Andromedanerna via Natalie Glasson, 17 februari 2017

Andromedanerna via Natalie Glasson

17 februari 2017

Orientera er med er uppstigning

Vi , Andromedanerna, kommer här för att dela ett viktigt meddelande och en påminnelse med er. Vi har uppsikt och stöttar er uppstigning i denna tid då det finns många ljusvarelser på de inre planen. Vi vill stötta er att gå mot harmoni, som ett med uppstigningsenergierna och vågorna förankrade i Jorden och er varelse under det kommande året. När ni är i harmoni med de skiften som sker på de inre planen, Jorden och inom er varelse, har ni förmåga att röra er genom aspekterna och stegen i er uppstigning med lätthet och perfektion. Det är bara när ni inte är orienterade med uppstigningsomvandlingarna som sker inom och runt er som ni kanske finner att er uppstigning är en turbulent resa. Vi, Andromedanerna, är här för att ni ska kunna kalla på oss för vägledning, inspiration och förståelse så att ni kan stå kvar i harmoni med er egen uppstigning och Jordens.

Att vara i harmoni med er uppstigning innebär att ni är villiga att erkänna behoven och kraven i hela ert varande, och erkänna att era behov förändras när nya energier och skiften kommer fram. När ni är i harmoni med er uppstigning, och energierna med stor kraft flödar in i Jorden, då kan och är ni villiga att uppfatta era behov på en mental, känslomässig, fysisk och andlig nivå, och ni kan tjäna och föda er själva på det mest perfekta sättet. Ni låter er inspireras av uppstigningsenergierna angående hur ni ska tjäna er själva, och uppmuntrar er själva att gå genom omvandlingarna utan ansträngning. Med varje uppstigningsenergi och skifte som är förankrat i Jorden och er varelse finns det medvetenhet och vägledning för alla att ta emot. Detta förklarar, och inspirerar, för alla som är villiga att ta emot hur man syntetiserar och integrerar energierna och det bästa sättet att göra detta. I sanning tillhandahålls allt detta er, det gäller bara att tona in och informationen delas flödigt. Med denna insikt kan ni förstå att det finns ett specifikt syfte med att förankra varje energi och varje skifte som inleds, därför finns det ett sätt för er att acceptera omvandlingen och stötta er själva i påskyndandet av er uppstigning.

Om ni ignorerar behoven i er kropp, ert sinne, er ande och själ genom varje skifte av uppstigning, då kan ni känna att er verklighet och uppstigning är en kamp och en utmaning. Detta kan resultera i känslor av trötthet, obalans, förminskning, ångest, stress, lågt humör, upprördhet, isolering, separation, kraftlöshet, ilska och så vidare. Varje gång hela er varelse upplever en ny uppstigningsenergi från Skaparens Universum eller er själ blir den automatiskt justerad till anpassning med energin eller kräver stöd för justeringen. Exempel på krav kan vara behov av att motionera, att meditera, ta sig tid att vara i stillhet, äta viss mat, dricka mer vatten, bära en speciell färg, tänka på ett område i ert förflutna, dela ert ljus och er sanning, eller något annat. Det är genom att ignorera de subtila kraven hos er varelse som smärta kan uppstå i er kropp, obalanser i era känslor, kaos eller förvirring i ert sinne och en distansering av er själva från er andliga varelse.

Vi inser att det är omöjligt för er i er mänskliga form att känna igen varje energiskifte och uppstigningsvibration som materialiseras i er varelse och verklighet. Vi önskar inte att ni skulle kunna det då det är ett sådant avancemang i förankringen av uppstigningsenergier och otrolig hastighet. Istället för att fokusera på hur uppstigningsenergierna påverkar hela ert varande, vill vi bara uppmuntra er att vara observanta på kraven och behoven i ert sinne, er kropp, känslor och ande. Varje aspekt av ert varande talar till er, låter er veta allt vad som behövs, och vi vill bara uppmuntra er att vara mer vaksamma på hur ni ska få er själva tillbaka i balans. Ert tillstånd i balans inträffar när ni är anslutna till Skaparen och upplever det gudomliga flödet, stödet och vägledningen från Skaparen. Ni kan uppfatta att detta beror på omständigheterna eller upplevelserna under dagen, vilket kan vara sant. Emellertid kan det också vara uppstigningsenergierna som förankras och ett skifte inom er som behöver ske för att stötta er i att existera i harmoni med er uppstigning och Skaparen. Det spelar ingen roll vad ni uppfattar som varande orsaken, det är viktigt för er att återvända till orientering med er själva och Skaparen. Därför, fråga er själva. ”Hur kan jag komma tillbaka i balans, vad behöver jag göra eller veta?”. Vetande att ni har den inre kunskapen och visdomen, när ni också vet att ett krav ställts av en aspekt av ert varande, behöver ni därför bara lyssna och ta emot budskapet. Kom ihåg att kraven från ert varande alltid är enkla och rättframma för er att uppnå. Ju mer ni tillåter er själva att minnas och bemästra denna naturliga förmåga desto lättare blir det att gå genom er andliga utveckling med känslan av total kärlek och stöttning i varje ögonblick.

