Saint Germain och OWS via James McConnell 14 februari, 2021

 

Saint Germain och OWS via James McConnell

Februari 2021

Jag är er Saint Germain. Jag kommer i denna tid för att hjälpa er med allt ni gör, och även allt ni gör för att hitta ut ur denna illusion av separation, denna illusion ni själva en gång för längesedan var med och skapade.

Ni skapade detta som ett kollektiv. Och som ett kollektiv kan ni nu gå bortom detta och förändra det.

Ja, de finns de som försöker hålla fast vid status quo, försöker hålla fast vid det liv de känner till, vilket är det gamla 3D-paradigmet, matrisen. De försöker hålla fast vid det på alla sätt de kan, på alla sätt de känner till. De använder samma gamla instruktionsbok gång på gång på gång, vilket har fungerat i så många år, till och med i tusentals år har det fungerat.

Men deras största rädsla har alltid varit att befolkningen ska vakna upp och inte längre följa deras instruktioner, inte längre följa deras programmering. Och det är vad som nu sker.

Människor vaknar upp överallt. Medvetandet stiger överallt. Vibrationsfrekvensen ökar överallt.

Och de som fortsätter kvar i mörkret, som fortsätter gömma sig i skuggorna i det mörkret, kan inte längre göra det. De kan inte gömma sig för er längre. Så, därför har de stigit fram ur dessa skuggor och visat sig precis som de är.

Och ni ser nu dem för vad de är. I många fall själlösa varelser som försökt att ha kontroll över befolkningen på den här planeten. För det här är planeten där de försökt göra så. De har försökt detta på andra planeter också. Men de har fallit på denna planet, Jorden, Gaia, i försöken att ha den som sin egen, att styra den. Men som ni vet, det tillåts inte.

Spelet närmar sig sitt slut, eller i alla fall en del av spelet. Och ni är alla en stor del, en stor del, av att få ett slut på detta spel, även om allt omkring er fortsätter att till synes falla isär, och det gör det verkligen.

Allting som ni känt till, det gamla normala, kommer inte längre att finnas. Man kan säga att ni ska få en ny normal. Och den nya normalen kommer att ta er till högre vibrationella frekvenser, högre medvetande. Och ni kommer att älska hur allt detta går till, hur dessa förändringar sker, till och med när de sker.

Därför att någon gång i framtiden kommer ni att se tillbaka och minnas denna tid och vad ni gick genom, vad ni upplevde. Men det kommer bara att vara en glimt, ett enkelt minne av hur det var. För ni kommer att vara så hänförda av ert nya liv, i er nya omgivning och med era nya förmågor att skapa liv överallt omkring er som ni vill, att göra det precis som ni vill ha det. Ni kommer att vara så hänförda av allt detta att ni glömmer sorgen, det tumultartade ibland. Ni behöver inte längre hålla fast vid det. Precis som ni nu inte behöver eller ens vill hålla fast vid något av detta.

Er tidigare diskussion: ”vara utanför illusionen, skapa er verklighet”, det är där ni vill vara just nu. Inte längre vara inom illusionen. Låt illusionen spelas ut framför er, som vi sagt, och som många sagt, som en film som spelas ut framför er, och bara titta på den när den spelas genom.

Precis som med att era filmer oftast slutar med att något positivt händer, med att hjälten eller hjältinnan vinner på slutet, så kommer ni också att vinna på slutet. Och ni har många gånger nu hört att ni kommer att älska hur denna film slutar. Och den är på väg att sluta.

Men alltid när det är något som slutar, så är det något annat som börjar. Och ni arbetar redan på denna nya begynnelse. Ni arbetar redan på den nya verkligheten, skapar den nya verkligheten, skapar den nya Gaia, följer i hennes fotspår då hon höjer sitt medvetande och tar med sig er alla. Och alla de som inte klarar av livet i den högre vibrationen kommer inte längre att finnas här. För de kan inte upprätthålla sig i ljuset om de inte är redo att vara en del av det ljuset.

