Saint Germain och One Who Serves via James McConnell Shoshanna via JoAnna McConnell, 5 mars 2023

 

Saint Germain och One Who Serves via James McConnell

Shoshanna via JoAnna McConnell

5 mars 2023

NI HAR MAKTEN ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er i denna tid, i dessa fortsatta tider av stor förändring, förändring som sker överallt omkring er, dagligen i varje ögonblick.

Det finns ingen plats nu på planeten där förändring inte utvecklas, för ni befinner er nu mitt i den Stora Övergången. Det är sant att det ibland är svårt att se det med era fysiska ögon. Men ju mer ni kommer ut ur matrisen, ut ur den tredje-dimensionella illusionen, desto mer ser ni livet som det verkligen är, den verklighet som är det liv ni skapar.

Ni skapar detta. Ni, det kollektiva ni, alla ni som arbetar tillsammans för att föra upp mänskligheten till de högre sfärerna av medvetande, ni är de som skapar denna nya värld, denna nya Gyllene Tidsålder för Gaia.

Det ni ser nu över hela planeten av kaos och oroligheter som sker – allt detta är slutet på de gamla sätten, slutet på matrisen. Det är släppandet, en gång för alla, av den gamla illusionen, det är rörelsen bortom den för att skapa hur ni vill att livet ska vara, hur ni vill att ert liv ska fortsätta.

Ni är Skapare och skapade, allt på samma gång. För ni är Gudskällan som arbetar genom var och en av er. Gudskällan som arbetar för att få till denna Stora Övergång, för att föra Solblixten från himlen till Jorden, vilken en gång för alla kommer att föra er ut ur de mörka tiderna, in i tiderna av Ljus, in i tiderna av Enhet och högre medvetande.

Det enda som hindrar er i denna tid är ni, återigen, det kollektiva ni. För om det ”kollektiva ni” skulle resa sig upp samtidigt och säga, ”Nu är det nog” till dessa varelser som försökt hålla i trådarna så länge, om ni alla skulle resa er som en röst och säga, ”Nu är det nog”, skulle er värld omedelbart förändras, mörkrets styrkor skulle helt och hållet lämna denna sfär.

Men tyvärr vet vi att ni inte kommer att resa er som en röst på planeten. Så de av er som är denna röst som reser sig upp som en tillsammans: ni, Ljusarbetarnas Gemenskap, Stjärnfröna, alla frivilliga, Alliansen, som arbetar tillsammans som en, att alla ni reser er upp tillsammans är tillräckligt för att föra den Stora Övergången framåt snabbare.

Det är upp till er, var och en av er, att göra er del, vad den nu består av, om det så är att tala till massorna eller bara att hitta Livskällan inom er och visa upp den för världen. Ni måste inte vara den som talar ut. Men om ni får möjligheten, när ni får möjligheten, säg er sanning. För den kommer inte att ljuda för döva öron för dem som är redo att höra sanningens ord.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu, må ni fortsätta era dagliga liv och dagliga aktiviteter alltid minnandes att ni har makten inom er att få till stor förändring i världen.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshannna är här. Och vi är redo för era frågor om ni har några.

Vi har inte något direkt budskap just nu, för allt som måste sägas är redan sagt på ett eller annat sätt.

För er kan det förefalla vara samma gamla, samma gamla varje gång ni träffas, och på vissa sätt är det så. Men, som James sade tidigare, vi övervakar den upplevelse ni har, var och en, de gånger ni kommer samman, och säkrar att det inte blir en för snabb förändring i ert centrala nervsystem. Vi övervakar det.

Och vi försöker också ge er råd eller vägledning (ett bättre ord här) för att fortsätta hjälpa er längs vägen, längs er väg, under er resa.

Och som ni vet, vi kommer aldrig att göra det åt er. Det är er resa. Det är er väg. Precis som alla ni känner i era relationer har sin egen resa och väg, och det är inte er sak att lägga er i deras väg, precis som det inte är vår sak att lägga oss i er väg. Vi kan bara vägleda er när ni ber om det. Och samma gäller för alla era relationer. Ni kan bara vägleda dem när de ber om det.

