Saint Germain via Caroline Oceana Ryan, 28 September, 2021

Saint Germain: På tal om NESARA

KÄLLA: Caroline Oceana Ryan

 

Veckans vägledning från Kollektivet av de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarnas Legioner och Ärkeänglarna

 

iu-3

 

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna tid att prata med er igen idag.

Idag talar vår författare igen med Saint Germain om de aktuella energierna, och framåtskridandet mot NESARA-Lagens antagande:

COR: Hälsningar, Lord Saint Germain.

SAINT GERMAIN: Hälsningar, Lady-mästare och välkomna alla! För alla är mästare, som bidrar till denna nya era i Jordens liv.

COR: Ja! Jag skulle vilja veta vad du tycker är bäst för oss att veta, eller fokusera på just nu.

Naturligtvis är jag nyfiken på att veta hur vägen till NESARA utvecklas, som så många av oss är.

Men jag vet att du inte kan säga så mycket om det.

SAINT GERMAIN: Det är så. Och då undrar du, i vilket skede de etapper jag räknade upp för en tid sedan – befinner sig i nu?

COR: Det skulle vara till hjälp!

SAINT GERMAIN: Vi skulle då säga att det här är en tid då ni går in i ert näst högsta steg, innan allt utvecklar sig. Det är den näst högsta etappen före tillkännagivandet, och det kräver en viss förberedelse från mänsklighetens inre själv.

Vid denna tidpunkt på er resa är ni som en ras av varelser, förberedda för inte bara sanningen om er planets historia och den sanna naturen hos de som har hållit sig kvar vid makten så länge. Ni förbereds också för att lära er historien om andra planeter och stjärnor, särskilt de som var och en av er härstammar från.

Detta är information som de flesta av er helt omedvetet har, men den kommer att lyftas fram på ett sätt som hjälper er att integrera den helt, i ett fridfullt och balanserat sinnestillstånd.

COR: Så när NESARA till fullo är genomförd, då kommer vi att få möjlighet att lära oss om platsen för vårt själs ursprung, och hur dess historia ser ut?

SAINT GERMAIN: Det och andra historier, som är relevanta för ert Jorduppdrag. Eller för egen nyfikenhets skull!

Ert uppdrag kommer då att expandera. Ni kommer att engagera er mycket mer medvetet och aktivt, i den meningen att ni är fysiskt mer närvarande i arbetet, och inte bara involverade från nivån för ert högre medvetande och era energikroppar.

Ni kommer också att få instruktioner om utvecklingen av Ljuskroppen. De är möjliga att ta emot redan nu, men det kommer att bli mycket mer öppet tillgängligt för alla som vill uppleva det.

COR: Det som fascinerar mig är antalet personer som kontaktar mig och vill veta namnet på planeten eller konstellationen de kommer ifrån, särskilt om de inte känner sig hemma på Jorden. Kollektivet vidarebefordrar inte alltid den informationen – såvida inte personens team av Andliga guider, Skyddsänglar och det Högre Självet samtycker.

SAINT GERMAIN: Verkligen! Och en anledning är, att det inte finns något behov för dem att veta var de kommer ifrån, och att de därför ”tillhör” denna intergalaktiska kultur eller så.

Nu är det dags för Enhetligt tänkande och upplevelser. När det mänskliga egots sinne engagerar sig med sin kärlek till kategorier och kulturella identiteter – födelseplatser, arv, traditioner, allianser- kan det orsaka mer splittring, vilket är motsatsen till Enhet, hur oavsiktligt det än är.

I stället för att uppmuntra sammankopplingen mellan människor så kan detta avskräcka. Det är därför den här gruppen som kallar sig själva ”Kollektivet” valde den oskyldiga, mycket allmänna etiketten. För det första så handlar namnet om Enhet, och för det andra så är det en term som ofta används för att benämna alla personer – massmedvetenhet och erfarenhet.

 

iu-3

 

COR: Håller vi NESARA tillbaka från att komma fram, med alla dessa preferenser för kulturell identifiering?

Håller vi tillbaka det med snacket mellan människorna, om till exempel vilken Uppstigen Mästare som sa vad och varför, eller vad en ”Ljuskropp” verkligen betyder?

SAINT GERMAIN: Naturligtvis. Det är vad ni har lärt er och är programmerade att göra. Och lärde er att tro som den enda vägen framåt för mänskligheten.

Det har faktiskt hållit er tillbaka i årtusenden. Trots det så noterar ni att dessa dagar tar slut nu, och vi är så tacksamma!

Men allt är fortfarande under utveckling. Ge er själva möjlighet att se var hjulen fastnar, och även släppa självanklagelserna. Det är inte detsamma som att inte ta ansvar, vilket är en annan term som ni alla har fått om bakfoten.

COR: Jag vet inte hur vi kan rätta till något, om inte alla utvecklar sitt eget medvetande så mycket som möjligt.

Även om det är fantastiskt med det högre Ljus som strömmar in på planeten, nu mer än någonsin, så kommer det också upp mycket densitet från Jorden och från människor och mänskliga strukturer.

