram. Vi kommer inte att säga exakt vilken teknik. Ni vet om en del av det vi pratar om. Men mer kommer att släppas. Det är också en mycket stor möjlighet att det kommer att ske.

Så det finns mycket att se fram emot nästa år. Men nu kommer vi också att säga att det inte kommer att bli rosenrött och att allt blir perfekt. Så kommer det inte att bli. Det kommer att ske saker som till synes kommer att hålla befolkningen i mörker när det gäller illusionen i den lägre vibrationen. Men den kommer att börja lyfta mer och mer.

Ni kan ha skumpiga tider framför er, men bara om ni ser på det ur ett tredimensionellt perspektiv. Om ni ser det från ett högre fyr- och femdimensionellt perspektiv, då kommer ni att kunna se bortom alla de saker som visas i era olika nyhetsutsändningar, precis så som många av er har gjort fram tills nu

Så ni kan förvänta er en hel del saker under nästa år, när det gäller att detta är året för avslöjanden. Året innan var förberedelsens år. Detta är avslöjandets år. Många sanningar kommer fram.

Shoshanna, har du något du vill säga här?

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Om ni alla observerar vad som pågår här så kommer ni att skratta! Ni kommer att skratta då ni tänker på hur dumma dessa människor är, som tror de har makten och har makten över er! De håller snabbt på att dö ut. De tar in sin sista slugger. De tar nu in klonen av Hillary Clinton och skickar runt henne! Som om det skulle betyda något! För de förlorar stort. Så många vaknar! Ni kan applådera denna dimension nu, eftersom så många vaknar och ser vad som verkligen händer. Och dessa kabaler tar in sina sista människor och tänker, “åh, vi tar bara in Hillary Clinton-klonen så kommer vi att ta makten igen. Det är ett skämt, Kära Ni! De förlorar.

Ljuset är så kraftfullt nu att ingenting kan stoppa detta från att hända – ingenting! Allt är bra, Kära Ni. Namaste.

OWS: Och vi kommer nu att säga, att de gör väldigt många misstag när de fortsätter att försöka hålla fast vid kontrollen. De saker som de höll tillbaka innan och inte delade med sig av, det är som Shoshanna sagt, löjligt! För de tappar sin trovärdighet totalt. Och många vaknar som följd av detta.

Men vi kommer inte att gå närmare in på detta i nuläget. Bara förstå det…

Shoshanna: Vi har något att fira.

OWS: Ja, väldigt mycket att fira. Och ni är på väg in i nästa år, och det kan verkligen bli ett år av firande. Så vi skulle vilja säga till er ikväll här, när vi avslutar detta samtal, att fira så som ni vill. Oavsett om ni firar med andra, om ni gör det med någon speciell, tillsammans med “andarna” eller inte, vad det än kan vara. Men fira! Fira! Ni har klarat detta år! Och detta år var väldigt svårt för många.

Många av er i det här samtalet fick viruset och klarade av det, och är nu mycket starkare på grund av det. Och det är något att fira.

Fira att ni har kommit till slutet av ännu ett år, och är redo att gå vidare till nästa år. Men nästa år kan bli så mycket större när det gäller att fortsätta höja er vibration under hela det året. Ju mer ni gör det, då kommer ni att upptäcka att ni inte längre är bundna till den tredimensionella illusionens gamla vibrationsfrekvenser. Okej?

 

OWS & SHOSHANNA Q/A, FORTSÄTTNING:

Om det inte finns några ytterligare frågor så kommer vi att avsluta detta samtal.

Gäst: En Som Tjänar, jag undrar bara, har president Trump fortfarande en stor roll att spela? Kommer han att komma tillbaka? Eller är han typ ute ur bilden nu?

OWS: Att säga att han är ute ur bilden stämmer inte, eftersom han är väldigt med i den, och har alltid varit med i bilden, ända sedan han var president. Och när han verkade lämnade presidentposten var han, och är, väldigt mycket med i bilden, har väldigt mycket i kontroll i bakgrunden, så att säga. Vi kan inte gå ut och säga exakt vad som kommer att hända, för det är ännu inte helt bestämt när det gäller vad ni kan förvänta er, när året går framåt. Men det kommer att bli väldigt många förändringar och, som vi sa, många avslöjanden av sanningen, och en av dem handlar om den du talar om här. Okej? Vi kan inte säga så mycket mer om det. Kanske Shoshanna vill göra det. Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill lägga till. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Trump, är mer kändis idag än han var när han var president. Han gör pratshower. Han startar sociala medier. Han är redo och beredd att avslöja sanningen. Han kan inte vänta! Han är exalterad! Och vi vet att när han väl kan höras av massornas öron och sinnen, kommer saker och ting att förändras snabbt, och han vet det. Han är fortfarande kungen på schackbrädet. Namaste.

Gäst: Bra. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen.

Och precis som vi säger här, fira! Fira det kommande nya året som om det vore ett första steg på er fortsatta resa. Men resan som fortsätter är i en process av att skifta, och förändras väldigt snabbt nu. Det är allt vi kan säga.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Gäster: Skål. Tack. Gott Nytt År till er alla!

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

Översättning: Maggan

You may also like...