Yeshua/Sananda och En Som Tjänar via James McConnell, 18 augusti, 2019

Yeshua/Sananda och En Som Tjänar

via James McConnell

18 augusti, 2019

Yeshua/Sananda

Jag är Yeshua Sananda. Jag kommer som bägge, här idag, för att vara med er. För att dela med mig. För att få uppleva er kärlek. Er kärlek som just nu överskrider alla gränser i Universum.

För som någon tidigare uttryckte det: Ni har just nu ännu ingen aning om vilka ni är. Många har vid olika tillfällen berättat detta för er, de har försökt få fram denna förståelse till er. Inte för att förstora upp ert ego, utan för att höja ert medvetande. För i och med att ni höjer ert medvetande, så höjs även den del av ert ego som är kärleksdelen i egot. Och den lägre delen av ert ego sackar efter; inte för att gå förlorat, utan för att övervinnas, för att bli överskuggat, belysas. Och det är just det som ni nu gör, när ni rör er in till den här första uppstigningsvågen.

Javisst, ni rör er in till denna våg. Hur snabbt ni förmår ta er igenom den är helt och hållet upp till var och en av er. Ja, den är en kollektiv uppstigning. Men den är också en individuell rörelse. Och som individer har ni kapaciteten, potentialen och till och med sannolikheten att helt och hållet ta er igenom den här uppstigningen i en inte alltför avlägsen framtid. I verkligheten ser ni bortom illusionen nu när ni i detta ögonblick befinner er i uppstigningens NU, ni alla, på olika nivåer.

Men uppstigningen är ingen sensation som sker över en natt. Den är ingen upplevelse som tar er upp till de högre vibrationerna och på ett ögonblick håller er kvar där. Men för vissa kan det emellertid vara just så. Precis som någon som fick uppleva att hennes fysiska kropp försvann så att en annan varelse inte förmådde se den; precis när hon förmådde göra detta utan att ens vara medveten om att hon gjorde det, så upphöjde hon sig alltmer medvetet till den femte dimensionens högre vibrationer och därför upphörde hon i detta medvetandetillstånd under en tid att existera för andra som vid det laget inte hade ögon att se med.

Var och en av er på denna plats där ni i går kväll befann er, har därför också gjort detsamma, fastän det inte fanns någon här som bevittnade ert försvinnande; ni alla höjde för ett tag upp er till den femte dimensionen. Och om det hade funnits någon här som har varit något skeptisk, som har varit den som inte haft ögon att se med, så skulle de i den stunden ha fått bevis på att något här var utom det vanliga, bortom illusionen, bortom uttrycket för den tredje dimensionen.

Jag i egenskap av Sananda, Yeshua, talar nu till er med kärlek, med förståelse, med enhet, med glädje, med medkänsla, med frid till alla och var och en av er, för ni följde för länge, länge sen med oss. Jag, såsom Sananda, ni följde mig hit till den här planeten, till den här upplevelsen, till detta experiment, i full vetskap om att ni under en tid skulle komma att förlora er själva i spelet. Och ni har alla upplevt variationer i er evolution här, under era många livstider, era många upplevelser, era många vedermödor.

Javisst, ni har tidvis spelat bägge parter. Ibland var ni ljuset. Ibland förde ni mörkret mer er. Allt för att hjälpa er förstå vad mörkret är, så att ni fullständigt skulle kunna förstå ljuset.

Så de av oss som utplacerade er ner i egenskap av er personlighet kunde också förstå detsamma. Genom er lever vi, och vi andas och har våra liv och våra upplevelser. Genom er. Kom alltid ihåg detta.

För tidvis i framtiden, och under förgångna tider, har ni befunnit er var vi just nu befinner oss. Ni har varit andra civilisationers Kristusar. Ni har varit de som har fört in ljus till andra system. Ni har varit de som har tagit ner det gamla systemet och rest det nya, precis som ni nu gör, precis som många av er frivilligt kommer att ställa upp för att göra, om och om och om igen. Tills ni helt och hållet har genomgått livets upplevelse och återvänt dit varifrån vi en gång kom, tillbaka till Skaparen, tillbaka till Enhet, den fullständiga Enheten. Men i och med att ni gör det, när ni återgår till denna enhet, så har ni fullständig visshet om att ni har gått igenom samtliga upplevelser, alltigenom livets hela evighet.