Så fortsätt ha tillit. Fortsätt ha tillit till allt ni hör, läser och förstår. Men, viktigast är att kunna urskilja sanningen ur det. För ja, det finns mycket desinformation därute, många falska sanningar. Men ni är inte i resonans med dessa falskheter, och ni vet det. Och ni vet det eftersom ni djupt inom er, var och en av er, känner kallet, vetandet, att det inte är rätt för er. Och då är detta rätt för er.

Ni kan förstå skillnaden. Urskilja skillnaden. För det vetandet ligger djupt inom er. Ha tillit till det. Lita på att det tar er genom denna tid. Och vet att denna tid snabbt närmar sig sitt slut.

Och ni har hört om tillkännagivanden? De har inte blivit bortglömda. De har bara blivit lite uppskjutna. Men de kommer. Räkna med det. Vet det. För allting håller på att bli avslöjat på så många olika sätt och från så många olika källor. Fortsätt använda er urskillning. Men vid någon punkt inte alltför långt borta kommer sanningarna att avslöjas och urskillning som ni känner till den inte längre att behövas. För ni kommer att höra sanningen och veta sanningen, precis som alla omkring er också.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och den Violetta Flamman fortsätter att rensa ut hela det gamla paradigmet inom er, hela den gamla illusionen av 3D-matrisen som inte längre håller er fast.

ONE WHO SERVES

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här.

Och vi står redo för nästa del av det här, era frågor. Vi älskar alltid era frågor. Och vi tycker om dem mer och mer, för de börjar bli mer skarpsinniga, mycket mer intonade till dem ni är i denna tid. I början, om ni ser tillbaka på de frågor ni ställde tidigare, så var de väldigt olika dem ni ställer nu. Som vi säger, mycket skarpsinnigare, mycket mer intonade på de nivåer av varande ni är på nu.

Vi är redo för frågor, om ni har några.

Gäst: Ok. Jag hoppar in. Hej Kära Ni.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har hört att den astrala sfären är en sfär liksom av negativa skapelser, så att säga, eller lägre vibrationella skapelser. Så det är en sfär vi inte vill hålla på med alls. Men, sedan talar vi om den astrala kroppen, och det verkar vara bra att flyga runt i vår astrala kropp. Så, kan ni tala om vad skillnaden är mellan den astrala sfären och den astrala kroppen, och varför det är bra att vi deltar med den astrala kroppen, men inte med den astrala sfären?

OWS: Först och främst, den astrala sfären du talar om, är inte det du har kommit att förstå. Det är skapelse. Och det är skapelse av tankeformer som har skapat detta. Och det kan vara det ni kallar negativa tankeformer. Men det kan också vara ganska positiva tankeformer. Så den är vad ni gör den till.

Vänligen förstå att er astrala kropp kom före er fysiska kropp. Så ni är faktiskt mer intonade på er astrala kropp om ni låter det vara så. Ni kom hit i den kroppen och tog sedan på er den fysiska kroppen, förstår du?

Den astrala är en kreativ sfär, ska vi säga här. Precis som när ni går genom er uppstigningsprocess till den femte dimensionen, det är också en kreativ sfär. Men skillnaden mellan den och den astrala är att det inte finns några negativa skapelseformer i den högre femte dimensionen. Ok? Och vi ska fråga Shoshanna om hon har något annat perspektiv här?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi har inget annat perspektiv. Men vi vill dela, om vi får dela, Kära Syster. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shshanna: Den astrala kroppen är den som är mest bekant för människorna. Det är därför det är lätt för många att använda sin astrala kropp och gå bortom 3D-verkligheten, förstår ni. Den är mest bekant för er.

Det finns många kroppar som ni bär. Men denna astrala kropp är den som är närmast den mänskliga kroppen. Namaste.

OWS: Mycket bra. Svarar det på din fråga?

Gäst: Ja, tack. Uppskattar det.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Ni talar om den astrala kroppen. Och när vi går vidare, går vi vidare med vår kropp som den var innan vi kom?

OWS: Det är ett mycket svårt koncept att förstå från er tredje-dimensionella förståelse, därför att ni har blivit blockerade av den så kallade slöjan här, som hindrar er att förstå, när ni går vidare från denna dimension till den dimension ni kallar ”döden”, vad det faktiskt är.

Ni går verkligen in i er astrala kropp, då ni går vidare till nivån härborta, ska vi säga. Det är det som kallats ”sommartid” av vissa. Och då är ni i den astrala kroppen och ni skapar vadhelst ni vill. Ni har inte er fysiska kropp längre, men har fortfarande en kropp, en kropp av definition. Och som vi sagt, ni kan skapa er astrala kropp till att vara allt ni vill att den ska vara. Och ni kan byta kön, ni kan byta form, ni kan göra allt ni vill på den nivån, när ni kommer till det som kommer efter att ni gått vidare från den fysiska formen. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi önskar inte tillägga något.

OWS: Mycket bra.

Gäst: En fråga till, så det är därför vi känner igen våra släktingar, så att vi vet vilka de är och kan besöka dem och så, ge dem kärlek och sådant. Är det sant?

OWS: Men ni känner inte igen dem via deras kroppar, då de kanske inte framträder för er i samma kropp den hade. De kan framträda helt annorlunda. Men ni känner igen dem genom deras vibration.

Gäst: Åh, ok. Det tror jag på. Bra svar. Tack så mycket.

OWS: Ja, några andra frågor?

Gäst: Jag har en fråga. Jag vill veta mer om den negativa polariteten. Jag hörde något idag. Är det sant att det inte finns någon negativ polaritet i 5D, eller finns det fortfarande negativt fram till 6D?

OWS: Vi skulle vilja att ni till att börja med släpper 5D, mot 6D, mot 7D, 8D, 12D, vilket det nu är, och bara vara vid vilket D ni nu är just nu, förstår ni? Vilken som helst dimension. Bekymra er inte om vad som finns här, vad som finns där. Vet bara att ni går genom uppstigningsprocessen nu och så småningom går ni genom hela uppstigningen. Vid den punkten kommer ni att vara i den dimensionella frekvens ni behöver vara i då. Bekymra er inte om vilket nummer det är, ok.

Vi använder termen 5D här för det är mycket svårt för någon att tänka sig hoppa genom många olika dimensioner på en gång, även om vi inte använder 4D så ofta. Men ni kommer att passera genom den fjärde dimensionen också på väg mot de högre dimensionerna. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi dela?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi ska ställa en fråga här. Vad tror du att negativ polaritet är?

Gäst: I 3D är det en katalysator som får oss att växa. Vi vet vad vi inte vill ha, så vi vet vad vi vill ha.

Shoshanna: Och är detta den förklaring ni har till dualitet?

Gäst: Jag tro det är ett lärverktyg. Jag vet inte. Rätt eller fel. Du vet. Gör mot andra vad du vill att de gör mot dig. Det jag talar om är nivån på polariteten. Jag säger så här: det vi nu ser komma ut i alternativa media om vad de hittar i dessa DUMBs är en oerhörd skräckföreställning, helvetet på Jorden, eller under Jorden, i Jorden. Jag måste inom mig försöka försonas med den nivån av polaritet och skräck, tortyr och att inte ta någon hänsyn till andra levande varelser. Jag bara försöker se vart det går, liksom. När någon som är så negativ kommer genom det.

Shoshanna: Så får vi dela mer här?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Frågar du om andra dimensioner bär sådant negativt inflytande? Är det din fråga?

Gäst: Ja. Och nivån på det.

