Saint Germain via Christine Meleriesse Hayden 19 februari, 2017

Saint Germain

via Christine Meleriesse Hayden

19 februari, 2017

Det är med nöje som jag som Lord Saint Germain hjälper var och en av er att förstå de lärdomar ni håller på lär er på de Invigdas Väg. Viktiga faktorer att inse är att det inte bara gäller hur ert Högre Jag integreras, utan hur ert Lägre Jag (inom era Fysiska, Eteriska, Emotionella och Mentala Kroppar) relaterar till er upplevelse av hur den Andliga Kroppen alltmer börjar framträda inom ert medvetande.

Den första nivån inom er initiering representerar era fysiska sinnens uppvaknande till en ny värld som befinner sig utom ert räckhåll. Ni inser att livet innehåller mer än att vara en tredje-dimensionell konstruktion; ”Ingenting är faktiskt som ni trodde att det var”.

Det leder till att dörrar öppnas upp till ert psyke, för att hjälpa er förstå att ni som en människa är mer än det fysiska medvetandet. Det är på denna nivå som ni kan få en uppenbarelse om att ni inte bara kan ha andliga gåvor, utan ni kan förändra det drama i vilket ni har levt inom er fysiska värld.

Alla nyligen invigda kan inte få denna insikt inom sig själva, eftersom det krävs en stor ansträngning att komma till punkten där man kan se att världen runtomkring fungerar på myriader sätt på vilka man kan varsebli, vissa goda men inte alltid.

På den första nivån inser man som nyligen invigd, att ens fysiska sätt på vilket man utför saker inte längre fungerar; en individ kan bli sitt hälsomedvetande, i och med att man har en önskan att ta hand om sig själv och man inser att kroppen är ett tempel som måste helas och uppmärksammas. Det är också på detta steg som den Eteriska Kroppen aktiveras inom individen. Minnen kan uppträda från tidigare tidslinjer och om man har tonat in sig mer, så kan man få uppleva sin Änglanärvaro inom sig.

När man stiger in på sin andra initieringsnivå, leder det till förmågan att få lära sig mer om den emotionella kroppen. Det är en tid för att låta Åtgärden av Överlämnande att bli vanligt förekommande inom medvetandet, för att man alltmer behöver förstå hur en person känner. Vi kallar denna process att lämna Ignoransens Sal och att stiga in i Kunskapens Sal, genom att man får lära sig mer om vem man är som person från den Emotionella Kroppens ståndpunkt. Detta är processen av att få lära sig hur man ska få tillgång till det första steget – att vara Villig att Överlämna sig till Kärlek.

Många av de individer som accepterar denna initiering som en del av sin fysiska existens inser att deras emotionella kropp är konstruerad av lägre element av skam, skuld, ovärdighet, övergivenhetsfrågor, tvångstankar, brist på emotionell intimitet samt en önskan om att ha kontroll över alla situationer och människor i ens liv.

Detta är där det lägre jaget är i kontroll och behöver helas. Vissa individer kallar detta att Återställa det Inre Barnets Essens, vilket i sanning representerar att den Emotionella Kroppen behöver helas från tidigare upplevda trauman och händelser. Nu kanske inte denna del av de emotionella lagren enbart härstammar från ert nuvarande liv, utan från flera andra livstider i vilka er själ fick uppleva perioder av stora utmaningar och försummelse. Detta har stigit fram i denna livstid, för att varje själ ska kunna ta tag i energierna, så att sann healing ska kunna bli bekräftad och accepterad.

De som nyligen har invigts och som ignorerar denna del i sin historia, kommer att finna att deras livsväg blir beströdd med stora utmaningar och emotionell turbulens. Processen att acceptera er själs historia låter alla minnen komma upp till ytan för att bli helade. Ni måste komma ihåg att ni håller på att bli en multi-dimensionell varelse av ljus och alla tidslinjer kommer att uppenbaras, oberoende av vilken intensitetsnivå de framkallar.

För att helt och hållet kunna stiga in i Kunskapens Sal måste en nyinvigd lära sig vad som känns rätt inom ens psyke och vad som inte passar in där. Att skjuta det ifrån sig med allt högre accelereringar hjälper för stunden, men sanningen är att det helt och hållet behöver rättas till; annars kommer frågorna att återigen dyka upp i andra situationer under hela vägens gång.

Som mästare har var och en av oss gått igenom liknande processer för att hjälpa våra egna emotionella kroppar att bli helade; skillnaden den här gången är att energierna inom Gaia har intensifierats i så hög grad att de element som ni får hantera har förstorats till en mycket högre procent än vad som var fallet för hundratals år sedan.

Så när en Nyinvigd rör sig in i den Emotionella kroppens andra Initiering är det nödvändigt att i sanning Överlämna sig till allt som inte passar in med vem man är på det emotionella planet. Det krävs en del djupt själssökande för att kunna ta sig en titt in i dessa nivåer, för att ni ska kunna se de förändringar som ni gör, eftersom de helt och hållet behöver jordas till er hela existens. Emotioner är hörnstenar inom fyr-kropps-systemet; det är hur ni relaterar till era energier och hur er mentala kropp reagerar på ert emotionella Jag. Det här är hur ni uppnår en balans mellan det Maskulina och det Feminina Gudomliga.

När ni når detta stadium i er utveckling är det viktigt att inse den potential ni får genom att skapa healing inom den Emotionella Kroppen, det är det steg som hjälper er att acceptera en sund Mental Kropp, eftersom bägge fungerar inom varandra för att ge er hjälp till att bli alltmer fullständigt balanserade.

De är när en nyligen invigd börjar lära sig sina lärdomar och tillämpar den kunskap som man har fått, som man stiger in i Visdomens Sal. Detta blir i sanning en storslagen gåva för alla invigda, när de inser den potential de har accepterat inom sina emotionella och mentala kroppar, genom att stå i relation till alla upplevelser inom sitt Eteriska Jag.

Som samtliga Strålars Maha Chohan, vill jag upprepa hur viktigt det är att arbeta med Guds första Sju Strålar. Ni skulle kunna se på de emotionella frågorna och se att ni kanske önskar ha styrkan att gå in i den emotionella obalans som ni får möta. Men idealiskt vill vi frambringa en förnimmelse av Stillhet och Frid.

Överlägg följande i ett ögonblick. När ni låter Stillhetens essens komma in i ert Emotionella Center, vad händer? Ni slappnar av och då kommer processen av vad ni behöver göra bli justerad inom er. Ni har faktiskt förmågan att ÖVERLÄMNA ER till alla andra emotioner som ni tar itu med. Detta låter er befinna er i Kunskapens Sal för att få ta del av den Visdom som behövs för att förstå vad som sker för er från den Emotionella Kroppen, den andra Initieringen. Utan att gå igenom denna process, kan ni inte gå vidare till de högre initieringarna med lätthet och nåd. Det får bara den motsatta effekten. Varje invigd måste inse att strålen hjälper till i healingprocessen, men arbetet genom det undermedvetna sinnet måste bli utfört. Annars kommer frågan att åter komma upp till ytan för att bli bearbetad.

Jag ber er att kalla på Lady Nada av Strålen för Inre Hängivenhet i den Rubin Röda-Gyllene Flamman. Den framkallar en känsla av frid och lugn, när ni låter er själva förena er med självaste flamman, men ännu mer som en stabilisering med Lady Nada som er guide. Hon är Lord Sanandas tvillingstråle och har övertagit rollen som Chochan av Strålarna. Jag ska låta henne själv hjälpa er genom denna process.

 

 

www.walkingterrachrista.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...