Men vi kan säga er att fler och fler vaknar upp och kommer att be er om denna vägledning. Ni kommer att se att vänner ni har, familjemedlemmar ni har, kommer att börja undra om några av de saker ni sagt, många av er nu i åratal. De kommer att börja undra och bara inom sig säga, ”Är det möjligt att denne, denna vän, denna familjemedlem, kan ha rätt? Är det möjligt?” Och när de börjar fråga sig detta så är det en ny begynnelse för dem, de blir mer uppvaknade. Därför att de nu kommer att börja ställa sig frågan, ”Vem är jag? Vad gör jag här egentligen? Vad handlar detta om? Är detta verkligen en illusion, som vi hört? Är detta matrix?” etc, etc. Det kommer att fortsätta så, och fler och fler kommer att börja ställa dessa frågor. Och när de ställer dessa frågor, då är det vidöppet för er att komma för att hjälpa dem med den sanning ni redan har inom er.

Och vi sade att vi inte hade något meddelande, men det verkar som vi ljög här! Vi är nu redo för era frågor. Har ni några?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Förra lördagen gick jag längs mittgången i en järnaffär och letade efter en sak jag behöver i mitt hus. Jag var ensam och bara gick. Plötsligt hörde jag i bakhuvudet mitt förnamn och efternamn i en annan röst. Och det var så tydligt att jag faktiskt stannade, vände mig om och tittade efter någon som faktiskt pratade med mig. Jag såg ingen. Och det var det första och sista den rösten sade. Jag bara undrar om ni kan säga vem det var.

OWS: Det är inte så mycket vem det var, utan att det var, och att du var medveten om det. Och att du frågar om detta visar att det har en mening för dig, att det faktiskt är lite verklighet för dig.

Och vi ska säga att det verkligen finns en mycket stark verklighet, för det är ditt Högre Guds-Själv som börjar föra dig till dess förståelse och väcka upp dig till den förbindelse du har med ditt Högre Guds-Själv. Du kommer också att se att dina olika guider börjar arbeta med dig lättare, om du blir medveten om dem. Så istället för att säga vem det var, annat än ditt Högre Guds-Själv, lämnar vi det så till dig. Shoshanna, har ni något ni vill tillägga?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi ska tillägga. Får vi tillägga vårt perspektiv här, Käre Broder?

Gäst: Alla perspektiv är välkomna. Tack.

Shoshanna: Käre Broder, svarade du rösten i ditt huvud?

Gäst: Ja. Jag sa det inte högt, men jag frågade definitivt vem det var, men fick inget svar.

Shoshanna: Ställ en annan fråga nästa gång. Istället för att fråga vem det är, fråga ”Hur kan jag tjäna dig? Vad är det jag kan ge dig? Vad kan jag göra för dig?”

Gäst: Jag tänkte faktiskt på det. Men sedan kom jag ihåg att jag inte visste om den här entiteten, vem det nu var, var av Ljuset eller inte, och jag ville inte öppna mig för någon som var av mörkret.

Shoshanna: Käre Broder, vi ska tillägga här, om vi får. Du kan ställa frågan, ”Är du av Ljuset?” Och om du inte får något svar, fortsätt inte då. Men du kan ställa den frågan också, och de kan inte ljuga, förstår du. Namaste.

OWS: Vi ska tillägga här att för en tid sedan, vi säger inte hur länge sedan, men då hände något mycket liknande denne vi talar genom, James. Och det var när han fortfarande kallade sig ”Jim”, och inte var känd som James ännu. Men han hörde mycket tydligt ”James”. Och det var en öppning vid den tiden. Vi lämnar detta så.

Gäst: Ok. Tack.

OWS: Ja. Några andra frågor nu? Inga fler frågor? Då gör vi det här kort här tillsammans. Shoshanna, har ni något som avslutning?

Shoshanna: Vi säger bara, ställ er fråga. Tveka inte. Då ni ställer er fråga, då rensar ni andra utmaningar som andra har, förstår ni. Så ställ era frågor. Ha modet att göra det. Namaste.

OWS: Då så. Och vi ska säga här att fortsätt vara den ni är. Var er själva i varje given situation. Skygga inte från vem ni är. För det kommer att bli fler och fler tillfällen för er, som de ni är, att tala ut om vad ni vet.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *