Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 14 november 2022

 

 

Sananda och OWS via James McConnell

14 november 2022

 

Jag är Sananda. Jag kommer till er i denna tid för att ge er fortsatt hopp. För att fortsätta ge er förståelse för allt som händer i ert liv och i allas, i det kollektiva medvetandet på planeten. För det här är den tid ni hört talas om så länge nu, som förutsagts så länge, det Stora Skifte som pågår nu.

Bli inte modlösa av saker ni ser inom illusionen. Eftersom, som ni många gånger hört, det helt enkelt är det: det är en illusion. Det är en show, en film som spelas ut, om ni ser det på det sättet.

Och om ni ser det på det sättet, kan ni fortsätta med ert liv utan att hållas ned i gungflyt, i lervällingen av det tredje-dimensionella illusoriska uttrycket. För ni befinner er bortom det nu.

Vi har berättat för er att ni inte längre befinner er i det tredje-dimensionella uttrycket, förutom när ni tillåter er själva vara där. Ni låter er själva bli modlösa. Och ni låter er bli avskräckta, desillusionerade.

Men när ni ser er själva i den fjärde dimensionen, och till och med den femte dimensionen, då har det som händer utanför er mycket liten betydelse för er i ert liv. Det är där ni måste fortsätta vara: i det högre uttrycket av de fjärde och femte dimensionerna.

Och när ni kan vara i detta femte-dimensionella uttryck, då känner ni saligheten. Ni känner släppa-taget-processen där ni bokstavligen kan gå med flödet, som ni många gånger hört. Bara gå med flödet av skapande, av livet, av kärleken. Bara gå med det.

Och om ni gör detta, när ni gör detta, kommer ni fortsätta se er själva flygande högt, svävande i himlen med er egen varelse. Eftersom ni inte längre kommer att hållas tillbaka. Hållas tillbaka av hatet, hållas tillbaka av den gamla rädslo-programmeringen, av avundsjuka och alla de andra olika känslorna som kan hemsöka er i det tredje-dimensionella illusoriska uttrycket. Det är inte där ni vill vara nu.

Naturligtvis kommer, i vissa stunder i ert liv, den gamla programmeringen fram. Och när den kommer fram, bli medveten om den, som bara det: minnen med programmering som fortsätter att fösa er i vissa riktningar, fortsätter få ert ego att hävda sig. För det kan fortfarande fortsätta ha kontroll.

Men, som ni vet, tar ni mer och mer kontroll över ert ego. Och när ni gör det, kommer ert ego att stå åt sidan och låta de högre nivåerna av er själva komma fram. Det är dit ni alla är på väg nu, arbetande framåt. Ni tränas alla för att vara redo att acceptera förändringarna inom er.

Och det är många, många, förändringar som sker inom er alla nu.

Ja, det sker förändringar utanför er i den externa världen, visst, men det sker så många förändringar inom er, med era DNA-processer, med ert DNA som återansluts för att få till mer förändring inom er. Och det görs mestadels utan att ni ens märker det. Men det finns stunder, i drömmen eller vaket tillstånd, då ni blir medvetna, mer medvetna om att ni är så mycket mer än bara denna fysiska kropp, detta medvetande i en fysisk kropp. Därför att först kommer ert medvetande, sedan er fysiska form.

Fortsätt nu, varje dag, varje stund, att gå framåt, gå framåt med era olika tankeprocesser. Fortsätt tänka på ett positivt sätt, vetande att allt verkligen fungerar för det högsta bästa för alla i mänsklighetens kollektiva medvetande.

Och då allt fortlöper kommer ni att se vad vi många gånger sagt, inget kan stoppa det som är på väg. Ni kommer att få se de fulla konsekvenserna av detta, och varför vi sagt detta. Varför ni hört det från så många olika källor. För nu, mina bröder och systrar, är det verkligen dags att göra sig redo för det.

Jag är Sananda och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och att ni fortsätter att mer och mer inse vilka ni är, vad ni kom hit för, och hur ni kan fortsätta föra allting framåt på ett positivt sätt.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mai, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här.

Och vi står redo att fortsätta, och fortsätta och fortsätta. För det är vad vi gör. Det är därför vi är här, för att fortsätta hjälpa er att höja ert medvetande till den ni är. Och tro mig när jag säger att ni kommer att bli förbluffade när de fulla konsekvenserna, de fulla konsekvenserna av vilka ni är slutligen kommer fram inom er. Ni har fått små glimtar av det, men det kommer så mycket mer. Och ni kommer att få så mycket mer, vi ska till och med säga roligt med allt som händer och kommer här.

Vi är redo för era frågor, om ni har några, One Who Serves och Shoshanna. Vi står redo.

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Först skulle jag vilja att ni berättar om den fjärde dimensionen och det astrala planet är samma sak?

OWS: Mycket så. Ja, det är en process av frekvensvibration. Och det är vad ni måste titta på. Det spelar ingen roll vad det är, eller inte är. Bara att ni höjer er vibrationella frekvens till det fjärde-dimensionella uttrycket och högre än det. Ni kommer inte att stanna vid den fjärde dimensionen. Ni kommer att fortsätta till de femte, och även högre än det. Men den fjärde dimensionen är där ni mestadels befinner er nu. Det finns tillfällen när ni faller tillbaka till det tredje-dimensionella uttrycket, och det finns verkligen tillfällen när ni finner ett saligt uttryck av den femte dimensionen och högre. Och den astrala världen, ska vi säga, är en del av hela det uttryck vi talar om. Försök inte skilja det ena från det andra. För det ena finns inom det andra här. Ok? Shoshanna, har ni något att tillägga här?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

Gäst: Kan ni säga var ni talar ifrån? Är ni i ett rum, vid ett bord? Är ni utomhus under ett träd? Är ni på ett skepp? Och vilken dimension, vilken nivå talar ni från? Är ni i den sjätte? Sjunde? Åttonde? Nionde? Vilken är det?

OWS: Hmm. Vi kan säga att vi är där vi är, på så sätt att vi är på så många platser samtidigt. Och vi kan ha en konversation som med er nu, och ha en konversation på många andra platser samtidigt. Vi kan vara i ett kloster i Tibet, vilket faktiskt är var vi befinner oss just nu. Men vi talar också med er, och finns inom medvetandet hos denna här, som vi talar genom, förstår du?

Gäst: Ja.

OWS: Shoshanna, vill ni tillägga något?

Shoshanna: Det vill vi inte.

OWS: Ok.

Gäst: Nå, vilken dimension befinner ni er vid, vilken nivå talar ni till oss från?

OWS: Återigen, vi säger att vi är där vi är. Det spelar inte nödvändigtvis någon roll vilken dimensionell frekvens vi befinner oss vid, eftersom vi befinner oss vid många olika frekvenser på en gång, förstår du?

Gäst: Ja, det gör jag.

OWS: Så det finns inte bara en. Ni är multidimensionella själv som vi talar om här. Så vi har också multidimensionella själv, förstår du?

Gäst: Tack.

OWS: Några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag läste om en person som sade sig vara en tidsresenär från år 2906. Och under detta sa de något om att det universum vi lever i är en burk som också finns inom en annan burk. Och 23 mars 2023 kommer en universell burk att hittas, vilken skapades av ett barn vid namn Edward Thom. Jag undrar bara om allt detta är sant, eller bara en historia?

OWS: Jösses. Vi skulle säga att det finns många olika historier, många olika fantasier som många har kommit med i termer av er science fiction, och alla de saker som förts fram i era fabler, i era myter och berättelser. Alla dessa har ett sken av sanning i sig. Vad gäller den exakta sanningen i det du talar om här, med en illusion inom en illusion inom en illusion, så är det till viss del sant, men inte riktigt på det sätt som det läggs fram här. För ni befinner er inom en illusion här, och denna illusion finns inom en annan också, och ytterligare en, och ytterligare en. Så på det sättet är det korrekt här, det som denne talade om.

Vad gäller tidsresor, ja, det finns de som kommit, som ni säger, ”tillbaka från framtiden”. Ja, tillbaka från framtiden. Och de är här för att skifta tidslinjer, vilket de gör. Några av er är till och med de som gör detta nu. Ni har kommit från framtiden och har kommit tillbaka hit för att arbeta genom denna process med att hjälpa mänskligheten göra detta. Men vi kan inte gå för djupt in i detta just nu, eftersom ert tredje-dimensionella medvetande, eller till och med ert fjärde-dimensionella medvetande, inte är riktigt redo för den fulla förståelsen och konsekvenserna av allt du frågar om här. Shoshanna, har ni något att dela?

Shoshanna: Får vi dela, Käre Broder?

Gäst: Alltid.

Shoshanna: Käre Broder, vad denna historia är, som One Who Serves givit, är en metafor. All förståelse om hur dimensioner fungerar, hur universum fungerar, ges mycket som metaforer, och det blir en gåta för er att förstå, att finna sanningen i metaforen. Namaste.

OWS: Och vi ska säga här, att om ni söker lite mer angående detta, och lite djupare förståelse, kan ni även göra det via era media just nu. Det finns en film. Denne, James, känner till den filmen, den heter ”Den Trettonde Våningen” (The Thirteenth Floor). Leta upp den. Titta på den, den ger en viss förståelse för vad du talar om här, ok?

Gäst: Ni sa att det var ”The Thirteenth Floor?”

OWS: Ja, det är namnet på filmen.

Gäst: Ok, tack.

OWS: Ja. Är det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag vet att det är viktigt för oss att inte lägga för mycket tonvikt på den 3D-matris-illusion som pågår just nu, och vi gör vårt bästa för att vara kvar i de högre sfärerna då de är del av vår uppstigningsprocess. Men vi upplever just nu en situation med det här valet och några av de flagranta saker som händer med det, och jag undrar om detta är del av den större planen att väcka upp fler, då vi kommer att få lite hjälp från de Vita Hattarna och vår positiva militär, eller hur kommer detta slutligen att spelas ut för oss på den här nivån?

OWS: Vi skulle säga, allt det ovanstående. Ni upplever dessa förändringar som sker, och ni tycker inte riktigt om dem, ska vi säga. Och vi talar om det kollektiva tyckandet här. Men allt detta är en del i processen. För att uttrycket i den tredje-dimensionella illusionen ska gå ned och de sovande ska vakna, är det nödvändigt att få ett slut på de gamla sätten, det gamla paradigmet. Och det är vad som sker här. Så även om det inte ser ut som om saker går er väg, så gör de verkligen det. Men vi kan inte säga mer om det just nu. Ni har väntat länge nog, och det skulle vara en dålig upplevelse för er om vi förstörde överraskningen. Ok? Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Vi ska dela här. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, Syster.

Shoshanna: Kära Du, vi har så mycket att säga här. Det är helt omöjligt att sammanfatta den sanna meningen med det som pågår för er, för alla som upplever vad de upplever. Livet, förstår du, är bara ett känslomässigt och mentalt svar på en fysisk sak som kommer till genom känslomässiga och mentala konstruktioner. Detta är svårt att förstå för de flesta. Så ni måste härleda den till en föreställning om att varje moln har en guldkant. Varje upplevelse är en positiv sådan. Varje lektion leder er till större förståelse för nästa sak ni kommer att uppleva. Utmaningen ni alla befinner er i är att bedöma upplevelsen. De är inte bara upplevelser, och ni måste hitta ljuset i allt som sker. För det kommer inte att upphöra så länge ni fokuserar, och så länge ni tittar på situationen kommer den för er att se ut på det sätt vilket ni tänker på den. Så tänk annorlunda på den och hitta ljuset i situationen, och förstå att allting leder till en större sak, till en mer prominent sak. Alla vägar leder till Gud, Kära Du. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

En annan Gäst: Jag har en fråga. Min fråga är till Shoshanna. Vi har några nya i samtalet och de kanske inte vet vem Shoshanna är och varifrån hon kommer, så jag ska fråga det för dem, om det är ok.

Shoshanna: Vi kan inte svara på en fråga som är ställd för någon annan.

Gäst: Ok. Svara mig då.

Shoshanna: Vad vill du veta, Kära Syster?

Gäst: Jag vill veta vem Shoshanna är.

Shoshanna: Vet du inte det?

Gäst: Nej, inte allt, nej. Jag är säker på att det är mer komplicerat än ert Högre Själv. Varifrån kommer det Högre Självet?

Shoshanna: Kära Syster, du har satt oss i en situation som finns i den oförklarliga sfären, förstår du. Vi är här för att sätta ett perspektiv, för att sätta ljus på det som bekymrar er, det som oroar er, det som ni tycker är förvirrande, det ni vill reda ut. Det är vad vi är här för. Alla ursprung är irrelevanta. Vi är här för att ge ett perspektiv som breddar ert perspektiv. Detta är vem vi är. Namaste.

Gäst: Hälsningar. Får jag fråga en sak?

OWS: Visst. Ja?

Gäst: Kära One Who Serves och Mästare Shoshanna, jag känner att jag måste dela ett sinnestillstånd eller en känsla jag nått. Jag känner mig redan i himlen. Jag känner min fysiska kropp och mig själv i en himmelsk situation, på ett himmelskt humör, och känner saker som är himmelska situationer och förhållanden. Och i konversationer, kommunikationer jag begåvats med, verkar det som att himlen är nåbar utan att behöva gå genom dödsprocessen. Och jag undrar om det är vad ni förklarat och sagt oss gång på gång, varje gång vi klagar över att det inte händer, inte händer och hit och dit. Det samstämmer med meningen då man höjer en hög vibration och når en punkt där man egentligen inte bryr sig om det här eller det där händer. Man är inte längre beroende, eller man är inte längre identifierbar för dem. Är detta det ni menar när ni nämner att höja vibrationen? Tack.

OWS: Vi skulle säga att hela idén med att höja din frekvens är att höja ditt medvetande. Att fortsätta föra dig längre och längre mot den du är, den du verkligen är, och att börja förstå de djupare nivåerna inom dig, vilket är himlen inom dig, vilket är Gud Fader, Källan inom dig själv, förstår du? Det är inte en plats du går till när du lämnar din fysiska kropp i dödsprocessen, så när du ”far till himlen” så är det en plats i medvetandet. Det är inte en plats du faktiskt kan åka till, förstår du? Så det finns olika nivåer: den astrala världen, det kausala planet, det eteriska planet, alla dessa olika platser, men de finns i medvetandet. Och ditt medvetna vetande själv (det är därför vi använder termen alltid med er: ”medvetet vetande själv”). Du, som detta medvetna vetande själv, rör er in i högre vibrationella frekvenser, vilket tar er in i den högre dimensionen.

Så du kan på ett sätt se himlen som den femte dimensionen om du vill, förstår du. Himlen kan finnas var som helst för dig. Den kan finnas här på Jorden, till och med i det uttryck du befinner dig i nu. Du kan hitta himlen precis här, precis nu, förstår du? Du måste inte åka någonstans. Precis som du inte åker någonstans i din uppstigningsprocess heller, förstår du? Känns detta vettigt för dig? Och kanske Shoshanna har ett annat perspektiv hon kan ge här?

Shoshanna: Vi ska dela här. Vi vill inte komplicera detta. Och, Käre Broder, vi bad inte om tillåtelse. Får vi dela?

Gäst: Ja. Ni läser mina tankar!

Shoshanna: Tack, Käre Broder. Käre Broder, du har klarat ut detta för dig själv. Du behöver inte ytterligare förklaring. Som man säger, du träffade huvet på spiken, förstår du. Föreställningen om helvetet är ett perspektiv, ett sinnestillstånd. Föreställningen om himlen är ett perspektiv, ett sinnestillstånd, är en synvinkel, är en vibrationell synvinkel, förstår du? Du kan få detta när som helst. Och som du träffande sade, att när man inte längre identifierar sig med de saker som tar ned en, som skapat rädsla hos en, som gör en olycklig, när man inte längre fokuserar på dessa saker, när man inte längre tillåter sig göra det, och man funnit disciplin i sitt sinne att gå bortom dessa saker, då kommer man att finna saligheten! Det är därför vi säger att allt som sker omkring er är en illusion ni själva skapat. Skapa en annan illusion om ni inte tycker om den ni befinner er i. Gör något annat om ni inte tycker om det ni gör.

De varelser ni är, är alla mäktiga. Ni har blivit genomsyrade med Guds-Källan, med det Gudomliga. Ni har blivit genomsyrade av dem. Ändå spelar många av er med i en illusion som inte passar er. Så vi säger att ni har funnit himlen, ni har funnit frid, och den himlen och den friden kommer att störas om ni fokuserar i en annan riktning, och ni kan röra er ut ur den lika fort som ni rört er in i den, förstår ni. Så håll kvar den friden, den kärleken, håll kvar den fasen och titta inte åt sidan. Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi tyar en fråga till, om det finns någon, annars är vi redo att släppa kanalen. Mycket bra. Då, Shoshanna, har ni …?

Shoshanna: Vi vill expandera … (Vi ber om ursäkt, vi avbröt)

OWS: Ja?

Shoshanna: Vi vill expandera för dem som vill få en förståelse för denna varelse, Shoshanna. Vi vill bredda förklaringen. Det är svårt dock att rama in det på ett sätt som överhuvudtaget känns vettigt. Den som vi själva kallar ”Shoshanna”, har överlyst den varelse som heter JoAnna för att ge ett perspektiv som ligger bortom JoAnnas förståelse, bortom den tredje-dimensionella förståelsen av henne. Så vi kliver in för att ge en högre förståelse, ett bredare perspektiv, för att besvara frågor från dem som önskar ett bredare perspektiv än det som den som för närvarande ställde frågan fått.

Denna, Shoshanna, har en lång historia. Hon är en del av Essenerna. Hon härrör från den eran. Och hon har ett Högre Själv hon skulle uppenbara om någon vill fråga det. Nåväl, vi har faktiskt inte tillåtelse att avslöja det. . Vi ber om ursäkt, VI kan inte göra det. Med det Högre Självet har ett Högre Själv, har ett Högre Själv, har ett Högre Själv, har ett Högre Själv, förstår ni. Och allt är ett mentalt perspektiv.

När vi ser på den tredje dimensionen, är den så liten. Den är så oansenlig jämfört med vad som är tillgängligt för er alla. Så vi ser perspektivet i det högre perspektivet.

Och vi vill berätta för er att allt är väl. Drunkna inte i detaljerna, för de försvinner inte. Detaljerna existerar; ni måste röra er bort från dem, förstår ni.

Så vi hoppas att detta hjälpte förklaringen om den Shoshanna som talar genom JoAnna, och hon älskar er alla djupt. Namaste.

OWS: Underbart. Och vi ska bara sluta med att säga, fortsätt hålla upp er tro. Vi lämnar det där för nu. Håll upp tron. Förändringar är på väg.

Shanti. Frid vare med er, Var den Enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...