Shoshanna: Den dimension ni alla kallar den femte dimensionen är en dimension av enhet. Så det övergripande fokuset i den femte dimensionen är enhet, att alla är ett. Att det en gör, det gör andra. Det en tänker, det tänker andra. Det en skapar, det sam-skapar andra, förstår du. Det är fullkomlig förening. Så det kan inte finnas något annat där.

Så det är mycket svårt att förklara negativt och positivt, därför att det är en dimensionell kvalitet i den tredje dimensionen. Negativ polaritet och positiv polaritet, vilka är motsatser, är en produkt av dualitet, förstår du.

I den tredje dimensionen ges ni möjlighet att göra rätt eller göra fel, göra skada eller göra gott. Ni har val här.

Då ni stiger i medvetande inser ni att det inte finns någon separation, det finns bara enhet. Och det är en stor sak att vara ansvarig för, förstår du, därför att allt du gör kommer den andra personen att dra nytta av eller inte dra nytta av. Det är därför det finns beskydd av enhet i den femte dimensionen. Det är vad vi kan dela med dig. Namaste.

Gäst: Mycket hjälpsamt, tack.

OWS: Och vi har många gånger sagt, allting är vibration och medvetande.

Och om du betänker vad det är du beskriver i dessa djupa underjordiska militära baser (DUMBs), och de skräckscenarier som avslöjas mycket sakta men ändå kommer ut, det är en mycket, mycket låg vibration och därför lågt medvetande. Så den som begår den typen av handlingar är av mycket låg vibration och mycket lågt medvetande. Detta kommer inte att tillåtas fortsätta när väl vibrationerna på planeten ökar, vilket de gör nu.

Och detta är orsaken till att de nu kommer ut ur skuggorna och blir avslöjade för vad de är. De kan inte upprätthålla sig i de högre vibrationerna. De blir kvar djupt nere i dessa baser så mycket de kan, för de klarar inte av de högre vibrationerna som nu finns på ytan av planeten, förstår du.

Du kanske inte tror att vibrationen ökar på ytan. Du kanske till och med tror att den sjunker, men det gör den inte. Det gör den verkligen inte.

Gäst: Nej, jag kan känna det. Jag kan definitivt känna det. Tack.

Shoshanna: Vi vill dela igen. Får vi dela?

Gäst: Visst, visst.

Shoshanna: Vi vill förtydliga angående detta, om att när varelser når femte-dimensionell förståelse, eller femte-dimensionellt medvetande, så vet de omedelbart att vad de gör, gör de mot andra. Om de ljuger för någon annan, ljuger de för sig själva. Om de skadar någon annan, skadar de sig själva. Så medvetandet av enhet förhärskar i den dimensionen eftersom ingen vill skada sig själv, förstår du.

Det finns inget sådant medvetande på det tredje-dimensionella planet. Människor är inte medvetna om att det de gör, det gör de mot andra. När en varelse når detta medvetandetillstånd lever de femte-dimensionellt. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra.

Gäst: Namaste.

OWS: Några andra frågor nu?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: En annan Syster lade upp en kanalisering av El Morya om Camelot och Kung Arthur med sina Riddare av Runda Bordet, vilket rörde mig väldigt mycket. Jag grät faktiskt genom det hela. Jag minns tillbaka när jag var liten flicka, ungefär 6 år eller så, så tog min äldre bror mig på en svartvit film om Kung Arthur och hans riddare, och jag blev mycket, mycket rörd av den. Kung Arthur har alltid varit en av mina stora hjältar, tillsammans med Robin Hood och Tarzan, och har alltid varit nära mitt hjärta.

Kanaliseringen av El Morya var fantastisk. Jag har också fått veta att Saint Germain faktiskt var Merlin på den tiden, och han talade om Excalibur och alla dessa andra avslöjanden.

Efter kanaliseringen bad jag mitt Högre Själv föra mig tillbaka till Camelot, om möjligt. Mycket snabbt flög vi över en stor skog. Det fanns en öppning där och jag såg en storslagen vy av ett gammalt kapell med välvårdade gräsfält framför det.