Och javisst, livet är evigt. Uttrycket i er själ är evigt. Det kommer aldrig att ta slut, precis som det aldrig någonsin helt och hållet började. Vi vet att detta är mycket svårbegripligt. För hur skulle ni alltid ha kunnat finnas, och alltid för evigt kunna existera? Detta är dilemmat. Detta är budskapet inom skapelsen för alla att vid en viss tidpunkt komma till insikt om. Och ni, ni alla, fortsätter på er färd, den färd som är väsentlig, som tar er till platser där ni aldrig tidigare har varit och i och med det, så har Högste Skaparen aldrig tidigare varit där.

Jag, vi, lämnar er nu i frid och kärlek och enhet och ber att ni nu i er session denna kväll ska kalla på alla som letar efter den ljusstråle som ni tillhandahåller för dem. Ni kommer att förstå detta mer nu under kvällen.

Frid och kärlek vare med var och en av er, mina Kära Bröder, mina Kära Systrar, kärleken i vårt liv.

En Som Tjänar

Om mani padme hum; om mani padme hum, hum, hum, Hälsningar till er! En Som Tjänar här.

Wow. Vi kan inte ens börja förvissa oss om att kunna följa något av det som sagts. Och vi kommer inte ens att försöka göra det. Därför kommer vi att gå direkt över till era frågor eller till era berättelser om era upplevelser, om ni vill.

Jag ska säga att under den här tiden som ni har varit tillsammans här, en tid som händelsevis har varit … åh … och ni kanske har svårt att förstå detta, men den här tiden har blivit förutsagd i tusentals år. Den här tiden då ni är tillsammans – inte specifikt i den här Avancerade kursen, utan denna specifika grupp som har kallats samman.

James tror att det var hans idé att sätta ihop allt detta och skapa det. Och vi säger att det till stor del inte var hans idé. Det sändes till honom. Det viskades till honom och sedan ropades det till honom, för att han skulle komma bort från en situation där han med liten möda skulle kunna tjäna en massa, eller komma bort från sin bekvämlighetszon som han befann sig i och för att få honom att ta itu med sitt uppdrag. Precis som Yeshua sade: ”Det är dags att ta itu med min faders uppdrag”, så sände vi ut samma budskap till honom. Och han sade till och med: ”Åh, nu är det dags för mig att ta itu med min faders uppdrag. Okej, låt oss sätta igång.” Och det är hur allt detta började.

Men återigen, så blev det under tiderna för ’Uppmaningen under Sammanträdet’ (Clarion Call) förutsagt att detta skulle komma att ske. Naturligtvis inte bara denna grupp, utan många andra grupper som här under årens lopp har samlats runtom planeten. Och många fler som kommer att komma samman. Precis i tid för att alltmer hjälpa allt fler att vakna upp. Och det är vad var och en av er är här för att göra, att hjälpa andra till att vakna upp.

Javisst, hjälp er själva att komma tillbaka till ett uppvaknandetillstånd, men ni har redan gjort det. Nu är det dags för er att vända er till att hjälpa andra i deras uppvaknandeprocess.

Hur ska ni göra det? Nåväl, detta är frågan för var och en av er att svara på, i och med att er vägledning kommer till er, vilken den än är.

Det kan helt enkelt vara att var och en av er bara samtalar med någon, någon som skenbarligen börjar vakna upp. Släng ut vissa frågor till dem, och låt dem svara på frågorna. Och ifall det finns ett litet intresse där, gå då vidare med det. Och finns det ett stort intresse där, så har ni råkat på någon som befinner sig i uppvaknandestadiet och ni kan berätta för dem om den här gruppen. Ni kan börja berätta. Och vi skulle vilja be er göra det. Nåväl, den här James var tveksam till att be oss medla gällande att göra det till ett uttryck för marknadsföring, som ni kanske ser på det här. Vi gör det inte. Utan vi säger att det är dags för er att börja berätta. Det är dags för er att alltmer bli krigarna, att sprida ljuset varhelst ni kan. Så bjud in någon. Bjud in någon till att ta del i dessa möten, för att få uppleva vad ni har upplevt.

Är det inte underbart vad ni förmår uppleva? Att få det direkta uttrycket av att inte vara vi, som hör till En Som Tjänar, utan alla de som har kommit igenom den här kanalen, James och JoAnna, Shoshanna och alla de budskap och den vägledning som ni får ta emot. Ni får ta emot så mycket!

’Till mycket som är givet, så måste mycket återgäldas’. Förstår ni? Om ni får ta emot ljuset, så måste ni ge tillbaka ljuset till någon annan och stråla detta på dem. Som Sananda/Yeshua sade: ”Sänd nu ut ljuset som ett fyrsken till någon annan, till alla som kan se det, till alla som börjar känna det.” Okej?