I detta Ljusfyllda ögonblick med de astrologiska inriktningarna som uppstår, vilka är kraftfulla och livsförändrande, så stiger också allt det fula till ytan för att bli healat eller transformerat. Och därför befinner vi oss i denna röra just nu! Så nu undrar jag, vad mer kan denna nya fas vi går in i hjälpa oss med.

SAINT GERMAIN: Den hjälper till med exakt det du har sagt.

Dessa så kallade ”mörka energier” (som är föränderliga och ständigt i rörelse!), definierar inte längre Jordens liv så som de en gång gjorde, just för att de inte längre är dolda djupt inne i Jordens kropp, eller i de eteriska planen.

Alla energiavtryck ritas om – många som läser detta nu är involverade i just det uppdraget.

Och de galaktiska allianserna är ganska upptagna med att hjälpa till att stödja den nya eteriska planen, på sätt som är svåra att beskriva med tanke på er nuvarande begränsade förståelse av kvantfysik.

Men låt oss säga att det inte längre finns några gränser som era själsfamiljer inte kan ta sig över, utom en, och det är naturligtvis för att respektera mänsklighetens fria vilja. Och alltmer kommer er styrka att bestämma er egen kurs i detta Universum.

COR: Så de som säger att allt är förutbestämt, även om Framtiden existerar – har de fel?

SAINT GERMAIN: Framtiden kan skrivas om! Många misstar sig i att tidslinjer inte kan konvergeras eller revideras.

Jordvarelserna har gjort just det. Jorden själv har gjort just det. Annars så skulle ni inte vara här nu, och ställa mig dessa frågor, och så många som läser dessa ord. Tiden är inte linjär, som du vet.

COR: Hur hjälper vi till när vi går in i nästa steg då?

SAINT GERMAIN: För det första, fokusera på att upprätthålla den stadiga Kärleken till Frid inom er själva varje dag! Och som detta Kollektiv har noterat flera gånger, kommer det inte att komma till er medan ni tar in medias galenskap, med Sturm und Drang [storm och stress] av desinformation, förvirring med halvsanningar och direkt lögn, som uttrycks genom era medier och andra influenser, med en stadig energiöverföring med tankar/känslor om hopplöshet, ilska och förtvivlan.

Du kan nu vara lugn med allt det, med vetskapen om att allt överrids av något högre. Eftersom elementen och vibrationerna i de högre dimensionerna flätar in sig mycket lättare i jordens liv nu, och påverkar alla på planeten, oavsett vilka de är och vad deras avsikter är.

 

Screen Shot 2017-08-01 at 12.37.27 PM

Detta är meningen med Uppstigningen! Att Jordens livsvibrationer ska fortsätta att stiga, oavsett de som låtsas att de fortfarande har kontroll, och som aldrig har trott på varningarna om att deras dagar skulle kunna komma till ett slut.

Ändå kommer du inte att känna skönheten eller kraften i den högre vibrationsnärvaron, medan du drar in den osanna proklameringen av de som tvingas stödja en agenda för förstörelse.

Var medveten om att de gamla ”krafterna” vet hur de kan engagera allmänheten för att få stöd för vissa mycket älskade personer, särskilt när det gäller underhållning, nyhetssändningar och diskussioner om aktuella händelser.

Dessa tvingas sedan följa den mörka agendan, under mycket starkt hot mot sig själva och sina nära och kära.

Men även den planen misslyckas eftersom det är de högre rikenas avsikt, och nu är planen sammanslagen med den som en gång var den enda för de mörkare rikena, och därmed lyfts de mörka avsikterna till en mycket högre energiström.

COR: De har infiltrerat! Ljuset har tagit över mörkrets egna resurser.

SAINT GERMAIN: Det har alltid varit så, till en viss grad. Det finns Vita Riddare inom varje område av inflytande, som arbetat hårt för att hålla sanningen flödande med sätt som antingen inte uppmärksammats, eller inte ansetts vara ett hot mot den mörkare delen.

Men detta har förändrats nu, eftersom mycket uppmärksammas och anses vara ett hot, med den skillnaden att energierna på och runt Jorden, inte längre tillåter nivån av kontroll som den tidigare ”eliten” en gång utnyttjade.

De är överkörda, inte bara genom de som gjort motstånd, utan av de som, om de stannar kvar, bara kommer att fortsätta att lyfta atmosfären på planeten tills de i mörkret förvandlas till ljusare varelser eller imploderar. Det är därför så många har försökt fly under de senaste fem åren eller mer.

Ändå kan de inte det. Det finns ingenstans att gömma sig nu.

COR: På sätt och vis, märker även vi som följer ljuset att vi inte längre kan gömma oss – från gammalt som sårat oss, rädsla, bindningar till egot, dålig självbild.

SAINT GERMAIN: Verkligen! Ta fram allt i ljuset! Det finns inget dömande här, bara healande och förnyelse, och Transformation/ Transmutation för de som söker det.

Framåt, vänner! Dagen är här. Nu är inte tiden för att tappa modet. Långt därifrån.

Som ni ofta har hört från detta håll, ”Ni är aldrig ensamma.”

COR: Tack, Lord Saint Germain. Det ger mig mycket mod, och jag ber för att det kommer att göra det för andra också.

SAINT GERMAIN: [Bugar] Till din tjänst, madam. I tjänst för alla! Namaste!

 

Kanal: Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...