Saint Germain via Jahn J. Kassl, 16 november

 

Saint Germain via Jahn J. Kassl

16 november

Är Gud ditt livs centrum?

Allting kommer till er nu

 

Älskade människor,

Hitta er väg även om ingen väg syns, fortsätt genom tidens labyrint även när ni verkar ha gått vilse. Var, och fortsätt vara, orädda ljuskrigare som lyser med sitt ljus för människorna och ger sitt stöd till jorden.

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN.

Allting kommer till er nu! Allt ni behöver göra är att tro på er själva och på Guds lagar. Ni kommer att visas en väg ut ur varje olycklig situation, och ni kommer att bli mer och mer kapabla att bemästra de svårigheter den här tiden försätter er i. Ni får nu ta emot direkt stöd från källan – källan till allt varande.

Källan blandar sig i när ni är maktlösa, källan beskyddar er när ni behöver skydd, och det är källan som visar er vägen när den inte längre är synlig för er.

Tillåt er inre vägledning, tillåt er inre rörelse i rätt riktning. Genom källan identifierar ni stoppskyltar lika tydligt som ni identifierar skyltar som pekar mot den RÄTTA VÄGEN. Ert liv blir enkelt och vackert.

Den enda hemligheten till ett uppfyllt liv ligger i er intima förbindelse och kommunikation med källan – med Gud. Ju närmare ni är Gud, desto längre bort ligger problem och svårigheter.

Ni oroar er inte längre i onödan när ni vet att Gud vid en viss punkt tar över. Och ni håller inte längre fast vid era rädslor när ni bärs av tryggheten i Guds beskydd.

Nuvarande yttre händelser kräver av er att ni återupplivar er inre förbindelse till källan, att ni aktiverar den – och fortsätter försöka tills ni kan etablera en livfull kommunikation.

På utsidan är allting upp och ner!

På utsidan verkar allting vara upp och ner, vänt 180 grader, så att det inte finns några fokalpunkter för ert psyke. På utsidan får ni inte längre något grepp, eftersom vändningen skapar förvirring och kaos.

I en värld där gott är ont och ont är gott, är det svårt att behålla perspektivet. Ingen kan egentligen se med sina ögon.

Det är ert hjärta och er själ som måste användas om ni vill hitta vägen genom tjockan av olika sorters strålning, åsikter och manipulationer.

Bara ert hjärta kan verkligen se! Således, det är dags att befria ert hjärta från allt som besvärar det.

Den Violetta flamman av transformation

Den violetta flamman av transformation är min gåva till er. Ta den, låt flamman av transformation göra sitt jobb, och bli hela, medvetna, sunda och perfekta.

Aktivera flamman och kalla på mig. Ingen, som i sitt hjärta är redo för transformation, har någonsin behövt vänta på mig.

Ett befriat och helat hjärta är det största skyddet, och det skänker er alltid klarhet. Det är befriat när er förbindelse till Gud är konstant, levande och intim – när ert dagliga liv inte längre håller er borta från Gud, utan istället för er närmare HONOM.

När ni känner er skapare i ert hjärta och älskar honom som ni skulle älska den käraste mänskliga varelse, då har ni förstått detta budskap och er längtan kommer att vägleda er tryggt genom denna upp- och ner värld.

Gud är centrum för allt liv. Är Gud också ditt livs centrum?

Jag älskar er oändligt. Jag är alltid med er.

MÄSTARE ST. GERMAIN

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...