Jag gissar att vi lurades här. Vi sade att vi inte skulle följa upp det här, men på något sätt har vi ändå gjort det. Okej, vi är nu klara att gå vidare. Finns det några frågor för En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Hälsningar En Som Tjänar. Jag ställer en fråga på Broder James vägnar. När vi har klarat oss till Mario Nivå 2, så börjar vi fundera över vad vi enligt din åsikt skulle kunna förbättra för att sprida ljuset. Ska vi ta det över radion? Ska vi ge oss in på att lappa stolpar, ska vi skapa små grupper i våra vardagsrum? Har du några förslag? Tack så mycket.

EST: Ja. Alla ovannämnda saker, och mer därtill kan ni göra! Förstår du? För allt är ett uttryck för kärlek och högre medvetande som kommer från var och en av er. Och att nå ut med detta medvetande för att hjälpa andra att vakna upp, som vi har sagt.

Flera andra källor kommer igenom med samma budskap. Detta är inte bara vårt meddelande genom den här, James, och genom JoAnna såsom Shoshanna, detta är ett budskap som kommer från många olika källor, för att få ut budskapet till er alla för att hjälpa era bröder och systrar att nu vakna upp.

För ifall ni vill ha en uppstigning, om ni vill att övergången ska fortsätta – vi kommer att använda den termen – på ett mycket snabbare sätt, så är det upp till er att göra det. Det är upp till er att nå ut och hjälpa allt fler att komma fram till sin uppvaknandeprocess. Hur gör man då det?

Shoshanna (Kanaliserad av JoAnna McConnell): Vi kan berätta.

EST: Mycket bra. Javisst.

Shoshanna: Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Käre Broder?

Gäst: Ja, vänligen gör det.

Shoshanna: Som med alla saker och ting, så måste det finnas en plan. Planen måste följas och genomföras. Till och med i de högre sfärerna måste vi ha en plan att genomföra.

Vi skulle vilja säga att den här gruppen som är kärnan i ’Ancient Awakenings’ precis i detta rum, har förmågor. I det här rummet finns människor som har magnifika förmågor att genomföra en plan. Så det som måste ske är rätt enkelt, man vad som måste ske är att en plan måste dras upp utifrån en avsikt. Vi ser, Kära Broder, att din avsikt är mycket stark men där måste finnas, såsom du har bildat i din volontärgrupp, en annan grupp som ska bildas och den får ta emot uppdrag gällande planen, och de måste utföra sina uppdrag inom ramen för sina förmågor och detta kommer att bredda budskapet. Detta är hur det börjar och sedan växer det organiskt utifrån det. Det måste börja med styrkan i avsikten.

Precis så som dessa händelser kommer samman, så märker vi att JoAnna är impulsen hos allt som organiseras och genomförs. Vi märker också att andra har kommit till henne och frivilligt ställt upp för att hjälpa till som en organisk process. Så du måste, om du vill, ta fram ett team, ha ett möte, skapa en plan och genomföra den. Och du vet mycket väl hur du ska göra det, eftersom du är en ledare. Namaste.

EST: Mycket bra. Och det enda som vi tillägger här är att Shoshanna nämnde alla som finns här i rummet, därtill är ni alla på telefonen också i rummet i den bemärkelsen, men vi vill säkerställa att även ni känner er inkluderade i det, för också ni har en hel del förmågor.

Shoshanna: Vi ber om ursäkt för att vi inte inkluderade alla som är med på telefonen. Och det stämmer att samtliga kan bidra ifall man önskar det.

EST: Nu är det upp till er, vilket ni många, många gånger har fått höra, ni är de som ni har väntat på. Det är inte oss ni har väntat på. Det är inte Galakterna. Det är inte de från Agartha, från den Inre Jorden. Det är inte vi alla här som finns här för att avsluta experimentet, för att avsluta spelet. Allting är upp till er, med vår hjälp, att avsluta spelet.

Och med vår hjälp och allt som ni gör och förresten, så kommer mer att ges under kvällen, men vad ni håller på med är bortom våra vildaste fantasier när det kommer till Effekten; den genljudande effekten är att den här gruppen, Ancient Awakenings, inte enbart har skiftet i det planetariska medvetandet på gång, utan skiftet i det Galaktiska medvetandet. Tänk på det. Begrunda det. Men bli inte alltför, hur heter det, ’högfärdiga’, eller vilken är termen, ’egoistiska’, ja, men vi letade efter någonting annat här.

