Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 februari 2021

 

Arkturiska Rådet i den Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 17 februari 2021

”Stjärnfrön, Ni kommer att få åka Hem”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få ha kontakt med er alla.

Vi hyser stor respekt för er alla som är villiga att vara er själva i en värld som ofta strävar efter konformitet. Vi har lagt märke till att de av er som är stjärnfrön är rätt villiga att för andra berätta denna sanning gällande er själva, trots det faktum att många människor skulle göra åtlöje av er, och gör det, för att ni tror på att utomjordingar faktiskt är verkliga. När ni kommer ut som ett stjärnfrö, så ställer det er faktiskt i en sårbar position för så många att få göra åtlöje av er och till och med utesluta er från er grupp, eller era familjer. För många av er där på Jorden har det under mycket lång tid inte varit lätt och för vissa av er har det inte varit lätt under hela ert liv, för ni har känt er annorlunda.

När ni en gång stötte på konceptet gällande ’stjärnfrön’, så grät många av er, för något verkade äntligen vettigt gällande hur ni alltid har känt er, i er vistelse där på Jorden. Nu, utifrån ert perspektiv, så behöver ni inte leva er första livstid på Jorden för att vara ett stjärnfrö; ni är bara vakna för sanningen om att ni måste färdas igenom andra stjärnsystem och högre-dimensionella plan för att komma fram till Jorden. Och nu när ni är vakna, så vet ni att utomjordingarna inte bara existerar, utan också att ni är besläktade med samtliga utomjordingar över hela galaxen.

Era rötter sträcker sig tillbaka en lång väg och sprider sig över ett enormt avstånd och allt det underlättar väldigt mycket att officiellt införa mänskligheten till den galaktiska gemenskapen. Ett flertal av er har rätt länge väntat på denna officiella inbjudan och ni håller på att bli otåliga. Så många där på Jorden är mycket ivriga att få komma hem, för att på nytt bli en del av sin galaktiska familj, men ni ville vara på Jorden och vi bjuder in er till att göra ert bästa för att minnas varför ni just nu vill vara på Jorden, med storslagna förändringar, med att skifta energier och slutligen med medvetandets uppstigning alltigenom detta vårt universum.

Ha tillit till oss när vi säger att ni kommer att få åka hem, men vänligen gör ert bästa för att för tillfället betrakta Jorden som ert hem, för Jorden och era medmänniskor på Jorden behöver er där. De behöver er för att normalisera sina upplevelser med utomjordingar, vilka är på väg. Ni hjälper dem att känna sig redo för dessa möten och ni kommer att få hjälpa dem förstå vilka de verkligen är. Och samtliga från hela galaxen kommer på nytt att kunna sammanstråla och förenas, till och med innan medvetandeskiftet är fullbordat.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få stå i kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...