OWS: Finns det en fråga här?

Gäst: Det finns en fråga. Jag kommer dit mycket snart. När vi landade satt Riddarna vid det Runda Bordet, med Kung Arthur sittande vid position kl 12 och med mig vid kl 4, och jag insåg att jag var Lancelot. Detta förde upp så mycket smärta i mig, därför att jag tror att jag levt med skuld och smärta under lång tid för att jag möjligen raserade Camelot i så många livstider på grund av lust och en kärleksaffär med Guinevere, och också skammen över att ha bedragit den kung jag älskade och beundrade så enormt.

Min fråga är, förstörde den kärleksaffären Camelot, eller var det meningen att allt skulle vara på det sättet. Och kan jag nu släppa skammen och skulden. Jag känner i denna livstid en sorts sorgsenhet och smärta. Har det något med den livstiden att göra?

OWS: Vi ska svara på den frågan genom att jämföra den med kollektivet här, istället för bara den som ställde frågan.

Det finns många som har tidigare livs-aspekter av sig själva där de på något sätt varit anknutna till berömda varelser, berömda människor ni hört talas om i er mytologi, och alla sådana saker, berättelserna, fablerna.

Det är inte så mycket det att du behöver bekymra dig för vem du var eller vad du gjorde, eller något sådant. Allt detta var en del av det uttryck kollektivet behövde för att skapa den verklighet du har nu, förstår du? Så ni är alla en del av skapandet av detta.

Om det hände precis som era filmer säger, eller era böcker, eller något annat, är inte viktigt här. Bara att det verkligen hände på olika sätt. Eller att det fanns en viss likhet i verkligheten i dessa berättelser. Alla era myter och sådant började med något som skapade myten till att börja med.

Så, ja, Arthur och Runda Bordet och Lancelot och Guinevere och Merlin och allt detta fanns verkligen. Allt det existerade. Det hände verkligen. Inte direkt som har det skildrats, men det hände.

Och du själv som ställer frågan har en anknytning här i termer av en aspekt. Vi ska bekräfta detta för dig, för du har redan upplevt och känt det. Det är det viktiga. När du känner det, som du gjort, då vet du att det är sant. Om någon bara sagt detta till dig, ett medium eller något sådant, då skulle du behöva titta vidare på det, det är därför vi alltid säger att ni måste uppleva det själv. Och det har du. Så, ja, det finns definitivt sanning i detta.

Och allting som hände vid den tiden har, återigen, stor betydelse för de omständigheter du befinner dig i nu. Det var en föregångare, ska vi säga, för en republik som skapades som ett resultat, som kom ur detta. Vet att Merlin var där, Saint Germain var där som Merlin, och Saint Germain var där återigen i samband med underskriften av Självständighetsdeklarationen. Sätt samman det och du förstår allt vi säger här. Shoshanna?

Shoshanna: Vi ska dela här. Kära Syster, får vi dela med dig?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Vi frågar dig, när ett barn börjar gå och ett barn håller i ett föremål, ett bord, eller handen på en annan varelse som hjälper detta barn gå, är det fel?

Gäst: Nej, naturligtvis inte.

Shoshanna: Vill vi som kultur trycka ned det barnet?

Gäst: Nej.

Shoshanna: Det vill vi inte. Så denna sfär erbjuder många lektioner. Och som skola, en själs tillväxt är beroende av att lära sig hur den blir mer medveten. Hur den ska höja medvetandet.

Den berättelse du fått är en berättelse av frestelse, förstår du. Så frestelse och uppfyllnad av frestelse att åtrå någon annans maka eller partner har sagts inte vara en god sak eftersom det orsakar smärta och ledsnad hos någon. Så när din själ vill hjälpa dig förstå det, skapar den en inkarnation där du är frestad. Nu kan vi se att du lärt dig den lektionen. Att du blivit frestad många gånger i detta liv och du har inte gett efter för frestelsen, för du vill inte skada någon annan, eller orsaka ledsnad eller smärta. Är detta inte sant?