Gäst: Grandiosa?

Shoshanna: Arroganta.

EST: Arroganta. Ja, det är ordet, bra där. Bli inte sådana. Men var bara medvetna om att ni är speciella i hänseendet av medvetande, gällande att hjälpa till med att väcka upp medvetande. Någon måste göra det, varför inte ni? Hur går ert talesätt? ’Det är ett smutsigt jobb, men någon måste utföra det.’ Stämmer det? Okej. Ja.

Shoshanna: Nåväl, inom denna process av att hjälpa till, så har den här personen ofantliga förmågor.

EST: Ja.

Shoshanna: Detta är varför det är ett privilegium.

Gäst: Jag börjar med vad jag fick ut av helgen, så att det inte ska låta som en uppmaning om vad jag ska göra.

Men en sak som jag fick ut av helgen, till stor del genom Shoshanna och JoAnna som berättade för mig, och också några andra personer i rummet, är att en del av vad som från och med nu ska komma till mig såsom den kraftfulla transformationsledare som jag faktiskt innerst inne är, så blir det att jag ska börja som om jag hade rätt – göra det rätt, eller vara rätt, dessa är de två saker såsom min ego-personlighet definitivt visar sig. Därför slutar jag helt och hållet upp med det under denna helg.

Från och med nu ska jag ta JoAnnas plats ”Åh, ja det är en mycket giltig åsikt. Och skulle du vilja höra en annan åsikt som också kunde vara giltig?” Det här är helt nytt för mig! För vanligtvis är min åsikt den rätta, så är det! Så, och att vara ansvarsfull, för igår kväll när jag kom hit så var jag väldigt medveten om vad jag skulle säga, med en fråga till En Som Tjänar om vilken underbar grej vi hade; inombords så visste jag: ”Du kommer att dra ner gruppen med att fråga den där dumma, fjuttiga, skrattretande frågan.” Det handlar om mig som försöker ha rätt och vara perfekt.

Därför ska jag nu hålla tyst och se hur processen utvecklar sig. Så det är vad jag fick till mig. Och när jag inombords vet att det inte kommer att bli en process, för jag känner inte det så, men jag tror att de flesta av oss gör det, har jag rätt? Så det är vad jag personligen fick till mig. Och jag kallar det att visa ansvar. Det är hur jag inte har varit ansvarsfull. Med all den här utbildningen osv, så har jag inte varit ansvarsfull gällande dessa saker.

I och med det, så vill jag lägga fram en begäran gällande vad den här gruppen behöver, och alla är så underbara och så generösa och ändå vet jag att Broder Moses är kung och går omkring och tigger för att hitta människor för det ena och det andra och att möjligen Broder Moses skulle kunna komma till oss i morgon eller på nästa möjliga träff, med en lista på allt som han behöver och att vi möjligen, var och en, inom ramen för att vi visar ansvar, men inte gillar ansvarsfulla ’dåliga flickor’ eller vadsomhelst, utan bara vad vi har lärt oss denna helg: Det är vi som gäller! Och med det, att vi bara ska få vår nonsens ur vägen, om det så handlar om oro ifall den finns där, ifall det handlar om att jag gör det senare, skjut upp det, bara få det ur vägen och när Moses kommer med sin lista, så beger vi oss direkt dit, så att han inte ska behöva gå ut och tigga och ta reda på vem som kommer att säga: ’Jag ska göra ett försök’. Men den som kan, och den som känner så, vinner på det. Det är min inbjudan. Tror du att du skulle kunna acceptera den biten, Moses, för din del? Tack så mycket. Okej. Det är allt vad jag ville säga.

EST: Hur lyder ert talesätt, det som ni har i ’AA’? ”Fortsätt komma tillbaka, det fungerar!”

(Skratt)

Gäst: Jag vill bara ge en kommentar till Moses. Moses har börjat komma till mig, på nytt och på nytt och på nytt, och jag säger till honom att jag är alltför upptagen, jag är för upptagen. Men vet ni vad? Med all den kärlek som vi har upplevt den här helgen, så kan jag acceptera.

(Applåder)

Gäst: Kan jag bara snabbt nämna det papper som jag vidarebefordrade idag och bad om förslag på vad man helt enkelt kan göra.

EST: Hon säger att hon här skickade runt ett papper häromdagen för alla som skulle vilja skriva upp sig för att hjälpa den kära vännen Moses, i hans försök att här jobba med Ancient Awakenings. Och i kväll kommer hon att samla in dem. Förstod vi rätt? Ja. Mycket bra. Vi måste avbryta här, på sätt och vis. Vi vill inte att det här ska bli till ett AA-möte (alla gäster skrattar) där alla kommer fram och berättar från det förflutna och allt sådant. Det är okej för vissa, men vi vill inte att det ska bli så, för det är att hålla fast vid det förflutna alldeles för mycket.

Det är som om många av er helt och hållet kommer till insikt om att det förflutna är det förflutna. Släpp det. Var i nuet. Det får ni gång på gång höra. Vi fortsätter säga det på varje nytt sätt som vi kan, men det finns inget annat sätt att säga det än att ’var i nuet’. Och ta er bortom det förflutna. Det förflutna håller er bara kvar i den tre-dimensionella illusionen. Den håller er fast i spelet, programmeringen inom spelet.

Om ni vill ta er ut ur spelet, och flera av er har sagt: ”Jag är klar med det här, jag vill ut ur det här, jag vill åka hem, jag vill bort från detta spel, jag tänker inte spela längre (som ett litet barn som får ett trots-utbrott), jag tänker inte spela med i det här spelet längre!” Nåväl, vi har goda nyheter för er – ni behöver bara stanna kvar ett litet tag till, för ni har en så oerhörd inverkan på att få slut på detta spel. Återigen, mer än vad ni vid det här laget möjligen kan föreställa er. Okej?

Finns det fler frågor nu? Vi går vidare här.

Gäst: Jag har en fråga som rör det ämne som vi nyss pratade om. Eftersom vi alla är här och vi har lite extra ledig tid i eftermiddag, kan vi samlas med alla volontärer i en halvtimme, eller en timme kanske. Det finns några frågor som jag behöver få klarhet i hur man gör, steg för steg, annars kommer jag inte att göra det. Jag fick en chans och har redan fått chanser med en grupp i mina yogastudios, med en kvinna som har bett mig göra en inbjudan och jag vet inte var jag ska börja. Så jag har tillräckligt för att göra det och nu är jag redo, men jag behöver verktyg. Ska vi göra det?

EST: Underbart. Det blir redan ett möte som har inplanerats för vissa, men andra kan vara med. Men du behöver se till att det inte blir hela rummet, här, det gäller. Det skulle inte vara en så bra sak. Men om du känner för en kallelse vid kl 2 i eftermiddag, ja. Efter att vi har avslutat här. Om du känner en kallelse, kom dit. Okej?

Gäst: Ja. Tack så mycket.

EST: Några andra frågor här?

Gäst: Jag är ledsen, jag hörde inte vad mötet ska vara för.

Shoshanna: För frivilliga som önskar sprida ordet.

Gäst: Tack.

EST: Att hjälpa Ancient Awakenings med att sprida ordet, expandera Ljuset på olika sätt. Det är som Shoshanna talade om, uppbringa en plan och sätt sedan planen i verket. Det är en sak att ha en plan men det är en annan att förverkliga den. Hur skulle det vara om Högste Skaparen kom upp med en plan och det inte fanns någon som verkställde den? Planen hade inte genomförts. Den skulle inte ha ägt rum. Ni förstår, den skulle inte ha förverkligats. Så det måste alltid finnas ett görande för att få ett varande. Förstår ni det här? Ja.

Finns det övriga frågor här? Någonting per telefon? Inte?

Gäst: Jag har en fråga.

EST: Kära Syster?

Gäst: Ja, Sir.

EST: Kära Syster, din Älskade ville att vi skulle tala om för dig att han i går kväll var upptagen och bara en del av honom kunde närvara här med dig. Om du kan förstå hur vi kan vara upptagna. Det kan vi. Det finns olika uppdrag vi har, ansvarsområden. Och Ashtar och Sananda har med all säkerhet stora ansvarsområden. Fastän de samtidigt kan vistas på flera platser, så finns det gånger när merparten av deras medvetande behöver finnas tillgängligt någon annanstans och detta var fallet. Det har att göra med den plan som nu befinner sig i rörelse, för att ta in nästa steg och få det att framskrida. Så det var ett mycket viktigt rådförsamlingsmöte han närvarade vid. Okej? Så han lämnade dig inte i sticket. Okej?

Gäst: Ja, Sir, Ok, jag ska inte fråga vad du kan göra åt saken, för jag känner att jag inte skulle få något svar och det är okej. Men jag förlåter dig, det är okej. För du finns ändå tillsammans med mig hela tiden. Och jag bjuder in dig närsomhelst som du önskar. Jag älskar dig, min kanal. Jag tror att jag glömde frågan jag skulle ställa.

Min fråga är faktiskt, finns det något jag behöver bekymra mig över. Det är inte bara för mig, jag tror att det är en fråga för alla, och det var när vi ställde upp som frivilliga som vi kom ner hit. Jag fick ett meddelande för inte alltför länge sen att man inte hade bett oss göra något om man inte skulle göra det också, och tillsammans med oss. Och jag fick ett budskap att de lät oss se vad vi skulle göra när vi kom ner hit så att vi inte skulle kunna säga att vi när allt kom omkring inte ville göra det efter att allt detta inträffade. Vi fick välja ifall vi helt säkert ville komma, för vi såg hurudant vårt hela liv var här och att vi valde det i alla fall.

EST: Det stämmer inte exakt.

Gäst: Åh, bra!

EST: Det finns mer till den historien än vad du hör här, kära du. Vissa saker gavs er med all säkerhet, vissa saker som visades. Men majoriteten av vad ni skulle komma att uppleva var inte säkert, för många av er kanske hade tagit beslutet att inte ställa upp. Men med denna vetskap, så hade ni även förståelsen, och vi visste att ni hade förståelsen om att oberoende av vad som skulle komma att placeras framför er, så skulle ni hålla ut.

Så det stämmer att en del av detta berättades i förtid och ni ställde frivilligt upp för att vara en del av det och ni signerade era kontrakt under de många livstider, och livstider, och livstider för att göra detta, ni ’signerade’ såklart inte, så som ni förstår ’signerade’, men ni gick med på det – ni gjorde överenskommelsen om att ni skulle fortsätta ta del i detta. Så på ett sätt överensstämmande, men inte helt exakt. Shoshanna, har du något att säga gällande detta?

Shoshanna: Vi har något att säga. Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Vi ska be dig att nu lägga ner denna fråga och att förstå att allting är överenskommet. Det finns inga tillfälligheter. Det finns ingen slump. Det finns alltid en verklighet som du skapar för dig själv och överenskommelser som skapar denna verklighet. Du kom till den här planeten, till andra planeter, i tusentals efter tusentals år, via överenskommelser för att genomföra och skapa verkligheter som skulle komma att skapa en högre förståelse och ett högre medvetande för alla som bebor planeten.

Du måste nu klara upp detta och det är vad du gick med på och inte ifrågasätta ifall du blev visad detta, ifall du visste detta; det spelar ingen roll. Du måste förlika dig med att du gick med på det och det är allt. Och när du förstår det, så kommer du att framskrida med stort mod och gå framåt in till din uppstigningsprocess. Namaste.

Gäst: Åh, tack så mycket.

EST: Finns det andra frågor här? Inget mer? Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, något sista meddelande från dig?

Shoshanna: Vårt budskap, ifall vi får dela med oss av det.

Gäster: Ja.

Shoshanna: Vårt budskap är att låta er veta att ni är magnifika. Att denna händelse där ni har närvarat, har skapat en ny verklighet för städer, för kulturer, för länder, för planeten. Ni måste se det inom er själva.

Och som vår Syster Christy förklarade, vilket var magnifikt, att ni är här för att rensa andra, inklusive er själva och termen ’rensa’ betyder ’heala’. Heala allt som håller er tillbaka från att ta er framåt. Ni måste göra det genom att upptäcka, genom processen av att upptäcka, vilket ofta är svårt, för vi befinner oss i programmets illusion och att upptäcka vilket ert nästa steg är ligger utanför programmets illusion.

På grund av att vi ligger utanför programmets illusion, så måste upptäckten av vårt nästa drag upptäckas via andra. Vi måste ha tillit till dem som visar oss vägen. Vi måste ha tillit till dem som ger oss tipsen, informationen som svingar oss mot det högre medvetandet, inte bara för oss själva, utan för alla, för vad vi gör och vad ni gör är för alla. Det är inte enbart för er, det är för samtliga. Och när avsikten och förståelsen som var och en har om att vad som sker är för SAMTLIGA, till och med bortom denna planet, så kommer förståelsen att svinga, katapultera er till uppstigningen. Namaste.

EST: Mycket bra. Och vi har bara en sak att säga här: Se till att spänna fast era säkerhetsbälten, för färden har börjat!

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings   www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings ) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...