Vad Behövs i detta Skede av Uppstigning?

Vi, Andromedanerna, vill dela med er att i detta skede av er uppstigning kan ni känna er vägledda att se inåt, ta er tid att vara stilla, reflektera inom, minnas er själva, kontemplera eller uppleva ensamhet. Om denna känsla gryr inom er uppmuntrar vi er att följa er inre vägledning då det finns en vacker gåva av medvetenhet och inre uppvaknande som väntar. Er själ har nyligen laddat ner en ny aspekt av sitt ljus och medvetande i ert varande, er kropp och personlighet. Det finns många gåvor er själ vill avslöja för er. Gåvor av healing, nya perspektiv, upplysning, vägledning, visdom, anslutning, skönhet och kärlek. Nu är tiden inne att fokusera inom och ge er själva tid att observera den magnifika utvecklingen inom ert varande. Många människor motstår ofta uppmaningen att se inåt och ta sig tid för stilla reflektion då de rädda för vad de kan finna. Nu är tiden inne att släppa alla rädslor, vetande att ni är stöttade och hjälpta av oss, Andromedanerna, era guider och Skaparen. Tillåt er själva att tränga in så djupt som känns rätt, in i ert varande, er sanning, essens eller själ. Ni kommer bara att upptäcka sådant som stöttar och tjänar er nu i er verklighet, så att ni kan tjäna er själva och uppstigningen.

Hur ni Observerar Inåt

Att gå tillbaka in i ert varande är ibland nödvändigt för att omorientera, fylla på energi och bemyndiga er ytterligare. När ni hela tiden ser utanför er själva kan ni missa juveler av sanning och inspiration som kommer till ytan inom ert varande. Det finns mycket som vaknar upp från era själar. Era själar är redo att föra fram sin sanning till er och då kan det stundtals kännas som om ni blir vägledda att se inåt, med stor betoning på att ta emot speciell kommunikation från er själ. På många sätt kan vi, Andromedanerna, inte vägleda er till hur ni ska åstadkomma denna process, då den kommer från er och era personliga preferenser. Vi bjuder in er att observera inom ert varande, att söka ljuset och gudomlig närvaro av er själ inom er. Vi ber er vara tålmodiga, vara villiga att se, känna och bekräfta er inre sanning och vara villiga att uttrycka det som flödar fram till er.

Vi, Andromedanerna, uppmuntrar er att sitta stilla och bekvämt, fokuserande på er andning tills ni känner er själva förkroppsligande frid, kärlek eller en acceptans inifrån, av er själva.

Säg ut högt: ”Jag låter mig själv observera hela min varelse och den magnifika närvaron av min själ inom mitt varande. Jag låter mina energier flöda och självpåtagna begränsningar falla bort. Jag är nu i ett tillstånd av kärleksfull observation och självförverkligande”. Fokusera på ert Hjärtchakra eller Högre Hjärtchakra.

När ni känner kontakten med ert Hjärtchakra eller Högre Hjärtchakra, säg: ”Jag är redo, villig och kan känna igen de magnifika gåvor min själ vill föra fram till mitt medvetande nu, såväl som alla önskningar från mitt varande för att stötta min orientering med mig själv, själen, uppstigningen och Skaparen”

Låt er bara vara tålmodiga och vet att inspirationen kommer med gudomlig timing.

Vi är närvarande för att tjäna er.

Andromedanerna

Read More from the Andromedans

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...