Gäst: För det mesta.

Shoshanna: Ja, det är mestadels sant och du är helt medveten om det nu. Så vi säger att du lärt dig din lektion. Och det finns ingen anledning att påminna sig denna lektion. Det finns ingen orsak att hitta ledsnad i denna lektion då detta är utveckling. Detta är uppfyllnad av din själs önskan att föra dig framåt i medvetande. Hur kan det vara sorgligt? Förstår du vad vi säger här?

Gäst: Ja. Och för mig var det en frisläppning av allt detta. Det var mycket, mycket starkt efteråt.

Shoshanna: Ja. Du gick framåt.

Gäst: Min fråga var, är den känslan borta nu? För jag har känt en sorts sorgsenhet eller smärta hela livet i denna livstid. Jag vet inte vad som hänt i tidigare livstider.

Shoshanna: Vi kan inte berätta det för dig. Vi kan inte säga dig om din känsla är borta eller inte. Din känsla beror på hur mycket ska straffa dig själv för detta. Din känsla beror på hur mycket du minns om att du var stygg, att du gjorde fel. För det finns egentligen inget av det, förstår du. Så, den känsla du föreställer dig är en känsla baserad på hur du tänker på dig själv.

Förlåt dig själv! Gå framåt. Gå vidare. Tänk inte ens på detta som något som helst. Det är bara en del av pusslet med att föra människor uppåt i medvetande, förstår du. Det är allt det är. Så du kan själv bestämma om du vill ha denna känsla eller inte. Namaste.

OWS: Ja, och vi ska säga till dig och alla här, tänk på det bara som ett minne, helt enkelt. Och det är allt det är: bara ett minne.

Shoshanna: En bild.

OWS: Ja. Och gå förbi det. Det har inget inflytande på ditt nuvarande liv såvida du inte tillåter det. Ok?

Gäst: Ok. Ja, och den känslan är borta.

OWS: Ja. Mycket bra. Några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en email-fråga.

OWS: Vi är redo för email-frågan.

Gäst: Om vi, som kollektiv, följer de universella lagarna, hur kommer vår värld att förändras som resultat av det?

OWS: Allting angående ert höjande av medvetandet handlar om att följa de Universella Lagarna. Om du vet vilka de är eller inte är inte viktigt. Vet bara att du följer ditt samvete och ditt medvetande och tillåter dig att fortsätta mot högre vibrationella frekvenser. När du gör det följer du automatiskt dessa lagar.

Nu känner du till dessa lagar från för länge sedan, när de först skapades. Många av er var del av det, också i början. Vi kan inte gå in på det direkt. Men vet bara att du har det djupt inom dig, detta djupa vetande i ditt hjärt-center, som känner till dessa lagar och fortsätter följa allt det. Och ju mer ni gör det som ett kollektiv, desto mer kommer ni att skapa den nya världen, Gaias Nya Tidsålder som snabbt är på väg till er därför att ni följer dessa lagar. Vill ni tillägga något här, Shoshanna?

Shoshanna: Det vill vi inte.

OWS: Mycket bra. Då är vi färdiga för den här gången. Något annat innan vi skiljs åt, Shoshanna?

Shoshanna: Vi säger bara, var i stunden. Var här nu. Det finns perfekt kärlek, perfekt glädje och perfekt förståelse i stunden, förstår ni. Ni är trygga i stunden.

Det är när en varelse dväljs i det förflutna eller projicerar i framtiden som smärta uppstår, som frustration uppstår, som till och med aggression uppstår. Det är den mest framstående saken, den viktigaste saken för att nå femte-dimensionellt medvetande, att vara i stunden. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi säger bara, fortsätt titta på föreställningen som pågår omkring er, bli inte insugna i den. Låt den bara spelas ut. Var medvetna om den, men var medvetna om den som en föreställning eller som en illusion.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Shoshanna: Namaste.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...